A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

(Du kan høre udtalen ved at klikke på lyd-ikonet til venstre for ordet.)bag, bagefter :  se ebag, ebagefter.
Klik her for at høre lydfilenbage :  å 'ba·gh - vi 'ba·ghe - 'ba·ght, hæ 'ba·ght; 'it 'ræt 'ba·ght (ikke rigtig klog), e 'su·l baghe 'o· (solen bager (på)).
Klik her for at høre lydfilenbagehus :  'ba·ghhus, bakhus (bage- og vaskehus, bryggers - nu nok blandet sammen med »bag- hus«).
Klik her for at høre lydfilenbager :  en 'ba·ghe.
Klik her for at høre lydfilenbagetrug :  et 'ba·ghtråw.
Klik her for at høre lydfilenbageved :  'ba·ghvæj (ved, træ til bagning).
Klik her for at høre lydfilenbaglæns :  'ba·ghlånds.
bagstol, bavstol : se pavestol.
Klik her for at høre lydfilenbagvej :  'ba·ghvæj.
Klik her for at høre lydfilenbajs :  'baj·s (spædbarn); et let 'baj·s (et lille barn).
bak :  se under stuppe.
Klik her for at høre lydfilenbalber :  en bal'be· (barber. Sønderborg).
Klik her for at høre lydfilenbalberet :  bal'bee (1. barberet, 2. snydt).
Klik her for at høre lydfilenbalbøs :  bal'bø·s (krasbørstig); et bal'bø·st eller belle­'vø·st 'væ· (dårligt, stormfuldt - eller tordenvejr).
Klik her for at høre lydfilenbalje :  en 'balle; en balle 'pons (en bowle punch, se også bolle).
Klik her for at høre lydfilenbalk :  en 'balk (en strimmel mark, der er blevet pløjet eller harvet udenom).
Klik her for at høre lydfilenbalke :  no 'balke han (nu laver han en balk).
Klik her for at høre lydfilenbalstre :  hand hæ 'sna·t 'balstre (kureret) o 'dænd 'hå·nd 'læ·nge nåk.
Klik her for at høre lydfilenbammerusse :  bamme'rus; en essel bamme'rus (et meget svært fruentimmer).
Klik her for at høre lydfilenbande :  'bånd· å sakke'rie (bande og sværge).
Klik her for at høre lydfilenbane :  en 'bå·n (også den flade del af hammer- eller øksehovedet).
Klik her for at høre lydfilenbange :  æ va 're (ræd) få te do sku blyw 'bang· (»ban­ge« er alvorligere end »ræd«).
Klik her for at høre lydfilenbank igennem :  'bank e'gæmmel (gennemgående, over en bank).
Klik her for at høre lydfilenbar :  hand fæk 'bat 'brø· (han fik brød uden pålæg); de 'blywe nåwe 'bat o e 'mar·k (det bliver noget bart på markerne).
Klik her for at høre lydfilenbarhovedet :  'bathoje (skaldet, uden hat).
Klik her for at høre lydfilenbarn :  et 'ba·n, flertal 'bøön, nyere 'bö·n.
Klik her for at høre lydfilenbarsel :  bassel (fødsel, også gilde i anledning af fød­­-se­len, tidligere vel også barnedåb); de gek 'li·gh 'op 'lisom te e 'skre·res (skrædderens) 'bassel, da 'o· di e 'ba·n 'mæ, å da di kam 'jæm frå 'kjer·k sa e 'hund mæ e 'hoj (hovedet) o e 'mörreng (møddingen; 'o· skal læses 'ho· = ­havde, og hunden sad med sit eget hoved).
Klik her for at høre lydfilenbarselgilde :  'bassel'gild·, (efter dåben).
Klik her for at høre lydfilenbarselpotte :  'basselpåt mæ 'fresk (fersk) 'sop mæ 'klom·p (boller, se klump).
Klik her for at høre lydfilenbarselvisit :  'basselfi'sit.
Klik her for at høre lydfilenbartet :  'rommel å 'skrommel mæld 'tu· 'batte 'bjerre (mellem to nøgne bjerge = ballerne, »lade en vind gå«).
Klik her for at høre lydfilenbas :  'ba·s (knald); et 'ba·s mæ e 'pisk.
bastelin :  se porcelæn.
bavstol :  se pavestol.
bavstol :  se pavestol.
Klik her for at høre lydfilenbedare sig :  be'da·e sæj, be'då· sæj (betænke sig); hand be'då· sæj få 'læng·; hand ska 'nåk kom· te be'då·ren (komme til fornuft).
Klik her for at høre lydfilenbede (1) :  å 'bi· (lade dyr græsse); hand 'geæ· ve e 'væj å 'bi·e mæ sin 'kue (han går og lader sin ko ­græsse ved vejen).
Klik her for at høre lydfilenbede (2) :  å 'bæj· (bede, tigge); bæj 'ind (indbyde); bæj te 'kåst (indbyde til bryllup); bæj 'op (blive konfirmeret).
Klik her for at høre lydfilenbede (3) :  (få noget) få en 'bæj· (for at bede om det, gratis); di 'fæk ham kun o en 'bæj· (de fik ham kun til det ved at tigge om det).
Klik her for at høre lydfilenbedefolk :  'bæjfålk (tiggere).
Klik her for at høre lydfilenbedekone :  'bæj·kun (tiggerske).
Klik her for at høre lydfilenbedhest :  'behæst (sengehest, plattysk Bettperd).
Klik her for at høre lydfilenbedraget :  be'dråwn (besvangret); e 'pi·gh blöw be'dråwn åw en sol'då·t.
Klik her for at høre lydfilenbedre, bedst :  'bæ, bæst; de æ 'bæ som 'it (det er bedre end ingenting); (have noget) te'bæ·st (til søndagsbrug); hon 'dø· law hon va i sit 'bæ·st (hun døde i sin bedste alder); law, se lag.
