A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

(Du kan høre udtalen ved at klikke på lyd-ikonet til venstre for ordet.)Klik her for at høre lydfilenhafte :  'haf· (vente, tøve); no ska do 'haf et 'öje- blek; 'haf· e let (vent lidt! Himmark. Plattysk hachten).
Klik her for at høre lydfilenhafte :  'haf· (vente, tøve); no ska do 'haf et 'öje- blek; 'haf· e let (vent lidt! Himmark. Plattysk hachten).
Klik her for at høre lydfilenhakke :  'hak·; do må 'it· 'hak· ætte ham; hand 'hakke ætte ham (genere).
Klik her for at høre lydfilenhakkelunse :  hakke'londes (ret lavet af alle rester fra de ­foregående dage. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenhakketkål :  'hakkekol (grønkålssuppe).
Klik her for at høre lydfilenhale (1) :  'ho·l, 'hå·l; hand æ en 'reghte 'röw, hand ­'mangle 'kon e 'ho·l (han er en rigtig ræv, han mangler kun halen. Himmark); væn e 'röw hæ slæft e 'ho·l öwe e sni· så 'dåwe e 'bælle (pelsen).
Klik her for at høre lydfilenhale (2) :  hand hal 'ind 'o· dæm (haler ind på); hand kam 'ha·lend (kom løbende); hand 'kømme 'kon få å 'ha·l nåwe (han kommer kun for at redde sig noget, plattysk halen, tysk holen); 'ha·l sæj (komme til kræfter, tysk sich erholen).
Klik her for at høre lydfilenhallunk :  en ha'longk.
Klik her for at høre lydfilenhalløj :  ha'löjt (sjov, fest).
Klik her for at høre lydfilenhalmbånd :  'halmbond (bånd til at binde neg med, se også under »hanebånd«).
Klik her for at høre lydfilenhals :  e 'hund gi 'hals (giver hals).
Klik her for at høre lydfilenhalse :  e 'hund halse 'op.
Klik her for at høre lydfilenhalv :  en 'hal 'sto·nd (en halv time); de æ 'væ·ken 'hi·ldt ælde 'haldt (ikke nær nok); o e 'hal· (på halvvejen. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenhalvanden :  hal'ånden (Nordals), hal'å·jn (Sydals).
Klik her for at høre lydfilenhalvbagt :  en 'halbaght 'jen (en, der ikke er særlig kløgtig).
Klik her for at høre lydfilenhalvgjort :  do ska 'it· ka'see 'hal·gø 'ar·be (du skal ikke ­kassere halvgjort arbejde).
Klik her for at høre lydfilenhalvstappe :  halstap (bæger af træ) - se stappe.
Klik her for at høre lydfilenhalvvej :  'va æ e 'klåk·' 'hal·væj 'hö·n min 'kåk (dette svar fik man ofte i gamle dage, når man ­spurgte, hvor mange klokken var).
ham :  se han.
Klik her for at høre lydfilenhamborger (1) :  en 'hambårre (dans, polka).
Klik her for at høre lydfilenhamborger (2) :  Hamborre tvan (tjørn med glatte grene).
Klik her for at høre lydfilenhambugt :  e 'hamböjte (flertal haserne).
Klik her for at høre lydfilenhamle :  di 'ham·le 'gåt 'sammel (egentlig om heste, de går godt i spand, passer godt sammen). Den hest, der skal trække det tungeste læs, er 'o·ham·le (sat ved den korteste ende af hammelen).
Klik her for at høre lydfilenhamme :  'ham· 'ham· (siges til små børn = »Det må du ikke!«).
Klik her for at høre lydfilenhan :  hand, ham, hans (eks. se handel, handle, hapse).
Klik her for at høre lydfilenhandel :  de æ en 'seæ 'håndel hand 'hæ (om sygdom et sært, mærkeligt tilfælde).
Klik her for at høre lydfilenhandle :  hand vel 'it· la sæj 'håndel (han vil ikke lade sig noget sige. Himmark); hand håndle 'åw mæ e kredi'to·re.
hanebjælke :  se hanebånd.
Klik her for at høre lydfilenhanebånd :  'haw·nbond, 'hal·mbond (hanebjælke).
hans :  se han.
Klik her for at høre lydfilenhansbær :  'hön·sbæ (ribs, tysk Johannisbeere).
Klik her for at høre lydfilenhapse :  de æ 'nåwe hand hæ 'hapse (stjålet).
Klik her for at høre lydfilenhare (1) :  hand hæ 'skåt (skudt) en 'ha·.
Klik her for at høre lydfilenhare (2) :  å 'ha· en 'leæ, 'lie (skærpe en le); vi 'ha·re (vi harer, skærper leerne).
Klik her for at høre lydfilenhare (3) :  æ fek 'hi·ldt 'ha·re 'kja·fe åw e 'kuld (jeg fik helt harede, sprukne kinder af kulden); (middelnedertysk haren kunne betyde straffe, mishandle).
