A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

(Du kan høre udtalen ved at klikke på lyd-ikonet til venstre for ordet.)Klik her for at høre lydfilenmad :  ma (= varm middagsmad).
Klik her for at høre lydfilenmaddike :  'majk, flertal 'maj·ke; (også orm i almindelighed) dæ va 'månne 'maj·ke law vi 'grawe u i e 'goa (gården = haven) de va 'nåwe få e 'höns.
Klik her for at høre lydfilenmade (1) :  en 'maj (eng); e 'kal· 'gek 'u i e 'maj (kalvene gik ude i engen); se også dippedaje.
made (2) :  se måde.
Klik her for at høre lydfilenmadfedt :  'ma·fet (afsmeltet fedt).
Klik her for at høre lydfilenmadning :  'mar·ning (slagtemad); væn di kåght 'ko·l (kål) sku di jo hå 'mar·ning i e 'grye å væn di 'sen kåght 'mar·ning ho di jo 'du·brö (»dyppebrød«, se duebrød).
Klik her for at høre lydfilenmage :  de æ 'ma·gh te mas 'jæje (mage til Mads Jæger, siges om ting eller personer, der ligner hinanden); no hæ æ alde set 'ma·ghen (set noget lignende).
Klik her for at høre lydfilenmager :  mawe.
Klik her for at høre lydfilenmajblomme :  flertal 'majblomme (engkabbelejer).
Klik her for at høre lydfilenmajfugl :  en 'majfåwl (gul vipstjert).
Klik her for at høre lydfilenmajskidt :  'majskit = majkat.
Klik her for at høre lydfilenmak (1) :  hand 'hæ et 'mak 'væk eller hand 'hæ et 'mak (= en skrue løs).
Klik her for at høre lydfilenmak (2) :  dæ æ 'nåwe i 'må·k (noget i gære, fra plattysk maken).
Klik her for at høre lydfilenmakke :  mak 'sö·m i (slå søm i); mak en 'sö·m 'bot (stump) o e 'æ·nd (se but).
Klik her for at høre lydfilenmakket :  hand må da væ 'hi·ldt 'makke (helt tosset).
Klik her for at høre lydfilenmaksel :  ætte 'dænd 'maksel (efter den model).
Klik her for at høre lydfilenmale :  hand kå 'fæjt mal e 'åw (»male det af«, skil-dre); e 'vindere mal 'op (vinduerne fryser til med isblomster).
Klik her for at høre lydfilenmale (korn) :  'mo·l - æ 'mål - 'må·ld - hæ 'må·ld (Nordals), 'mo·ld - hæ 'mo·ld (Sydals); mo·lrom (hvor kværnen stod).
Klik her for at høre lydfilenmallebrat :  de æ 'sa·m malle'bra·t (af samme støbning).
Klik her for at høre lydfilenmalt :  moldt.
Klik her for at høre lydfilenmalte :  'moldt (Nordals), 'myldt (Sydals); vi fek e 'bygh 'moldte.
Klik her for at høre lydfilenmaltemand :  e 'myldtmånd.
Klik her for at høre lydfilenmalurt :  'må·lut.
Klik her for at høre lydfilenmalør :  hand 'ho en 'slem mo'lø· e'jåw·s (han havde et slemt uheld i aftes; fransk malheur).
Klik her for at høre lydfilenmaløre :  de ku mo'lø· sæj (hænde sig), te æ 'kømme e 'jåwten.
Klik her for at høre lydfilenman :  e 'man o en 'hæst (manken).
Klik her for at høre lydfilenmanchesterbukser :  e man'tjæstebåws (fløjlsbukser).
Klik her for at høre lydfilenmanchetskjorte :  en man'skætskywt.
Klik her for at høre lydfilenmand :  æ 'tru· nok te de æ e 'månd (jeg tror nok, at det er det bedste); flertal e 'mend (Brandsbøl); e 'mind å e 'kunne (Mommark); 'tue 'månd; en 'tremånds 'ska·t.