Klik her for at høre lydfilenbedrift :  be'dröwt; e 'ku·n jalp 'gåt 'te i e be'dröwt (ko­nen hjalp godt til i bedriften).
Klik her for at høre lydfilenbedure :  be'due (beklage, fra tysk bedauern); æ be'du·re ham tit.
bef :  se bøf.
beg :  se peg.
Klik her for at høre lydfilenbegge :  'beghe; 'beghe 'tu· (begge to, se også både).
Klik her for at høre lydfilenbegive :  be'gi; hand hæ be'gi e (han har opgivet det); hand ve 'it va dæ be'gi sæj (han ved ikke, hvad der er på færde. Himmark); å be'gi sæj (kaste op).
Klik her for at høre lydfilenbehov (1) :  de gös 'it be'håw (det gøres ikke behov, be­høves ikke).
Klik her for at høre lydfilenbehov (2) :  et 'gåt be'håw (et godt tegn).
Klik her for at høre lydfilenbehøve :  de be'hy·fe æ 'it å la mæ ge'fold· (det behøver jeg ikke at finde mig i. Sydals); be'höws.
Klik her for at høre lydfilenbekajet :  be'kaje; æ va hieldt be'kaje i 'vær·mt (jeg var helt udmattet af varme); å væ be'kaje i e ­ (be­gravet i arbejde, gæld; se også eftersæt).
Klik her for at høre lydfilenbeklommen :  hæ 'æ så be'klommen hæ 'ind· (her er så indelukket, beklumret. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenbekomme :  de be'kømme mæ 'gåt (det bekommer mig godt).
Klik her for at høre lydfilenbekomst :  hand hæ 'fawn sin be'komst (han har fået sin bekomst).
Klik her for at høre lydfilenbekyren :  be'kyrren (knibe); (at være i) en 'essel be'kyrren (en slem knibe. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenbelagt :  be'lo·j 'brø· (smørrebrød; se mellemmål).
bellevøs :  se balbøs.
Klik her for at høre lydfilenbemokket :  be'måkke (beklumret; overfyldt af folk eller møbler); også æ föl (føler) mæ så be'måkke.
Klik her for at høre lydfilenbemærkelig :  å gö sæj be'mærkle (at gøre sig bemærket); også gö sæj be'mærght eller be'mær·ke.
Klik her for at høre lydfilenbemøje sig :  hand be'möje sæj (han gør sig umage).
Klik her for at høre lydfilenben :  et 'bi·n, flertal d.s.; æ strekke 'ny 'bi·n i e 'hu·s (nye fødder i strømperne).
bendal :  se pedal.
Klik her for at høre lydfilenbenehvimp :  benne'vemp (let til bens).
Klik her for at høre lydfilenbenneke af :  no benneke hand 'åw (nu stikker han af); hand benneke 'årnligh 'åw law hand 'såw e 'fa· 'kam (han tog ordentlig benene på nakken, da han så faderen komme).
Klik her for at høre lydfilenbenved :  'bænneve (eks. se bøg).
Klik her for at høre lydfilenberam :  o 'løk å be'ram (på lykke og fromme; Himmark).
Klik her for at høre lydfilenbesinde sig :  å be'sind· sæj (bestemme, beslutte sig).
Klik her for at høre lydfilenbesjakket :  be'sjakke i e (forsinket); hand va 'oldti så be'sjakke i e (han var altid sent på det, kunne aldrig blive færdig med sit arbejde).
Klik her for at høre lydfilenbesked :  be'ski·n.
Klik her for at høre lydfilenbeskyt :  e 'bosk hæ 'ståwn i be'skøt (i læ) 'old· 'daw·.
Klik her for at høre lydfilenbesnakket :  hå 'nåwe be'snakke (have, få talt ud om en sag).
Klik her for at høre lydfilenbesynderlig :  be'syndle.
Klik her for at høre lydfilenbesyv :  gi sit be'syw 'mæ.
Klik her for at høre lydfilenbet (1) :  en 'be·t (dumhed, uheld); æ do 'no blöwn 'be·t e'gæn' (egl. kortspiludtryk; fra fransk bête).
Klik her for at høre lydfilenbet (2) :  bæt (mere); hand 'ho 'it 'bæt (han havde ikke mere); æ kå 'it hå mie 'bæt (jeg kan ikke have mere); Lys'afild 'kjær·k, Lys'afild 'kjær·k, æ sie dæj 'alde 'bæt (Lysabild kirke, Lysabild kirke, jeg ser dig aldrig mere; blev sagt af søfolk, når de sejlede bort fra Als).
Klik her for at høre lydfilenbetaget :  be'tåwn (Himmark).
Klik her for at høre lydfilenbetuttet :  be'tutte.
Klik her for at høre lydfilenbevendt :  be'væ·nd; de va 'it möj be'væ·nd (ikke meget værd).
Klik her for at høre lydfilenbibel :  en 'biffel.
Klik her for at høre lydfilenbide :  å 'bi· - æ 'birre - bi· - hæ 'bet, bæjn; hand ho bæjn sæj 'fast (han havde bidt sig fast, ville ikke gå); di æ 'van te å 'bi· å 'smi· (de er vant til at bide (af brødet) og smide, dvs. rutte, ødsle); 'dænd 'tånd 'tåw, so hon e 'ku·n, da 'bi· hon e 'ba·n i e 'æ·nd (den tand tog, sagde konen, da bed hun barnet i enden).
Klik her for at høre lydfilenbidsel :  et 'bjessel (bruges ved ridning. Til daglig brug er der kun tale om mundstykket. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenbigt :  te 'beght (til alters, egentlig til skrifte, tysk ­Beichte).
