A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

(Du kan høre udtalen ved at klikke på lyd-ikonet til venstre for ordet.)Klik her for at høre lydfilenpadde :  en 'pa, flertal 'parre (frø); e 'parre di 'ræppe (frøerne kvækker). Sammenlign grønpadde.
Klik her for at høre lydfilenpadde :  en 'pa, flertal 'parre (frø); e 'parre di 'ræppe (frøerne kvækker). Sammenlign grønpadde.
Klik her for at høre lydfilenpakkebærer :  'pakbærre (bagagebærer).
Klik her for at høre lydfilenpakkenellike :  pakke'nælken (Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenpalle sig :  å 'palle sæj (have det rart og lunt, fx i sengen eller ved et gilde); di 'pallere sæj (godtede sig) 'reghte i e 'su·l (i solen).
Klik her for at høre lydfilenpandegnaver :  'påndknawe (tordenflue).
Klik her for at høre lydfilenpandekage :  'pandkagh, flertal 'pandkaghe (Nordals), 'påndkagh, flertal 'påndkaghe (Sydals); 'tynd· 'påndkaghe; 'tyk· påndkaghe (af knuste tvebakker med æg og mælk; spistes med solbærsyltetøj til påske. Mommark).
Klik her for at høre lydfilenparadehåndtør :  pa'ra·dehåndtö (pyntehåndklæde, som hang på en vandret stang foran knagerækken til håndklæder).
Klik her for at høre lydfilenparken :  'pa·ken (tyndt, billigt bomuldsstof).
Klik her for at høre lydfilenparole :  pa'ro·l, flertal pa'ro·le (rygte); væn hæ skekke 'dænd pa'ro·l 'u' (hvem har sat det rygte i omløb' Himmark).
Klik her for at høre lydfilenpart :  tæj i 'part (= regne ud, hvor mange gange et tal går op i et andet; også regne forholdsregning).
partemang :  se appartement.
Klik her for at høre lydfilenpartout :  pa'tu (absolut, fra fransk).
Klik her for at høre lydfilenparyk :  hand gæ mæ pa'ryk å 'træ·sk (siges om mærkeligt påklædt person. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenpasse :  å 'pas· sit 'snet (benytte lejligheden); pas 'o· (pas på!); di passe 'mældond· 'te (laver mel­lemmad); di passe 'te te 'mældond· (de passer til, gør klar til mellemmad, som skal spises ­senere).
Klik her for at høre lydfilenpassere :  pa'sie; de kå 'nåk pa'sie (det kan nok ske).
Klik her for at høre lydfilenpeberhus :  et 'peffehus (kræmmerhus, til bolcher).
peberrod :  se merræddike.
Klik her for at høre lydfilenpedal :  bæn'da·l.
Klik her for at høre lydfilenpeg :  æ ho 'pægh (uheld, tysk Pech) mæ e 'pegh (beg); hand ho 'pægh mæ e ma'ski·n. Se også beg.
Klik her for at høre lydfilenpege :  å 'pi·gh; hand 'pi·ght 'o e. Se også prege.
Klik her for at høre lydfilenpeger :  en 'pi·ghe (viser på ur).
Klik her for at høre lydfilenpekel :  'pæ·kel (flæskemad, saltet fedt flæsk, tysk Pökelfleisch).
pelk :  se perk.
Klik her for at høre lydfilenpenge :  'pæ·ng; di ho 'esseldt månne 'pæ·ng.
penibel :  pe'ni·bel, pæ'neffen (pæn i tøjet, pertentlig); hand va 'oldti pe'ni·bel (Brandsbøl); 'ströw dæj 'no å la dit pæ'neffen 'veæ! (Mommark).
Klik her for at høre lydfilenPer :  pe'nitte, pæ'nit· (Ole Lukøje); pas kon 'o·, no kømme pe'nitte (Brandsbøl); 'lild pæ 'ras ve e 'æ·nd (lille Per Rasmus ved enden = tommelfingeren).
perk :  en 'pelk (»byldemor«, centrum i byld eller lig­torn, fra plattysk Perk).
