A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

(Du kan høre udtalen ved at klikke på lyd-ikonet til venstre for ordet.)o, o-, (på(-)) :  se å, å-.
Klik her for at høre lydfilenobservere :  åpsål'feæ (iagttaget).
Klik her for at høre lydfilenobsternasig :  åpstrå'nå·sigh.
Klik her for at høre lydfilenodde :  'åtte (umage); en 'åtte 'sku· (sko, også løjerlig, sær) æ hand da 'it 'åtte (se også åtte).
og, også :  å.
Klik her for at høre lydfilenok :  'ågh dåghens 'ågh (ak ja).
Klik her for at høre lydfilenokse :  en 'åws; tue 'åwse (ikke meget brugt, se stud).
Klik her for at høre lydfilenoksen :  öjsen, össen, åwsen (= parringslysten, om ko); e 'ku· va 'öjsen.
oksesteg :  se kræsteg.
olde :  se aldrig.
Klik her for at høre lydfilenoldefar, oldemor :  'oldfa, 'oldmå; en 'slem 'oldmå; 'oldfa å 'oldmå i e ka're·t (blomsten venusvogn) se op­hold; på sønderjysk betyder ordene »bedstefar«, »bedstemor«.
oldenborre :  se oldentorre.
Klik her for at høre lydfilenoldentorre :  en 'uldento (oldenborre).
older :  se alder.
oldti :  se altid.
Klik her for at høre lydfilenolie :  ø·le (Nordals), 'y·le (Sydals).
Klik her for at høre lydfilenolm :  e 'bål (tyren) blöw 'ålmsk.
olter :  se alter.
Klik her for at høre lydfilenom :  'om væt 'å·ndt (skiftevis).
Klik her for at høre lydfilenomflyvende :  et 'esseldt 'omflöjend (en værre flytten rundt).
Klik her for at høre lydfilenomgnavet :  'omknawe (tygget om (af)).
Klik her for at høre lydfilenomgøre :  de ska 'omgyöres (laves om).
Klik her for at høre lydfilenomkumplende :  'sikke et 'omkomplend (sikke et besvær).
Klik her for at høre lydfilenomme :  (koen) dænd ho 'möj 'om· i e 'jåwe 'stras dænd ho 'kalle (den havde megen hævelse i yveret, straks den havde kælvet).
Klik her for at høre lydfilenomret :  'omre (opsvulmet, om yver. Midtals).
Klik her for at høre lydfilenomsinds :  blyw 'omsinds (skifte mening).
Klik her for at høre lydfilenomskifte :  de gek te 'omskywt e'mæld· dæm (det gik på omgang imellem dem).
Klik her for at høre lydfilenomskikningsbrev :  et 'omskeknengsbröw (gik fra nabo til nabo, løbebrev, gadebrev, s.d.).
Klik her for at høre lydfilenomskumplet :  'omskumple (rystet imellem hinanden, fx på en vogn).
Klik her for at høre lydfilenomslag :  hon holdt 'omslaw (aborterede).
Klik her for at høre lydfilenomsnakkende :  et 'esseldt 'omsnakkend (en værre diskuteren, ændring af forklaring).
Klik her for at høre lydfilenomsnørklende :  et 'omsnörklend (nølen, omsvøb).
Klik her for at høre lydfilenond :  u·nd; en ært puttedes i fx et sår på benet, der ikke ville heles, en fontanelle (se denne) for at give afløb »få de 'u·nd« (for det onde); 'undt i e 'slang·k (ondt over lænden); undt eller u·ndt i e 'hals. Se trold.
Klik her for at høre lydfilenonde urter :  'und·öwte, 'u·ndywte (ukrudt, specielt gul okse­øje).
onden :  se unden.
Klik her for at høre lydfilenonkel :  hand sæje jo 'ongkel te 'mæ (jeg er jo hans ­onkel; på Als siges dog mest farbror eller morbror).
Klik her for at høre lydfilenonsdag :  vonsda.
Klik her for at høre lydfilenop :  op; de fælde 'op (er påfaldende, fra tysk fällt auf. Augustenborg).
Klik her for at høre lydfilenopdunnet :  di ho e 'hus 'opdunnere få å fo e 'ståndte (se standte) (de havde huset stivet af med dunkraft for at få det repareret); 'opdunne (oppyntet, opreklameret).
Klik her for at høre lydfilenopflæsket :  'opflæske; e 'hæ·st blöw 'opflæske fö di blöw 'so·ld (hestene blev opfedet, før de blev solgt).