Klik her for at høre lydfilenhareleje :  et 'ha·læj· (en lille lavning, fremkommet ved pløjning); do hæ 'lawe et 'ha·læj·.
Klik her for at høre lydfilenharevælling :  'ha·vælding (grønkålssuppe).
Klik her for at høre lydfilenharmonere :  di hamme'læ 'gåt (Stevning, Brandsbøl).
harre :  se harve.
Klik her for at høre lydfilenhartad :  de æ hatte 'fæjt (det er næsten for galt); no æ de hatte ve å blyw 'sællet mæ hind.
Klik her for at høre lydfilenharve :  å 'harre; hand 'harre et 'dre·t (han harvede et dræt (frem, ikke tilbage) se dræt).
Klik her for at høre lydfilenharvest :  'harrest, 'ha·st (efterår); no kømme e 'ha·st.
Klik her for at høre lydfilenharvestbær :  'ha·stbæ, 'ha·stbærre (om ko, der skal kælve om efteråret).
Klik her for at høre lydfilenhasselfedt :  'hæsselfet (klø med en hasselkæp).
hatte :  se hartad.
Klik her for at høre lydfilenhav :  dæ æ 'haw om e 'må·n (der er en ring om månen).
Klik her for at høre lydfilenhavdige :  'hawdi·gh (dige mod havet; se også dige).
Klik her for at høre lydfilenhave (1) :  at have å 'hå, æ 'hæ, 'ho, hæ 'hå; hand hæ 'skåt en 'ha·; se hare (1); hand 'ho 'it· 'bæt (han havde ikke mere); se bet (2); vi hæ 'it· hå 'hawlegh e'joa.
Klik her for at høre lydfilenhave (2) :  en 'haw· (indhegnet mark; sammenlign abildgård, krudtgård, kålgård).
Klik her for at høre lydfilenhave (3) :  e 'hawe (flertal = sidefjælene på en ar­bejds­vogn).
Klik her for at høre lydfilenhavlæg :  'haw·legh (is på havet); vi hæ 'it· hå 'haw·legh e'joa (vi har ikke haft is på havet i år).
Klik her for at høre lydfilenhavre :  'håwe.
Klik her for at høre lydfilenhavreflokker :  'håweflokke (havregryn, tysk Haferflocken).
Klik her for at høre lydfilenhecht :  en 'hæght (gedde, fra tysk).
Klik her for at høre lydfilenhedde :  va 'jerre hand' va 'jet· hand da' (hed).
Klik her for at høre lydfilenhede :  å 'hi· (brygge); di 'hi·t e'goa.
Klik her for at høre lydfilenhedevig :  'he·devigh (fastelavnsbolle, se også pumle, plattysk Heeteveg, tysk Heissewecke); 'he·de­vigh 'he·devigh 'op å gi 'pom·le!
Klik her for at høre lydfilenhegle :  e 'smö blöw 'hæghle mæ 'knyw· få å 'tæj· e 'hoa (smørret blev heglet med knive for at tage hårene); så 'ri·ndt som 'hæ·ghle 'smö (»så rent, klart som heglet smør«).
hegt, hægt :  se hecht.
hej :  se hæde.
hejjeggedeja :  hæj'jeghede ja! (»skam dig!«)
Klik her for at høre lydfilenhejse :  å hes e 'flagh (at hejse flaget).
Klik her for at høre lydfilenhekskyse :  de æ dæ da 'it· så månne hæks'ky·se ve!; law no 'it· få månne hæks'ky·se få 'vå skyld! (om­stændigheder, ulejlighed, fra fransk excuse. Almsted).
Klik her for at høre lydfilenhel :  en 'hi·l 'hoppen (hob); 'spildt ska å hå 'sit, so hon e 'kjælleng, hun 'spild·t e 'hi·le (»spildt« skal også have sit, sagde kællingen, hun spildte det hele); hand va 'hi·ldt 'fro·e (helt fra den, væk. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenhele :  å 'he·l sæj (komme sig. Stevning); hand 'hi·ldt sæj 'gåt (Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenhelgt :  e 'hællet (helligdagene); dæ må 'it· arbres (ar­bejdes) i e 'hællet.
Klik her for at høre lydfilenhelkroppet :  'hi·lkråppe (luddoven, måske af -kroppet i be­tydningen tyk, fed).
Klik her for at høre lydfilenheller :  ekke 'hælde (se også »eller«).
Klik her for at høre lydfilenhellere :  'hælde (eks. se »hjamsk«).
Klik her for at høre lydfilenhellevæs :  sikket hælle'væs di 'gö åw 'de (Brandsbøl. = opstandelse, ulejlighed, plattysk hallefäs, hellefes maken = »Umstände machen«).
Klik her for at høre lydfilenhelligting :  hælle'teng (»bygkorn«, betændelse på øjenlåget. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenhelme :  hand 'hæl·me 'it·.
Klik her for at høre lydfilenhelmis :  et 'hæl·mes (gammel krikke, oprindelig én, som skulle slås ned til Helligmesse = Alle­helgen).
Klik her for at høre lydfilenhelskindet :  'hi·lskinde.