Klik her for at høre lydfilenperpen- dikel :  pærme'dik (pendul til stueur).
Klik her for at høre lydfilenpersejern :  et 'pæsjæn (strygejern, egentlig skrædderens store pressejern).
Klik her for at høre lydfilenpersille :  pa'sille.
Klik her for at høre lydfilenpetsken :  pætsken (1/4 mursten lagt ved hjørne for at ­skabe forbindelse. Plattysk Petermännchen, petring).
Klik her for at høre lydfilenpi :  en 'pi (uldent strikket underskørt, senere un­derkjole); en 'röj (rød) 'pi (Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenpibe :  en 'pi·f, flertal 'piffe (også stivede blonder, påsyet, så de sad som en pibekrave; til at ­stryge dem havde man et specielt lille spidst 'pi·fpæsjæn (Nordborg)).
Klik her for at høre lydfilenpibehoved :  et baste'li·ns 'pi·fho·j (et porcelæns-pibehoved).
Klik her for at høre lydfilenpibeperse- jern :  'pi·fpæsjæn, se ovenfor under pibe.
Klik her for at høre lydfilenpibeskider :  'pi·fskirre (lille, svageligt barn); do æ en 'lild 'pi·fskirre (Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenpibåben :  e 'dö (døren) 'ståw 'pi·f'å·fen.
Klik her for at høre lydfilenpige :  en lild 'pi·gh, 'smo· 'pighe.
Klik her for at høre lydfilenpigegilde :  å 'dræj· e 'lue (beklæde loen, se drage) te ­'pighegild·.
Klik her for at høre lydfilenpigkæp :  en 'pi·ghkjep (styrestang til kælk, navnlig til iskørsel).
Klik her for at høre lydfilenpigvirel :  pig've·l (pigtråd, se også virel).
Klik her for at høre lydfilenpik :  æ hæ 'pek te ham (jeg har et horn i siden på ham).
Klik her for at høre lydfilenpikke :  å 'pek· o e 'dö (banke på døren); å pek 'o· ­(banke på).
Klik her for at høre lydfilenpikkel af :  pekkel 'åw mæ dæj (se at komme af sted).
Klik her for at høre lydfilenpilevege :  en 'pi·lvögh, flertal 'pi·lvöghe (tilspidsede, ­tynde pilegrene til at holde halmen fast på ­taget, især ved gavl og skorsten).
Klik her for at høre lydfilenpille :  do må 'it· 'pe·l ve 'nåwe.
Klik her for at høre lydfilenpillek :  en gammel 'pellek, pælken (gammel, mager hest).
Klik her for at høre lydfilenpillekok :  'pillekåk, flertal 'pillekåkke (småkager, pebernødder af brun dej; også penis).
Klik her for at høre lydfilenpimple :  'nåwe å 'pempel 've 'mæ (noget at sysle med).
Klik her for at høre lydfilenpimpleri :  de æ 'så·t pemple'ri (sådan noget pillearbejde, let arbejde).
Klik her for at høre lydfilenpindedrift :  et 'pind·dröwt (et stykke vinkeljern, man i gamle dage brugte til at drive pløkke ud af træsko med).
Klik her for at høre lydfilenpinehurre :  'pi·ne'horre (pinedød); en 'gu·j 'vi·s dænd kå en 'gåt 'søng· 'tu· 'gang·, å æ en 'möje 'gu·j kånd en 'pi·ne'horre søng· en 'tri· (en god vise den kan man godt synge to gange, og er den meget god, kan man pinedød synge den tre!)
Klik her for at høre lydfilenpinsedag :  i e 'pindsdaw (hele pinsen), pinds'daw (pinsedag).
Klik her for at høre lydfilenpiplet :  piple (sløj); hand 'sje (ser) så 'piple 'u.
