A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

(Du kan høre udtalen ved at klikke på lyd-ikonet til venstre for ordet.)Klik her for at høre lydfilengab :  gaf (hul), flertal 'ga·f; hand hæ 'gaf o e 'fek· (han har hul i lommen).
Klik her for at høre lydfilengabe :  'ga·f - æ 'ga·fe - 'ga·ft - hæ 'gaft.
Klik her for at høre lydfilengabestok :  'ga·fståk (»spion«, gadespejl; blomsten løve­mund).
Klik her for at høre lydfilengad :  gaj; hand æ en 'gaj (uduelig - en, som er vanskelig at komme til rette med; »gad« egentlig = brod, pig. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilengade :  'ga·; hand æ gawn 'næn a e 'ga· (gået ned ad gaden); gawn a e 'ga· (gået hjemmefra).
Klik her for at høre lydfilengadebrev :  et 'ga·bröw (meddelelse, der blev sendt rundt i byen).
Klik her for at høre lydfilengadelangs :  'ga·langs (hen ad gaden).
Klik her for at høre lydfilengal :  de æ 'galdt 'gåt (det er vældig godt); 'galle å 'galle (værre og værre); de æ 'galdt mæ hind e'gæn (det er galt med hende igen, hun er gravid).
Klik her for at høre lydfilengalagtig (1) :  'galawte (arrig); en 'galawte 'kvind.
Klik her for at høre lydfilengalagtig (2) :  gal'jawte, gal'awte (lystig, overkåd, vild, om børn); e 'hæ·st æ gal'awte (hestene er stald­kåde); gal'awte å 'gåt te'pas.
Klik her for at høre lydfilengalaj :  ga'læj (fest, ballade); hand hæ 'årnle væt o ga'læj.
Klik her for at høre lydfilengale :  hand 'galle sæj (han er gal, vred, ærgrer sig).
Klik her for at høre lydfilengalge :  e 'galle; ri igjæmmel e 'galle (ride igennem galgen ved ringridning).
Klik her for at høre lydfilengalhovedet :  'galho·je.
Klik her for at høre lydfilengaljagt :  te 'galjawt (på galej).
Klik her for at høre lydfilengaloschere :  kalo'seæ (sætte nye fødder i støvler); et pa 'stöw·l di kå blyw kalo'seæ (Himmark).
Klik her for at høre lydfilengalt :  en goldt (eks. se forgive).
Klik her for at høre lydfilengammel :  'gammel, 'gamle, 'gamlest
Klik her for at høre lydfilengammeldags :  di 'gammeldaws (pelargonier).
Klik her for at høre lydfilengang :  o e 'gang (på kirkegulvet, om konfirmanderne).
Klik her for at høre lydfilengange :  å 'gang· (lede barn ved armen).
Klik her for at høre lydfilengangvant :  'gangvån (om en, der er godt kendt med vejen).
Klik her for at høre lydfilengartner :  en 'gå·ne.
Klik her for at høre lydfilengase :  en 'gasse. gase en 'gasse.
Klik her for at høre lydfilengav :  de æ 'gawt 'gøe (det er hurtigt, nemt gjort, fra plattysk gau).
Klik her for at høre lydfilengave :  en 'gjaw·.
Klik her for at høre lydfilengavl (1) :  en 'gåwl (på hus); 'op· o e 'gåwl.
Klik her for at høre lydfilengavl (2) :  gåwl (gane, protese i overmund); kånd æ 'fo· mæ en 'ny 'gåwl' (kan jeg få mig et nyt gebis' Himmark; fra plattysk gagel = tandkød, gummer).
Klik her for at høre lydfilengavn :  'righle te 'gawns (grundigt. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilengavns :  gjawns (gavmild).
Klik her for at høre lydfilengebrækkelig :  ge'brækle (ustabilt).
Klik her for at høre lydfilengeburts :  ge'bu·ts (fødselsdagsfest, tysk Geburtstag); hæ do væt 'mæ te 'Pe·tes ge'bu·ts'
Klik her for at høre lydfilengedebuk :  en 'gi·bok (Sydals; se også buk).
