A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

(Du kan høre udtalen ved at klikke på lyd-ikonet til venstre for ordet.)dag :  en 'daw, flertal 'daw·; de kømme 'alde få en 'daw (for dagen).
dage (op) :  daw 'op (opdage); de dawe di 'op (opdagede), men de blywe 'opdawe.
dagflugte :  de 'dawfloghte (eller 'dawflowte. Augustenborg) siges, når solen om vinteren begynder at få magt, især når den har kunnet smelte det øverste lag, mens underlaget endnu er frosset.
daggejern :  'daghe-jæn (fugejern).
daglig :  te 'daw·le (til daglig); hand æ såndt en 'daw·le 'jæn (han er sådan en daglig en - jævn og lige­til); hand 'kømme hæ 'daw·let (han kommer her daglig).
dagligdags :  'daw·ledaws.
daglønner :  'dawlönne (daglejer. Havnbjerg).
Klik her for at høre lydfilendagsætte :  å 'dawsæt· (udskyde); de æ 'dawsat (sat til en bestemt dag).
Klik her for at høre lydfilendaler :  en 'då·le (eksempel se gudspenge).
Klik her for at høre lydfilendaller :  gi 'dalde (give »daller«, skælde ud).
Klik her for at høre lydfilendalre :  'dalde; hand 'daldre (skælder ud).
Klik her for at høre lydfilendam :  en 'dam (eks. se under kilde).
Klik her for at høre lydfilendampe af :  damp 'åw; 'si no kons å damp 'åw (se at ­komme af sted); hand æ 'li·gh 'åwdampe (lige taget af sted).
Klik her for at høre lydfilendangel :  dangel (sengebånd); æ må 'sie å få e 'dangel 'law·e te æ kå 've·nd mæ i e 'sæ·ng (jeg må se at få sengebåndet repareret, så jeg kan vende mig i sengen).
Klik her for at høre lydfilendannet :  då·nd, 'dande; hand æ 'it blöwn 'gåt 'då·nd (han er ikke blevet godt dannet, opdraget).
Klik her for at høre lydfilendans :  en 'dånds, flertal 'dånd·s.
Klik her for at høre lydfilendanse :  'dånds; 'sie 'Håns 'ætte mæ væn æ 'dåndse' (ser Hans efter mig, når jeg danser')
Klik her for at høre lydfilendaske :  å 'dask; di 'sleæ et 'slaw å la 'dask (tænker ikke over, hvad de siger).
Klik her for at høre lydfilendatoviser :  'då·tevisse (kalender. Himmark).
Klik her for at høre lydfilendatter :  'dætte, flertal 'dættere.
Klik her for at høre lydfilendavre :  'dåwe.
Klik her for at høre lydfilendegn :  di·n.
Klik her for at høre lydfilendel :  en 'di·l (skål, beholder, ting. Almsted); vi ska hå 'köjt en 'di·l te hans 'kåst (vi skal have købt en ting til hans bryllup, som gave).
Klik her for at høre lydfilenden, det, de, dem :  di hæ 'hå e te 'de (de har haft det til det = til dato. Brandsbøl); 'dænd 'kåst (det bryllup); æ 'vit-e (»jeg ved ikke det«, jeg ved det ikke); ­efterhængt em vi hæ fåt em 'væksmet (vi har fået dem smidt væk).
Klik her for at høre lydfilendeodemadammer :  de'o·demadamme (pelargonier; hænger vist sammen med plattysk »Ode« = bedstemor, altså bedstemorsmadammer).
Klik her for at høre lydfilender :  'deæ; 'si 'deæ (se der).
Klik her for at høre lydfilenderes :  ''dæ 'goa (deres gård); 'dæt 'hus (deres hus); 'old· dæ 'la·m (alle deres lam).
Klik her for at høre lydfilenderfor :  'deæfå (Himmark), 'deæfårre (Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenderhenved :  de æ dæ'hæn've (det er omtrent ...).
Klik her for at høre lydfilendige (1) :  en 'di·gh (hegn; sammenlign havdige).
Klik her for at høre lydfilendige (2) :  å 'di·gh (reparere et dige).
Klik her for at høre lydfilendingelsk :  dengelsk; hand æ 'dengelsk (han er svimmel. Himmark).
Klik her for at høre lydfilendingelvorn :  'dengelvurn.
Klik her for at høre lydfilendingle :  å 'dengel.