Klik her for at høre lydfilenhen :  de æ 'it· gåt å 've·e væn dæ ska 'føst 'hæn (ikke godt at vide, hvem der dør først).
hende, hendes :  se hun.
Klik her for at høre lydfilenhenholde :  hand blöw 'hænhålden mæ 'snak (holdt hen).
Klik her for at høre lydfilenhenlægge :  'hænloj (lagt til side, opsparet).
Klik her for at høre lydfilenhenputte :  no hæ vi da fåt ham 'hænpot (puttet i seng, også = begravet).
Klik her for at høre lydfilenher :  'höjt op å 'heæ næn (højt op og herned, om ­maniodepressiv tilstand); no æ di 'hawne 'heæ (nu er de havnet her); dænd 'jæ (den her); se også »hæt«.
Klik her for at høre lydfilenheran :  no ska han 'år·nligh hæ'ran (= have en om­gang).
Klik her for at høre lydfilenherefterdags :  hær'æddedaws.
herre :  se hirre.
Klik her for at høre lydfilenherskende :  et 'esseldt 'hærskend (en slem irettesættelse. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenhest :  en 'hæst, tue 'hæ·st, 'he·st; e 'fø·løgh tåw 'hæst (føløget, hoppen tog imod hingsten, blev be­dækket).
Klik her for at høre lydfilenhestepumle :  'hæ·stpomle (flertal = hestepærer).
Klik her for at høre lydfilenhestet :  e 'fø·løgh æ 'hæ·st, 'hæ·ste (parringslysten).
Klik her for at høre lydfilenhetlig :  do ska 'it· væ så 'hetle (overivrig, beslægtet med plattysk Hett = hastværk, tysk Hetze. Nordborg).
Klik her for at høre lydfilenhid :  he, heæ (til venstre, tilråb til heste); se hæt.
Klik her for at høre lydfilenhild :  hild, hi·ld (loft over stalden).
Klik her for at høre lydfilenhilse :  jöls, jæls 'åw (»hilse af«, tage afsked).
Klik her for at høre lydfilenhimmerige :  'hemere.
Klik her for at høre lydfilenhimphamp :  en 'hemphamp te en 'væ·möl· (en samling værdiløse ting, noget vakkelvorent eller tåbeligt. Nedertysk himp hamp).
Klik her for at høre lydfilenhindags :  'hindes en 'gang (forleden, for nogle dage si­den).
Klik her for at høre lydfilenhinder :  hand fek 'engen 'hinde åw e (ikke mén af det); hand tåw 'engen 'hinde åw 'de (lod sig ikke ­hindre); hand hæ fawn 'hinde i e 'ho·j (hans hoved har taget skade).
Klik her for at høre lydfilenhindret :  hand æ e let 'hindere (»lidt hindret«, svagt ­begavet).
Klik her for at høre lydfilenhinke :  hand 'hengke (halter).
Klik her for at høre lydfilenhip :  æ 'blöw så 'hep (forskrækket. Himmark).
hippert :  se hivert.
Klik her for at høre lydfilenhirre :  hon 'herre ætte e 'veæ (hiver efter vejret).
Klik her for at høre lydfilenhitte :  hand ku 'it· 'het· e (hitte det).
Klik her for at høre lydfilenhivert :  en 'år·nle 'heppet (stor snaps; formen er måske påvirket af tysk Hieb).
Klik her for at høre lydfilenhjald :  jåld (loft over loen, lavet af stænger).
Klik her for at høre lydfilenhjaldregab :  'jallegaf (vrøvlehoved).
Klik her for at høre lydfilenhjamsk :  jamsk (ugidelig, sløj); æ æ så 'jamsk te æ ­'hælde må 'go· i 'sæ·ng no.
Klik her for at høre lydfilenhjemmegjort :  'jæm·gö 'töj.
Klik her for at høre lydfilenhjemmehedet :  'jæm·hie 'öl (hjemmebrygget øl).
Klik her for at høre lydfilenhjemmen :  'jæmmend.
Klik her for at høre lydfilenhjerte :  et 'ja·t.
Klik her for at høre lydfilenhjerteslag :  e 'ja·tslaw åw et 'gris (lever, lunge, hjerte m.m., kunne købes billigt hos slagteren i ­gamle dage).
Klik her for at høre lydfilenhjortesalt :  'jåtsoldt (hjortetakssalt).
Klik her for at høre lydfilenhjul :  et 'ju·l; e 'ju·l åw e 'vun (vognen) (flertal 'ju·l).
Klik her for at høre lydfilenhjule :  no jolle di 'åw (nu hjuler de af, kører bort).
Klik her for at høre lydfilenhjuler :  en 'jålle (mest Nørherred = hjulmand).
Klik her for at høre lydfilenhjulmand :  en 'jålmånd (Sønderherred).
Klik her for at høre lydfilenhjælp :  jölp; e 'pi·gh blöw be'dråwn (bedraget) åw en sol'då·t di ho te 'jölp i e 'hø·st.
