A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

(Du kan høre udtalen ved at klikke på lyd-ikonet til venstre for ordet.)nabo :  eks. se bygge.
Klik her for at høre lydfilennabolag :  'na·bolaw; de 'bræ·nd i e 'na·bolaw (det brændte i nabolaget).
Klik her for at høre lydfilennadver :  'na·re (aftensmad).
nagen :  se nøgen.
nagenmette, -vætte :  se nøgenmette, -vætte.
Klik her for at høre lydfilennap :  et 'nap (en lille skål, tysk Napf).
napoleonskage :  se cremesnitte.
Klik her for at høre lydfilennaptang :  en 'naptang (knibtang).
Klik her for at høre lydfilennarre :  no æ vi 'narre (snydt, ude at svømme).
Klik her for at høre lydfilennase :  'na·s; e 'bøön di nas 'rondt (sidder og fedter med maden); no hæ do e'gæn 'na·st ve 'old·mos 'skåsten (nu har du igen griset dig ved bed­stemors komfur).
Klik her for at høre lydfilennatet :  na·te (snavset, fedtet); de æ et 'na·te 'væ· ­(fug­tigt vejr); 'try 'na·te 'onge (tre snavsede ­unger).
Klik her for at høre lydfilennathylle :  'nathöl· (nathue, også skældsord).
Klik her for at høre lydfilennatkappe :  'natkap· (hovedbeklædning som festpynt for kvinder).
Klik her for at høre lydfilennatkappe(s)kurv :  en 'natkap(s)kårre (kappekurv, til at medbringe »natkappen« i til gilder).
Klik her for at høre lydfilennatmare :  e 'natma· eller 'natmål (mareridt); æ hæ 'hå e 'natma·.
Klik her for at høre lydfilennave :  naw; e sku· di nawe (skoene trykker).
Klik her for at høre lydfilenned :  ni· eller 'næn; 'höjt 'op å 'heæ 'næn (op og ned); e 'læ·f (snippen på kjolen, se læbe) hænge 'næn.
Klik her for at høre lydfilenneddel :  nel, nelle (irritabel, galhovedet); ka'trinnå va e let 'nel.
Klik her for at høre lydfilennede :  'ni· eller 'næn; hon hæ væt 'næn· å 'fly· (hun har været nede at skumme mælken, se flyde); e 'krå·ghmånd 'serre 'næn· i e 'kæ·ld (»krog­manden« sidder nede i brønden, se krog­mand).
Klik her for at høre lydfilennedenunder :  hand hæ gawn 'næn unde å 'jæm (nedenom og hjem).
Klik her for at høre lydfilennederlig :  'næ·l (lavthængende, fx om en gren); e 'hæst geæ få 'næ·l mæ e 'ho·j (hesten går for lavt med hovedet).
Klik her for at høre lydfilennederst :  di 'næ·st - di 'bæ·st, di 'mettest - di 'fettest, di 'åwest - di 'gråwest (de nederste - de bed- ste, de midterste - de mest fedtede - de øverste - de groveste, siger grævlingen om brombær­rene).
Klik her for at høre lydfilennedrutsjet :  'ni·rysse.
Klik her for at høre lydfilennedslag :  et 'ni·slaw (af lyn).
neffer :  se niffer.
Klik her for at høre lydfilennegel :  hand trænge 'te å 'fo e let 'neghel (at blive rykket i ørerne).
Klik her for at høre lydfilennegelinsk :  e 'stu·l æ blöwn tæm·le neghe'li·nsk (stolen er blevet temmelig løs i det).
Klik her for at høre lydfilennegelsebånd :  'ne·ghelsbond, 'ni·ghelsbond (halmbånd til at binde neg med); vi sku hå e 'ne·ghelsbond 'bonden 'føst.