Klik her for at høre lydfilenmandag :  'manda (eks. se hose).
Klik her for at høre lydfilenmandfolk :  (flertal) e 'måndfålke.
Klik her for at høre lydfilenmandig :  'mandigh (= overlegen, storsnudet); no ska do kon 'it veæ få 'mandigh (nu skal du bare ikke være for vigtig).
Klik her for at høre lydfilenmange :  'månne 'nörre (mange nødder); i 'månne 'tie (i mange tider, lang tid); månge (Skovby. Syd­als).
Klik her for at høre lydfilenmanke (1) :  en 'mang·k (kvantum æbler, der blev stødt til most); en 'mang·k blöw 'støt i så·t 'må·sttråw (mosttrug) mæ en 'treky·l (trækølle) å så blöw di 'sin 'åwpræsse te 'måst så·n mangkfuld 'e·feld.
manke (2) :  se man.
Klik her for at høre lydfilenmantel :  en 'måndtel (frakke).
mareridt :  se natmare.
Klik her for at høre lydfilenmarføl :  et 'må·föl (hoppeføl).
Klik her for at høre lydfilenmark :  en 'ma·k, tu· 'ma·k eller 'marrek.
Klik her for at høre lydfilenmarked :  'mær·ke, (Nordborg) 'mær·ken; di gek te 'mær·ke, te 'mærkes.
Klik her for at høre lydfilenmarkeddags :  mærke'daws (om dårlige varer købt på marked); så·t mærke'daws 'nåwe.
Klik her for at høre lydfilenmarode :  me'ro·de (forfjamsket); æ æ hatte 'hi·ldt me­'ro·de i e (jeg er hartad helt forfjamsket).
Klik her for at høre lydfilenmarts :  mats.
Klik her for at høre lydfilenmas :  et 'ma·s (besvær).
Klik her for at høre lydfilenmask :  mask (affald fra brygning).
Klik her for at høre lydfilenmassakreret :  maske'rie, maske'reæ (ihjelrevet, fx om kat).
Klik her for at høre lydfilenmatkorn :  'mat·kvan (korn, som mølleren målte af og tog som betaling, sammenlign mæde).
Klik her for at høre lydfilenmatte :  di 'matte åw e 'kvan (kornet), væn vi kam te 'möl (se matkorn).
Klik her for at høre lydfilenmed :  'Stinmaj måt 'it 'mæ sin 'månd (ikke komme med).
Klik her for at høre lydfilenmedbjerg :  'mæbjerre (ned ad bakke, nedad).
Klik her for at høre lydfilenmede :  å væ 'u å 'mi·e de va 'hi·ldt 'sjåw (at være ude at mede (fiske), det var helt sjov).
Klik her for at høre lydfilenmeget :  möje, möjl; 'de va 'möjl; de æ 'möje 'bæ (me- get bedre); de æ 'så mös 'bæ (det er så meget desto bedre).
meje :  se mige.
Klik her for at høre lydfilenmel :  'mjöl.
Klik her for at høre lydfilenmellem :  'mæld·, tryksvagt mæld (eks. se lådden).
Klik her for at høre lydfilenmellemdage :  flertal e 'mæld·'daw· (dagene mellem jul og ­nytår).
Klik her for at høre lydfilenmellemmål :  (mellemunden er) et 'mældmål mæ 'smue å ­be'lo·j 'brø·.
Klik her for at høre lydfilenmellemskar :  i e 'mæld·ska (i mellemtiden (Brandsbøl), hænger sammen med at skarre = sammenføje).
Klik her for at høre lydfilenmellemunden :  e 'mældund·; 'fåmerres å 'ættemerres 'mæld­-und· (mellemmad, se mellemmål).
Klik her for at høre lydfilenmellemværk :  'mældværk.