Klik her for at høre lydfilenhjælpe :  'jöl·p; de æ 'gåt væn dænd 'jen· 'hå·nd kånd 'jöl·p dænd 'å·nd; e 'ku·n jålp 'gåt 'te i e be'dröwt (konen hjalp godt til i bedriften).
Klik her for at høre lydfilenhjålt :  jåldt (spat hos heste).
Klik her for at høre lydfilenhob :  en 'hu·f.
Klik her for at høre lydfilenhobe op :  hu·f 'op, hof'op.
Klik her for at høre lydfilenhoben :  en 'hoppen (Himmark); en 'hi·l 'hoppen.
Klik her for at høre lydfilenhokkeri :  håkke'ri (bryderi).
Klik her for at høre lydfilenhokkes :  håkkes (lille rum, pulterrum, fx under trappe); sæt e 'sa·ghe i e 'håkkes (Guderup); di 'sa (sad) i så·t 'håkkes.
Klik her for at høre lydfilenhol :  hål (af jysk hol = hul, kløft).
Klik her for at høre lydfilenholde :  'ho·ld - hælde - holdt - holden; æ hælde 'åw dæj (jeg holder af dig); e 'mjölk (mælken) hæ 'sva·t ve å 'ho·ld sæj; hand blywe 've å hold sæj 'te; hold 'hi (holde hid, være skydeskive, være til grin); hold 'op!
holdeklæde :  se hovedklæde.
Klik her for at høre lydfilenholden :  hans 'hæ·st æ 'gåt 'holden (hans heste er godt holdt, velholdte); de hæ æ 'holden (det har jeg tilbage, i baghånden).
Klik her for at høre lydfilenholdig :  'ho·lde (påpasselig, påholden, gerrig. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenholk :  en 'hålk te en 'lie (en jernring, der holder le­bladet på leskaftet. Himmark); hålk (blødt ­eller sumpet hul på marken eller i skoven. Almsted; ordet er beslægtet med »hul«).
Klik her for at høre lydfilenhonning :  'honne.
Klik her for at høre lydfilenhonningpotte :  'honnepåt, flertal 'honnepåtte (store, runde hyben).
Klik her for at høre lydfilenhop :  æ blöw 'gæmmel'håp, gæmmel'hop (meget forskrækket, se også hip).
Klik her for at høre lydfilenhoppe (1) :  flertal 'håppe (rejer. Kegnæs).
Klik her for at høre lydfilenhoppe (2) :  I kam 'happend 'o· mæ (overraskende).
hoptøjle :  se optøjle.
Klik her for at høre lydfilenhorn :  et van, flertal 'van· (i landdistrikterne), 'vårn, 'vån (Nordborg, Sønderborg); e 'kyæ hæ 'van· (kø­erne har horn).
Klik her for at høre lydfilenhose :  'hu·s; et pa 'hu·s; bind 'hu·s (strikke strøm-per); 'gaf o e 'hu·s (hul på strømpen); o e 'löwda va de en 'æ· (ære), o e 'manda va de en 'skam (Nordals).
Klik her for at høre lydfilenhosebånd :  di flamme 'hosbond (væver strømpebånd med flammet mønster. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenhosefødling :  hand gek i e 'hu·sfötlenge (på hosesokker).
Klik her for at høre lydfilenhosesjokker :  'hu·ssjåkke (kujon; også = hosesokker).
Klik her for at høre lydfilenhosesok :  'hu·ssåkke, 'hu·ssåk· (begge flertal).
Klik her for at høre lydfilenhosestikke :  en 'hu·sstek, flertal 'hu·sstekke (strikkepind).
Klik her for at høre lydfilenhoste (1) :  æ hæ 'fåt nåwe 'slem 'hu·st.
Klik her for at høre lydfilenhoste (2) :  æ 'hu·ste - 'hu·st - hæ hu·st; de æ 'esselt som dænd 'dræ·ng hand 'roppe (river i halsen) væn hand 'hu·ste.
Klik her for at høre lydfilenhov :  en 'håw, flertal 'håw· (hestehov).
hove :  se hue.
Klik her for at høre lydfilenhoved :  de æ 've å gro ham öwer e 'ho·j; de va 'it· ­'reghte te 'ho·js (ikke rigtig efter hans hoved); slo 'å·sen öwe 'ho·j (slå en kolbøtte, se ars); e 'stua 'ho·j (fåresyge).
Klik her for at høre lydfilenhoveddug :  'ho·jdugh (hovedklæde).
Klik her for at høre lydfilenhovedklæde :  'ho·jkel, 'hold·klæ (hovedbeklædning til kvinder, kniplingspynt til kysen).
Klik her for at høre lydfilenhovedlag :  'ho·jlaw (hovedtøj til heste).
Klik her for at høre lydfilenhovedve :  'ho·jve (hovedpine).
Klik her for at høre lydfilenhovro :  'håw·re (Brandsbøl), 'håwro (Mommark, morskab); de æ et 'håw·re te vi hæ fåt dæj 'mæ; (også som adjektiv) de æ et 'håw·re 'stæj å 'kom·.
hovse :  se huske.
hovsende :  se huskende.