Klik her for at høre lydfilengedefår :  et 'gi·foa (hun-ged).
Klik her for at høre lydfilengedehams :  'gehams, 'gerrehams, 'gi·hams (Sydals).
Klik her for at høre lydfilengedrib :  ge'dri·f (foretagende, bedrift, tysk Getriebe).
Klik her for at høre lydfilengefalde :  de be'hy·fe æ 'it å la mæ ge'fåld· (det behøver jeg ikke at finde mig i. Sydals).
Klik her for at høre lydfilengefjæs :  ge'fe·s (fjæs, ansigt. Himmark).
Klik her for at høre lydfilengehrok :  en 'ge·råk (gammeldags herrefestdragt med lang, sort kjole).
Klik her for at høre lydfilengehæng :  flertal ge'hænge (Himmark); kjø'hænge (As­ser­balle; seler, ophæng - fra tysk Gehänge; se også dragtbånd).
Klik her for at høre lydfilengejst :  dæ va 'engen 'gæjst i ham (der var ingen kraft i ham. Himmark).
Klik her for at høre lydfilengeldemælket :  'gæjmjælke (gold, om ko, der ikke er kalv i).
gele :  se gæle.
Klik her for at høre lydfilengeleit :  ge'læjt (følgeskab, fra tysk).
Klik her for at høre lydfilengelik :  ge'likt (i en fart; fra plattysk, tysk gleich).
Klik her for at høre lydfilengemen :  ge'mi·n (tysk gemein).
Klik her for at høre lydfilengemme :  'gæm·; de kånd 'it· 'gæm· (om frugt det kan ikke holde sig).
Klik her for at høre lydfilengemyt :  kom te ge'myt (komme til fornuft. Himmark).
Klik her for at høre lydfilengenegen :  ge'næ·ghen (tilbøjelig); æ æ ge'næ·ghen te å 'stu·l 'o ham (jeg er tilbøjelig til at stole på ham); di 'kvind·knurre æ 'oldti ge'næ·ghen te å go 'op (de kvindeknuder (»kællingeknuder«), knuder, som er bundet den forkerte vej, er altid tilbøjelige til at gå op).
Klik her for at høre lydfilengenerlig :  hand va så sje'ne·rle 'o· sæj (så genert af sig).
Klik her for at høre lydfilengenne :  sky öwe 'gi·n (skyde genvej).
gennem :  se igennem.
Klik her for at høre lydfilengennemløb :  'gemmellåf (diarré).
Klik her for at høre lydfilengennemskær :  'gemmelskæ (diarré).
genægen :  se genegen.
Klik her for at høre lydfilengereb :  ge'reb (ribber, skilleværk af ubestemmelig karakter).
Klik her for at høre lydfilengerne :  'gjæn·; hand vel 'gjæn· go 'fålk ynde e 'öjn (han vil gerne gå folk under øjne, indsmigre sig).
Klik her for at høre lydfilengesigt :  ge'seght (ansigt, af tysk Gesicht).
Klik her for at høre lydfilengeskrej :  et 'esseldt ge'skræj (et vældigt spektakel; tysk Geschrei).
Klik her for at høre lydfilengeter :  en 'ge·te (Nordals), 'gø·te (Midtals) (vandkande; fra plattysk); se også dyggekande.
Klik her for at høre lydfilengevaltkop :  et ge'valdtkåp (se krådekop).
Klik her for at høre lydfilengevimmel :  ge'vemmel (bagværk).
Klik her for at høre lydfilengevyrts :  ge'vørts, ge'vøts (krydderi, krydrede kager. Himmark).
Klik her for at høre lydfilengevyrtspumle :  flertal ge'vørtspomle å ge'me·n 'pomle (krydderboller og almindelige boller. Nordborg).
Klik her for at høre lydfilengibbe :  å 'gep·; de 'geppe i ham (det gibbede i ham).