Klik her for at høre lydfilenbigte :  hand måt beght 'u mæ va hand 'vest (han ­måtte bigte ud med, hvad han vidste, gå til ­bekendelse).
Klik her for at høre lydfilenbihus :  'bihus (bistade).
Klik her for at høre lydfilenbikurv :  'bi·kårre (bikube).
Klik her for at høre lydfilenbillede :  et 'bælle, flertal 'bællere.
Klik her for at høre lydfilenbimle og bamle :  do ska hå 'oldt va dæ 'bemle å 'bamle (du skal have alt, hvad der hører sig til).
Klik her for at høre lydfilenbinde :  'bind· - 'båndt - hæ 'bonden; hand 'båndt få e 'pu·s (ræbede); 'bind· få e 'pu·s (posen); bind 'hu·s (binde hoser, strikke strømper).
Klik her for at høre lydfilenbing :  en be·ng (kiste med fladt låg til korn eller gryn; også standkiste. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenbislag :  'bislaw (vinduesskodde; også toft nærmest går­den (af tysk subst. Schlag = mark).
Klik her for at høre lydfilenbisse :  å 'be·s.
Klik her for at høre lydfilenbisseflue :  'be·sflåw· (oksebremse).
Klik her for at høre lydfilenbisselæder :  'be·slæ i e 'æ·nd (»bisselæder i enden«).
Klik her for at høre lydfilenbissesko :  hand hæ 'be·ssko 'o· (er aldrig hjemme).
Klik her for at høre lydfilenbitte :  'bet· (smule); et let 'bet· (et lille stykke); et bet 'brø· (et lille stykke brød); de gö 'alde en 'bet· (det gør ikke en smule); de gæk i 'bette å 'bråkke (det gik i stumper og stykker).
Klik her for at høre lydfilenbityv :  'bityw (fluesnapper).
Klik her for at høre lydfilenbjerg :  et 'bjerre, flertal 'bjerre; hand æ öwe e 'bjerre (han er over bjerget, er kommet over vanskelighederne. Brandsbøl); 'op a bjerre å 'næn a bjerre (op og ned ad bakke).
Klik her for at høre lydfilenbjerge :  e 'lyw æ 'bjerre (livet er reddet); hand hæ 'sva·t ve å 'bjerre sæj (han har svært ved at dy sig); hand kånd 'it 'bjerre sæj få 'vie (kan ikke nære sig for ve, smerter).
bjælke :  en 'bjæl·k; eks. se økse (2).
Klik her for at høre lydfilenbjørne (på) :  bjön 'o· (slide, kile på); de æ 'esselt som hand bjönne 'o·.
Klik her for at høre lydfilenblad :  et 'blaj, flertal 'bla·j; 'de 'blaj hæ e 'bøön röwn 'u (det blad har børnene revet ud).
Klik her for at høre lydfilenblade :  de hæ blaje 'om (det har vendt sig, er blevet dårligere).
Klik her for at høre lydfilenblakkes :  e 'kvan be'gynde å 'blakkes (kornet begynder at skifte farve, modnes).
Klik her for at høre lydfilenblande :  'blænd, 'blæng, nyere 'blånd; hand vel 'gjæn blæng sæj 'i 'oldteng (han vil gerne blande sig i alt); hand hæ blæng sæj 'i nåwe (rodet sig ind i noget).
Klik her for at høre lydfilenblandegods :  'blæng·gos (blandingsgods).
Klik her for at høre lydfilenblandemaskine :  en 'blåndma'ski·n (nyere også en, der blander sig).
Klik her for at høre lydfilenble :  'bli· (Nordals); blie (Sydals), flertal 'bli·e(la­gen); en 'blie dænd blöw 'si·vænd (et lagen blev ægvendt; ble til barn hedder klæde).
Klik her for at høre lydfilenbleg :  'bli·gh, 'bli·ghe, dænd 'bli·ghest.
Klik her for at høre lydfilenblege :  'bli·gh (tørreplads med græs, til hør og nyt lærred, men også til nyvasket tøj).
Klik her for at høre lydfilenbleget :  'bli·ghe (falmet).
Klik her for at høre lydfilenblejm :  en 'blæjm eller 'blæjn 'ti (»en mild tid i vejret«, nu vist helt ukendt); e 'su·l æ 'blæjm (solen er sløret, dæmpet).
Klik her for at høre lydfilenblekket :  'blekke (falmet; vist nok påvirket af plattysk bleken).
bli :  se bly.
Klik her for at høre lydfilenblik :  e 'vånd æ 'bleght (vandet er blikstille).
Klik her for at høre lydfilenblikspil :  hand 'spe·ld ham et 'år·nligh 'blekspel (han spillede ham et ordentligt puds).
Klik her for at høre lydfilenblind :  ble·nd (Nordals), bli·nd (Sydals); en 'ble·nd 'månd (en blind mand).
Klik her for at høre lydfilenblisset :  'ble·se; en 'ble·se hæst (en blisset hest); hand ho blöwn slæmt 'ble·se (han var blevet godt lakket til, beruset).
Klik her for at høre lydfilenblive :  'blyw - blöw - blöwn; de kå 'blyw· sæj (det kan være det samme); de 'blywe sæj (det bliver ikke til noget); dæ blöw 'nåwe 'öwe (der blev noget til overs).
Klik her for at høre lydfilenblod :  blu·j.
Klik her for at høre lydfilenblode :  årelade dyr Når får havde »'tyndt i e 'lyw« (tynd mave), blev de 'bluje ved, at man skar et stykke af øret, og derpå fik de 'bø·ste, dvs. det yderste stykke røgede af e 'bø·st i mælk eller havre. (Almsted).
Klik her for at høre lydfilenblodig :  'blu·je.
Klik her for at høre lydfilenblodpoge :  en 'blujpå·gh, flertal 'blujpå·ghe (klemmelus).