Klik her for at høre lydfilenhovsom :  'håw·som (nogenlunde); de æ 'håw·som mæ ham.
Klik her for at høre lydfilenHr. Urian :  hæ'ru·lian va i e 'skaf (hr. Urian = fanden, var i skabet, brugt som skræmmebillede over for børn).
Klik her for at høre lydfilenhue :  de 'håwe mæ 'it·; også æ 'håwe·re 'it·, 'hawe (det huer mig ikke); hand 'gek å håwe 'te (han forberedte sig til...).
Klik her for at høre lydfilenhugge :  'hogh; di fek 'byt i å 'hogh i e 'skåw (de fik akkord på at hugge i skoven); hand kam 'ho·ghend (farende).
Klik her for at høre lydfilenhuggelade :  'hoghlaj (huggehus og primitivt værksted på en gård).
Klik her for at høre lydfilenhujbrøle :  hujbrø·l (tudbrøle).
Klik her for at høre lydfilenhuje :  'huj·; hand 'huje (hujede) ætte ham; 'huj· 'op i e 'höj· 'væ· (i vilden sky).
Klik her for at høre lydfilenhuld :  hand hæ et 'gåt 'hyld (er velnæret).
Klik her for at høre lydfilenhuldige :  håldigh (dige ved hegn).
hule :  se hyle.
Klik her for at høre lydfilenhulnøgle :  'hålnoghel (garnnøgle med hul i).
Klik her for at høre lydfilenhulter til bulter :  'huldte te 'puldte (Himmark).
Klik her for at høre lydfilenhumlesæk :  mæ 'læm·p kå en fo et 'egh (se æg) i en 'hommelsæk (den var meget tæt stoppet).
Klik her for at høre lydfilenhumme sig :  å 'hom· sæj; 'hom dæj (flyt dig).
Klik her for at høre lydfilenhumple :  'hompel (gå dårligt); hand 'homple sæj a 'stæj; hand blywe 've å hompel 'hæn (kludre med et dårligt ben).
Klik her for at høre lydfilenhun :  hon; å så sli hon e 'særke 'te få hinds 'søste (sled hun særkene til for hendes (sin) søster - de nye særke var lidt hårde!) hon 'dø· law hon va i sit 'bæ·st (i sin bedste alder).
Klik her for at høre lydfilenhund :  hand hæ 'olde væt en 'hu·nd öwe en 'skelleng (aldrig været gerrig. Himmark). Flertal 'tue 'hund·.
Klik her for at høre lydfilenhundehvalp :  et 'hund·vælp, flertal -vælpe.
Klik her for at høre lydfilenhundekone :  e 'hund·kon (den, der binder hundeneget. Nu ukendt).
Klik her for at høre lydfilenhundeneg :  e 'hund·negh (det sidste neg, der høstes).
Klik her for at høre lydfilenhundrede :  'hunde.
Klik her for at høre lydfilenhungerføde :  'hongeföj·.
Klik her for at høre lydfilenhungerharve :  'hongeharre (det samme som skokrive); 'do kå kom 'få e 'hongeharre (blev der sagt til bør­nene; de store drenge kunne godt trække den).
Klik her for at høre lydfilenhungrig :  'hong·re, 'hongere.
Klik her for at høre lydfilenhurre :  de va da 'vældigh som hand hurre a'stæj (fa- rer af sted); hand kam 'hurrend (farende); de 'hurre i e 'skåsten (tuder i skorstenen).
Klik her for at høre lydfilenhus (1) :  et 'hus, flertal 'hu·s.
Klik her for at høre lydfilenhus (2) :  han ska o e hus (wc).
Klik her for at høre lydfilenhuse :  'hu·s; hand kund 'it· 'hu·s dæm; hand 'hus 'it· 'læ·nge (bliver ikke længe på samme sted).
Klik her for at høre lydfilenhus-egel :  'huseghel, flertal 'huseghle (istapper ved hus­tag).
Klik her for at høre lydfilenhusk :  æ kå 'it· kom i 'håws 'o· (jeg kan ikke komme i tanker om. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenhuske :  'håws å 'knap din 'båw·s (husk at knappe dine bukser).
Klik her for at høre lydfilenhuskende :  'håwsend·; de æ 'sva·t mæ e 'håwsend (det kniber med hukommelsen).
Klik her for at høre lydfilenhutlumhej :  de va et 'fa·le hutlom'hæj (hurlumhej).
Klik her for at høre lydfilenhvede :  've·æ; e 've·æ 'steæ 'gåt; 've· (Nordals).
Klik her for at høre lydfilenhvedekage :  en 've·kagh (et franskbrød).
Klik her for at høre lydfilenhvedemel :  've·mjöl.
Klik her for at høre lydfilenhvem :  væn; væn dæ 'smö gåt 'kö gåt. Se under hvilken.
Klik her for at høre lydfilenhveps :  en 'vöws (Almsted).
