A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

(Du kan høre udtalen ved at klikke på lyd-ikonet til venstre for ordet.)Klik her for at høre lydfilenlabet :  deæ fek hand en 'årnligh la'be·t (stor udgift, egentlig kortspiludtryk, fra fransk faire la bête, spille, så man bliver bet).
Klik her for at høre lydfilenlade (1) :  en 'la·j, flertal 'la·je.
Klik her for at høre lydfilenlade (2) :  hand vel 'gjæn· la 'dask· (lade stå til); de la· 'te (lader til); de lat 'te (lod til); de 'læ· blyw 'gåt (om vejret lader til at blive godt. Stevning); de 'lærre sæj, de 'la· sæj (Kettingskov; det lader sig, lader til); de 'læ 'it 'lækket væn 'pighe 'bånde (det lader, lyder ikke lækkert, pænt, når piger bander); væn dæ 'serre 'gåt 'læ (eller) 'la dæt 'høkkend (de, der sidder godt, flytter sig ikke); å 'la·e (årelade); kromanden i Asserballeskov »blöw 'laet« (åreladt) 'væt 'oa (hvert år); læ 'onden 'op i e 'fa (øse ­middagsmad op i fadet); 'tæj kon å læ 'te (fyld bare op!)
Klik her for at høre lydfilenladning :  'la·jning, (også skældud) hand fæk en 'årnligh 'la·jning.
Klik her for at høre lydfilenlag (1) :  de æ 'så ve e 'law (på tide); i e 'sa·m 'law (i det samme).
Klik her for at høre lydfilenlag (2) :  'oldt e'law (alt imens, se ilag); law æ ræjst 'væk (da jeg rejste); hon 'dø· law hon va i sit 'bæ·st (hun døde i sin bedste alder).
Klik her for at høre lydfilenlak :  'ly· å 'lak (fejl og mangel).
Klik her for at høre lydfilenlakke (1) :  di 'lakke å 'rakke öwe 'oldt 'fålk (rakker ned på alle); de æ 'fæjt som di lakke dæm 'te (forfærdeligt, som de rakker ned på dem).
Klik her for at høre lydfilenlakke (2) :  de 'lakke eller 'laghe emo 'åwten (lakker mod aften).
Klik her for at høre lydfilenlam (1) :  et 'la·m, flertal det samme.
Klik her for at høre lydfilenlam (2) (= halt) :  hand æ blöwn 'mie 'lam (mere halt).
Klik her for at høre lydfilenlamme :  å 'lam·; hand 'lamme (halter).
Klik her for at høre lydfilenland :  lå·nd.
Klik her for at høre lydfilenlandbad :  e 'ende di 'lo· å 'svam i e 'lånd·ba (ænderne lå og svømmede i strandkanten. Himmark - også 'lam·ba).
Klik her for at høre lydfilenlanding :  en 'lændeng (bådebro af sten); 'ly·bos ­'lændeng, 'læjneng (stednavn, Kettingskov, »lyøboernes l.«); di lo 'te (lagde til) ve e ­'lændeng.
Klik her for at høre lydfilenlandsens :  lå·ndsens (fra landet).
Klik her for at høre lydfilenlandste :  en 'landste (fæstebonde. Nordals; fra holstensk Lanste, tidligere landsete).
Klik her for at høre lydfilenlang :  lang, 'længe, 'længst, intetkøn lawndt; hand æ e let 'lang i e 'dre·t (han er lidt »lang« i op­trækket, langsom i vendingen); dænd 'lang· (den lange); en 'lange 'ti (lang tid); de æ 'lawndt (det er langt); 'lawndt om 'læ·nge (langt om længe).
Klik her for at høre lydfilenlange :  lang 'hi (»lang hid«, ræk mig).
Klik her for at høre lydfilenlangelig :  'langle fatsong (lang facon).
Klik her for at høre lydfilenlangende :  'langend (allerede); 'kam di 'langend'; vi ho 'langend 'fåt e 'båj (fået bud, besked).
Klik her for at høre lydfilenlangkål :  'langkol (grønlangkål).