Klik her for at høre lydfilenpippe :  å pippes 'væk (lege skjul, se også forpippe).
Klik her for at høre lydfilenpirum :  å hold 'pi·rom (holde pinen ud).
Klik her for at høre lydfilenpisakke :  å blyw 'pi·sakke (jaget med, om hest udpint; plattysk pisacken).
Klik her for at høre lydfilenpisk :  slo 'klask mæ e 'pisk·.
Klik her for at høre lydfilenpiske :  'pisk· (også fare rundt) di kå 'alde 'væ· 'jæm·, di ska 'u å 'pisk·; de ska o e 'piskend (ud på ­besøg); de 'ræn et 'pisk 'tæ·sk 'vånd (det øs­regnede).
Klik her for at høre lydfilenpissejant :  pisse'jandt, pijandt (gusten, skidt tilpas, måske af pisten = gusten).
Klik her for at høre lydfilenpissel :  e 'pissel (den gode stue, plattysk Pesel, fra mid­delalderlatin pisalis = svedebad, egentlig stue med ovn, men e 'pissel var i reglen uopvarmet).
Klik her for at høre lydfilenpissetrængt :  hand va så 'pestrænd (han skulle lade vandet).
Klik her for at høre lydfilenpjallervåd :  'pjalde'vue (pjaskvåd).
Klik her for at høre lydfilenpjalt :  en 'poldt (lap; også) hand æ 'så·n lild 'poldt dæ 'engenteng 'kånd (en lille stakkel, der in­genting kan).
Klik her for at høre lydfilenpjaltemand :  e 'poldtmånd (kludekræmmer); 'slek e 'fa (slik fadet); slek 'ætte så kånd do 'fo e 'poldtmånds 'dætte! (Guderup).
Klik her for at høre lydfilenpjonnet :  'pjonde (= buttet); de lild 'ba·n va så 'pjonde å 'gåt ve 'hyld (huld); nåwe 'lække 'pjonde 'kja·fe (kinder, se kæbe).
Klik her for at høre lydfilenpladas :  en pla'da·s (plet, plamage).
plag :  se klod.
Klik her for at høre lydfilenplage :  de æ en 'plaw·; æ'gyptens 'syw 'plawe.
Klik her for at høre lydfilenplaser :  pla'si· (Brandsbøl), pla'seæ (Himmark; fornøjelse, fransk plaisir).
plat :  se klat.
Klik her for at høre lydfilenplat de menage :  en platme'nå·s, 'platmenå·s.
Klik her for at høre lydfilenplatse :  æ do 'platse' (punkteret, tysk platzen).
Klik her for at høre lydfilenpleje :  de plæje vi 'vån (det plejer vi. Almsted m.fl.); de æ 'gammel plæj'vån (sædvane), plæj 'te (være håndlanger).
Klik her for at høre lydfilenplejesmand :  'plæjesmånd, 'plæjelsmånd (håndlanger).
Klik her for at høre lydfilenplejl :  en 'plæjl, består af 'håndvol og 'slawel (slagvol) forbundet ved e 'kap· (kappen) med e 'ø·l, y·l (en rem af åleskind).
Klik her for at høre lydfilenplekket :  'ple·ghe (gennemvåd); hand va så 'ple·ghe som en 'dråwne 'mus.
Klik her for at høre lydfilenplekvåd :  'ple·gh 'vue (= plekket).
plere :  se plæde.
Klik her for at høre lydfilenplesken :  flertal 'plætskinne (fra tysk Plätzchen = lille, flad, tynd kage).
Klik her for at høre lydfilenplit :  slo 'plit (slå smut).
Klik her for at høre lydfilenplitlygte :  et 'plitlöjte (lommelygte).
Klik her for at høre lydfilenplitsovs :  'plitsåws (meldyppelse, mælkesovs med »vær­ke« (veddiker) = fedtegrever. Nordals).