Klik her for at høre lydfilenblodsuger :  en 'blu·jsughe (igle til åreladning).
blodsuppe :  se sort spad.
Klik her for at høre lydfilenblomme (1) :  'blom· (blomst).
Klik her for at høre lydfilenblomme (2) :  en 'plom·, flertal 'plomme (blomme, frugt).
Klik her for at høre lydfilenblommepotte :  et 'blompåt (blomsterpotte).
Klik her for at høre lydfilenblommeret :  'blommere (blomstret); et 'blommere 'fa (et blomstret fad).
blomst :  se blomme (1).
blos :  se blus.
blose :  se blusse.
Klik her for at høre lydfilenblost :  blåst (blomstring).
Klik her for at høre lydfilenblosterkorn :  'blåstekvan (»blomstrende korn« = bælgfrugter).
Klik her for at høre lydfilenblostre :  (gåde) dænd hæ 'blåstre - å blöwn 'ruske åw en lild 'pi·gh - hæ 'lo·j i e 'su·l u· o e 'bli·gh - no leghe en i e 'skaf å 'fylde - 'old vå 'moas 'hylde (den har blomstret - og er blevet rusket af en lille pige - har ligget i solen ude på blegen - nu ligger den i skabet og fylder - alle vor mors hylder; løsning hørren. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenblus :  blås, blos (specielt sankthansbål) dæ va 'årnligh 'blos 'o· (der var ordentlig blus på); blo·såwten (sankthansaften).
Klik her for at høre lydfilenblusse :  'blo·s; di 'blo·st (de fik ilden til at flamme op).
Klik her for at høre lydfilenbly :  bli (metal).
Klik her for at høre lydfilenblyant :  'bliandt, 'bleandt.
Klik her for at høre lydfilenblæde :  å 'blæj· (tage blade af kål).
Klik her for at høre lydfilenblædre(ved) :  blærre 've (fylde ud); hand ska 'hå 'nåwe å blærre 've mæ.
Klik her for at høre lydfilenblærre :  flertal 'blærre (ureelle hjørner eller kiler i mar­ken).
Klik her for at høre lydfilenblæse (1) :  en 'ble·s, flertal blesse (blære).
Klik her for at høre lydfilenblæse (2) :  å 'ble·s - de 'blæs - de 'ble·st - hæ 'ble·st; de æ da 'fæjt som de blywe 've å 'ble·s; væn dænd 'ble·send da 'sna· vild hold 'op! (væn, se un- der ven (= når)).
Klik her for at høre lydfilenblæst :  de æ 'möj 'blæst.
Klik her for at høre lydfilenblød (1) :  vasketøjet kam i 'blø·.
Klik her for at høre lydfilenblød (2) :  dænd æ 'blø·, de æ 'blöt.
Klik her for at høre lydfilenbløde :  de vel 'blöj·, de 'blöje.
Klik her for at høre lydfilenblå :  dænd æ 'blo·, de æ 'blo·t.
Klik her for at høre lydfilenblår :  blo·, 'bla·ghen (egntlig blårgarn, deraf sammensætningen 'bla·ghensgan, blårgarn); en 'bla·ghens'blie (et blårgarnslagen); et 'bla·ghens­­­gans 'skjöskind, et blårgarns skød­skind, forklæde.
Klik her for at høre lydfilenblårrekok :  en 'blårrekåk (valmue; 'blårre = bræge, om ­lyden, der fremkommer, når man puster i et udspændt kronblad).
blås :  se blus.
Klik her for at høre lydfilenbo :  hand 'bua 'li·gh ve e 'væj (han bor lige ved ­vejen; Himmark).
Klik her for at høre lydfilenboble :  de 'bofle (det bobler).
Klik her for at høre lydfilenbog :  en 'bu·gh, flertal 'böghe.
Klik her for at høre lydfilenboge :  'bo·gh (banke); do kå nåk bo·gh en 'tyehel 'i få mæ (du kan nok banke en tøjrepæl i for mig); e 'pe·l blöw 'iboght (pælen blev rammet i (jorden). Himmark).
Klik her for at høre lydfilenbol :  et 'buel (en lille gård, et bolsted).
Klik her for at høre lydfilenbold :  en 'buld, flertal 'buld·; spille bold kyt 'buld; se kytte.
Klik her for at høre lydfilenboldekedel :  en 'buldke·l (en gruekedel, bruges til storvask).
Klik her for at høre lydfilenboldet :  'bå·lde (broget); en 'bå·lde 'kue (en broget ko, sml. rygget).
bolle (1) :  (bagværk, suppebolle) se pumle, klump.
bolle (2) :  (= tyr) se bulle.
bolle (3) :  se bulle, bullen (finger).
Klik her for at høre lydfilenbolle (4) :  en balle 'pons (en bolle punch, kaffe- eller rom­punch, serveret i en terrin).
boløkse :  se buløkse.
Klik her for at høre lydfilenbom :  bom (bolsjer, fransk bonbon).
Klik her for at høre lydfilenbomhus :  'bomhus (bygning ved de tidligere landsby­skel).
Klik her for at høre lydfilenbomme (på) :  å bom 'o· (væveudtryk. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenbommelotte :  bomme'lå·t (kvast, pompon).
Klik her for at høre lydfilenbompenge :  'bompæ·ng.
Klik her for at høre lydfilenbonde :  en 'bo·nd, Sønderborg 'bu·n, flertal 'bynde; di 'dom· 'bynde hæ di 'stör·st bo'te·te (de dumme bønder har de største kartofler).
Klik her for at høre lydfilenbondegård :  en 'bo·ndgå (oftest siges dog kun en 'goa), flertal 'byndegoa.
Klik her for at høre lydfilenbor :  et 'bu· eller 'buæ eller 'bua.
bord :  se disk.