Klik her for at høre lydfilenopgerømt :  'opgerömt (oprømt, tysk aufgeräumt).
Klik her for at høre lydfilenopgrøse :  e 'skjep· va blöwn 'opgrø·st ve e 'börke (skæppen havde fået ny bund sat i hos bødkeren; ­opgrøse = lave en ny bundrille højere oppe i tønden).
Klik her for at høre lydfilenophold :  e 'ophold (aftægt, (Sønderherred; se også ­aftægt) også om boligen) 'oldfa å 'oldmo di 'bu·j (boede) 'öwe o e 'ophold.
Klik her for at høre lydfilenophængt :  hand æ 'ga·ldt 'ophænd (har meget travlt).
Klik her for at høre lydfilenopkappejern :  et 'opkap-jæn (sammenlign opsnidejern, sni­de­­jern).
Klik her for at høre lydfilenopkappet :  e 'di·gh blöw 'opkappe (de nederste grene på digehegnet blev fjernet med et opkappejern, se følgende).
Klik her for at høre lydfilenopladet :  'oplæt (= øst op, om mad, se lade).
Klik her for at høre lydfilenoplede :  hand sku 'føst hå e 'oplet i e 'læksikån.
Klik her for at høre lydfilenoplukket :  'oplot; la vos fo den dö oplot (lukket op).
Klik her for at høre lydfilenopnakket :  æ ska 'nåk fo dæj 'opnakke (strammet op).
Klik her for at høre lydfilenoppe :  'op· o e 'låwt.
Klik her for at høre lydfilenoppelas :  'oppelas, 'oppelasse (siges til børn, der hjælpes op at stå).
Klik her for at høre lydfilenopraget :  hand va 'opraght (ophidset, vel påvirket af tysk aufgeregt).
Klik her for at høre lydfilenopranglet :  'oprangle (ranglet, stor af sin alder); de va en 'oprangle 'fye.
Klik her for at høre lydfilenoprækker :  e 'oprække (den der rakte negene op på vognen).
Klik her for at høre lydfilenopsat :  'opsæt 'o· (opsat på).
Klik her for at høre lydfilenopsikket :  hand ku 'olde fo 'opsekke (komme i gang, vist af sikke = sjokke, »blive færdig med at sjokke«).
Klik her for at høre lydfilenopsjak :  sikke et 'opsjak hand 'ho mæ 'hind· (tilhold, dårlig omgang).
Klik her for at høre lydfilenopskrumpet :  'fie 'opskrompe, 'fie 'niegompe, 'tue 'låj·n (låd­ne) 'skind å en fisse'gæj å en 'lang 'pind (gåde; løsning en vogn med to heste og én kusk).
Klik her for at høre lydfilenopskudt :  'opskåt (oprømt, veloplagt).
Klik her for at høre lydfilenopsnakket :  hand fæk e 'opsnakke (opspurgt).
Klik her for at høre lydfilenopsnid :  dæ blöw 'opsni ve e 'di·ghe (de nederste grene blev fjernet; sammenlign opkappe) å 'de ­'brught vi et 'opsni-jæn eller 'sni·jæn 'te.
opsnidejern :  'opsni-jæn (se ovenfor).
Klik her for at høre lydfilenopsnurret :  di hæ fawn e ka'tøfle 'opsnorre (opvarmet).
opsnøkket :  se under snøkke.
Klik her for at høre lydfilenopsogns :  hand æ 'opsåwns (gået fra en mindre by til en større; Midtals).
Klik her for at høre lydfilenopspist :  'opspist (spist op).
Klik her for at høre lydfilenopstanden :  'opståndend, 'opstå·nd, 'opstand, 'opståwn; hand æ 'oldti 'gåt 'opstå·nd (i godt humør om morgenen).
Klik her for at høre lydfilenopstulpet :  'opstålpe ærme (opsmøgede ærmer); 'opstölpe (Brandsbøl), opstålpe (Himmark).
opteet :  de æ blöwn 'ild· 'opte (er kommet i vanry).
Klik her for at høre lydfilenoptippet :  'optippe (pæn, pyntet).
Klik her for at høre lydfilenoptoklet :  'optåkle (opstablet, af tokkel = rem fra mankepude til kobbel på gammeldags seletøj).
Klik her for at høre lydfilenoptrukket :  'optråt 1) opdraget hand blöw 'optråt ve sin 'oldmo (hos sin bedstemor); 2) snydt hand blöw 'optråt åw e 'prangere; 'optrot.
Klik her for at høre lydfilenoptøjle :  en 'håptöj·l (optømmen på seletøj).