Klik her for at høre lydfilenplitte :  å 'plit· (= blinke); hand 'plitte 'ætte hind; å 'plit· e 'lys (slukke lyset).
plom :  se blomme (2).
Klik her for at høre lydfilenplovjern :  et 'plåwjæn.
Klik her for at høre lydfilenpluddervolsk :  plurre'volsk (uforståelig, om tale; også) de sjæ (ser) nåwe plurre'volsk 'u!
Klik her for at høre lydfilenplukke :  å plåk 'e·feld (æbler).
Klik her for at høre lydfilenplukkefinker :  plåkke'fenk· (sammenkogt ret af lunger, hjerter, nyrer osv.).
Klik her for at høre lydfilenplumsk :  plomsk (klodset); hand 'kømme 'gæn· e let 'plomsk 'mæ et (med det).
Klik her for at høre lydfilenplustet :  hand 'æ e let 'pluste i e 'ho·j (oppustet i hovedet, fx af druk).
Klik her for at høre lydfilenplæde :  en 'plæ· (fladfisk, slette, ising), pl. 'plere, 'ple·re.
Klik her for at høre lydfilenplædeskinds :  'plæ·skinds (om tyndt og billigt tøj).
Klik her for at høre lydfilenpløje :  å 'plöj·; hand plöje få 'åwl (pløjede for overligt, ikke dybt nok).
Klik her for at høre lydfilenpode :  di 'smo· 'po·re (de små poder, børn).
Klik her for at høre lydfilenpoge (1) :  en 'på·gh, flertal 'på·ghe (vable); hand 'slåw sæj mæ e 'hamme å fek en 'på·gh o e 'fenge; æ 'fek nåwe 'årnle 'på·ghe o e förre (fødderne).
Klik her for at høre lydfilenpoge (2) :  en 'po·gh (skrubtudse), 'pogh.
Klik her for at høre lydfilenpogedød :  hand va 'po·gh'dø· eller 'pu·gh'dø· o e 'stæj (stendød på stedet, plattysk poggendood).
Klik her for at høre lydfilenpogetræt :  æ va 'po·gh'tre·t (dødtræt, overtræt).
Klik her for at høre lydfilenpokker :  hand hæ fåwn e 'påk· 'o· (er blevet vaccineret).
Klik her for at høre lydfilenpolle (1) :  e 'pålle (ærtebælg).
Klik her for at høre lydfilenpolle (2) :  å pål 'eæt (at bælge ærter, plattysk paalen).
polt, poltmand :  se pjalt, pjaltemand.
Klik her for at høre lydfilenporre :  bo're·; hand 'gø· i e ska'låtte te de flåw 'öwe i e bo're· (gjorde ordentlig i nælderne).
Klik her for at høre lydfilenport :  puat, poat.
Klik her for at høre lydfilenportrætmager :  pa'trætmaghe (fotograf. Guderup).
Klik her for at høre lydfilenpose :  en 'pu·s, flertal 'posse; hand hæ 'bonden få e 'pu·s (»bundet for posen«, er mæt og har ræbet).
Klik her for at høre lydfilenposegris :  et 'pu·sgris (en gris med brok).
Klik her for at høre lydfilenpositur :  hand sat sæj 'årnligh i posen'tue.
Klik her for at høre lydfilenposmask :  en pos'mask (Irish stew); en 'essel pos'mask (en værre blanding).
Klik her for at høre lydfilenpossement- knap :  flertal posse'mændtknappe (overtrukne knapper).
Klik her for at høre lydfilenpostelin :  baste'li·n (porcelæn); et baste'li·ns 'pi·fho·j (pibehoved).
Klik her for at høre lydfilenpote :  en 'po·t, flertal 'po·te; hand 'steæ 'gåt o e 'po·te.
Klik her for at høre lydfilenpotet :  bo'te·d, flertal bo'te·de (kartoffel); vi hælde vås 'oldti en 'gu·j bo'te·d 'te i e 'kalgå (vi holder os altid en god kartoffel i haven; se også botet) (eksempel se bonde).