Klik her for at høre lydfilengide :  å 'gi; æ 'girre 'it (jeg gider ikke); æ gi 'li dæj (jeg gider, kan lide dig); de gi æ 'it væt 'öwe! æ gi· 'it, gast 'it væt 'öwer-e (jeg gider, gad, ikke været over det = gider ikke); 'dænd 'grø· gi æ 'it 'hå (den grød kan jeg ikke lide).
Klik her for at høre lydfilengift :  en 'gywt (en portion); æ 'ga e 'hæ·st en gywt 'hø· (jeg gav hestene en gift hø).
Klik her for at høre lydfilengifte (sig) :  'gywt sæj.
Klik her for at høre lydfilengiggel :  'geghel (vakkelvorn, leddeløs).
Klik her for at høre lydfilengiggelvorn :  'geghelurn (det samme); dæn 'va nåwe 'geghelurn dænd 'gammel kar'jo·l (den var noget leddeløs, den gamle karriol).
Klik her for at høre lydfilengilde (1) :  'gild· (gæstebud; også bryllup (Nørherred); se også kost); hand hæ 'gø sit 'lyw et 'gåt 'gild· (han har gjort sit liv (= sin mave) et godt gilde, taget godt for sig).
Klik her for at høre lydfilengilde (2) :  'gæld·, 'geld·; kå do 'geld· mæ e 'gri·s (kan du kastrere grisene for mig); 'ge·lde (gildet, om lam, får).
Klik her for at høre lydfilengildevædder :  'geldevæ (kastreret vædder); en 'triås 'geldevæ 'slawte di 'åldti te 'ju·l (en treårs gildevædder slagtede de altid til jul).
Klik her for at høre lydfilengive :  'gi også betale vo 'möj· måt do 'gi' (hvor meget måtte du give') gi 'hals (give hals, skælde ud, også om mennesker); også gi 'væ· (råbe op); e 'ku· gi 'næn (koen giver ned, slipper mælken); gi 'op (give op, opgive); hand gi 'væ·ken 'rest hælde 'rue (han giver hverken rist eller ro); hand 'gi sæj å 'hæ sæj (han giver sig og har sig = skaber sig, klager sig); de hæ 'gi sæj (det har givet sig, er gået over, om smerter); no må hand 'hælde gi sæj ­ 'ætter-e (nu må han ­hellere give sig til det, ­begynde på det); de gi 'sy·n (det pynter); de ga 'sy·n 'o· hind law hon fæk et 'nyt 'få·klæ 'o· (det pyntede på hende, da hun fik et nyt for­klæde på); gi sæj te 'kind· (give sig til kende); hand hæ 'fawn e te 'gi·nd eller 'te 'gi·nds (har fået det foræret).
Klik her for at høre lydfilengives :  gis (findes); så·t 'nåwe gis 'it e daw; de gas (fandtes) 'it dengang.
Klik her for at høre lydfilengjaf :  gjaf (hundegøen).
Klik her for at høre lydfilengjaffe :  'gjaf· (gø); de æ dæ 'alde 'jæn dæ 'gjaffe öwe (det er der ikke én, der vil gø ad).
gjald :  se gælde.
Klik her for at høre lydfilengjaldre :  de 'gjåldere (det gjalder).
Klik her for at høre lydfilengladder :  'glarre (glat, om føre); de va 'glarre o e 'væj (det var glat på vejen).
Klik her for at høre lydfilengladding :  'glarreng, 'gla·neng (glat føre); en 'essel 'gla·neng (et forfærdelig glat føre. Brandsbøl).
glarre :  se gladder.
glarring :  se gladding.
Klik her for at høre lydfilenglas :  glas; la vos 'fo et let 'glas (et lille glas); vodån steæ e 'glas' E 'glas de steæ så 'hy·t så 'hy·t (hvordan står barometret' Barometret står så højt, så højt).
glejer :  se glidder.
