A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

(Du kan høre udtalen ved at klikke på lyd-ikonet til venstre for ordet.)Klik her for at høre lydfilenkabak :  et 'esseldt ka'bak (usselt kammer, faldefærdig rønne, fra nordtysk Kabacke, fra slavisk, jævn­før russisk Kabaku).
kadavs :  se kardus.
Klik her for at høre lydfilenkaffebrænder :  'kaffebrænde (bowlerhat. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenkafittelfødder :  'stæjt 'stårre å ka'fittelförre (»luftsteg og vindfrikadeller«; se storre).
Klik her for at høre lydfilenkafre :  'kafre (sidde og drikke kaffe); di 'kafre.
Klik her for at høre lydfilenkage :  'ka·gh (hvedebrød). Eksempel se halvbagt.
Klik her for at høre lydfilenkagl :  kaghel (skoggerlatter); vå 'na·bo hand ku 'bøgh· en 'kaghel (opbygge en skoggerlatter, smitte alle med sin latter); hand slåw en 'årnle 'kaghel op.
Klik her for at høre lydfilenkagle :  'kaghel (skrupgrine).
Klik her for at høre lydfilenkakkelovn :  en 'kaklån, 'kaklon.
Klik her for at høre lydfilenkalde :  'kold· - 'kolde - 'kold·t - koldt; eksempel se kammerjunker.
Klik her for at høre lydfilenkalfakter :  kal'fakte (tjener, plattysk kalfakter, latin calefactor, egentlig »den, som varmer stuen op«).
Klik her for at høre lydfilenkalfatret :  kal'faghtre; de blöw 'hi·ldt kal'faghtre (helt ­lavet om, ødelagt. Himmark).
kalgå :  se kålgård.
Klik her for at høre lydfilenkallun :  ka'lu·n; hand hæ fawn e ka'lu·n 'ri·ngö (fået maven renset; også fået skældud); dæ æ 'it möje ka'lu·n (humør) i ham; hand hæ en 'gu·j ka'lu·n (et godt helbred); e 'ku· (koen) æ 'it ­'reghte i e ka'lu·n (god stand).
kalosere :  se galoschere.
Klik her for at høre lydfilenkalv :  et 'kal, flertal 'kal·.
Klik her for at høre lydfilenkalvehus :  e 'kal·hus (livmoderen på en ko. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenkam :  ka·m; öwe 'jen 'ka·m (på én gang).
Klik her for at høre lydfilenkament :  ka'mendt (Nordals), ko'mændt (Sydals, pasning, pleje, også hverv); hand tåw ham i ka'mendt; æ hæ fåt i ka'mendt å få'teæl dæj (måske fra fransk commande = ordre, bestilling).
kamis :  se kommis.
Klik her for at høre lydfilenkammerjunker :  'kammejungkere; di smo· (tvebakker) koldt vi 'kammejungkere, di 'stua jet (hed) 'bynde­dræ·nge (se bønderdrenge).
Klik her for at høre lydfilenkamp :  kamp (arp i håret på småbørn).
Klik her for at høre lydfilenkandittel :  kån'dittel (frisk igen efter sygdom, latin candidus).
Klik her for at høre lydfilenkanel :  hand fek ka'ne·l (klø).
Klik her for at høre lydfilenkanin :  ka'nennek, flertal ka'nenneke, ka'nengken by­sprog; (plattysk Kanink).
Klik her for at høre lydfilenkant :  kåndt; di va kommen o 'kåndt (blevet uven-ner); 'nöw· o e 'kåndt; o e 'höj'kåndt; o e 'sild· kåndt (i sidste øjeblik).
Klik her for at høre lydfilenkanut :  en ka'nut, ka'nutte (plattysk Karnute = kammerat).
Klik her for at høre lydfilenkanøffel :  hand sat en 'årnle ka'nöffel (ed) 'o·.
Klik her for at høre lydfilenkanøfle :  hand ku 'årnle ka'nöffel (klø) dæm (fra plat-tysk Karnöffel, et kortspil).
Klik her for at høre lydfilenkapellani :  kaplå'ni (kapellanbolig).
Klik her for at høre lydfilenkappe :  en 'kap· mæ 'pots (pynt) 'o· (festhovedbeklædning for kvinder).