Klik her for at høre lydfilenlangs :  hand æ 'langs å köf 'gri·s (ude for at købe ­grise); hand hæ 'le·t ve å kom 'langs (har let ved at komme af sted); vi ska 'langs e 'jåwden.
Klik her for at høre lydfilenlangstræk :  væ i 'langstræk (være ude på en lang tur, om plag, som skal køres til); e 'klå (plag) kam i 'langstræk.
Klik her for at høre lydfilenlap (1) :  læp; sæt en 'læp o e 'stöw·l (sætte en lap på støvlen); 'læp 'inden, 'læp 'urren, 'læp - 'læp - 'læp (gåde; løsning et hvidkålshoved).
Klik her for at høre lydfilenlap (2) (for- stærkende) :  'læp 'ki·f (meget ked af det); di va 'læp u'sa·tes (rygende uenige, se usattes); æ dænd 'læp 'und· 'å·nd i e (er den onde ånd i det, kraft­udtryk. Nordals. Lap er en betegnelse for ­noget voldsomt. Måske af »slo lapper på træ­sko« og dermed at banke i almindelighed. Fra slutningen af 1500-tallet findes vendingen med en kiep skuld mand dig lep = man skulle give dig klø med en kæp).
Klik her for at høre lydfilenlappe :  å 'læp·.
las :  se læs.
Klik her for at høre lydfilenlaske :  hand 'laske ham 'jen (langer ham en ud).
lasmed :  se læssemed.
lasmedsnare :  se læssemedsnare.
Klik her for at høre lydfilenlave :  å 'law· - æ 'lawe - 'lawe (lavede) - hæ 'lawe; å law te 'bæjt (lave til bægt, gøre forberedelser til bagning).
Klik her for at høre lydfilenle :  en 'lie; e 'lie æ få 'lu·t (ludet, bøjet for meget; det modsatte) e 'lie æ 'it 'gre·sfæld nåk (hug-ger ikke bunden nær nok; se græsfæld).
Klik her for at høre lydfilenled :  et 'læj.
Klik her for at høre lydfilenlede :  å 'li·; hand 'li·e (leder); 'li· (ledte) ætte sin 'knyw (kniv).
Klik her for at høre lydfilenledelig :  intetkøn 'li·elet; de va nåwe 'li·elet 'nåwe ­(noget skrøbeligt noget); nåwe 'li·elet 'nåwe å 'høe 'o· (kedeligt, ubehageligt, afledt af adj. led).
Klik her for at høre lydfilenleder :  en 'læ·e (bjælken langs jorden i bindingsværk).
Klik her for at høre lydfilenledgab :  et 'læjgaf (åbning til mark, fx gennem hegn ­eller dige; der behøver ikke at være et led for).
Klik her for at høre lydfilenledig (1) :  'lerre (ledig); en 'lerre 'sto·nd (en ledig stund).
Klik her for at høre lydfilenledig (2) :  'lerre (tom); e 'tynd· (tønden) va 'lerre.
Klik her for at høre lydfilenledlakket :  'læjlaghe (leddeløs. Almsted).
Klik her for at høre lydfilenledmyg :  'læjmøghe, 'læjmyghe (smidig); hand 'va så 'læjmyghe.
Klik her for at høre lydfilenledstabel :  en 'læjstaffel (ledbræt, bræt i et led).
Klik her for at høre lydfilenleg :  li·gh (landdistrikterne), le·gh (Sønderborg).
Klik her for at høre lydfilenlege :  å 'li·gh; di 'li·ghe 'sammel; di 'li·ght.
legen :  se legende.
Klik her for at høre lydfilenlegende :  et 'li·ghend (samleled, drejeligt led i tøjr, skal forhindre, at tøjret bliver snoet).
Klik her for at høre lydfilenlegestue :  en 'li·ghståw·.
Klik her for at høre lydfilenlejder :  en 'læ·, 'le· (stige).
Klik her for at høre lydfilenleje (1) :  å 'læj·; æ hæ 'læje en 'ka·l (se også fæste).
