A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

(Du kan høre udtalen ved at klikke på lyd-ikonet til venstre for ordet.)Klik her for at høre lydfilenrabaldre :  å ra'baldere (slå i stykker).
Klik her for at høre lydfilenrabundus :  no æ hand gåwn ra'bundus (nedenom og hjem).
Klik her for at høre lydfilenrad (1) :  'dænd 'hæst æ 'gåt i 'raj (godt i stand. Himmark); 'snak· en 'raj 'hæn (sige noget, der ikke passer; se buntet).
Klik her for at høre lydfilenrad (2) :  ra·j, 'ra·je (snart - snarere); de æ 'ra·j 'gøe (hurtigt gjort. Kettingskov); de æ 'ra·je 'bæ (det er bedre).
Klik her for at høre lydfilenradau :  sikken ra'dau (ballade).
Klik her for at høre lydfilenraffineret :  en raffe'neæ 'kompen (en træsk person. Himmark; se også kumpan).
Klik her for at høre lydfilenragat :  en ra'gart (høj, lang person, »spektakel«, plattysk Ragaat).
Klik her for at høre lydfilenrage :  'ra·gh; de raghe 'op (det slipper op); di raghe 'ukla (uklar); di raghe 'åw (rager af brættet i »pot«, bankospil); de gæ i 'ragh'sple·n (fuld­stændig i stykker).
Klik her for at høre lydfilenrakke :  hand 'geæ å 'rakke i e (slider i det. Lavensby).
Klik her for at høre lydfilenrakker :  en 'rakke; (også kortspil) 'rakke mæ 'væ sin 'tromf.
Klik her for at høre lydfilenrakkerere :  rakke'rie (gøre larm. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenrakkerpotte :  en 'rakkepåt (skæmtsomt skældsord - en, der ikke kan blive færdig).
Klik her for at høre lydfilenram :  de va en 'ram 'jæn (en ram én, om snaps; også om person modbydelig).
Klik her for at høre lydfilenramade :  hand brughe 'engen ra'ma· (fornuft; måske sammenblanding af ræson og 'ma· (måde, se dette)).
Klik her for at høre lydfilenrambour :  ram'båwe (alsisk surt æble); 'skre· (skrælle) et ram'båw (se skræde); grö·n, 'röj· ram'båwe (de røde var bedst at spise).
Klik her for at høre lydfilenramle :  å rammel 'o· (banke på); 'rammel o e 'vinde; di 'kam å rammeld 'o· e 'jåw·s å få'to·ld te de 'bræ·nd i e 'na·bolaw; hand ramle 'o· dæm (mødte dem); e 'vu·n æ ramle 'sammel (vognen er gået i stykker).
Klik her for at høre lydfilenramme :  en 'ram· (bort).
Klik her for at høre lydfilenrammeskørt :  et 'ram·skjöt (underkjole med bort).
Klik her for at høre lydfilenramolsk :  ra'molsk (larmende, desperat. Lavensby; af tysk Rumor')
Klik her for at høre lydfilenrampe :  en 'ramp (madkasse).
Klik her for at høre lydfilenrams :  nåwe 'vær· 'rams (dårlige varer).
Klik her for at høre lydfilenramsherred :  'ramserl (gade, hvor de fattige boede); de va en 'kaklon i 'ramserl dæ 'sprang (der var nemlig stjålet pinde, og så havde man lagt krudt imellem! Himmark).
Klik her for at høre lydfilenrande :  di ska 'u å rånd 'op (rense grøfter op).
Klik her for at høre lydfilenrane :  en 'rå·nd (stænget, hvor hønsene sidder; Alm­sted).
Klik her for at høre lydfilenrappe :  rap 'gjes (plukke gæs); rap e 'mu 'åw (berappe muren); 'rap dæj! (skynd dig!)
Klik her for at høre lydfilenrappedask :  rappe'dask (skænd, klø).
Klik her for at høre lydfilenrarietet :  råre'te·t (delikatesse, lækkerbisken. Brands­bøl).
Klik her for at høre lydfilenrask :  hand æ en 'rask 'månd; et 'rast 'agh (en rask kørsel).
Klik her for at høre lydfilenrasle :  å rassel 'sammel (falde sammen); hand rasle 'sammel (besvimer); et 'hus kå 'å rassel 'sammel.