Klik her for at høre lydfilenhverandre :  hand vild 'hå di sku 'se (sidde) 'om væt 'åndt (imellem hinanden); en 'ka·gh dæ æ 'sprøghel (= sprød, se sprøgl) fælde 'fro· vær'ånde.
Klik her for at høre lydfilenhverken (1) :  'vækken, 'væ·gen; de æ 'vækken e 'hi·ldt ælle 'haldt (hverken til helt eller halvt, slet ikke tilstrækkelig. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenhverken (2) :  en 'væ·gen (tvekønnet, hermafrodit).
Klik her for at høre lydfilenhverve :  å værre 'hye (vende hø).
Klik her for at høre lydfilenhvid :  en 'vi· 'hæst; de æ 'vet; æ hæ hæ·ghle 'röj ­moffe'disse mæ 'vi· 'pærle 'o· (jeg har hæklet røde muffediser med hvide perler på).
Klik her for at høre lydfilenhvidfisk :  'vifesk (skaller, brugt til madding. Almsted); se også skorstensfejer.
Klik her for at høre lydfilenhvidfrost :  'vi·fråst (rimfrost).
Klik her for at høre lydfilenhvidkål :  'vi·kol.
Klik her for at høre lydfilenhvilken :  vekke, ekke; væn dæ va 'bæje (inviteret til ­bryllup) di sku 'mæ, væn dæ 'it· va 'bæje di ku gö 'vekke di 'vild· (de kunne gøre, som de ville); ekke en 'sånds (sikket besvær); 'ekken 'ufåstå·ndehe (sikken uforstandighed, se også ihvilket, sikken).
Klik her for at høre lydfilenhvirvel (1) :  en 'væ·l, et 'værrel (lille stykke træ, der kan dreje om søm eller skrue, bruges som dørlukke); en 'dö mæ en 'værrel o e 'indesi· (en dør med en hvirvel på indersiden); do æ 'lisom et 'værrel o et 'ski·hus, en kå 'dræj· e te 'va 'si· en 'vel (til hvilken side man vil).
Klik her for at høre lydfilenhvirvel (2) :  en, et 'værrel (akse, fx i kødhakkemaskine).
Klik her for at høre lydfilenhvirvel (3) :  en, et 'værrel (ryghvirvel); e 'værrel o e 'røgh (ryggen) o et 'svi·n.
Klik her for at høre lydfilenhvordan :  'vondt 'sen (hvordan så); 'vondt æ I 'væ·nd (hvordan er I vendt; hvordan har I det'); vo'dåndt kam di 'jæm'
Klik her for at høre lydfilenhvornår :  vo'neæ; vo'neæ kømme I e'gæn (hvornår kommer I igen')
Klik her for at høre lydfilenhvæde :  å 've· e 'knyw o e 've·sti·n (efterbehandle kni-ven på hvædestenen, efter at den er blevet hvæsset. Almsted).
Klik her for at høre lydfilenhvædesten :  e 've·sti·n (hvæssesten) - dænd sku væ 'vue (våd).
Klik her for at høre lydfilenhvælve :  æ vælle e 'sö·m 'om (bøjer det om, efter at det er slået igennem træet); hand ho e 'sö·m 'væld; e 'sö·m ska 'omvælles.
Klik her for at høre lydfilenhvæse :  de va 'it· som 'jen 'kat va 'gal mæn di 've·st 'old· (de hvæsede alle sammen).
Klik her for at høre lydfilenhvæsse :  no ska di hå e 'plåwjæn 'væsse (hvæsset).
hy :  se hø.
hyben :  se honningpotte, jugebær.
Klik her for at høre lydfilenhygge :  en 'gråw· 'högh· (Brandsbøl), 'hygh· (Mommark).
Klik her for at høre lydfilenhyggelig :  de æ 'hyghlet (Brandsbøl), 'hyghle (Himmark).
hyld :  se huld.
Klik her for at høre lydfilenhyle :  de 'hul i e 'væ· (det hyler, tuder i vejret).
Klik her for at høre lydfilenhyling :  'hy·leng (vædder eller hingst med én testikel).
Klik her for at høre lydfilenhylle (1) :  i 'hyld· å 'fyld· (i overflod, tysk in Hülle und Fülle).
Klik her for at høre lydfilenhylle (2) :  'höl· (hue); hand måt 'krå·gh sin 'höl· (kroge, krølle sin hue, stå med hatten i hånden).
Klik her for at høre lydfilenhyllekone :  'höl·kun (musvit - kone med hue. Himmark).
hyp :  se sæ.
Klik her for at høre lydfilenhyppekæp :  'hyp·kjæp (vipstjært. Svenstrup, se også dyndløber).
Klik her for at høre lydfilenhytte (1) :  en 'høt· te en 'bålle 'fenge (en tut til en bullen finger).
Klik her for at høre lydfilenhytte (2) :  hand ska 'nåk 'hyt· sæj; hand kånd 'it· 'hyt·sæj (kan ikke lade være); de æ 'gåt 'hyt (godt gemt).