Klik her for at høre lydfilenkapsun :  kap'su·n (grime til køer).
Klik her for at høre lydfilenkapulius :  ka'puljos, ka'puldrios, ka'punnis, kla'bunni (børneleg, omtrent = kroneskjul).
Klik her for at høre lydfilenkapøjstre :  ham ska vi hå ka'pöjstre (væltet, »ordnet«; fra plattysk koppheister = over hals og hoved).
Klik her for at høre lydfilenkardus :  hand fæk jen o e ka'daws (en på skrinet).
Klik her for at høre lydfilenkaret :  'vild o e ka're·t (galt afmarcheret).
Klik her for at høre lydfilenkarl :  en 'ka·l, flertal e 'ka·l (også »mændene«).
Klik her for at høre lydfilenkarle (sig) :  å 'ka·l sæj (bryste sig).
Klik her for at høre lydfilenKarlstente :  karl'ste·t (stednavn, Stevning).
Klik her for at høre lydfilenkarnhus :  'kamhus (kirkens våbenhus; optegnet i Nordborg, men synes nu ukendt. Af tysk ­Karner = benhus. Man opbevarede her knogler fra kirkegården).
Klik her for at høre lydfilenkarre :  en 'kå· (kærre, trillebør).
Klik her for at høre lydfilenkarribesjagt :  å ve o ka'ribesjawt betyder at være »ude at
Klik her for at høre lydfilenkarribesjagt :  å ve o ka'ribesjawt betyder at være »ude at se på damer«, helst lidt intimt; karribisser = lus.
Klik her for at høre lydfilenkarriol :  kar'jo·l (tohjulet vogn). Eksempel se giggel­vorn.
karriolhest :  se lykke.
Klik her for at høre lydfilenkartoffel :  kan'tøfle (flertal; Sønderborg, sml. botet).
Klik her for at høre lydfilenkarundsle :  ka'råndsel (irettesætte).
Klik her for at høre lydfilenkarunkel :  ka'rongkel (lille skur, hvis stråtag gik helt ned til jorden. Mjang). Blev anvendt som forrådsrum m.m.
Klik her for at høre lydfilenkarusse :  di fange ka'russe i e 'peætre (pæretræet, = er lidt til en side).
Klik her for at høre lydfilenkasilken :  ka'silken (= kardus); vi 'tåw ham ve e ka'sil-ken; hand fek 'nåwe o e ka'silken (måske plattysk käselken = lille hus).
Klik her for at høre lydfilenkasse :  kryf i e 'kas· (gå i seng).
Klik her for at høre lydfilenkassere :  kas'seæ (Nordals), kas'sie (Sydals).
Klik her for at høre lydfilenkassevogn :  en 'kasvun (arbejdsvogn).
Klik her for at høre lydfilenkast :  et 'kast (det stykke jord, én mand kunne overså med hånden, ca. tre alen i bredden; se også ager); de æ nåwe 'essel 'kast (vindstød) dæ 'kømme (Himmark).
Klik her for at høre lydfilenkastanje :  kre'stånd·le (flertal).
Klik her for at høre lydfilenkaste :  'ka·st (rense kornet ved at kaste det op mod vinden; senere fik man kastemaskine).
Klik her for at høre lydfilenkastemaskine :  'ka·stmaski·n.
Klik her for at høre lydfilenkasten :  en 'kasten (kasse, æske); se under cigar; se også kiste.
Klik her for at høre lydfilenkat :  håld e 'kat i e 'sæk (have kommandoen, have styr på tingene); mæ 'læm·p kå en fo en 'kat i en 'sæk; 'ky·f e 'kat i e 'sæk; slo 'kat (slå en ­kolbøtte).
Klik her for at høre lydfilenkathalset :  'kathalse (overlegen, brovtende, påståelig).
Klik her for at høre lydfilenkatost :  'katost (plante af Molva-slægten).
Klik her for at høre lydfilenkatsvat :  do kå hå en 'kat'svat (kattens efterladenskaber, dvs. rend og hop!)
Klik her for at høre lydfilenkatteis :  'katis (is, som vandet er sunket fra).