Klik her for at høre lydfilennegle :  å neghel, nekkel 'o· (mase på, anstrenge sig); de æ 'esseldt som han neghle 'o·; e 'skru·gh (skruen) hæ neghle sæj 'sjel 'lø·s (har arbej-
Klik her for at høre lydfilennegletøj :  'neghel- eller 'nekkeltöj (håndarbejde).
Klik her for at høre lydfilennegotiere :  å negå'sie; hand æ 'u å negå'sie (ude at ­handle).
Klik her for at høre lydfilennejt :  e 'li· fek et 'næjt (leen fik et strøg af skærpe-ren).
nel, nelle :  se neddel.
Klik her for at høre lydfilennem :  'næ·m, 'næ·mt (Nordals), 'nem, 'nemt (Sydals); de æ 'it· 'næ·mt å gy dæm te 'ma· (det er ikke nemt at gøre dem tilpas).
Klik her for at høre lydfilennet (1) :  næt; de æ 'næt (det er pænt, smukt, behageligt); de se 'næt 'u (det ser godt ud); de va end'da nåwe 'nætte (det var betydeligt rarere).
Klik her for at høre lydfilennet (2) :  et 'ne (fiskenet), flertal 'ne; 'u å sæt 'ne.
nidder :  se gnidder.
nide :  se gnide.
nidepæl :  se gnidepæl.
Klik her for at høre lydfilenniffer :  neffe, næffe (elm); et 'skaf åw 'neffetre (et skab af elmetræ). Se Sønderj. Stedn. V s. 148 Nifferstykker (Kegnæs), s. 161 Niffersløkke (Lysabild).
Klik her for at høre lydfilennik :  et 'nek; et let 'nek (et lille blund).
Klik her for at høre lydfilennikke :  å 'nek·; hand æ nekke 'hæn (faldet i søvn).
Klik her for at høre lydfilenniks :  neks (fornærmet, sur).
Klik her for at høre lydfilennip :  de va o e 'nep (lige på nippet).
Klik her for at høre lydfilennippe :  å 'nep· (nippe, plukke).
Klik her for at høre lydfilenniske :  å 'nisk· (gnide, vaske); di 'niske e 'sær·k (de ­vasker særkene).
Klik her for at høre lydfilennistre :  'niste (ryste); hand 'nistre o e 'ho·j.
Klik her for at høre lydfilennive (1) :  å 'ni·f; æ 'ni·f ham i e ka'daws (jeg kneb ham i nakken); hand 'ni·f en 'sti·n å 'kyt· en (han greb en sten og kastede den).
nive (2) :  se næve.
Klik her for at høre lydfilenno :  et 'gåt 'nå (et godt nummer; måske fra for­kortelsen »no.«').
Klik her for at høre lydfilennod (1) :  et let 'nå te å slo 'i (lille stift).
Klik her for at høre lydfilennod (2) :  et let 'nå (lille skål; Brandsbøl, nedertysk Not, øsekar).
Klik her for at høre lydfilennoddertokkel :  hand æ et 'reghte 'nårretåkkel (et værre spek­takel).
Klik her for at høre lydfilennode :  en 'no·; flertal 'no·re (Svenstrup), en 'nu·; flertal 'nu·re (Sønderherred, Havnbjerg).
Klik her for at høre lydfilennoden :  nu·n, nu·ren (gnaven, tvær); de va en 'nu·ren 'kvind!
Klik her for at høre lydfilennogen :  'nåwe få 'nåwe (noget for noget!); de æ 'nåwe dæ 'trække (virker tillokkende, smager godt); dæ æ 'nåwe i 'må·k (noget i vente, plattysk ­maken); de æ 'nåwe dæ 'blø·re (noget der giver vand); 'nåwe 'må e jo hå å 'sæj· (have at sige = der må jo være noget om det); hå 'nåwe å hold e 'hænde 'i (have noget at be­stille); de va 'jaw·n 'nåwe få en 'å·nd (det var lige noget for »en anden en«); væn e kå væ 'nåwe (når det (bare) kan være, gå nogenlunde).