Klik her for at høre lydfilenord :  ua, oa; 'it et 'oa fö 'pæ· æ i e 'joa, so hon e ­'ængkekun te e 'månd dæ 'fri te hind law hon fuld hindes 'månd te e 'graw (ikke et ord, før Per er i jorden, sagde enken til manden, der friede til hende, da hun fulgte sin mand til graven).
Klik her for at høre lydfilenordentlig :  'årnle; hand slåw en 'årnle 'kaghel op (han slog en ordentlig skoggerlatter op); 'å·nligh.
Klik her for at høre lydfilenorgelværk :  et 'årreværk (lirekasse, også uroligt barn).
Klik her for at høre lydfilenorm :  en 'vorm (også = den halmkrans, der afslutter rygningen på stråtaget); 'vårm.
orrel :  se uderlig.
Klik her for at høre lydfilenorte :  'ywt (Almsted), 'å·t (Mjang, Brandsbøl, Gude­rup) (= levne af foderet, om køer og heste); e 'ky·e 'å·te 'oldt få 'möje (køerne levner alt for meget. Mjang).
Klik her for at høre lydfilenos :  vås; 'væn åw vås (hvem af os).
Klik her for at høre lydfilenottegrød :  'o·tgrö (havregrød; Sønderborg).
Klik her for at høre lydfilenoven :  'deæ 'åwen (Almsted), 'deæ 'o·n (Brandsbøl), (= der oppe); hand kighe 'o·n (undrer sig).
Klik her for at høre lydfilenover :  öwe; de kånd æ 'it væ 'öwe 'mæ (det kan jeg ikke nænne); æ gi eller gast 'it væt 'öwer-e (jeg gider, gad ikke); en 'öwe 'alles (pige til alt forefaldende, både ude og inde. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenoverdreven :  do ska 'it 'veæ så 'öwedröwn 'ki·f (du skal ikke være så forfærdelig ked af det).
Klik her for at høre lydfilenovergabet :  di 'blöw så 'öwegaft (overbegloet) åw dæ 'na·boe.
Klik her for at høre lydfilenovergroet :  e 'hæld· (skråningen) æ 'öwegru·j åw 'fu·lförre (se følfod).
Klik her for at høre lydfilenovergøre :  hand hæ 'öwegøe eller 'öwegye sæj (svinet sig til).
Klik her for at høre lydfilenovergår :  e 'öwegoa (i forgårs. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenoverhovedet :  öwe e 'ho·j 'væk.
Klik her for at høre lydfilenoverhæng :  de æ 'såndt et 'öwehæng mæ dæm (= de kommer rendende hele tiden).
Klik her for at høre lydfilenoverhånds :  hand æ 'öwehånds 'døghte (overmåde dygtig); de hæ blöwn 'öwehånds (= for meget).
Klik her for at høre lydfilenoverkoste :  de ska 'öwekostes mæ en 'kalkkost (kridtes, kalkes. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenoverkørt :  e 'hæst va 'öwekjö (= blevet løs i koderne ved for hårdt arbejde, om ung hest).
Klik her for at høre lydfilenoverlang :  de 'kömme 'nåk öwe'lang (= efterhånden).
Klik her for at høre lydfilenoverlig :  hand 'plöje få 'åw·l (han pløjede for overlig, ikke dybt nok); di 'lo så 'åw·l (de lå så højt oppe); 'o·l (Nordals).
overlægs :  se aflægs.
Klik her for at høre lydfilenovermodig :  hand va 'öwemu·re (Himmark).
Klik her for at høre lydfilenoverrok :  en 'öweråk (overfrakke).
Klik her for at høre lydfilenoverrokfikke :  'öwråkfek· (frakkelomme); go 'u i e 'frangol å 'tæj 'mues 'snopdugh, dænd 'leghe i min 'öwråkfek· (gå ud i forstuen og tag mors lommetørklæde, det ligger i min frakkelomme. Nordborg).
Klik her for at høre lydfilenoverstået :  'öwestånden.
Klik her for at høre lydfilenoversvøb :  'öwesvöf (avner og småhalm, som blev blæst væk over soldet, når kornet blev renset).
Klik her for at høre lydfilenovertids :  'öwetis (= for sent); de va 'oldti 'öwetis inden di kam 'jæm; de æ 'öwetis å go mæ 'stråhat 'no i e no'væmbe.
Klik her for at høre lydfilenovertraden :  'öwetröje (= for meget, for galt).
Klik her for at høre lydfilenovre (1) :  oldfa å 'oldmå di 'bu·j 'öwe o e 'ophold.
ovsen :  se oksen.