Klik her for at høre lydfilenglene :  en 'kla· 'gle·n i e 'nö (et klart stykke himmel i nord); en 'gle·n i e 'sky.
Klik her for at høre lydfilenglenne :  e 'snie 'glen (sneen glitrer).
Klik her for at høre lydfilenglibe :  å 'gli·f, å 'kli·f (fange fisk med glib, et fiske­redskab, man går i vandet med og skyder ­foran sig).
Klik her for at høre lydfilenglidder :  'glæje (glat, om tørt korn, som er svært at ­holde på vognen. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenglide :  å 'gli·, 'glie - æ glirre - gli· - hæ 'glæjen; å gli o 'i·s (med træsko forsynet med pinde, der var bedre end søm; ikke alle havde skøjter (stridsko. Guderup)); æ va 'bang· få e 'las vild 'glie (jeg var bange for at (korn)læsset ville skride).
Klik her for at høre lydfilenglise :  de 'gle·s (glitrer. Mjang).
Klik her for at høre lydfilenglo :  hand 'serre deæ å 'glu·e (han sidder der og glor. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenglug :  flertal 'glugge (glugger, øjne).
Klik her for at høre lydfilenglæde :  en 'glæj·, Sønderborg en 'glaj· (se dippedaje).
glæjer :  se glidder.
gnave :  se knave.
Klik her for at høre lydfilengnidder :  nærre (luseæg); vo dæ æ 'lus æ dæ å 'nærre (Himmark).
Klik her for at høre lydfilengnide :  å 'ni·e; æ ni·e mæ 'ind (jeg gnider mig ind); æ 'nie (jeg gned), æ hæ 'næjen (jeg har gne-det); å nie e 'desk åw (gnide bordet af).
Klik her for at høre lydfilengnist :  en 'nist; 'töj mæ 'niste 'i (stof med lyse pletter).
Klik her for at høre lydfilengod :  en 'gu·j bo'te·d (en god kartoffel); e 'ku·n jålp 'gåt 'te (konen hjalp godt til); 'gåt 've· e (»godt ved det«, velfornøjet, veltilpas).
Klik her for at høre lydfilenGott :  'gåtsfå'bromsigh! (Gud forbarme sig! ældre kraftudtryk. Almsted).
Klik her for at høre lydfilengradestok :  en 'gra·ståk (Sydvestals), 'grå·ståk (termo­meter).
gramang :  se agraman.
Klik her for at høre lydfilengran :  æ 'sie 'it så 'grå·ndt længe (jeg ser ikke så grant, tydeligt længere).
Klik her for at høre lydfilengranat :  hand ska 'ættesies i e gra'nå·de (han skal ses efter i sømmene); dænd æ 'leghe i 'old· e gra'nå·de (den er lægger, leddeløs i alle sammenføjninger).
Klik her for at høre lydfilengrassere :  gra'siæ.
Klik her for at høre lydfilengratte :  de 'gratte (det »snusker«, småregner. Himmark).
Klik her for at høre lydfilengratteri :  gratte'ri (småregn).
Klik her for at høre lydfilengrattet :  'gratte (snavset).
Klik her for at høre lydfilengratulere :  gratte'lie (Havnbjerg, Oksbøl), gratte'leæ; æ gratte'le.
Klik her for at høre lydfilengreb :  en 'gri·f.
Klik her for at høre lydfilengrebe :  et 'gre·f (håndtag, øre på krukke eller kop); do hæ slan e 'gre·f åw e 'kåp.
Klik her for at høre lydfilengrebsætte :  'gri·fsæt· (stenkrukke med ører).
Klik her for at høre lydfilengribe :  å 'gri·f - æ griffe - gri·f - hæ greffen.
Klik her for at høre lydfilengriffel :  en 'greffel.
Klik her for at høre lydfilengriffelkasten :  'greffelkasten (penalhus af træ med skydelåg).
Klik her for at høre lydfilengrikage :  e 'grikaghe (se grikke).