Klik her for at høre lydfilennogenledes :  'nåwelerres.
Klik her for at høre lydfilennogentider :  'nåwe 'tie (nogensinde); hæ do 'nåwe 'tie væt i Himmark'
Klik her for at høre lydfilennogre :  å 'någhe (rykke, rokke); dæ æ 'jen dæ 'någhre ve e 'dö (der er en, der rykker i døren); de gö 'vie (ve, ondt) å 'någhe ve en 'lø·s 'tånd (det gør ondt at rokke ved en løs tand); hand 'gek å 'någhere (rokkede) ve e 'tånd.
nokkesnare :  'naksna· (hårdknude; nokkerne er de små kroge på tenens vinger).
Klik her for at høre lydfilennokket :  hand æ en 'någhe 'fy· (en begærlig fyr, en fedtsyl).
Klik her for at høre lydfilennop :  et 'nop (Sydals), nåp (Nordals; knop, filipens); hand hæ et 'nop o e 'hals.
nord :  se nør.
Klik her for at høre lydfilennordblus :  'norblås (Nordals), 'nöblos (Sydals; nordlys).
Klik her for at høre lydfilennot :  'no·t å 'fie (not og fjeder; rille).
Klik her for at høre lydfilennu :  no; no ska 'han an (nu er det hans tur).
Klik her for at høre lydfilennubret :  'noppere (om hud).
Klik her for at høre lydfilennuldrepind :  en 'nuldepind (snorevæv).
Klik her for at høre lydfilennummer :  et 'nomme; et 'esseldt 'nomme (en værre en).
Klik her for at høre lydfilennuppe :  no hæ di 'noppe ham (fanget ham).
Klik her for at høre lydfilennuttet :  de va et 'nutte 'ong· (en nuttet unge).
Klik her for at høre lydfilennydags :  'nydaws (nymodens); hand 'æ så 'nydaws 'o·e.
Klik her for at høre lydfilennyks :  nøks, neks (fornærmet, mut, vrangvillig).
Klik her for at høre lydfilenNykåd :  e 'ny 'kå (stednavn, Svenstrup sogn); i e 'ny 'kå 'dæ· va 'bå·de 'tre·skmånd å 'sypi·gh.
Klik her for at høre lydfilennyland :  'nylænde (flertal nyudlagte græsmarker i af­høstede kornmarker).
Klik her for at høre lydfilennylig :  vi va u· ve dæm få'nöls, få'nöjls (vi var ude hos dem for nylig; se også for nylig).
Klik her for at høre lydfilennys :  æ va 'nys eller få'nös i e 'staj (jeg var i byen for nylig).
Klik her for at høre lydfilennysgerrig :  'nysgerre (Nordals), 'nysgjerre (Sydals); do ska 'it væ så 'nysgerre.
Klik her for at høre lydfilennysselig :  en 'nysle 'pi·gh.
Klik her for at høre lydfilennystre :  å 'nyste (nyse); hand va så få'kjøld, hand sa å 'nyste (han var så forkølet, han sad og ­nyste).
Klik her for at høre lydfilennytle :  å 'nøttel (lave huggehus- eller husflidsarbejde); e 'bu·nd (bonden) hand 'nøtle.
Klik her for at høre lydfilennytte :  å 'nøt· (udnytte).
Klik her for at høre lydfilennyttelig :  en 'nøtle 'kompen (en, der er dygtig til husflidsarbejde, se kumpan).
Klik her for at høre lydfilennyttelsetræ :  'nøttelstre (gavntræ); hand ho 'möje 'nøttelstre 'lo·j (liggende).
Klik her for at høre lydfilennytårsaften :  ny·s'åwten.