Klik her for at høre lydfilenmen (= skade) :  de fæk hand 'engen 'me·n (eller 'mæn) åw.
Klik her for at høre lydfilenmenagere :  å minde'sie, minde'seæ, menne'sie (mindske, holde måde); do ska minde'sie e'let mæ e 'smö (spare lidt på smørret).
Klik her for at høre lydfilenmenneske :  et 'mindesk, tu· 'mindeske; mindeskens 'bön.
Klik her for at høre lydfilenmere :  'miæ (Sydals), 'mi· (Brandsbøl), 'meæ (Stevning).
Klik her for at høre lydfilenmergelkarre :  en 'mærghelkå (mergelkærre eller mergelbør, se ­karre).
Klik her for at høre lydfilenmerræddike :  'mær·k (Nordals), 'mærrek (Sydals, peberrod, fra tysk Meerrettig. Ordet er en nedslidning af peberrod); te 'kåst (til bryllup, se kost) da fek vi 'oldti 'mær·ksåws te e 'kjø.
merræddikesovs :  se merræddike.
Klik her for at høre lydfilenmessing :  mæsseng; klep mæsseng (glippe søvnigt med øjnene).
Klik her for at høre lydfilenmesterpotte :  vi ska jo 'hå e 'mæstepåt (sidste runde i kortspil. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenmetier :  dæ æ 'engen me'ti· o som di 'ska·fe sæj (der er ingen mening i, som de skaber sig; fra fransk metier).
Klik her for at høre lydfilenmiddagslag :  i e 'merrelaw (i middagsstunden).
Klik her for at høre lydfilenmiddel :  de æ de 'jennest 'merrel, Nordborg 'mettel.
Klik her for at høre lydfilenmidet :  e 'gry·n hæ blöwn 'mi·re (der er gået mider i grynene).
Klik her for at høre lydfilenmidsommer :  'mesme; 'mesmes 'åwten da sku di 'u å 'blo·s (sankthansaften skulle de ud at blusse, tænde bål).
mig :  se jeg.
Klik her for at høre lydfilenmige :  å 'mæj· (lade vandet, især om ko eller hund; om hest se stalle); pas 'o· e 'kvæj· (kvien) 'it 'mæje 'o· dæj.
Klik her for at høre lydfilenmindes :  la wos 'mindes jo'hannes han 'gek så 'ti·le 'væk (»skål«-opfordring).
minisere :  se menagere.
Klik her for at høre lydfilenminsandtenstro :  min'såndtens'true (bekræftelse eller overra­skel­sesudbrud).
Klik her for at høre lydfilenmisse :  de 'messe 'tit få ham (det slår fejl).
Klik her for at høre lydfilenmiste :  'mest; (eksempel se briste); hand hæ 'me·st e 'pæ·ng.
Klik her for at høre lydfilenmjaset :  'mja·se (fedtet og klistret).
Klik her for at høre lydfilenmjattet :  = mjaset; do si 'mjatte 'u (du ser snasket ud).
Klik her for at høre lydfilenmjolder :  en 'mjölde, flertal 'mjåldere, 'mjöldere (kanebjælder).
mod :  mue.
Klik her for at høre lydfilenmodbjerg :  'mobjerre, 'mu·bjerre (op ad bakke, sml. medbjerg).
Klik her for at høre lydfilenmode :  'mo·di, 'mo·digh (også = sædvane); de æ 'oldti e 'mo·digh 'heæ ve 'vås (det er altid skik her hos os).
Klik her for at høre lydfilenmoden :  mu·n; e 'kvan æ 'mu·ndt (Brandsbøl), mo·n, mo·ndt (Mommark).
Klik her for at høre lydfilenmog :  mogh (møg).
Klik her for at høre lydfilenmoge :  de moghe 'sammel i e 'veæ (trækker sammen); de æ nåwe 'fæjt nåwe do 'deæ moghe 'sammel (noget skrækkeligt noget du mokker sammen), å 'mo·gh 'kå· (blande kort).