Klik her for at høre lydfilenpotte (1) :  et 'påt·, flertal 'påtte; å spel 'påt (spille banko).
Klik her for at høre lydfilenpotte (2) :  å 'påt· (sysle); æ æ 'nøt te (nødt til) å 'påt· mæ dæm (smågrisene. Almsted); hand 'geæ å 'påtte å 'påtte; 'sikket 'påttend.
pottegraf :  se fotograf.
Klik her for at høre lydfilenpottemand :  've· do 'va' e 'påtmånd 'gye et 'fa. 've· do va 'miæ' hand 'gye e åw 'liæ. 've· do va 'bæt' hand 'gye e så næt! (bæt, se bet (2)).
Klik her for at høre lydfilenpottemandskakkelovn :  en 'påtmåndskaklon (ovn med fliser af brændt ler).
Klik her for at høre lydfilenpottemandstallerken :  flertal 'påtmånds 'tællere (lertøjstallerkener).
Klik her for at høre lydfilenpottersmul :  'påttesmol (ituslagning, uheld); da ho æ 'næ· holdt eller hå 'pottesmol.
Klik her for at høre lydfilenpottetøj :  'påt·töj (lertøj, keramik); hæ I 'möj 'påt·töj'
Klik her for at høre lydfilenpottevarm :  de va så 'påt·varmt i e 'hi·le 'hus (Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenprage :  å 'pra·gh en 'no·l, å pra·gh 'i en 'no·l (træde en nål; også prikke, stikke hul; prage en noget på = overrække knaphulsblomst, ordspil på prakke).
Klik her for at høre lydfilenprakkerfoged :  'prakkefåwe (fattigfoged, stodderkonge, skulle holde sognet ryddeligt for omstrejfende tig­gere).
Klik her for at høre lydfilenprale :  'pro·l; hand 'prål åw sin 'ku·n (er stolt af sin kone); prol 'op (pynte).
Klik her for at høre lydfilenpralhals :  'pro·lhals.
Klik her for at høre lydfilenprat :  prå·t (snak, også pjattet person); di 'holdt en 'årnle 'prå·t.
Klik her for at høre lydfilenprate :  å 'prå·t (snakke, sludre); 'sånt ku vi 'se (sidde) å 'prå·t di 'lang· 'sommeåwtne.
Klik her for at høre lydfilenprefelej :  prefe'læj (1) bestilling, håndtering, 2) bøvl, ulej­lighed, 3) vås; hænger måske sammen med ­privilegium')
Klik her for at høre lydfilenprefelere :  prefe'leæ (plage).
Klik her for at høre lydfilenprege :  'pre·gh (pege); do må 'it pregh 'fenge ætte 'fålk.
Klik her for at høre lydfilenpreger :  e 'pre·ghe (viseren på et ur (Brandsbøl), sammenlign peger).
Klik her for at høre lydfilenpregle :  å 'preghel; de 'preghle i e 'fenge (prikker i fingrene, fx i kulden).
pressejern :  se persejern.
Klik her for at høre lydfilenpride :  å 'prie (prutte om prisen).
Klik her for at høre lydfilenprikkeferet :  prekke'feæ (korrekt, måske af perfekt')
Klik her for at høre lydfilenpringe :  'preng· (det samme som pride); æ fek ham 'ti 'kro·ne 'åwprend.
Klik her for at høre lydfilenprise :  å pris 'om (byde om); hand 'gek å prisse 'rondt mæ e si'ga·re (bød cigarer rundt; jævnfør »en pris tobak«).
Klik her for at høre lydfilenprofissant :  profe'såndt (solid); va 'hand lawe (lavede) de va nåwe profe'såndt 'nåwe (Himmark).