Klik her for at høre lydfilendings :  en 'dengs (tingest).
Klik her for at høre lydfilendippedaje :  deppe'dæj·, deppe'daj· (nyudsprunget bøge-løv); kom 'mæ uj i 'lajgås maj· / å plok· en ­deppe'daj· / de ka man 'saj· / de æ en 'glaj· (kom med ud i Ladegårdsmade og pluk en »dippedaje«, det kan man sige, det er en glæde; - sagde unger piger fra Sønderborg omkr. 1910-15).
Klik her for at høre lydfilendisk :  en 'desk (bord); vi va så 'månne te 'desk (vi var så mange til bords).
Klik her for at høre lydfilendiskdug :  en 'desdugh, 'deskdugh (borddug); di vöwe ­'deskdughe å 'håndtörre (de væver bordduge og håndklæder).
Klik her for at høre lydfilendiske op :  desk 'op (øse op, fx suppe); hon deske 'op te 'dænd 'kåst (hun øste op til det bryllup).
Klik her for at høre lydfilendiskurs :  en 'essel des'kos (en værre diskussion).
Klik her for at høre lydfilendisput :  vi hæ 'hå en 'fæj des'pyt e'jåwden (vi har haft en ordentlig disput i aften).
Klik her for at høre lydfilendjævel :  döwel; 'döwlen 'bræk mæ; 'döwlen kam 'kröw­lend 'op a 'jæppes 'aghe (djævelen kom krav­lende op ad Jeppes ager).
Klik her for at høre lydfilendog :  dågh, dåghens; jamen 'bö·n 'dåghens (jamen, børn dog!)
Klik her for at høre lydfilendol :  en 'dål 'knyw, 'saws (en sløv kniv, saks).
dolhammer :  se dunhammer.
Klik her for at høre lydfilendonneke :  de 'donneke (det tordner); hand kånd 'åndtle 'donnek (han kan ordentlig tordne, skælde ud).
Klik her for at høre lydfilendonnet :  donde (sløv, meget rolig); hand æ e let 'donde (lidt sløv); en 'donde 'hæst (en meget rolig hest).
Klik her for at høre lydfilendorsk :  dåsk.
dos :  se dusin.
Klik her for at høre lydfilendoset :  'du·se (Nordals), 'do·se (svimmel. Sydals).
Klik her for at høre lydfilendoven :  'dåwen; en 'dåwen 'sypigh hæ en 'lang 'tro·j (en doven sypige har en lang tråd).
Klik her for at høre lydfilendrage :  å 'dræj· - æ 'dræje - 'dræje eller 'dråw, hæ 'dræje eller 'dråwen, dræj 'åw (drage af sted. Himmark); 'dræj e 'lue (betrække, »tjælde« loen med lagner til gilde. Himmark; i Sønderherred »trække«); de dræje te 'væ·s (det drager til vejrs = vejret bedres. Himmark); de dræje sæj 'i mæ 'dænd 'føssel (det trækker i langdrag med den fødsel).
Klik her for at høre lydfilendrageduse :  de kånd 'it 'go o 'dænd dræj'du·s (det kan ikke gå i den gænge. Himmark).
Klik her for at høre lydfilendrageknude :  en 'dræj·knu (knude, som kan løses ved ét træk); no hæ æ 'oldt i en 'dræj·knu (nu har jeg alt under kontrol. Mommark).
Klik her for at høre lydfilendrages :  å 'dræjs (skændes); di 'dråws (de skændtes), kånd I 'så la 'væ· mæ å 'dræjs!
Klik her for at høre lydfilendragt :  en 'draght (et åg, Midt- og Sydals; Nordals se åg).
Klik her for at høre lydfilendragtbånd :  'draghtbonde (seler, se også gehæng).
Klik her for at høre lydfilendrat :  en 'drat (lille klat); 'e·felkaghe mæ en 'drat i (æbleskiver med en klat æble eller sveske i. Himmark); vi 'kømme 'drittend om 'drattend (vi kommer lidt efter lidt. Mommark).
Klik her for at høre lydfilendratte :  drat 'åw (dratte, falde af); drat 'om (falde om).
Klik her for at høre lydfilendratteæble :  'drat-e·fel (nedfaldsæble, om de sidste æbler, der hænger tilbage efter plukningen).
Klik her for at høre lydfilendrav :  draw (rester efter presning af bær og æbler).
drejeknude :  se drageknude.