Klik her for at høre lydfilenmogeri :  de æ nåwe moghe'ri.
Klik her for at høre lydfilenmoghakke :  flertal 'mo·ghhakke (egentlig møghakker, også kragetæer); nåwe 'fæj· 'mo·ghhakke.
Klik her for at høre lydfilenmogtræt :  'mo·gh'tre·t (møgtræt).
Klik her for at høre lydfilenmojn :  'måjn (sønderjysk hilsen, som svarer til goddag og farvel. Indført o. 1915. Måjn er en dialektal tysk udtale af »morgen«.
Klik her for at høre lydfilenmokke :  å måk 'sammel (klumpe sammen; sammenblandet med moge) de måkke 'sammel te en 'tår·n (trækker sammen til torden).
Klik her for at høre lydfilenmokleri :  måkle'ri (vrøvl, kævl).
Klik her for at høre lydfilenmoktørtel :  'måghtørtel, 'mågtårtel, 'mogtåw (forloren skildpadde, engelsk mockturtle).
Klik her for at høre lydfilenmol :  en 'mål (byge, se også tordenmol); dæ 'kam en 'mål e 'jåns (der kom en byge for lidt siden).
Klik her for at høre lydfilenmolest :  mo'læst (ulejlighed, besvær); hand 'ho en 'gråw· mo'læst mæ å fo hind i e 'töj; do ska 'it hå nåwe mo'læst åw 'mæ (du skal ikke have nogen ulejlighed af mig; fra fransk).
Klik her for at høre lydfilenmollig :  'målligh (lun, hyggelig, fx om en stue).
molør :  se malør.
Klik her for at høre lydfilenmon (1) :  e 'mo·n (birkes, fra tysk Mohn, valmue).
Klik her for at høre lydfilenmon (2) :  et 'mon (ting, foræring); de æ et 'mon en 'gåt kånd ond'veæ (det er en ting, man godt kan undvære. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenmon (3) :  mondt vi 'sna· ska te 'bassel (mon vi snart skal til barnedåb).
monale :  se morgen, årle.
Klik her for at høre lydfilenmoneter :  hæ do nåwe mo'ne·te (har du nogen penge' Også) 'måppesse.
Klik her for at høre lydfilenmonumentmager :  molle'mændtmaghe (stenhugger. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenmoppeser :  måppesse (penge).
Klik her for at høre lydfilenmor :  mua, mue.
Klik her for at høre lydfilenmoralsk :  ma'ro·lsk (= ude af fatning); hand 'tie sæj (ter sig) 'hi·ldt ma'ro·lsk (Broballe).
Klik her for at høre lydfilenmorbror :  'mår·brå (se også onkel).
Klik her for at høre lydfilenmore :  nåwe å 'mu·e mæ (noget at fornøje med); vi 'mo·re vås 'græ·sigh te 'dænd 'kåst (vi morede os mægtigt til det bryllup; se kost).
Klik her for at høre lydfilenmorgen :  de ska 'ski· 'moan 'daw (det skal ske i morgen den dag); e mon'a·l (i morgen årle = tidligt); vi ska 'ræj·s mon'a·l (vi skal rejse i morgen årle = tidlig); go 'mår·n! 'sekken mon'a·l (sikken redelighed).
Klik her for at høre lydfilenmorgnet :  hand æ 'it 'reghte 'moane (han har ikke »fået øjne«, er lidt morgengnaven).
Klik her for at høre lydfilenmorkse :  æ mårkse dænd 'åw (slår den ihjel, se afmorkset).
morre :  se mudder.
Klik her for at høre lydfilenmorter :  en 'må·te (se også mørser).
Klik her for at høre lydfilenmose :  en 'mu·s.
Klik her for at høre lydfilenmosle :  hand måsle 'rondt (roder rundt uden at komme nogen vegne med arbejdet. Almsted).