Klik her for at høre lydfilenprofos :  mæ pro'fås (med vold og magt; også med forsæt); hand vild mæ pro'fos e'gæmmel (Himmark); hand hæ no 'it 'gø·re (gjort det) mæ pro'fås (med vilje; fra fransk par force).
Klik her for at høre lydfilenprop :  en 'pråp te en 'bottel (flaske).
Klik her for at høre lydfilenproppe :  pråp 'it så galdt 'ind (forslug dig ikke!)
Klik her for at høre lydfilenprygl :  en 'pryghel (stor, kraftig fyr).
Klik her for at høre lydfilenpryne (1) :  e 'søe di 'vrå·re 'gjæn· i e 'joa å 'de·få blöw di 'pry·ne (søerne rodede gerne i jorden, og derfor blev de prynet, fik et søm gennem næsen).
Klik her for at høre lydfilenpryne (2) :  en 'pry·n (sømmet gennem soens tryne).
Klik her for at høre lydfilenprædike :  å 'prær·k; e 'præst 'prær·ke.
Klik her for at høre lydfilenprædiken :  'præ·kning.
Klik her for at høre lydfilenpræst :  en 'præst, flertal 'præ·st.
Klik her for at høre lydfilenpræstebukser :  'præ·stbåws (plettet gøgeurt, også kaldet ­'præ·stkåkke, 'præ·stpinsle; brugt som tryllemiddel når en karl tog knoldene deraf i munden og kyssede en pige, vakte de elskov).
Klik her for at høre lydfilenprøve :  å 'pröw·; pröw 'o· (prøve på, fx hos skrædderen); la 'ham no 'pröw· sin 'konst o 'de.
Klik her for at høre lydfilenprås :  en lild 'prå·s (en lille fyr).
Klik her for at høre lydfilenpuddel :  en 'purrel (også i betydningen dumhed) de va en 'purrel hand 'deæ 'lawe.
Klik her for at høre lydfilenpuddersukker :  'purresokke (Svenstrup), 'puesokke (Holm; = farin).
Klik her for at høre lydfilenpude :  et 'pu·, flertal 'purre.
Klik her for at høre lydfilenpudekappe :  en 'pukap (mellemværk i pudevår).
Klik her for at høre lydfilenpudevår :  et 'purresvå.
Klik her for at høre lydfilenpuds :  pots (søndagshovedtøj, pynt, se kappe).
Klik her for at høre lydfilenpudsmager :  e 'potsmaghe (modehandlerinde).
Klik her for at høre lydfilenpuffer :  'poffe (sandkage. Sønderborg).
Klik her for at høre lydfilenpuge :  å pugh 'sammel (puge (penge) sammen).
Klik her for at høre lydfilenpuger :  en 'pu·ghe (kornsnudebille); dæ æ 'pu·ghe i e 'kvan (kornet).
Klik her for at høre lydfilenpukkelblåt :  'pokkelblo·t (narreærinde, sml. tagsaks).
Klik her for at høre lydfilenpukle :  å pokkel 'öjn (glo); hand pokle 'årnle 'öjn.
pul :  pu·l (sur, tvær); hand va 'pu·l (Himmark); 'si· no da 'it så 'pu·ldt (se nu ikke så sur ud!)
Klik her for at høre lydfilenpule :  hand 'pul (surmuler) væn hand 'it kånd 'fo sin 'æjn 'ville (vilje); go 'u å pul 'åw (bliv god igen).
Klik her for at høre lydfilenpulsvarmer :  'pols-værme (muffediser).
Klik her for at høre lydfilenpultret :  'puldtre (filtret, uredt); e 'hoa (håret) va 'oldti så 'puldtre 'o· ham (Himmark).
Klik her for at høre lydfilenpumle :  en 'pommel, flertal 'pomle (æbleskiver; Nord­als); 'kaffe å 'pomle 'indte (indtil) di 'domle. (På Sydals hedder de æblekager, medens 'pomle er boller; te faste'lawn fæk vi ge'me·n 'pomle (almindelige boller) hælde 'he·devighe hælde ge'vytspomle (krydrede boller, også kaldet 'byndedræ·nge (se hedevig, gevyrts, bønderdrenge)).