Klik her for at høre lydfilendreng :  en 'dræ·ng, flertal 'dræ·nge.
dri :  se dræ.
Klik her for at høre lydfilendrift :  dröwt; dæ va 'engen 'dröwt 'i ham (der var ­ingen drift i ham. Himmark).
Klik her for at høre lydfilendrikke :  å 'drek· - æ 'drekke - drak - hæ 'drokken; 'snøp (puds) e 'lys å gi e 'skre·re å 'drek· (Mommark); e 'må·n 'drekke (månen drikker, er i ­aftagende); se også snibbe.
Klik her for at høre lydfilendrille :  å 'dræl· - hand 'drælle - 'dreld.
Klik her for at høre lydfilendrist :  hand 'hæ e 'drist (han har modet, tør gøre det).
Klik her for at høre lydfilendrit til drat :  di 'kam 'drit te 'drat (de kom lidt efter lidt).
Klik her for at høre lydfilendrive :  'dryw·; dryw 'plåw (lede hesten for ploven; ved vanskelig pløjning måtte én passe hestene, mens en anden ordnede selve pløjningen); de hæ hand 'dröwn 'månne 'sto·nd hæn mæ (det har han spildt mange timer på).
drivvåd :  se drybevåd.
Klik her for at høre lydfilendru :  e 'hæst æ 'dru (sej, langsom).
Klik her for at høre lydfilendruddelsak :  hand æ en 'druddelsak (svirebroder, se også dudelsak).
Klik her for at høre lydfilendrudle :  å 'druddel (svire).
Klik her for at høre lydfilendrukne :  'dråw·n; di æ 'dråw·ne.
Klik her for at høre lydfilendruller :  en 'drulde (slap person).
drullerfas :  se -potte.
Klik her for at høre lydfilendrullerpotte :  en 'druldepåt, 'druldefas (sløset person, en som ikke kan blive færdig. Himmark); do æ en ­'reghte lild 'druldepåt (Egen).
Klik her for at høre lydfilendrulre :  hand druldere 'rondt o e 'ga·re (driver rundt i gaderne).
Klik her for at høre lydfilendrybe :  å 'dry·f, dry·f 'åw (dryppe af, om saft); de 'dry·fe fro e 'tagh (det drypper fra taget).
Klik her for at høre lydfilendrybevåd :  hand va 'dry·fvue (drivvåd).
Klik her for at høre lydfilendryp :  'jen 'drøp, dæ 'kam nåw 'stoa 'drøppe (nogle store dråber).
Klik her for at høre lydfilendryppe :  å 'drøp·, de 'drøppe.
Klik her for at høre lydfilendræ :  e 'råw dænd 'drie (rugen drær).
Klik her for at høre lydfilendrænke :  en 'ærrek (andrik) kånd 'kon 'drænk· en 'ånd væn di kømme 'sammel i e 'vånd (parre sig med).
Klik her for at høre lydfilendræt :  dre·t; å hold 'op 'met i e 'dre·t (midt i det hele. Himmark); 'lang i e 'dre·t (langsom i vendingen); hand 'harre (harver) et 'dre·t (frem, ikke tilbage).
Klik her for at høre lydfilendræve :  'dre·f.
Klik her for at høre lydfilendrævepotte :  'dre·fpåt (sindig fyr).
Klik her for at høre lydfilendrævet :  hand 'snakke let 'dre·fe (drævende. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilendrævl :  dræffel (dråbe, lille klat).
Klik her for at høre lydfilendrævle :  'dræffel (spilde); no dræfle hand e'gjæn 'såws 'næn 'a sæj de 'gris.
Klik her for at høre lydfilendrøfte :  å 'dröw·t; e 'kvan blöw 'dröwte (kornet blev drøftet = kastet i vejret, så korn og avner skiltes; overført de æ 'dröwte å 'sæ·ld (det er ­drøftet og sældet = diskuteret, nøje overvejet).
Klik her for at høre lydfilendrøftetrug :  'dröwt-tråw (trætrug, brugt til at transportere slagtevarer, ost m.m. i Himmark, egl. til at »drøfte« kornet i, se ovenfor).
Klik her for at høre lydfilendrøje :  de æ 'nåwe dæ 'dröje (noget, der fylder).
Klik her for at høre lydfilendrøjelse :  'dröjels (meldrøje, svamp i rug).