Klik her for at høre lydfilenmost :  å 'så blöw di 'åwpræsse te 'måst så·n mangk­fuld 'e·feld (se manke).
Klik her for at høre lydfilenmosttrug :  en 'mang·k blöw 'støt i så·t 'må·sttråw.
Klik her for at høre lydfilenmostvælling :  'måstvældeng (vælling med gryn kogt i most med tørrede æbler og pærer; ca. 1850).
Klik her for at høre lydfilenmotte :  'mot· (= møl, tysk Motte).
movl, movle :  se mul, mulet.
Klik her for at høre lydfilenmudder :  morre.
Klik her for at høre lydfilenmuden :  mu·n, må·n (sur, tvær).
Klik her for at høre lydfilenmudre :  de morre 'sammel i e 'væ· (det trækker sammen i vejret).
Klik her for at høre lydfilenmuffedise :  æ hæ hæ·ghle eller hæ·kle 'röj moffe'disse (jeg har hæklet røde muffediser).
Klik her for at høre lydfilenmufle :  hand 'mofle (gumlede) 'læ·nge o di 'vå·nö­-kjæn· (valnøddekærner); moffel 'sammel ­(krølle sammen); hand blöw 'åwmofle (fik klø).
muge :  se moge.
mugeri :  se mogeri.
Klik her for at høre lydfilenmukkert :  en 'måghe, 'må·ghe, 'måkke (stor trækølle med jernringe).
Klik her for at høre lydfilenmul :  måwl (mug, skimmel).
Klik her for at høre lydfilenmuld :  må·ld (Nordals), måld (Sydals).
Klik her for at høre lydfilenmulde :  e 'gråsse 'må·lde sæj (gråspurvene mulder sig, bader i tør jord).
Klik her for at høre lydfilenmuldet :  e 'joa æ 'må·lde (muldet, næsten for findelt; Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenmuldfure :  'måld·få; å 'plöj· en 'måld·få (pløje muld over den første fure, som er vendt).
Klik her for at høre lydfilenmuldvarp :  en 'må·ldva·p, 'moldva·p.
Klik her for at høre lydfilenmule :  'måw·l; e 'brø· 'måwle 'hastet i dænd 'jæ værmt (brødet mugner hurtigt i denne varme).
Klik her for at høre lydfilenmulet :  'måw·le; e 'brø· æ 'måw·le (muggent).
Klik her for at høre lydfilenmulle :  de æ en 'årnligh 'mulle (bunke).
Klik her for at høre lydfilenmullebrød :  'mu·lbrö (rugbrød opblødt i den varme, fede flæskesuppe, det samme som duebrød).
Klik her for at høre lydfilenmund :  e 'mond.
Klik her for at høre lydfilenmundet :  hand 'æ så 'monde (fræk, svarer igen).
murer :  se murmand.
Klik her for at høre lydfilenmurmand :  en 'mu·månd (en murer).
Klik her for at høre lydfilenmus :  en 'mus (kort u!), flertal 'møs.
Klik her for at høre lydfilenmusken :  en 'musken (missekat, haremis).
Klik her for at høre lydfilenmusrok :  'mosrogh, 'mosrok (om blomst, der er ødelagt af frosten; kender nogen ordet')
Klik her for at høre lydfilenmussehare :  en musse'ha· (kælenavn til haren).
musvit :  se hyllekone.
Klik her for at høre lydfilenmutte :  å 'mot· (kysse); å 'mot· 'måste (moster) i e 'mærrelaw (middagsstunden = sige skål).
Klik her for at høre lydfilenmyg (1) :  en 'møgh (insekt).
Klik her for at høre lydfilenmyg (2) :  my·gh (blød).
Klik her for at høre lydfilenmyrebed :  et 'my·bæj (myretue).