Klik her for at høre lydfilenborge :  å 'bårre; de æ 'it å 'bårre få (det er ikke til at garantere for, gardere sig imod); bårre 'op (låne, stifte gæld); eks. se også burre.
borré :  se porre.
Klik her for at høre lydfilenborrik :  bo'rek (æsel, fra fransk bourrique, hunæsel).
Klik her for at høre lydfilenbos :  en 'bås, flertal 'båsse (vagabond, farende svend, tysk Bursch).
Klik her for at høre lydfilenboskab :  et 'bu·skop (egentlig møbel, nu »mærkelig fyr«, »ting«, vist også spektakel) de æ et ­'esseldt 'bu·skop å 'høe 'o·.
Klik her for at høre lydfilenboskammer :  'båskamme (rum for farende svende på kroer o.l. Lavensby mark).
Klik her for at høre lydfilenbosle :  å 'bossel (»var i 1870’erne og endnu i mine drengeår et yndet drengespil. På bygaden blev der stillet et antal 'sple·nd (kløvet brænde) op, og så gjaldt det om at slå så mange som muligt om med en trillende kugle af jern eller træ«, se bossel. Hans Krogh, Sønderborg).
Klik her for at høre lydfilenbossel :  en 'bossel (kugle, også om kugle på møbler samt ledkuglen i lårbenshalsen, plattysk boossel).
bost :  se børste.
Klik her for at høre lydfilenbosvend :  en 'bu·sven (forkarl, måske sundevedsk).
bot :  se but.
botet :  se potet.
bottel :  se buttel.
Klik her for at høre lydfilenbotter :  'bå·te (hjemmelavet surmælksost med kommen, ikke røget; vist af tysk »Butter«, da der blev tilsat smør); et 'styk mæ 'bå·te 'o·
Klik her for at høre lydfilenbotterost :  = botter; 'bå·teost, Holm.
Klik her for at høre lydfilenbov :  de ska væ o 'dænd 'båw (det skal være på den manér. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenbrakvand :  'brækvånd.
Klik her for at høre lydfilenbraldegab :  et 'braldegaf (en der braldrer op).
brambær :  se brombær.
Klik her for at høre lydfilenbrand :  brå·nd (også om rustsvamp, »brand« i korn); en essel 'brå·nd (frisk fyr, en der ikke er bange); di ku sæt 'brå·nd hæn (1. gemme gløder til næste dag; 2. sætte brand hen i et træ, i reglen en gammel tjørn, et 'tvan·tre, for at ­forhindre gården i at brænde).
Klik her for at høre lydfilenbrande :  hand hæ 'brå·nde sæj (han har »brandet« sig, er blevet sværtet af kakkelovnen. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenbrandet :  de låwte 'brå·nde (det lugter brændt. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenbrandtræ :  et 'bråndtre· (hvis man fældede det, ville går­den brænde).
Klik her for at høre lydfilenbrask :  en 'essel 'brask, Sønderborg ge'brask (en rigtig snakken i munden på hinanden).
Klik her for at høre lydfilenbred :  en 'brie 'væj, 'brie 'væj·, et 'bret 'bæld·t.
Klik her for at høre lydfilenbrede :  bri· 'o· (»brede på«, smøre brød); kå do bri e 'brø· 'o· e'jåwten (kan du smøre brødet i aften' Lavensby); hand bri 'o· (han smører tykt på, overdriver); hand vild 'oldti bri 'öwe ham væn hand 'göe nåwe få'keæ (han ville altid dække over ham, når han gjorde noget forkert. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenbregne :  'bræ·n (bregne; også brombærranke. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenbrev :  et 'bröw, flertal 'bröw·.
Klik her for at høre lydfilenbrevbærer :  'bröwbærre (postbud, tysk Briefträger).
Klik her for at høre lydfilenbrikke :  et 'brek· (smørebræt).
Klik her for at høre lydfilenbrille :  'bræl· (også om gammeldags toiletsæde; et pa 'brælle).
Klik her for at høre lydfilenbringe :  å 'breng· - brenge - brang - brongen.
Klik her for at høre lydfilenbrink :  brynk, flertal brynke (brink, skrænt).
Klik her for at høre lydfilenbriste :  'bre·st; 'hælde en 'tarm 'bre·st end 'guj 'ma 'me·st (hellere en tarm briste end god mad ­miste. Miang); dæ æ brosten 'gaf (der er bristet gab, gået hul. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenbro (1) :  en 'brue (stenbro, stenlagt gårdsplads).
Klik her for at høre lydfilenbro (2) :  brue (sole sengetøj og linned); e 'töj ska 'u· å 'brue, 'u· te 'bru·end (tøjet skal ud til luftning).
brod : se brud (1)
Klik her for at høre lydfilenbrodde :  å 'brå· e 'hæ·st (sætte søm i skoene, så de står bedre fast på isen); e 'hæ·st ska 'brå·res, æ 'brå·t.
Klik her for at høre lydfilenbrog :  en 'brå·gh (et lille stykke tøj, der blev lagt inden i e 'klæj· (bleen), når den blev skiftet).
broget :  se buntet.
Klik her for at høre lydfilenbrogård :  'brogå (gårdsplads, se »bro«).
Klik her for at høre lydfilenbrokke :  'bråk·, flertal 'bråkke (lille stykke brød).
brole :  se brøle.
Klik her for at høre lydfilenbrombær :  'bra·mbæ; dæ æ na'tu·levis 'ånde dæ rende mæ e 'bra·mbæ (der er naturligvis andre, der render med brombærrene, stryger fortjenesten).
Klik her for at høre lydfilenbros :  en 'brås (kvik, kæk ung mand, lille næsvis knægt).
Klik her for at høre lydfilenbrosten :  'brosten (brugt om gammeldags honning­kage).
Klik her for at høre lydfilenbrovtende :  'bråw·tend.