Klik her for at høre lydfilenkattekrelle :  'kat·krelle (katteperler, frugten af katost).
Klik her for at høre lydfilenkatteskind :  hæ do 'kat·skind o e 'fenge' (»har du katteskind på fingrene'« = er du ømskindet')
Klik her for at høre lydfilenkatteøjne :  'kat·öjn (ærenpris).
Klik her for at høre lydfilenkattun :  en ka'tu·ns 'pi (et bomuldsunderskørt, se runs- buns).
Klik her for at høre lydfilenkavaj :  en ka'vaj (lang, svær frakke; polsk kabat).
Klik her for at høre lydfilenkavajslag :  ka'vajslaw.
Klik her for at høre lydfilenkaverank :  kaffe'rangk, kava'rangk; hand 'æ så kaffe- 'rangk (har en rank holdning); hand 'serre ­årnle kaffe'rangkt o en 'hæst.
Klik her for at høre lydfilenkavtig :  kåwte (om heste kåd, livlig, vælig. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenked :  ki·f; æ e 'sna·t 'ki·f; 'ki·f 'i e (ked af det); 'ki·f som en 'kat i 'semp (ked af det som en kat i ­sennep. Almsted); de æ da hatte (hartad) 'ki·ft (det var da kedeligt); kje sig om (bryde sig om).
Klik her for at høre lydfilenkedel :  en 'ki·l; e 'ki·l æ låffen (løbet) 'læk (er blevet læk).
Klik her for at høre lydfilenkejserslag :  et 'kæjseslaw (kørekappe. Almsted).
Klik her for at høre lydfilenkejsertaffel :  kæjse'tå·fel (en alsisk æblesort).
Klik her for at høre lydfilenkejte :  e 'kæjt (den forkerte hånd).
Klik her for at høre lydfilenkende (1) :  et 'kind· (kendemærke); sy et 'kind· i e 'hånd-tö (håndklædet. Nordals; se også kynde og kyndt).
Klik her for at høre lydfilenkende (2) :  e 'blom· hæ be'gyndt å 'kindes (er begyndt at gro); de æ 'alde 'kæ·nd te de æ en 'å·nd slaws 'ga·n (det ses slet ikke).
Klik her for at høre lydfilenkernehus :  et 'kjænhus.
Klik her for at høre lydfilenkesle :  å kæssel 'tårre (tørv).
Klik her for at høre lydfilenkessel :  en 'kæssel (lang stang med pose på enden til at hejse mudder op fra mosen; samme ord som ketsjer, jf. engelsk catch).
Klik her for at høre lydfilenkigge :  å 'ki·gh, datid ke·gh; 'ki·gh o·n (kigge på den); kigh 'o·n (undre sig).
Klik her for at høre lydfilenkigle :  å 'kighel (fnise); vi 'kighle (fniste) så vi blöw 'hi·ldt 'slatte åw 'gri·n (Mommark).
Klik her for at høre lydfilenkiglepotte :  en 'kighelpåt·.
Klik her for at høre lydfilenkikkegab :  et 'kikgaf, 'kighgaf (kikhul).
Klik her for at høre lydfilenkikkert :  hå 'jen i e 'ki·ke, 'ki·ghe (have én mistænkt).
Klik her for at høre lydfilenkikser :  hand hæ 'månne 'dom· 'kikse få (spilopper, dumheder).
Klik her for at høre lydfilenkilde :  'kæ·ld (brønd); 'haldt åw e 'dam å 'haldt åw e 'kæ·ld (bare vand).
Klik her for at høre lydfilenkilling :  et 'kældeng, flertal 'kældenge.
Klik her for at høre lydfilenkilte :  di kildte 'op i e 'skjøt· (kiltede op i skørterne).
Klik her for at høre lydfilenkiltebånd :  'kildtbå·nd (blev bundet om livet til at kilte skørterne op med).
kind :  se kæbe.
Klik her for at høre lydfilenkinkhoste :  'kenkhu·st, 'kenghu·st (kighoste).
Klik her for at høre lydfilenkippe :  hand 'kjeppe (væltede) mæ e 'vun (vognen).
Klik her for at høre lydfilenkirke :  'kjær·k, 'kjæ·k.