Klik her for at høre lydfilenleje (2) :  flertal 'le·re (førstegangspløjet grønjord); å plöj 'le·re (vist fra plattysk Laide, Leide, hollandsk leegte, græsmark, grønjord, egentlig om noget lavtliggende).
Klik her for at høre lydfilenlejle :  en 'læj·l (lille ølbeholder af træ, af form som en ost); en 'læj·l di 'brught· te 'öl i e 'hø·st.
Klik her for at høre lydfilenlekrog :  en 'lekrå·gh.
Klik her for at høre lydfilenlemmeran :  et lemme'ran (sværlemmet person, hest).
Klik her for at høre lydfilenlempe :  'læm·p; mæ 'læm·p kå en fo et 'egh i en 'hommelsæk (med lempe kan man få et æg i en humlesæk); også mæ 'læm·p kå en fo en 'kat eller en 'mus i e 'sæk.
lenning :  se landing.
lere :  se leje.
Klik her for at høre lydfilenlet :  hå 'le·t 've (have let ved); go 'le·t te 'værks (tage det let).
Klik her for at høre lydfilenletbenet :  'le·tbene.
Klik her for at høre lydfilenletlært :  'le·tlærre (lærenem).
Klik her for at høre lydfilenletskillings :  'le·tskjællings (billigt).
Klik her for at høre lydfilenlettelse :  et 'le·tels.
Klik her for at høre lydfilenleve :  å 'löw·; di 'löwe 'gåt (de lever, levede godt).
Klik her for at høre lydfilenlevende :  dæ hæ gawn 'löwend i e (der er gået levende = maddiker i det. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenlever :  'löwe (organ).
Klik her for at høre lydfilenlevere :  le'vie; di sku 'oldti le'vie o e 'ti·sda; di blöw 'rættidigh le'veæ eller 'löwre.
Klik her for at høre lydfilenleveso :  en 'löw·so (avlsdyr).
Klik her for at høre lydfilenlevitter :  hand ska hå e le'vitte 'fålöst (»have paragrafferne forelæst«, fra plattysk).
levne, levning :  se løve, løvning, øvling.
Klik her for at høre lydfilenlevned :  et 'löw·ne; de æ 'da et 'löw·ne te di 'it kå få'lis (forliges).
Klik her for at høre lydfilenlevver :  læffe (Almsted), loffe (Brandsbøl; tyndt pladder).
Klik her for at høre lydfilenlide :  de må 'li· te 'fa· å 'moa 'kømme (det må snart være så vidt).
Klik her for at høre lydfilenlidkøb :  'læjkøf.
Klik her for at høre lydfilenlidt :  om e'let ska vi hå 'kaffe; (bruges som intetkøn af lille) et let 'bet· (et lille stykke); et let 'baj·s (et lille barn).
Klik her for at høre lydfilenlidtevitte :  'lettevette (lidt, lille); et 'lettevette 'vet 'fet 'vælp (en lillebitte hvid, fed hvalp; sideform til »vætte« i betydningen »ting«).
Klik her for at høre lydfilenlifle :  de 'lifle 'it (det fungerer ikke).
Klik her for at høre lydfilenliflig :  en 'lifle 'sma·gh. Nyere form 'smagh.
Klik her for at høre lydfilenlig :  et 'li·gh; å 'tå·l e 'li·gh 'u (tale liget ud, holde ­ligtale i hjemmet).
Klik her for at høre lydfilenligbrev :  'li·ghbröw (meddelelse om dødsfald med ­be­gravelsesdato og indbydelse til kaffebord inden begravelsen; brevet gik fra gård til gård).
Klik her for at høre lydfilenlige :  æ ska 'li·gh et 'låf te 'bys (se løb).
Klik her for at høre lydfilenligedan :  di va 'li·ghdåndt 'kle (ens påklædt; kort e!).
Klik her for at høre lydfilenligetil :  de æ 'li·gh 'te.
Klik her for at høre lydfilenligge :  å 'legh - æ 'leghe - æ 'lo - æ hæ 'lo·j; hand ­leghe 'hæn (om en syg); (hønen) dænd 'leghe o 'fæmten 'egh (æg); e 'hat dænd va blöwn 'lo·j (blevet liggende, glemt).