Klik her for at høre lydfilennæb :  et 'nef; e 'nef o e 'ska· (næbbet på skaden); hand ska hå sit 'nef i 'oldteng (stikke sin næse i alt); hå e 'nef i e 'nak· (have »næbbet«, kasketskyggen, i nakken som værn mod solen).
Klik her for at høre lydfilennæbben :  'neffen; do ska it· væ så 'neffen eller 'neffen­fengre! (pilfingret).
Klik her for at høre lydfilennæbre :  hand 'serre å 'nefre ve-e (han sidder og stikker til det (maden)).
næffer :  se niffer.
Klik her for at høre lydfilennælde :  en 'nald·, flertal 'nalde; 'klå·gh 'höns gö 'å i e 'nalde.
Klik her for at høre lydfilennænnelig :  'nænd·le (nænsom); hand va 'oldti 'nænd·le öwe sin 'hæ·st.
Klik her for at høre lydfilennær :  neæ, næ·; hand kam få 'næ· o e 'bi·l; hand ho 'neæ rænd sæj en 'staw i e 'lyw; di tåw sæj e 'fæjt 'neæ.
Klik her for at høre lydfilennære (sig) :  'næ· sæj, 'neæ sæj (nære, værge sig, også er­nære sig); hand ho 'sva·t ve å 'næ· sæj; hand æ u om å 'neæ sæj (ernære sig; »ude om at skrabe til sig«).
Klik her for at høre lydfilennærhånd :  'næhend (nærmer, om den hest, der går til venstre; sammenlign frahånd).
Klik her for at høre lydfilennærig :  'neære; hand va så 'neære te hand ku 'it 'ond· sæj 'sjæl e 'föj· (at han ikke kunne unde sig selv føden).
nærlig :  'næ·le (= tæt på).
nærre :  se gnidder.
Klik her for at høre lydfilennæse :  en 'ne·s; hand 'hæ kon åw e 'ne·s i e 'mond (fra hånden i munden); hon 'kømme 'åw å 'te å sætte e 'ne·s o e 'vinde (kommer af og til og sætter næsen på ruden); æ steldt e 'ne·s ætte... (satte næsen op efter).
Klik her for at høre lydfilennæselang :  et 'ne·slang (øjeblik); vi kånd 'it 'kom· 'væt 'ne·slang (vi kan ikke komme hvert øjeblik, fra tysk alle Naselang).
Klik her for at høre lydfilennæsle :  e 'hæst dænd 'nesle law dænd gek 'næn a e 'bjerre (hesten snublede, da den gik ned ad bakken; vel egentlig »gik på næsen«).
Klik her for at høre lydfilennæve :  en 'ni·f.
Klik her for at høre lydfilennævefuld :  et 'ni·ffuld 'kvan (en nævefuld korn).
Klik her for at høre lydfilennævse :  å 'nöw·s (klø, kradse, gnubbe sig); hand 'serre 'möj· å 'nöw·se sæj (han sidder meget og gnubber sig); hon 'nöw·se sæj mæ e 'særk (hun ­gnubbede sig med særken).
Klik her for at høre lydfilennøbbes :  'nøppes (Brandsbøl), 'neppes (Tandslet - ­Mjang - Skovby; kugle til at trille med, ­mar­morkugle; andre steder i Sønderjylland hedder de 'løppes; også = penge. - Den store glas­kugle hedder 'peknøppes).
Klik her for at høre lydfilennød :  en 'nö, flertal 'nörre; væn dæ æ 'månne 'nörre, vi så 'tit 'spörre, e 'pighe blywe 'narre - di ska 'u å bæj te 'farre (når der er mange nødder, vi så tit spørger (hører), pigerne bliver narret - de skal ud at bede til fadder).
Klik her for at høre lydfilennød :  å væ i 'nöj (være i nød).
Klik her for at høre lydfilennødde :  en 'nyrre (stor trækølle uden beslag).
Klik her for at høre lydfilennøddehoved :  et 'nyrreho·j (vrøvlehoved; Almsted, ikke Nord­als).