Klik her for at høre lydfilendrøm :  dröm (Himmark); æ hæ 'hå en 'drö·m e 'nat (Almsted); hand geæ i 'dröm·, ældre en 'drö·m.
Klik her for at høre lydfilendrømp :  hand æ en 'reghte 'drømp (også) drømpsak (et rigtigt drys).
Klik her for at høre lydfilendrømpe :  hand 'geæ· å drømpe 'rundt (går og drysser rundt).
drømpsak :  se drømp.
Klik her for at høre lydfilendrønnik :  et 'drønnek (et slag på ryggen).
Klik her for at høre lydfilendrøvse :  å 'dröw·s (drive); 'go 'it såndt å 'dröws; di 'dröw·se 'jæm a e 'væj; 'dröws no 'it.
Klik her for at høre lydfilendråbe (1) :  en 'drå·f.
Klik her for at høre lydfilendråbe (2) :  hand hæ 'dråffen 'o sæj (han har dråbet, spildt på sig).
Klik her for at høre lydfilendu :  do, dæj; ska do 'it 'u få e 'dö' (uden for døren), 'din 'goa, 'dit 'hus, 'din· 'bøön.
Klik her for at høre lydfilendudelsak :  hand va en 'reghte 'du·delsak (vindbøjtel, soldebroder, samme ord som druddelsak, fra tysk. Himmark).
Klik her for at høre lydfilendudle :  'du·del (svire); han hæ dudle old e 'pæ·ng op (drukket alle pengene op).
Klik her for at høre lydfilenduebrød :  'du·brø (»dyppebrød« man dypper brød i varm flæskesuppe, lader det trække og serverer det med salt, peber o.l., det samme som mullebrød).
Klik her for at høre lydfilenduelse :  'duels (dyppelse, sovs; se også skrædder­duelse).
Klik her for at høre lydfilendugg :  dågh (duggen falder).
Klik her for at høre lydfilendukke :  en 'dåk· (kun om tag, garn o.l.), en dåk 'tagh, 'trie 'dåkke (= 1 kærv, s.d.).
Klik her for at høre lydfilendukkelsebarn :  et 'dåkkelsba·n (dukke; se også puppe).
Klik her for at høre lydfilendulme :  e 'i·ld dænd 'dölme (ilden brænder svagt).
Klik her for at høre lydfilendumle :  'dommel (døse); hand lo· å 'dom·le (han lå og døsede. Himmark); hand domle 'rundt (går i en døs).
Klik her for at høre lydfilendunder :  de æ en 'reghte 'donne (en rigtig vove hals).
Klik her for at høre lydfilendunhammer :  'dålhamme.
Klik her for at høre lydfilendunte :  'dond·t (pudre et lille barn); e 'ba·n blöw 'dond·te (Himmark).
Klik her for at høre lydfilendurabel :  de 'jæm·gö 'töj va essen 'mie soffe'såndt å du'rå·beldt (det hjemmegjorte tøj var ellers mere solidt og holdbart).
Klik her for at høre lydfilendurkgang :  'dögang (diarré, tysk Durchgang).
duset :  se doset.
Klik her for at høre lydfilendusin :  et 'dos; et dos 'gaffel (et dusin gafler. Himmark).
Klik her for at høre lydfilendusle :  hand 'geæ å 'dusle (det bliver ikke til noget for ham); også de 'dusle i mit 'ho·j (jeg er svimmel. Hørup).
Klik her for at høre lydfilenduslig :  'dusle, Sønderborg 'dusligh (tåbelig).
Klik her for at høre lydfilendusnakke :  'du·snak (halvsøvnig fyr, dumrian. (Himmark).
Klik her for at høre lydfilendusse :  dus 'rundt (drive omkring); hand 'geæ· å 'dus ­eller dusse 'rundt.
Klik her for at høre lydfilendut :  dut (dåse).
Klik her for at høre lydfilendutvand :  'dutvånd (dårlig, tynd kaffe).
Klik her for at høre lydfilendvale :  'dvå·l (Himmark).
Klik her for at høre lydfilendvalg :  dvalle (vammel); 'dænd sokke'lå·t æ mæ få 'dvalle (den chokolade er mig for sød).
Klik her for at høre lydfilendvalsk :  en 'dvalsk 'kompen (en ondskabsfuld kumpan, fyr).
Klik her for at høre lydfilendværg :  en 'dværre (Himmark).