Klik her for at høre lydfilenligtorn :  'li·ghtvan.
Klik her for at høre lydfilenlille :  'lild·; en 'lild jæn; en lild 'pi·gh; hon va mæ 'lild· (med barn).
Klik her for at høre lydfilenlilledom :  'lild·dom (barndom); fro 'lild·dom 'åw (gammeldags, ikke kendt mere).
Klik her for at høre lydfilenlilleris :  'lilderis (snerle).
Klik her for at høre lydfilenlim :  en lim 'hö, flertal 'limme (et knippe hør efter skætningen, 12 lokker).
Klik her for at høre lydfilenlime :  e 'haw lim 'te (havet fryser til); de 'lim 'gåt (det fryser så hårdt, at ting hænger fast i fingrene).
Klik her for at høre lydfilenlimstang :  hand 'lø·f mæ e 'li·mstang (blev narret).
Klik her for at høre lydfilenlinde :  de 'lennere (mildner, letter).
Klik her for at høre lydfilenline :  et 'lenne (lineal).
lineal :  se line, linetræ.
Klik her for at høre lydfilenlinetræ :  et 'lennetre (lineal).
Klik her for at høre lydfilenlinken :  'lengken (svag, splejset).
Klik her for at høre lydfilenlinnig :  lenne (smidig).
Klik her for at høre lydfilenlippe :  en 'lep·, flertal 'leppe (= læbe); e 'lep· hæ be'gyndt å 'hæng (det trækker op til gråd; se dog også læbe).
Klik her for at høre lydfilenlire :  en 'li·e (musikinstrument. Sønderborg).
Klik her for at høre lydfilenlirke :  hand 'geæ å lerke 'rondt (han går og snuser rundt).
Klik her for at høre lydfilenlise :  de ga 'li·s (det lettede).
Klik her for at høre lydfilenlistelig :  'lestle (stille); hand 'kam så 'lestle.
Klik her for at høre lydfilenlistende :  vi ska 'te å o e 'lesten (vi skal til at liste af).
Klik her for at høre lydfilenliv :  lyw (= mave); 'tyndt i e 'lyw (tynd mave); 'undt i e 'lyw (mavepine); hand hæ 'gø sit 'lyw et 'gåt 'gild· (har taget godt for sig); e ku· hæ skot e lyw (uterus) 'u (koen har i forbindelse med kælvning presset livmoderen ud).
Klik her for at høre lydfilenlivfuld :  et lywfuld 'stekke (en favnfuld kvas); et 'årnle lywfuld 'tæsk.
Klik her for at høre lydfilenlivhungrig :  'lywhongre (skrupsulten).
Klik her for at høre lydfilenliv-ve :  æ hæ 'lywve (mavepine).
Klik her for at høre lydfilenlo :  e 'lu·e (blev brugt ved gilder; så skulle man) 'dræj e 'lue (i Sønderherred trække = beklæde den med hvide lagner og grønne grene; se ­drage).
Klik her for at høre lydfilenlobag' :  lubagh (lade til hø og tørv; eventuelt også »luge«. Kender nogen ordet')
Klik her for at høre lydfilenlod :  lu·, lue; 'åtte 'galdt i 'lu (»alt for meget i lod«, se åtte); de æ 'bå·de i 'lu å 'vandma· (helt i ­orden; se vandmåde).
Klik her for at høre lydfilenloftluge :  'låwtlu·gh (se Anne Sofie).
Klik her for at høre lydfilenlokke :  hon va blöwn 'låkke (blevet med barn) ve ham.
Klik her for at høre lydfilenlommedug :  'lomdugh (lommetørklæde; se også fikkedug).
lu :  se lod.
Klik her for at høre lydfilenlude :  hand måt nåk lu 'an (overgive sig, bide i det sure æble).
Klik her for at høre lydfilenlude (= dovne) :  hand serre å 'lu·je sæj (sammenlign rigsmål luddoven); æ 'lu·je mæ i e sæ·ng (jeg ligger og driver i sengen).