Klik her for at høre lydfilenraspe :  'rasp· (skurv i hests haseled).
Klik her for at høre lydfilenration :  re'su·n; di 'feæ (får) dæ re'su·n.
Klik her for at høre lydfilenratte :  'rat· (tørre); la e (tøjet) no 'ba·re 'hæng· å rat 'åw (dryppe af; se også drybe).
Klik her for at høre lydfilenrave :  de 'rawe 'it så 'vit (spiller ikke så stor rolle).
Klik her for at høre lydfilenreb :  et 'ri·f.
Klik her for at høre lydfilenrebe (1) :  e 'hönsbæ (ribsene, se hansbær) serre i 'lang· 're·fe (sidder i lange klaser, tysk Rebe).
rebe (2) :  se ribbe.
Klik her for at høre lydfilenrebslagerbane :  e 'ri'fsleba·n (Sønderborg).
Klik her for at høre lydfilenred :  de æ 'ri·t te (ligetil); vi hæ 'ri·t 'te (har det nemt, praktisk); de æ 'sna·t 'å de 'riest (det er næsten også det letteste).
redde :  se redne.
Klik her for at høre lydfilenrede (1) :  en 'ri·e.
Klik her for at høre lydfilenrede (2) :  de hær æ 'engen 'ri· 'o· (det ved jeg ikke).
Klik her for at høre lydfilenrede (3) :  han æ 'rie· te å 'go·.
Klik her for at høre lydfilenredne :  de va 'ham dæ 'rærne (reddede) mæ.
Klik her for at høre lydfilenregn :  'ræ·n; væn e se'mændtgål de 'sve·re (sveder) så fæ vi sna·t 'ræ·n; 'ræ·n i 'smøk· gi 'løk· (regn i (brude)smykke giver lykke. Nordals).
Klik her for at høre lydfilenregne (1) :  'ræ·n; de 'ræn öwe 'latte (lægter) å 'tagh; de 'ræn et 'pisk 'tæ·sk 'vånd; et 'jawnt 'vånd; »vi bæ vos 'a lisom di 'gö o 'Fy·n« eller »'Kæjnæs« - »'va gö di 'deæ'« »di la de 'ræ·n«.
Klik her for at høre lydfilenregne (2) :  han ræn 'it möj 'o-e (regner det ikke for noget).
Klik her for at høre lydfilenregne (3) :  å 'ræghen (at regne (med tal)).
Klik her for at høre lydfilenregnfugl :  'ræ·nfåwl (regnspove. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenrejs-af :  ræjs 'åw (irettesættelse); hand 'fek en 'årnle ræjs 'åw.
Klik her for at høre lydfilenrejse (1) :  'u å 'ræj·s; ræjs 'åw (også = dø).
Klik her for at høre lydfilenrejse (2) :  (om tagtømmer på hus) å 'ri·s - res - 'ri·st - ri·st; vi æ ve å 'ri·s; vi 'res.
Klik her for at høre lydfilenrejsegilde :  et 'ri·s'gild·.
Klik her for at høre lydfilenremedie :  et ra'me·di (værktøj. Lavensby); ra'me·digh.
Klik her for at høre lydfilenrende :  'rænd· - 'rænde - 'ræ·nd - ræ·nd, tryksvagt rænd - rænd; hon vel 'gjæn· hå 'nåwe å 'rænd· mæ (hun vil gerne have noget (sladder) at ­rende med); hand 'rænde; hand æ rænd 'væk; hand hæ rænd sæj en 'stawe i e 'lyw; rænd 'te (støde til, vælte); rænd 'o· (løbe på, træffe); hand 'hæ 'nåwe å rænd 'rundt mæ (løber med limstangen).
Klik her for at høre lydfilenrendegab :  e 'rænd·gaf fro e 'tukamme (afløbet fra vaskerummet, se tokammer); e 'råt· (rotten) rænd 'u a e 'rænd·gaf.
Klik her for at høre lydfilenrendestage :  en 'rænd·stagh (løbestang, som køerne bindes ved i stalden; lang, tynd person).
Klik her for at høre lydfilenRendsborgermarsch :  'rændsbårre'mars (tynd mave; se også gen­nem­løb, gennemskær).
Klik her for at høre lydfilenrengøre :  hand hæ fawn e ka'lu·n 'ri·ngö (fået maven renset).