Klik her for at høre lydfilendygge :  å 'døgh (vande blomster; til »dugg«).
Klik her for at høre lydfilendyggekande :  en 'vånde mæ en 'døghkånd· (man vander med en vandkande).
Klik her for at høre lydfilendygger :  en 'dø·ghe (= dyggekande; se også geter).
Klik her for at høre lydfilendygtig :  en 'døghte 'mø· (lille, kvik pige).
Klik her for at høre lydfilendygtighed :  stoa 'døghtehe å 'stoa 'lætsind di 'bua 'tit unde 'jit å 'sa·m 'tagh (stor dygtighed og stort letsind de bor tit under ét og samme tag. Himmark).
Klik her for at høre lydfilendynd :  'dø·nd; hand gek i 'dø·nd i e 'tårremos (han gik i dynd i tørvemosen); (gammeldansk dynde).
Klik her for at høre lydfilendyndløber :  'dø·ndløffe (grå vipstjert. Almsted).
Klik her for at høre lydfilendyne :  en 'dy·n, flertal 'dynne.
Klik her for at høre lydfilendynevår :  'dynnevå.
Klik her for at høre lydfilendyppe :  hand 'leghe i en 'slem 'døp· (i en slem redelighed).
Klik her for at høre lydfilendyppelse :  'døppels (sovs).
Klik her for at høre lydfilendyr (1) :  et 'dy· (Nordals).
Klik her for at høre lydfilendyr (2) :  en 'dy· 'ræj·s (en dyr rejse); de æ 'dy·t (dyrt).
Klik her for at høre lydfilendyssel :  de æ 'dysseldt å 'go· væn de æ 'mörght (uhyggeligt; måske afledt af plattysk duus = dump, dyster).
Klik her for at høre lydfilendæggelam :  et 'deghlam.
Klik her for at høre lydfilendække (1) :  et 'dæk (tæppe).
Klik her for at høre lydfilendække (2) :  'dæk· (bedække); e 'y·gh blöw 'dække (øget, hoppen blev bedækket).
Klik her for at høre lydfilen :  å 'dø· - hand 'døæ - 'døj· - æ 'dø· - law hon 'døj· (da hun døde).
Klik her for at høre lydfilendødkød :  'döjkjø (sår som ikke vil heles. Almsted).
Klik her for at høre lydfilendøjme :  e 'su·l 'döj·me (solen skinner uklart, kommer ikke helt igennem. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilendøjselrakker :  en 'döjselrakke (rendemaske, én der driver for meget omkring).
Klik her for at høre lydfilendøjsle :  å 'döjsel (drive); hand döjsle 'åw.
Klik her for at høre lydfilendølge :  å 'döl· eller 'dö·l; de 'dölle e 'vie (dulmer smerterne); de hæ hand 'dø·ld (det har han dulgt, skjult. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilendølgsmål :  'dölsmol (Almsted).
Klik her for at høre lydfilendør :  en 'dö (kort ö); ska do 'it 'u få e 'dö (skal du ikke uden for døren, træde af på naturens vegne. Himmark); se også effen.
Klik her for at høre lydfilendørl :  en 'dörl (æggeblomme, se æggedørl); e 'dø·l i e 'egh (æggeblomme. Augustenborg).
Klik her for at høre lydfilendørnsk :  'dön·sk (dagligstue; der var oftest to) e 'dawle 'dön·sk og e 'gu·j 'dön·sk (foruden e 'pissel) (slavisk dwernice = stue).
Klik her for at høre lydfilendørslag :  'dö·slaw (Sønderborg).
Klik her for at høre lydfilendørsyld :  'dössild, dössel (tærskel, dørtrin); e 'dössel ind a e 'dön·sk (dørtrinnet indad, til stuen).
døssel :  se dørsyld.
døvnælde :  se sugenælde.
Klik her for at høre lydfilendåbe :  'då·f (larme); di 'då·fe å 'rå·fe (larmer og rå-ber); de 'va et 'rå·fend å 'då·fend (råben og skrigen. Himmark).
dåd :  se dåt.
dål :  se dol.
Klik her for at høre lydfilendåne :  hand 'då·ne ve-e (han besvimede ved det. Himmark).
dåse :  se dut.
Klik her for at høre lydfilendåt :  då·t; en 'fæj 'då·t (en god gerning); hand blywe 've å law 'då·te (lave spilopper; = dansk dåd, udtalen påvirket af plattysk).