Klik her for at høre lydfilenmysken :  'myskene (flertal = skovmærker, plattysk Mö­seke, Möschen, tysk Musch = moskus).
Klik her for at høre lydfilenmytse :  en 'møts (hue, kasket).
Klik her for at høre lydfilenmæde :  å 'me·; æ 'me·re - 'me·t - hæ me·t (måle); æ kund 'it me· hind om e 'lyw (jeg kunne ikke måle hende om livet); æ hæ 'me·t vo 'lawndt e 'va (hvor langt det var).
Klik her for at høre lydfilenmælk :  mjælk (Sydals), mjölk (Nordals); e 'mjælk blöw 'åwflåt (skummet, se flyde); kånd do 'hint mæ et 'hå·nd te e 'mjölk (kan du hente mig en skål til mælken).
Klik her for at høre lydfilenmælkekammer :  e 'mjölkkamme.
Klik her for at høre lydfilenmænge :  'mæng· (blande); å mæng 'sammel.
Klik her for at høre lydfilenmængkorn :  'mængkvan (blandsæd).
mænni :  se mønje.
Klik her for at høre lydfilenmærføl :  et 'må·föl (hoppeføl).
Klik her for at høre lydfilenmærke (1) :  'pröw å 'mær·k (prøv at føle).
mærke (2) :  se merræddike m. smsætn.
Klik her for at høre lydfilenmærkelig :  'mær·kle.
mærken :  se marked m. smsætn.
Klik her for at høre lydfilenmæske :  å 'mæsk·; å 'mæ·sk e 'kå· (blande kort = moge).
Klik her for at høre lydfilenmæskning :  'mæskneng te e 'höns å 'svi·n (malet korn og vand).
Klik her for at høre lydfilen :  do æst en 'lække 'mø· (du er en dejlig pige;
Klik her for at høre lydfilenmøbel :  de æ et 'væ·e støkke 'mø·bel (en dårlig person).
Klik her for at høre lydfilenmødding :  e 'mörreng; 'dænd 'bandt so hand e 'dræ·ng, hand slåw 'sö·m i e 'mörreng (den bandt, sagde drengen, han slog søm i møddingen).
Klik her for at høre lydfilenmøddingskraber :  kå do 'hindt e 'mörrengskra·fe (kan du hente møddingskraberen, narreærinde).
Klik her for at høre lydfilenmøde :  et 'mø·.
møghakke :  se moghakke.
Klik her for at høre lydfilenmøgle :  å 'möj·l (trykke prisen, prutte); hon 'möjle 'it e 'pri·s.
møgtræt :  se mogtræt.
Klik her for at høre lydfilenmøl :  et 'möl.
Klik her for at høre lydfilenmølkugle :  'mölkulle (flertal).
Klik her for at høre lydfilenmølle :  en 'möl·.
Klik her for at høre lydfilenmøller :  e 'mölle (mølleren).
Klik her for at høre lydfilenmønje :  mænni.
Klik her for at høre lydfilenmønster :  et 'monste (vel påvirket af tysk Muster).
Klik her for at høre lydfilenmønt :  en 'myndt.
Klik her for at høre lydfilenmør :  de æ 'mø·t de 'e·feld do 'fek 'deæ (det æble du fik er blødt, råddent); e 'kjø æ 'møöt.
Klik her for at høre lydfilenmørk :  en 'mörk 'nat; de æ 'mörght.
Klik her for at høre lydfilenmørser :  en 'mø·se (Nordals), 'møsse (Sydals, morter).
Klik her for at høre lydfilenmøs :  mös (kartoffelfrikadeller, plattysk Moos, Möschen = mos).
Klik her for at høre lydfilenmøsk :  møsk (mør, overmoden).
Klik her for at høre lydfilenmøtrik :  en 'møtken, 'møtring, 'møtsjen.
møts :  se mytse.
Klik her for at høre lydfilenmøvs :  et möws (lille frisk pige).