Klik her for at høre lydfilengrikke :  flertal 'grikke (småkroge); 'ætteset i e 'grikke (set efter i krogene); også 'grikaghe; vi ska hå e 'grikaghe 'mæ (alle krogene, fx i ørerne. Almsted; norsk dialekt krik).
Klik her for at høre lydfilengrimet :  'gri·me (snavset. Himmark).
Klik her for at høre lydfilengrine :  å 'gri·n; di 'gri·nd 'gåt 'ædde ham.
Klik her for at høre lydfilengris :  et 'gris, flertal 'gri·s.
Klik her for at høre lydfilengriset :  'gri·se.
Klik her for at høre lydfilengrisk :  gresk; gresk 'ætte å kom i 'ar·be.
Klik her for at høre lydfilengro :  gro 'ætte (gro efter); de æ 've å gro ham öwer e 'ho·j (det er ved at vokse ham over hovedet).
Klik her for at høre lydfilengrob :  grå·f (grebning i stalden).
Klik her for at høre lydfilengrov :  de æ en 'gråw· 'hö·gh (stor fornøjelse, se høge); et 'gråwt hæfle'ri (besvær).
Klik her for at høre lydfilengrovtærende :  'gråwtærrend.
Klik her for at høre lydfilengrubber :  'gruppe (flertal) saftsuppe med 'flæsk·bette å 'gruppe (flæskebidder og byggryn, plattysk gruben, tysk Graupen).
Klik her for at høre lydfilengrul :  gru·l (brøl); hand 'ga et 'gru·l (plattysk grölen = skrige, råbe højt).
Klik her for at høre lydfilengrunde :  hand 'gronde 'o et (han grunder på det).
Klik her for at høre lydfilengrundet :  e 'plåwjæn æ 'it 'nåk 'gronde (plovjernet er ikke stillet, så ploven går dybt nok).
Klik her for at høre lydfilengrunker :  'grongke; I kånd 'li· 'o· te hand hæ 'grongke (I kan lide, stole på, at han har penge); også i betydningen ting, sager dæ va 'månne ­'gammel 'grongke o 'dænd åwk'sjo·n (der var mange gamle sager på den auktion).
Klik her for at høre lydfilengrysne :  e 'smö de 'grysne (smørret gryner, vil ikke ­holde sammen).
gryssen :  (»knivspids«, fx af krydderi); 'haf et 'gryssen (vent et øjeblik. Nordborg).
Klik her for at høre lydfilengræs :  e 'gres.
Klik her for at høre lydfilengræsfæld :  e 'lie æ 'it 'gre·sfæld 'nåk (leen er ikke rigtigt indstillet, går ikke nær nok til bunden. Himmark).
Klik her for at høre lydfilengræsig :  'græ·sigh; de blöw et 'græ·sight u'væ· (det blev et græsseligt uvejr); vi 'mo·re vås 'græ·sigh 'gåt te 'dænd 'kåst (vi morede os gevaldigt godt til det bryllup).
græskar :  se jordæble, kyrbis.
Klik her for at høre lydfilengræsning :  gre·sning (græsmark).
Klik her for at høre lydfilengræsplet :  'græjsplæt (Sønderborg, = plæne); 'gresplæt (Nordals).
Klik her for at høre lydfilengræsselig :  'gresle (forfærdelig).
græstørv :  se sadde.
Klik her for at høre lydfilengrævlingslid :  et 'gröwlengsle (grævlingespor).
Klik her for at høre lydfilengrød :  næj 'de ve dænd 'sø·de 'grø· å 'pandkagh! (absolut nej!)
Klik her for at høre lydfilengrøde :  dæ æ 'gröj· i e 'loft.
Klik her for at høre lydfilengrødet :  gröje (Himmark).
Klik her for at høre lydfilengrøft :  en 'gröwt.
Klik her for at høre lydfilengrøfte :  'gröw·t (drænere).
Klik her for at høre lydfilengrøn :  grö·n; 'grö·n ram'båwe (sure, grønne æbler, se rambour); 'grö·n 'eæt (grønærter).