Klik her for at høre lydfilennøde :  å 'nöj·.
Klik her for at høre lydfilennødekop :  et 'nöj·kåp (den sidste kop kaffe; se kråde-kop).
Klik her for at høre lydfilennødled :  et 'nölæj (til at samle en brusten (sprungen) kæde).
Klik her for at høre lydfilennødt (til) :  de kømme æ 'nø te (det bliver jeg nødt til).
Klik her for at høre lydfilennøgen :  'na·ghen; å 'deæ 'ståw hon sen i e 'ba 'na·ghen 'skind (og der stod hun så i det bare nøgne skind, splitternøgen).
Klik her for at høre lydfilennøgenmette-vætte :  e 'na·ghenvæt, 'na·ghenmæt, flertal 'na·ghenvætte (bænkebider).
nøgle (1) :  se løgle.
Klik her for at høre lydfilennøgle (2) :  et 'noghel (garnnøgle; dørnøgle se løgle); hand hæ et 'noghel i e 'æ·nd (»har et garnnøgle i ­enden« kan ikke sidde stille); et 'noghelnek (et kort blund); et 'noghelstræk (en kort stræk­ning).
nøglegab -hul :  se løglegab.
Klik her for at høre lydfilennøgne børn :  'na·ghen 'bøön (»nøgne jomfruer«, høsttidløs).
Klik her for at høre lydfilennøgtern :  'nøghten; hand blöw 'nøghten (ædru); et 'nøgh­ten 'kal (nyfødt kalv, som endnu ikke har fået mælk).
nöj :  et 'nöj (spidsen af hesteskosøm, som smeden nappede af; de brugtes i gamle dage til at slå på træskokramper).
Klik her for at høre lydfilennøje :  hand æ 'galdt 'nöj· (nøjeregnende); 'nöw· o e 'kåndt (i sidste øjeblik); de æ 'fæjt 'nöwt så 'vit e'no (det er knap så vidt endnu); æ 'tænke e hatte (hartad) 'nöwt (det tror jeg næppe); hand kam 'nöwt 'ind a e 'dö (han kom næppe ind ad døren); de va 'nöwt 'nåk! (næsten for lidt).
Klik her for at høre lydfilennøjes :  do kånd 'nöjs (du får ingenting); å 'nöjs e 'hongeföj (hungerføde).
Klik her for at høre lydfilennør :  nö; te 'nös (mod nord); e 'hund rend 'nöra (hunden løb mod nord).
Klik her for at høre lydfilennørredør :  e 'nö·dö.
Klik her for at høre lydfilennøvt :  nöwt (knap); de va nöwt nok.
Klik her for at høre lydfilen :  di 'no·j e å, 'dæm dæ blöw 'hænd ve 'lys, mæn de blöw da 'å 'åwten 'få dæm (de nåede det også, de der blev hængt ved lys, men det blev da aften for dem).
nåd (1) :  se nod.
Klik her for at høre lydfilennåd (2) :  en 'nå·t (søm, kant); en 'nå·t te en 'råk (en hvid kant om kraven på en kjole, tysk Naht).
Klik her for at høre lydfilennåde (1) :  di serre o e 'no·j (de sidder på nåden, dvs. af nåde).
Klik her for at høre lydfilennåde (2) :  en 'nåt, flertal 'nå·te (sølvfisk, sølvkræ).
Klik her for at høre lydfilennådig :  'no·je (tam, tillidsfuld); 'si 'heæ vo dænd æ 'no·je 'dænd 'kat (se her, hvor den kat er tam); do kå 'gåt 'klap· e 'bål, dænd æ 'galdt 'no·je (du kan godt klappe tyren, den er meget tam); o e 'harrest blywe e 'flåwe så 'no·je te en 'sna·t kå 'klap· em (om efteråret bliver fluerne så tamme, at man næsten kan klappe dem).
når :  se ven.