Klik her for at høre lydfilenbrud (1) :  et 'brå (markstykke); di ho et 'brå mæ 've·e å 'jit mæ 'råw å 'jit mæ 'gres (de havde et brud med hvede og et med rug og et med græs. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenbrud (2) :  en 'bruj (brud, også kæreste); go te 'brujs (gå til bruden, besøge kæresten).
Klik her for at høre lydfilenbrudeseng :  'brujsæ·ng (på bryllupsdagen leveres foræringer af levnedsmidler, og parret kommer for at se brudesengen).
brue :  se bro (2).
Klik her for at høre lydfilenbruge :  å 'bru·gh - vi 'bryghe - 'brught - hæ 'brught; vi hæ e 'åwbrught (er færdige med at bruge en ting); vi hæ 'opbrught (brugt op).
Klik her for at høre lydfilenbrum :  'et brom (en brummen, fx af en bjørn. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenbrumlebi :  en 'brommelbi; 'brommelbrems (humlebi).
Klik her for at høre lydfilenbrumme :  å 'brom·.
Klik her for at høre lydfilenbrummel :  'brommel (ko, som ikke kan blive med kalv).
Klik her for at høre lydfilenbrun :  'bru·n, intetkøn Nordals 'brundt; Sydals bru·ndt; di 'bru·n 'hæ·st.
Klik her for at høre lydfilenbrunløs :  e 'nörre æ brun'lø·s (Mjang), bru'nös (Himmark) (nødderne er brune og sidder løst i haserne, er modne).
Klik her for at høre lydfilenbryde :  bröj eller bry; bryrre - bråt - bråt; 'si· å bröj 'åw (se at bryde af, komme af sted. Himmark); å bry sæj 'om (at bryde sig om); de ­bryrre æ mæ 'it 'om; å fo sin 'ville 'bråt (at få sin vilje brudt; også bryde hør, se bråde).
Klik her for at høre lydfilenbryllupsmand :  'bråldsmånd (Lavensby mark; den, der rider rundt og byder til bryllup, se også kostmand).
Klik her for at høre lydfilenbryst :  de gö 'vie (ondt) i e 'brøst.
Klik her for at høre lydfilenbrystdug :  en 'brøstdugh (vest. Holm).
Klik her for at høre lydfilenbrystpude :  et 'brøstpu· (kravebryst); et 'svat 'brøstpu· (et sort kravebryst).
Klik her for at høre lydfilenbræge :  å 'bræ·gh.
Klik her for at høre lydfilenbrække :  bræk 'ind (brække ind, gøre indbrud; også ­bryde ind i en samtale).
Klik her for at høre lydfilenbrækker :  en 'brække (vovehals; tyk, mørk sky).
Klik her for at høre lydfilenbrækket :  e 'hæ·st di æ 'brække (hestene er »brækket«, har mankesår).
Klik her for at høre lydfilenbræme :  'bræ·m (brombærranke. Brandsbøl); 'bræ·n (Himmark, Almsted, vist sammenblandet med ordet for bregne, se dette).
Klik her for at høre lydfilenbræmme :  å 'bræm·; e 'hø·, e 'hy· (Nordals), 'kvan de 'bræmme (bliver varmt).
brænde (1) :  se splint, stikke.
Klik her for at høre lydfilenbrænde (2) :  å 'brænd·; hand få'to·ld (fortalte) te de 'bræ·nd i e 'na·bolaw; brænd e'gæmmel (løbe løbsk, stikke af, tysk durchbrennen); brænd 'o· (kile på); hand la 'it nåwe brænd 'o· (er beslutsom. Himmark); også kan ikke tie stille med ­noget); 'o·brænd (sveden); de svis 'o· (det brænder på).
Klik her for at høre lydfilenbræt :  et 'bret, flertal 'brette.
Klik her for at høre lydfilenbrævle :  å 'bræffel (plapre); hand bræfle 'mæ (plaprer med).
Klik her for at høre lydfilenbrød :  et bet 'brø· (et stykke brød).
Klik her for at høre lydfilenbrødbørken :  et 'brøbörken (læderlap, som kvinderne bandt om brystet, når de skulle skære brød, se børken. Almsted).
Klik her for at høre lydfilenbrøde (1) :  en 'brø·e (bøde).
Klik her for at høre lydfilenbrøde (2) :  å 'brø·e (at betale bøde); å blyw 'brø·t (at blive idømt en bøde).
Klik her for at høre lydfilenbrødlag :  'brø·law. (Indtil ca. 1900 bagte bønderne selv deres brød. En ovnfuld kunne række til 3-4 uger, så brødet til sidst blev meget muggent. For at undgå det slog nogle naboer sig sammen i brødlag. Bagningen gik på skift, og de nybagte brød blev delt mellem medlemmerne, der også tit var fælles om et 'ba·gh-hus (bagehus)).
Klik her for at høre lydfilenbrøkle :  å 'brøkkel, brøkkel 'o· (kludre, mase på).
Klik her for at høre lydfilenbrøklearbejde :  'brøkkelarbe (hårdt arbejde. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenbrøle :  å 'bro·l (om koen); brol - 'bro·ld - bro·ld (brøler, brølede, brølet. Syd- og Midtals; »Nordals mere med ø«).
brønd :  se kilde.
Klik her for at høre lydfilenbråd (1) :  bråt (mankesår hos heste, »brudt«, se bryde).
Klik her for at høre lydfilenbråd (2) :  'brå (mark).
Klik her for at høre lydfilenbråde (1) :  en 'brå·e (det redskab, der brugtes til at bryde hørren); væn e 'hö blöw 'brå·t (brådet, brudt).
Klik her for at høre lydfilenbråde (2) :  å 'brå· (bryde hørren, se bråde (1)).