Klik her for at høre lydfilengrønlangkål :  grön·'langkol; 'langkol (i modsætning til »kort­kål« - se det).
Klik her for at høre lydfilengrønløv :  grön'löw = dippedaje (friske bøgegrene, man tager ind. Guderup).
Klik her for at høre lydfilengrønpadde :  'grön·pa (løvfrø. Himmark).
Klik her for at høre lydfilengrønplet :  'grönplæt (græsplæne. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilengrønsadde :  en 'grönsa, flertal 'grönsarre (græstørv. Himmark).
Klik her for at høre lydfilengrå :  'gro· grås en 'grås·, flertal 'gråsse (gråspurv); e 'gråsse 'må·lde sæj (bader sig i tør jord).
Klik her for at høre lydfilengråspurv :  'gråspå, 'gråspa (Sydals).
Klik her for at høre lydfilengråsset :  'gråsse (gråt i vejret); de æ et 'fæjt 'gråsse 'væ· (det er meget gråt i vejret).
Klik her for at høre lydfilengudfader :  'gujfa (Brandsbøl), 'gufa (Mommark).
Klik her for at høre lydfilengudmoder :  'gujmo (Brandsbøl), 'gumo (Mommark).
Klik her for at høre lydfilengudspenge :  'guspæng· (fæstepenge); 'fa·e fæk en 'då·le i 'guspæng· åw Klaws 'Frærksen law hand ho lat sæj 'fæ·st te 'majdaw (far fik en daler i gudspenge 'guspæng· (fæstepenge); 'fa·e fæk en 'då·le i 'guspæng· åw Klaws 'Frærksen law hand ho lat sæj 'fæ·st te 'majdaw (far fik en daler i gudspenge af Claus Frederiksen, da han havde ­ladet sig fæste til majdag).
Klik her for at høre lydfilengul :  gu·l; 'gu·l 'eæt (gule ærter).
Klik her for at høre lydfilengulspurv :  'gulspå.
Klik her for at høre lydfilengulv :  et 'gål, flertal 'gål·.
Klik her for at høre lydfilengulvdække :  et 'gåldæk· (gulvtæppe).
Klik her for at høre lydfilengulvisse :  en gul'vis, gul'visse (plante; har været brugt til farvning).
gulvtæppe :  se gulvdække.
Klik her for at høre lydfilengumpet :  en 'gompe 'jæn (bagdel, en der er godt i stand).
Klik her for at høre lydfilengyde :  'gyw· (Stevning), 'gjyw· (Guderup, Mommark), 'gywe (Brandsbøl; indkørsel, smal vej fra alfarvej ned til en gård); hand 'kømme 'næn i e 'gywe (han kommer nede i indkørslen).
Klik her for at høre lydfilengynge :  å 'gong.
Klik her for at høre lydfilengæld :  'gja·ld.
Klik her for at høre lydfilengæle :  å 'gæ·l, 'ge·l - æ gæl - æ 'gæ·ld - hæ gæ·ld (råbe, skrige højt); æ 'gæl væn do 'rö mæ (jeg skriger, hvis du rører mig).
Klik her for at høre lydfilengælle :  'gæl·; æ 'tåw ham i e 'gæl· (jeg tog ham i struben).
Klik her for at høre lydfilengælstre :  å 'gælste, 'gjælste (gale, kagle); e 'ba·n 'gjælste (råber frydefuldt).
gær (1) :  se gå.
Klik her for at høre lydfilengær (2) :  geæ (bage- eller ølgær).
Klik her for at høre lydfilengærde :  'geæ (Himmark), 'gæ· (hegne, flette hegn); e 'ka·l æ 'næn· å 'gæ· få e 'kveje (karlene er nede at gærde for kvierne), en 'gæ·t eller 'gæ·re 'goa (en indhegning fx med tjørnefletning).