Klik her for at høre lydfilenkirkegård :  'kærgå (Havnbjerg), 'kjærgå (Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenkirsebærfugl :  'kjesbæfåwl (kærnebider. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenkissel :  'kessel, kesse'lissen (ømskindet, kilden).
Klik her for at høre lydfilenkiste :  en 'ki·st, en kist se'gha·re (en kasse cigarer; fra tysk, se også kasten). Del af kornlade e håwekist.
kjave :  se kæbe.
Klik her for at høre lydfilenkjavse :  'kjaw·s (gumle; se kæbe).
Klik her for at høre lydfilenkjole :  en 'kju·l (ikke meget brugt, se rok).
kjølder :  se kælder.
Klik her for at høre lydfilenklafitsken :  kla'fisken (Almsted), kla'fysken (Augustenborg; lille dårligt hus, udbygning); hand fek 'jen 'li·gh 'met i e kla'fysken (lige i synet. ­Augustenborg).
Klik her for at høre lydfilenklage :  hand 'klawe 'oldti.
Klik her for at høre lydfilenklappe :  å 'klap· (banke, fx tæpper); hand hæ klappe 'sammel (er faldet sammen af overanstrengelse); klap 'åw (besøge uindbudt og i flæng, fx kunne børnene nytårs- eller helligtrekongersaften, når de var klædt ud, klap· e ­'nabolaw 'åw = slå dem for noget. Himmark).
klapre :  se klæpre.
Klik her for at høre lydfilenklar :  hand hæ 'sva·t ve å blyw 'kla· mæ sæj 'sjæl (klar over).
Klik her for at høre lydfilenklask :  slo 'klask mæ e 'pisk·.
Klik her for at høre lydfilenklat :  'ba 'klattre (bare fødder, også 'platte (platter). Himmark).
Klik her for at høre lydfilenklave :  'kla·f, flertal 'kla·fe (kort bræddestump. Alm­sted); sæt et pa 'kla·fe 'o· (de kunne tages af igen).
Klik her for at høre lydfilenklavre :  å klaffe 'op (klatre op).
Klik her for at høre lydfilenklebel :  klæffel (knebel i kirkeklokke. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenklemme (1) :  'klæm· (ildtang).
Klik her for at høre lydfilenklemme (2) :  klæm 'o· (klemme på).
Klik her for at høre lydfilenklese (1) :  å 'kle·s (kradse); e 'kat vild (ville) 'kle·s mæ; e 'kat 'kles (kradser).
Klik her for at høre lydfilenklese (2) :  i 'kle·s (i knibe).
Klik her for at høre lydfilenkleseri :  hand hæ 'möje klese'ri (mange genvordigheder).
kleset :  se klisset.
klibe :  se glibe.
Klik her for at høre lydfilenklik :  de slåw 'klek.
Klik her for at høre lydfilenklikke :  å klekkes, klikkes 'væk (lege skjul, se også forpippe).
Klik her for at høre lydfilenkline :  å kli·n 'o· (hænge på, være påtrængende).
Klik her for at høre lydfilenklining :  en 'kli·neng (stærk regnbyge).
Klik her for at høre lydfilenklinke :  ve do 'it 'klengk (skåle) mæ mæ'
Klik her for at høre lydfilenklinkemand :  e 'klengkmånd (drog rundt og klinkede porcelæn).
Klik her for at høre lydfilenklinkpung :  'klengkpong (til at samle penge ind i kirken).
Klik her for at høre lydfilenklisset :  'kle·se (klæg, om kage, brød); æ hæ fåt 'kle·se 'fenge (jeg har fået klistrede fingre; også e 'jua (jord) va 'kle·se).
Klik her for at høre lydfilenklister :  hand hæ 'hå en 'kliste (en fjer på).
Klik her for at høre lydfilenklod :  et 'klå (plag).
Klik her for at høre lydfilenklogskider :  'klå·ghskirre (selvklog person).
Klik her for at høre lydfilenklokke :  en 'klåk· (ur); e 'klåkke di 'geæ (når nogen ­ skæn­­des; da Stinmajs ordstrøm sagtnede, ­sagde hendes mand no 'sjakke e 'vække). Se også vækker.