Klik her for at høre lydfilenhæde :  hand få'steæ 'it· å hold te 'hæj· (forstår ikke at sætte tæring efter næring. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenhæfle :  hæffel 'mæ (følge med, vinde med).
Klik her for at høre lydfilenhæfleri :  de æ et 'gråwt hæfle'ri (kludder, besvær).
hægt :  se hecht.
Klik her for at høre lydfilenhægte :  'hæjte å 'yske (Brandsbøl), 'yskne (hægter og øskener, maller. Svenstrup, Mommark).
Klik her for at høre lydfilenhække :  en 'hæ·gh (hæk).
Klik her for at høre lydfilenhækkesaks :  en 'hæ·ghsaws.
Klik her for at høre lydfilenhækle :  å 'hæ·ghel; æ hæ hæ·ghle 'röj moffe'disse.
Klik her for at høre lydfilenhælde (1) :  å 'hæld·; de hælde 'næn (det øsregner).
Klik her for at høre lydfilenhælde (2) :  en 'hæld· (skrænt); e 'hæld· æ 'öwergruj åw 'fu·lförre (overgroet af følfod).
Klik her for at høre lydfilenhældefag :  e 'hæld·fagh (den laveste del af loftsrummet under taget); ynder-e 'hæld·fagh (Himmark).
Klik her for at høre lydfilenhæle :  å 'hæ·l sæj (skjule sig; tysk hehlen).
Klik her for at høre lydfilenhæmme :  hand kå 'it· 'hæm· sæj (styre sig, lade være).
Klik her for at høre lydfilenhænge :  flertal 'hæ·nge; en 'dö (dør) kånd væ 'leghe, se lægger (løs) i e 'hæ·nge.
Klik her for at høre lydfilenhængeskab :  et 'hæng·skaf (også = hængehoved).
Klik her for at høre lydfilenhærde :  'heæ, 'hæ·, flertal 'heære, 'hæ·re (skulder); æ 'hæ e (har det, har ondt) i dænd 'jæn· 'hæ·; hand 'ba ham o e 'heære (bar ham på skuld­rene. Himmark). Tømmen måtte man ikke have om livet, kun om e 'heære.
Klik her for at høre lydfilenhærdedug :  'heædugh, 'hæ·dugh (sjal); e 'kunne ho en 'fi·n 'hæ·dugh væn de sku 'u (konerne havde et fint sjal, når de skulle ud).
Klik her for at høre lydfilenhærdetop :  e 'heætåp (det sted på hesten, hvor remmen lægges over skuldrene).
Klik her for at høre lydfilenhærpe :  å 'hærp, 'herpe (langer én ud. Almsted. Brands­bøl).
Klik her for at høre lydfilenhæs (1) :  et 'hæs (korn-, høstak under åben himmel).
Klik her for at høre lydfilenhæs (2) :  æ æ 'hi·s (overalt på landet); he·s, he·sk (Søn derborg).
Klik her for at høre lydfilenhæspetræ :  'hæsptræ (garnvinde, også = person, der »kvær­ner« løs).
Klik her for at høre lydfilenhæt :  'hæt· (Himmark), høt· (Mjang) (til højre); heæ (til venstre! siges til hestene under pløj­ning).
Klik her for at høre lydfilenhætte :  flertal 'hætte i e 've·æ (uudviklede kerner øverst i hvedeaksene. Almsted).
Klik her for at høre lydfilenhæve :  de höwe 'op o e hu'mø· (det letter på humøret); e 'glas de 'höwe (barometret stiger).
Klik her for at høre lydfilen :  hy, hye (Nørherred), hø· (Sønderherred) eks. se hverve).
Klik her for at høre lydfilenhøffeltorn :  'høffeltvan (kristtjørn. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenhøge :  en 'hö·gh (fornøjelse); de æ 'oldti en 'gråw· 'hö·gh, en 'essel 'hö·gh næ I 'kømme (en stor fornøjelse).
Klik her for at høre lydfilenhøj (1) :  en 'höj.
Klik her for at høre lydfilenhøj (2) :  'huj· 'op i e 'höj· 'væ· (se huje); 'höjt 'op å 'heæ 'næn (se under »her«); e 'glas (barometret) de 'steæ så 'hy·t så 'hy·t (ældre, uddød form, nu 'höjt).
Klik her for at høre lydfilenhøj (3) :  höj (halløj!)
Klik her for at høre lydfilenhøjkokket :  'höjkåkke (pralende, skrydende).
Klik her for at høre lydfilenhøjkræget :  'höjkreghe (højrøstet. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenhøjstre :  hand 'geæ å 'höjstre (daske rundt. Brandsbøl).
høker :  en 'høkke.
Klik her for at høre lydfilenhøkke :  'høk· (flytte sig); høk 'sammel (rykke sammen); høk dæj e'let te 'si· (flyt dig lidt); væn dæ ­ 'serre 'gåt, larre dæt (undlader deres) 'høkkend (de, som sidder godt, flytter sig ikke).
hølle :  se hylle.
Klik her for at høre lydfilenhøne :  en 'hö·n, flertal 'höns.