Klik her for at høre lydfilengærdehandske :  'geæhåndsk (Himmark), 'gæ·ehåndsk (Alm­sted; flertal, lange læderhandsker, brugt som beskyttelse, når man flettede gærder med tjørn, især for fårene, der vanskeligt holdes ude af andre hegn).
Klik her for at høre lydfilengæres :  de 'gös (det gærer); det er 'göses eller 'görres (gæret, om saft).
Klik her for at høre lydfilengæsling :  'skøt sæj 'sjøl lissom di 'stu· 'gjeslinge.
Klik her for at høre lydfilengæst :  gæst, flertal 'gæ·st; væ te 'gæst (være til gæstebud).
Klik her for at høre lydfilengæstebud :  'gæ·stboj; æ hæ væt te 'gæ·stboj i 'Ælsmark e'goa (jeg har været til gilde i Elsmark i går).
Klik her for at høre lydfilengæstement :  gjæste'mendt (gæstebud).
Klik her for at høre lydfilengæsterere :  gjæste'rie (Brandsbøl), gjæste'reæ (have ­ gæ­­ster, selskabelighed); hand vel 'gjæn· gjæste'rie (han vil gerne have gæster); nu uden j gæste'rie, gæste'reæ; nutid vi gæste're.
Klik her for at høre lydfilengættelse :  et 'gjættels (Mommark), 'gættels (Himmark, en gåde).
gøffel :  se gøvel.
gøfling :  se gøvling.
Klik her for at høre lydfilengøre :  'gye (Brandsbøl), 'gøe (Himmark); ven en 'it hæ å 'gye 'mæ (når man intet har at gøre med); om høne dænd hæ 'it be'gyndt å 'gøe e'no (Himmark); gø sæj 'te (gøre sig til, gøre sig lækker. Himmark); va skal æ 'gri·f å 'gy· i (»hvad skal jeg gribe og gøre i«, hvad skal jeg stille op); gøe 'åw ham (»gøre af ham«, sætte pris på ham); å gøe 'åw (afgøre. Himmark); hand gör-e 'it 'læ·nge (han lever ikke længe. Brandsbøl); 'gye sit 'lyw et 'gåt 'gild· (tage for sig af retterne); hand gö 'ko·l 'åw ham (gør kål af, på ham. Himmark); hand hæ 'årnle 'gø· i e pa'sille (ordentlig gjort i nælderne); hå 'nåwe å gø sæj 'te mæ (have noget at gøre sig til, prale med); gye te 'ma·e, 'ma· (gøre til måde, tilpas); de æ 'it 'ne·mt å gø 'dæm· te 'ma·; hand hæ 'gø· e ve sæj 'sjöl (»han har gjort det ved sig selv«, begået selvmord. Himmark).
gøs :  se gæres.
Klik her for at høre lydfilengøvel :  flertal 'göfle; di 'gammel ho somti 'pæ·ng i ­'göfle (penge i håndfuldevis).
Klik her for at høre lydfilengøvling :  'göfleng (så meget, som man kan have i begge hænder); 'gi dæm 'li·gh et göfleng 'nörre, et pa göflenge 'nörre (nødder).
Klik her for at høre lydfilen :  å 'go· - æ geæ, gæ - æ 'gek - æ hæ 'gåwn, 'gawn; hand gæ 'u 'væ 'daw (går på arbejde); 'go· mæ e 'kni·ftang (gå med knibtangen, være gerrig. Himmark); va hæ hand gawn 'a (gået ad = hvad har han fejlet' Himmark); go 'åw (= tage sin afsked); go 'an (gå an, lade sig høre); de 'geæ dæ 'möje 'snak 'om; dæ va gawn dem 'nåwe 'öwer (overgået, hændt dem noget); va æ dæ gawn 'åw ham' de æ gawn 'te (gået til, tabt); hand 'hæ kon va dæ gæ 'te (han har kun fra hånden i munden); go 'væk (gå bort, dø).
Klik her for at høre lydfilengård :  goa (Himmark), gå· (flettet hegn, gærde, også = have); se abildgård, krudgård, kålgård.