Klik her for at høre lydfilenpumlespillende :  'pommelspellend (kortspil om fastelavnsboller).
Klik her for at høre lydfilenpumpe :  hand æ 'årnle blöwn 'pompe (udspurgt, snydt).
Klik her for at høre lydfilenpumpleri :  pomple'ri (pilleri).
Klik her for at høre lydfilenpuppe :  et 'påppe, en 'påppe (Sønderborg; dukke, tysk Puppe; se også dukkelsebarn).
Klik her for at høre lydfilenpusorm :  'puswårm, 'pussewårm (larve).
Klik her for at høre lydfilenpusser :  flertal 'pusse (tøjsko, indesko, fra persisk ­papoch, fransk babouche via plattysk Pam­- pu­schers, Puschertüffeln, bløde filtstøvler).
pusserundt :  se busseronne.
Klik her for at høre lydfilenpust :  la vos 'tæj· vos en 'pu·st (pusterum); de kå 'nåk tæj e pu·st 'fro· vås; do 'ta·fe e 'pu·st.
Klik her for at høre lydfilenpuste :  'pust e 'pöl·s (blæse frøene af mælkebøtten (se troldkonens kærnestav). De fnok, der blev tilbage, fortalte, hvor mange børn eller kærester man fik; man måtte først puste, når man sagde pølse).
Klik her for at høre lydfilenputte (1) :  en 'pot· (en tap).
Klik her for at høre lydfilenputte (2) :  å 'pot·; e 'ga·f (hullerne) te å pot e 'pot· i (til at stikke pindene i på en garnvinde).
puttegraf :  se fotograf.
Klik her for at høre lydfilenpykket :  'pyghe, 'pyghle (pylret. Sydals).
Klik her for at høre lydfilenpyt :  en 'pøt (vandpyt).
Klik her for at høre lydfilenpyttet :  e 'væj æ 'pøtte (pløret).
Klik her for at høre lydfilenpytvej :  en 'pøtvæj (ujævn, pløret vej).
Klik her for at høre lydfilenpæk :  pægh (iris).
Klik her for at høre lydfilenpæl :  'pe·l flertal 'pe·l; slo 'pe·l i.
Klik her for at høre lydfilenpælestikker :  e 'pæ·lenstekkere (da der blev tildelt jordlodder til parcellisterne i Augustenhof, blev parcellerne markeret med en pæl. Det blev senere til et øgenavn for beboerne, »pælenstekkerne«).
Klik her for at høre lydfilenpæleved :  'pæ·lvæj (træ til pæle).
Klik her for at høre lydfilenpø om pø :  de 'kømme 'pø· om 'pø· (lidt efter lidt, fransk peu en peu).
Klik her for at høre lydfilenpøjke :  en 'pöj·k (spædbarn, lille dreng. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenpølse :  en 'pöl·s (eksempel se puste).
på, på- :  se å, å-.
Klik her for at høre lydfilenpåprakket :  'o·prakke; de va nåw æ fæk o·prakke (overtalt til at købe).
Klik her for at høre lydfilenpåsat :  'o·sæt; e i·ld den va 'o·sæt.
Klik her for at høre lydfilenpåske :  'på·sk, 'po·sk.
Klik her for at høre lydfilenpåskedag :  påsk'daw; posk'daw, da sku di 'hå 'old· di 'egh, di ku 'spi·s, å 'så sku di 'u å slo 'trild· (med en »trille« af en gennemsavet træstamme).
Klik her for at høre lydfilenpåskeøsten :  posk'y·sten (skarp østenvind i april, ikke nødvendigvis i påsken).
Klik her for at høre lydfilenpåtrukket :  'o·trot; hand va 'it årnle 'o·trot (klædt på).