Klik her for at høre lydfilenludet :  e 'lie æ få 'lu·t (leen er bøjet for meget, så ­vinklen er for lille, modsat åben).
Klik her for at høre lydfilenluftenspringer :  en 'loftensprenge (fantast).
Klik her for at høre lydfilenluftikus :  loftikus (det samme).
Klik her for at høre lydfilenlugte :  de låwte 'brå·nde (lugter af brand).
Klik her for at høre lydfilenluk-hid :  hand fek en 'årnle lok'hi (en på nakken; vist af et ord »lukke« eller »lutte«, der betyder lure, lytte; se også lure).
Klik her for at høre lydfilenlumsk :  (forstærkende) et 'lomsk 'stuat 'sprøng (et­ ­meget stort spring); de va 'lomst (det var ­meget).
Klik her for at høre lydfilenlund :  å legh o 'lund (ligge på skrå); do leghe o 'lund som e 'skre·res 'bøön væn de feæ 'vældeng (som skrædderens børn, når de får vælling; beslægtet med det følgende) e 'tre· hænge o 'londt (træet hænger skævt; gammeldags).
Klik her for at høre lydfilenlunde :  'lunde (rund stok til brug ved bådophaling, ­oldislandsk hlunnr).
Klik her for at høre lydfilenlundstikke :  en 'lundstek (jernbolt eller split, som på de gamle vogne holdt hjulet fra at skride ud over akselen).
Klik her for at høre lydfilenlungebånd :  'long·bond (lungepølse).
Klik her for at høre lydfilenlunte :  hand 'geæ å londte 'rondt.
Klik her for at høre lydfilenluntelig :  hand æ en 'londtle 'jen (han er svær at omgås).
Klik her for at høre lydfilenlure :  lu no 'te va hand 'sæje (hør nu godt efter, hvad han siger).
Klik her for at høre lydfilenlus :  hand æ 'sekke te å sæt 'lus i 'pælds (god til at »sætte lus i skindpelsen«, stifte ufred).
lustig :  se lystig.
Klik her for at høre lydfilenlutting :  'lutteng (blindtarm i slagtet dyr, egentlig »lukt ende«).
Klik her for at høre lydfilenly (1) :  kryf i 'ly (krybe i ly; kort y!).
Klik her for at høre lydfilenly (2) :  de 'lye 'gåt (giver godt ly).
Klik her for at høre lydfilenly (3) :  ly (lunken; kort y); e 'vånd æ 'lyt (vandet er ­lunkent, kuldslået, sammenlign fisely = lidt mindre end ly); de be'gynde å blyw 'lyt i e 'ståw· (lunt i stuen).
Klik her for at høre lydfilenlyde :  hand vild 'ly· å 'la· eller 'lak te 'oldt (ville ­rakke ned på alting).
Klik her for at høre lydfilenlygte :  et 'löjte (staldlygte; lommelygte, se plitlygte).
Klik her for at høre lydfilenlykke :  hand hæ hå 'løk· som en kar'jo·lhæst dæ 'geæ fro 'må·rn te 'åwten (har haft lykke som en ­karriolhest, der går fra morgen til aften, det vil sige »ringe lykke«).
lyn :  se lyssen.
Klik her for at høre lydfilenlys :  'tæ·nd et 'lys (kort y!)
Klik her for at høre lydfilenlyse :  de lys 'op i e 'væ·; de 'ly·st.
Klik her for at høre lydfilenlyskab :  'lyskop (lidt til at lune i kakkelovnen, jf. ly = lunken).
Klik her for at høre lydfilenlyskærte :  en 'ly·sket.
Klik her for at høre lydfilenlyssen :  et 'lyssen (et lyn); hand 'kam som et 'lyssen.
Klik her for at høre lydfilenlyster :  et 'lyste (ålejern); hand va 'hi·ldt 'u åw 'lyste (helt af lave, helt fra den).
Klik her for at høre lydfilenlystig :  'loste, 'lostet; de kå blyw 'loste ve 'dænd 'kåst (det kan blive lystigt ved det bryllup); de va 'vældigh 'lostet 'jæm a e 'væj (det gik vældig lystigt til på hjemvejen).