Klik her for at høre lydfilenhønedrøm :  (falde i) 'hö·ndröm· (dagdrømme).
hønsebær :  se hansbær.
Klik her for at høre lydfilenhønsegræs :  'hönsgres (urten hønsetarm).
Klik her for at høre lydfilenhønsevrøvl :  en 'hönsvröwl (hønserede).
Klik her for at høre lydfilenhønsvirel :  'hönsve·l (hønsetråd).
Klik her for at høre lydfilenhør :  e 'hö (se bråde).
Klik her for at høre lydfilenhøre :  'hy·e (Nordals), 'høe (Sydals); 'hy· 'a, 'hø· 'a (høre ad, forespørge); 'hy· å 'ly· (høre og ad­lyde); som de sæj 'hös å 'bös (som sig hør og bør).
Klik her for at høre lydfilenhørribbe :  en 'hö-'re·f (stor trækam til at rive hørrens frø­huse af med).
Klik her for at høre lydfilenhøst :  hy·st (Nordals), hø·st (Sydals).
Klik her for at høre lydfilenhøstglimt :  'høstglemt (kornmod).
Klik her for at høre lydfilenhøstreb :  'høstri·f; ham dæ 'bi· e 'barn o e ska'se· å ba så·nd jæm fro e 'strå·nd i et 'høstri·f (»ham der bed barnet på chausséen og bar sand hjem fra stranden i et høstreb«, blev ofte sagt om noget løst og uvederhæftigt. Mommark).
Klik her for at høre lydfilenhøstsæd :  et 'høstsæ (bund i høstvogn, se sæd).
høtte :  se hytte (1).
Klik her for at høre lydfilenhøvl :  en 'höwl, flertal 'höwele (også = klø).
Klik her for at høre lydfilenhøvle :  å 'höw·l.
Klik her for at høre lydfilenhåbe :  'hu·f; 'hu·fe - 'hu·ft - hu·ft; de 'hu·fe æ da.
Klik her for at høre lydfilenhån :  hå·n (flov, genert); hand 'va så 'hå·n, et 'hå·nt 'blek.
Klik her for at høre lydfilenhånd :  hå·nd, flertal 'hænde; de kå 'veæ som å vænd en 'hå·nd 'om (det kan være forbi i en hån­devending); hand hæ så 'möj om 'hå·nd (så meget om ørerne); gæt 'tie 'hånd 'vrie, 'gæt vo 'månne dæ 'æ i min 'rie (leg med pebernødder).
Klik her for at høre lydfilenhånde :  et 'hå·nd (beholder til at bære noget i); et let 'hå·nd (en lille skål eller kurv); kånd do 'hindt mæ et 'hå·nd te e 'mjölk (mælken).
Klik her for at høre lydfilenhåndelag :  hand hæ 'engen 'håndlaw o e 'arbe.
Klik her for at høre lydfilenhåndet :  'hå·nde (pilfingret); hand 'æ så 'hå·nde.
Klik her for at høre lydfilenhåndfang :  e 'håndfang (håndtag på plov. Himmark. Se også håndved).
håndklæde (1) :  se håndtør.
Klik her for at høre lydfilenhåndklæde (2) :  et 'hå·ndklæ, et 'håndkel, flertal 'håndkle; 'håndsk (handske, vante).
Klik her for at høre lydfilenhåndkore :  'håndkåwe (håndlinning, manchet. Nordborg).
Klik her for at høre lydfilenhåndkruse :  'håndkrusse (flertal = håndkore).
Klik her for at høre lydfilenhåndstund :  om en 'hå·ndsto·nd (om en lille stund. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenhåndtere :  hånd'tie eller hånd'teæ sæj (trives, klare sig).
Klik her for at høre lydfilenhåndtro :  et 'håndtro (forlovelsesgave, ring, broche, ur el.lign.); di hæ væt 'u (i Sønderborg) å 'fo e 'håndtro.
Klik her for at høre lydfilenhåndtør :  'håndtö (håndklæde); di vöwe 'deskdughe å 'håndtörre (bordduge og håndklæder. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenhåndved :  e 'håndve (håndtag).
Klik her for at høre lydfilenhåndvol :  et 'håndvol (plejlens håndtag).
Klik her for at høre lydfilenhåndværktøj :  'håndvæ·kstöj (værktøj. Sønderborg).
Klik her for at høre lydfilenhår :  hoa; e 'smö blöw 'hæghle mæ 'knyw få å 'tæj· e 'hoa (se hegle).
Klik her for at høre lydfilenhård :  hoa, intetkøn 'hat; hand æ 'hoa i e 'pegh (beg, s.d.) (hård i filten, en som ikke let piber); de va et 'hat kom 'öwe (en hård omgang); e 'skå·l åw e 'tarre (boghvedeskallerne) di æ 'hoa.
Klik her for at høre lydfilenhårdhed :  'hoaherre (flertal); de æ 'reghtenåk 'hoaherre (en hård omgang).
Klik her for at høre lydfilenhårtot :  'hoatåt; hand 'ho 'it· en 'hoatåt.