Klik her for at høre lydfilenbrådelag :  et 'brå·law (bestod af naboer, der i et fælles 'brå·hus (brådehus) tørrede og brådede hør­ren).
bråldsmand :  se bryllupsmand.
Klik her for at høre lydfilenbud :  et 'båj.
Klik her for at høre lydfilenbude :  di æ 'båjn (de er budt, har fået indbydelse. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenbue :  en 'båw· (to træbøjler forbundet med to stykker reb, beregnet til at bære hø og halm i. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenbuffelfingret :  'boffelfengre (fummelfingret).
Klik her for at høre lydfilenbugges :  undt i e 'bugges (børnesprog ondt i maven).
Klik her for at høre lydfilenbuk (1) :  et 'bok.
Klik her for at høre lydfilenbuk (2) :  en 'bok, oftest sagde man dog gedebuk, s.d.
Klik her for at høre lydfilenbukke :  å 'bøk· (Sønderborg).
Klik her for at høre lydfilenbukkeblad :  'bokbla·j (flertal, skvalderkål).
Klik her for at høre lydfilenbukkeskind :  'bokskind (vadmel. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenbukmølle :  'bokmöl· (stubmølle; fra tysk).
Klik her for at høre lydfilenbukse (af) :  båws 'åw (gå vraltende som småbørn).
Klik her for at høre lydfilenbuksears :  båws'å·s (buksetrold).
Klik her for at høre lydfilenbukse-erre :  'båw·s'ærre (knibe); hon va i en 'båw·s'ærre indte hon fandt e 'væj e'gjæn (hun var i knibe, indtil hun fandt vejen igen).
Klik her for at høre lydfilenbukser :  'båw·s; vi ska 'u å løs 'båw·s (vi skal ud at løse bukser, træde af på naturens vegne); 'try pa 'båw·s (tre par bukser).
Klik her for at høre lydfilenbulbro :  'bolbro (træbeklædt gennemløb for en bæk ­under vejen).
Klik her for at høre lydfilenbulle (1) :  en 'bål· (tyr); e 'kue blöw 'låffen åw e 'bål· (koen blev løbet af tyren. Himmark) (tysk Bulle).
Klik her for at høre lydfilenbulle (2) :  e 'fenge 'bålle (fingeren bulner).
Klik her for at høre lydfilenbullekalv :  et 'bålkal (tyrekalv).
Klik her for at høre lydfilenbullemade :  en 'bålmaj (tyre-eng).
Klik her for at høre lydfilenbullen :  'bålle; en 'bålle 'fenge (en bullen finger).
Klik her for at høre lydfilenbulling :  'bållen (bulning, byld. Tandslet).
Klik her for at høre lydfilenbuløkse :  'bolöjs (skovøkse. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenbumplet :  'bompeldt (ujævn, om vej; også om syning).
Klik her for at høre lydfilenbund :  bond; få 'bond i e 'kra·m (få bund i sagerne).
Klik her for at høre lydfilenbuns :  bunds; hand 'fæ· åw å te et 'bunds (han får af og til et bums, stød); de geæ 'bunds 'ba·s 'u· ie 'kö·ghend (de slår ordentlig noget i stykker ude i køkkenet).
Klik her for at høre lydfilenbuntet :  'bond·te (broget); en 'bond·te 'kue (en broget ko); di 'serre i 'bond·te 'ræj (skiftevis herre og dame).
Klik her for at høre lydfilenburre :  flertal 'borre; 'borre æ 'bæ end 'ba 'gaf (burrer er bedre end bare hul, sagde konen, der stoppede sin mands sokker; også ordspil på 'bårre borge = låne).
Klik her for at høre lydfilenburrose :  flertal 'bu·rosse (stokroser, fra plattysk Buurroos, bonderose).
Klik her for at høre lydfilenbusseronne :  pusse'rundt, pussel'rundt, pussel i 'rond (ar­bejdstrøje, der knappedes skråt fra skulder til modsat side i livet).
Klik her for at høre lydfilenbut :  bot, botte (stump, om nål eller søm); do må mak e 'søm 'bot o e 'æ·nd (du må gøre sømmet stumpt i enden; sammenlign »dol«).
Klik her for at høre lydfilenbuttel :  en 'bottel (flaske, fransk bouteille).
Klik her for at høre lydfilenbuttelvindue :  'bottelvinde (vindue af flaskebunde).
Klik her for at høre lydfilenby :  en 'by, flertal 'bye; 'byssens 'klåk (gik rundt i gaden fx når en hest var slagtet, og kødet kunne købes); di æ 'blöwn så 'byssens (fine på det).
Klik her for at høre lydfilenbyde :  'by· (traktere, give et bud ved en auktion); by sæj 'te (tilbyde sig); 'hand kam å by sæj 'te (han kom og tilbød sig).
Klik her for at høre lydfilenbyg :  en traw· 'bygh (en trave byg = 60 neg); vi fæk e 'bygh 'mold·te (vi fik byggen maltet. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenbygaks :  et 'by·ghaws (aks brugtes kun om byg, se rusme, vippe).
Klik her for at høre lydfilenbyge (1) :  'bygh (storvask med klaptræ og lud af bøgeaske).
Klik her for at høre lydfilenbyge (2) :  'by·gh (at vaske storvask); 'tri·nmaj kømme å 'jölpe vos e 'daw mæ å 'by·gh (Trine Marie kommer og hjælper os i dag med at vaske storvask); di 'by·ghe (de vasker storvask); bygh 'o· (byge på, komme mere lud på tøjet).
Klik her for at høre lydfilenbygebræt :  'by·ghbræt (banketræ til storvask, se også ­ tær­skel).
Klik her for at høre lydfilenbygflokker :  'byghflåkke (store, valsede byggryn. Almsted).