 :  se lejder, læder.
Klik her for at høre lydfilenlæbe :  en 'le·f (især = læbe i betydningen snip, se dog også under sikke) e 'læ·f åw e 'råk (snippen på ­kjolen); e 'le·f hænge 'næn, (se også lippe).
Klik her for at høre lydfilenlæddike :  et, en 'lærrek (lille indsat rum i en kiste); i di 'gammel 'skri·n va dæ 'oldti en 'lærrek i e 'ændvegh (i endevæggen).
Klik her for at høre lydfilenlæder :  læ·.
Klik her for at høre lydfilenlæg (1) :  et 'legh (et kuld, fx grise eller hundehvalpe).
Klik her for at høre lydfilenlæg (2) :  legh (fold, især på tøj); legh i e båws.
Klik her for at høre lydfilenlæge :  'sårre de 'leghs mæ e 'ti (sorg læges med ­tiden).
Klik her for at høre lydfilenlægervold :  'leghevat (= knibe, fra plattysk legerwall = med landet på læsiden. Kender nogen ordet'); 'ba·re do 'it kømme i 'leghevat.
Klik her for at høre lydfilenlægge :  legh 'åw (»lægge af« = føde, mest om dyr, men også om ugift mor) hon va 'hæn· å legh 'åw; hon 'hæ loj 'åw (har født); legh 'i (bla­-mere) hand vild 'gjen· legh 'fålk 'i; å legh 'lø·s (begynde at snakke); så lo hon 'reghte 'lø·s; hand leghe 'o· sæj (tager på i vægt); legh 'te (lægge til); e 'væ· de 'leghs (vejret lægger sig).
Klik her for at høre lydfilenlægger :  leghe, leghel (leddeløs); dænd æ 'leghe i 'old· e gra'nå·te (leddeløs i alle sammenføjninger); e 'dö va 'leghe i e 'hæ·nge (løs i hængslerne).
Klik her for at høre lydfilenlægte (1) :  en 'lat·, flertal 'latte.
Klik her for at høre lydfilenlægte (2) :  å 'lat· e 'tagh (lægge lægter); e 'tagh blöw 'latte fö di loj 'tagh 'o· (der blev lagt lægter, før de lagde tag på).
Klik her for at høre lydfilenlækker :  do æst en 'lække 'mø· (en dejlig pige); de 'lære 'it 'lækket (det er ikke pænt, se lade).
Klik her for at høre lydfilenlændefalden :  'lenfollen (lam. Sønderborg).
lænding :  se landing.
Klik her for at høre lydfilenlænge :  'læ·nge, 'læng·; hand 'hus 'it 'læ·nge (bliver ikke længe på samme sted; men) 'liså 'læng· som e 'lær·ke di 'sønge fö kyndemes, 'liså 'læng· kømme di 'te å 'ti· ebagh 'ætte (lige så længe som lærkerne synger før kyndelmisse, lige så længe kommer de til at tie bagefter).
Klik her for at høre lydfilenlæning :  lenneng (armlæn).
læp :  se lap.
lær :  se lejder.
Klik her for at høre lydfilenlære (1) :  å 'leæ 'nåwe.
Klik her for at høre lydfilenlære (2) :  å tæj ve 'leæ.
lærrik :  se læddike.
Klik her for at høre lydfilenlært :  han æ 'gåt 'leæ (godt begavet).
Klik her for at høre lydfilenlæs :  et 'las, flertal d.s.
Klik her for at høre lydfilenlæse :  å 'lös (kort ö!) - æ 'lös - æ 'löst - æ hæ 'löst.
Klik her for at høre lydfilenlæssemed :  et 'lasma (læssetræ, som lægges på korn- eller hølæsset og holdes fast af reb).
Klik her for at høre lydfilenlæssemedsnare :  en 'lasmasna· (knudestik på den forreste ende af læssemedet, dobbelt halvstik).
Klik her for at høre lydfilenlæste :  di kå 'sawt 'læst-e, de kå di 'sawt 'leæst (få råd til), di hæ 'pæ·ng 'nåk (tysk sich leisten).