Klik her for at høre lydfilenbygge :  'bøgh·; hand hæ 'bøght en 'möl· (han er væltet med høstvognen, så hjulene vender opad som møllehjul); vå 'na·bo ku 'bøgh· en 'kaghel ­(starte en skoggerlatter, se kagl).
Klik her for at høre lydfilenbytte :  'byt· (andel; også én dags arbejde i tærskningen); vi tæske 'byt· (en trave hvede, og af ­ havre noget mere. Når de havde det,) så 'ho di e 'byt·; di fæk 'byt· i å 'hogh i e 'skåw (de fik akkord på at hugge i skoven).
Klik her for at høre lydfilenbægt :  en 'bæjt (bagning; den portion brød, der blev bagt på én gang); di ældte te 'bæjt (de æltede dejen dagen før bagningen); di hæ lawe te 'bæjt (de har slået dejen op); å slo te 'bæjt (lave til bagning. Stevning).
Klik her for at høre lydfilenbælg :  en 'bælle (skind, hud); hand kam ham få 'næ· o e 'bælle (han kom ham for nær på bælgen, for nær ind på livet); hand hæ fawn e 'bælle öwe e 'ø·e trot (han har fået bælgen trukket over ørerne, er blevet snydt).
Klik her for at høre lydfilenbælge (i sig) :  bælle 'i sæj.
Klik her for at høre lydfilenbælgholde :  æ hæ 'bælleholden hind (jeg har holdt hende tæt ind til mig).
Klik her for at høre lydfilenbære :  å 'beæ - æ 'bæ - æ 'ba eller 'bå - hæ 'bå· eller 'bå·n; hand æ 'sekke te å bæ 'op (han er sikker, dygtig til at bære op, dvs. begynde salmesang fx ved begravelser); de bas mæ 'få (det bares for mig, det forekom mig).
Klik her for at høre lydfilenbærebåre :  en 'be·æba· (bærebør til græs eller til at bære garn hjem fra blegen).
bærende :  e 'bæ·rend (børen hos en kælvende ko).
bærme :  'ber·m (opbrusen ved gæring).
bæssing :  en 'be·seng, 'be·sning mæld e 'kø· (en skillevæg mellem køerne. Himmark).
bæst :  bi·st; et 'reghte 'bi·st (et rigtigt bæst); hand 'so·ld et 'bi·st (han solgte et bæst = en hest).
bæt :  se bet (2).
bævre :  hand 'beffere (han bævrer, skælver).
bævreask :  'beffe-esk (bævreasp. Brandsbøl).
bævregræs :  'beffegres (hjertegræs).
bøddel :  börrel.
bøde (1) :  se brøde.
bøde (2) :  'bø· (lappe, reparere); do ska hå e 'båws böt (du skal have bukserne lappet).
bødeklud :  en 'bø·klu (en lap til bukserne. Himmark).
bødker :  en 'bör·ke.
bøf :  en 'bef.
bøg :  'æsk, 'bø·gh å 'bænneve 'tre· - 'slek min 'röw å 'go· dit 'fe· (ask, bøg og benvedtræ - slik min røv og gå, dit fæ. Himmark).
bøgt :  böjt (bugt, knæk); et 'knaght 'böjt (et skarpt vejsving).
bøje :  'kom å böj e 'bi·n 'næn (kom og bøj benene ned = sæt dig ned. Brandsbøl, Himmark).
bølke :  'böl·k (brøle, egentlig om en ko eller kalv); hand 'bölke å 'huje som en 'tombe (han brøler og hujer som en gal).
bøm :  bø·m (plovås, stangen mellem plovhovedet og trækket. Himmark).
bør :  se bærende.
børing (1) :  en 'bör·ng, 'börreng (en favnfuld, særlig af hø eller halm); kom· mæ e 'ba·n i e 'bör·ng (komme med barnet i favnen); hand sa mæ e 'båws i e 'bör·ng (han sad med bukserne i ­favnen, var bange. Himmark).
børing (2) :  hand 'geæ mæ e 'lyw i e 'bö·rng (er bange).
børken :  'bör·ken (forklædesmæk, se også brødbørken); hand 'taw hind i 'fuld 'bör·ken (han tog hende i favnen).
børkenfuld :  'bör·kenfuld (favnfuld. Sydals).
børkenskødskind :  'bör·kenskøskind (forklæde med smæk).
børnevorn :  'börnurn, 'börnvun (barnagtig. Brandsbøl, Mjang, Langdel).
børneværk :  de æ 'bö·nværk (det er barnagtighed. Brandsbøl).
børste :  en 'bo·st (1 børste, 2 en håndfuld aks. Himmark); en 'böst (børste, om slagsbroder. Af »bøste« = slå, tæske); res 'bø·ste (rejse børster).
bøste :  et 'bø·st (skinke).
bøtte :  'bøt· flertal 'bøtte (lavet af træ og uden hank. Heri sattes mælk hen til skumning).
bøtterække :  et 'bøt·rek (stativ til afdrypning af bøtter og spande efter vask; også 'spånd·rek, spande­række; se også rik).
bøvl :  böwl (besvær).
bøvle :  'böw·l (kludre).
bøvlet :  de æ 'oldt få 'böw·le (det er alt for besværligt).
båd :  en 'bo·.
både :  'bå·j (Nordals), 'bo·j (Sydals); 'bå·j 'tue (begge to); dæm 'bå·j (dem begge).
bådshage :  'båsaghe (bådshage eller lignende stang til at hale møllevingerne nedad med. Holm).
båle :  'bå·le (blakket, ujævn).
bålle :  se bullen.
båne :  se bane.
bår :  hand va i fa'mi·lie mæ ham mæn de va et 'bå 'længe 'u· (han var i familie med ham, men det var et led længere ude).
båre :  en 'ba· (båre, bør, se bærebåre, mogbåre, krit­te­båre, spolebåre).
bårre :  se borge. Eks. se burre.