Klik her for at høre lydfilenløb :  et 'låf; æ ska 'li·gh et 'låf te 'bys (et vend i byen); hand 'fæk et 'årnle 'låf (blev godt snydt; også bøsseløb).
løbbes :  se nøbbes.
Klik her for at høre lydfilenløbe (1) :  å 'lø·f; æ 'löffe - æ 'lø·f - hæ 'låffen; e 'ki·l æ ­låffen 'læk (kedelen er sprunget læk); e 'kue blöw 'låffen åw e 'bål· (koen blev løbet af ­tyren); løf 'lå·s, 'lå·sk (løbe løbsk).
Klik her for at høre lydfilenløbe (2) :  en 'lø·f (løbemaven af en nyfødt kalv, der ­endnu ikke har fået noget at drikke. Saften af den brugtes til osteløbe. Den kunne tørres og gemmes til senere brug).
Klik her for at høre lydfilenløbebrev :  et 'lø·fbröw (= gadebrev, meddelelse, der blev sendt rundt i byen).
Klik her for at høre lydfilenløber :  'lø·fe (skakbrik).
Klik her for at høre lydfilenløbsk :  'lå·s, 'lå·sk (se løbe 1).
Klik her for at høre lydfilenløfte :  'löw·t; hand æ 'sekke (sikker) te å löwt 'åw sæj, kå 'fæjt fo e 'åw sæj löwt (er god til at give ­spydigheder); e 'dæj hæ 'löwtes (dejen er hævet).
Klik her for at høre lydfilenløgle :  e 'løghel (nøglen); æ hæ få'glæmt min 'løghel te e 'nödö (jeg har glemt min nøgle til norddøren); se også eskeløgle.
Klik her for at høre lydfilenløglegab :  'løghelgaf (nøglehul); no kå æ 'it find· e 'løghelgaf.
Klik her for at høre lydfilenløjerlig :  de va da 'löj·le.
Klik her for at høre lydfilenløjsenknop :  'löjsenknop (udvækst på hybengren; hænger måske sammen med löjn, lådden').
løne :  se låne.
Klik her for at høre lydfilenlørdag :  'löwda (eks. se hose).
Klik her for at høre lydfilenløs :  dænd æ 'lø·s; di æ 'lø·s.
Klik her for at høre lydfilenløse (1) :  e 'sokke løs sæj 'op i e 'kaffe (sukkeret opløses i kaffen).
løse (2) :  se læse.
Klik her for at høre lydfilenløsne :  å 'låssen; de (brødet) æ 'lækket 'lå·send (lækkert sprødt, porøst).
Klik her for at høre lydfilenløs-æg :  'lø·segh; e 'lø·segh o en 'lie (skal være at se, ­ellers er leen ikke skarp nok).
Klik her for at høre lydfilenløv :  hand leghe 'it 'löw e'mæld· (lægger ikke fing­rene imellem).
Klik her for at høre lydfilenløve :  'ly·f (levne); hand 'ly·ft e'let åw e 'mældunden (levnede lidt af aftensmaden, se meldunden; plattysk leben, sammenlign engelsk leave).
Klik her for at høre lydfilenløvning :  en 'ly·fneng; flertal 'ly·fnenge (levninger).
Klik her for at høre lydfilenlåd :  'låj = nullermænd; 'ekken masse låj 'deæ lighe onde e 'sæng.
Klik her for at høre lydfilenlådden :  låjen, löjen, flertal 'låjen, 'löjen. Gåde 'stywt 'stöjen mæld 'tu· 'löjen, va æ de' (stift stødende = støttende). Løsning en 'stja·t (stjært, vognstang) mæld 'tu· 'hæ·st; se støde (2).
låf :  se løb.
Klik her for at høre lydfilenlåne :  'lö·n.
Klik her for at høre lydfilenlår :  et 'loa (også siden af husgavlen); 'op· o e 'loa (Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenlårkage :  flertal 'loakaghe (indtørret gødning på koens, hestens eller fårets lår).
Klik her for at høre lydfilenlås :  'lo·s.
låsk :  se løbsk.
låsne :  se løsne.