Klik her for at høre lydfilenresme :  de æ da et få'færdle 'ræsme (opløb); dæ 'kam et 'hi·ldt 'ræsme (Almsted).
Klik her for at høre lydfilenresor :  en re'sue (amagerhylde; plattysk resor, måske fra fransk dressoir).
Klik her for at høre lydfilenret (1) :  en 'ræt; de va en 'gu·j ræt 'ma; vi fek 'månne 'gu·j 'rætte.
Klik her for at høre lydfilenret (2) :  hand æ 'ræt 'væ·nd (på den rigtige side); de kam do 'ræt 'ætte (det fik du lavet rigtigt); de æ re·t å 'sle·t (det er slet og ret, ligetil); de æ de 're·t (det rette).
Klik her for at høre lydfilenrevl og krat :  'reffel å 'klat (rub og stub).
Klik her for at høre lydfilenribbe (1) :  å ref 'hö (ribbe hør, rive frøkapslerne af); vi hæ væt 'u å ref 'hö; væn vi reft 'hö; å 're·f e 'ni·gh te 'tagh (ribbe negene til tag; se også hørribbe).
Klik her for at høre lydfilenribbe (2) :  en 're·f te å law tagh o.
Klik her for at høre lydfilenridde :  de 'ritte 'gåt; de hæ 'ritte 'gåt (det skrider, er skredet godt fremad); de æ 'nåwe dæ 'ritte!
Klik her for at høre lydfilenride :  å 'ri· - ri·e - ri· - ræjn; æ hæ ræjn e 'hæst 'te; hand kømme 'riend o e 'ju·l (= cyklende); hand æ 've å ri 'sammel (falde sammen, be­svi­me); 'hi·le dænd 'jen· 'vegh (væg) ri 'sammel 'öwe dæm; hand ri åw e 'staffel (røg af stabelen, gik bag af dansen); æ 'tvi·ld (tvivlede), so pæ 'tække, da ri e 'tagh åw e 'hus.
Klik her for at høre lydfilenrift :  et 'röwt (også ryk, jag) et 'röwt i e 'skolde (et jag i skulderen. Lavensby); se også riv.
Klik her for at høre lydfilenrigelig :  'righle te 'gawns.
Klik her for at høre lydfilenrigtig :  'reghte; så lo hon 'reghte 'lø·s (så begyndte hun rigtig at snakke).
Klik her for at høre lydfilenrik :  e 'höns hæ flåwn te 'reks; kom te 'reks (komme til bords, blive bænket; se også bøtterække, ­fadrække).
Klik her for at høre lydfilenrikke :  å 'rek· (hegne, sætte rækværk op); di va u· å 'rek· få e 'kvæje (kvierne).
Klik her for at høre lydfilenrime :  de 'rim sæj (det passer).
Klik her for at høre lydfilenrimelig :  de æ da 'rimle, 'rimlet.
Klik her for at høre lydfilenrimle :  remmel 'op (trevle op, også snakke meget); 'remmel e 'hu·s (strømpen).
Klik her for at høre lydfilenrimlegarn :  'remmelga·n (1) trevlegarn); do kå 'tæj· å rem-mel di 'jæ 'hu·s op, så gi de 'remmelga·n; 2) en blomst, spiræa, mjødurt).
Klik her for at høre lydfilenrimling :  en 'essel 'remling (en lang smøre).
Klik her for at høre lydfilenringe :  'reng· - 'renge - 'ri·nd - 'rind; hand hæ 'høö de hæ rind te 'kjer·k (har fået nys om en ting. ­Lavensby).
Klik her for at høre lydfilenringorm :  'rengelwårm.
Klik her for at høre lydfilenrispe :  vi ska hå 'stæjt 'respe (ribben); 'su· 'respe.
Klik her for at høre lydfilenritse :  rits en svalstek (stryge en tændstik).
Klik her for at høre lydfilenriv :  dæ æ 'ri·f 'om e (rift om det. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenrive (1) :  'ryw·; 'ryw· å klø 'sammel (samle sig); hand kå ryw 'ånde 'mæ (rive andre med); hand kå 'fæjt ryw e 'åw sæj (få det sagt); ryw 'om sæj (tage fat); vo 'dænd 'dræ·ng dågh kånd ryw 'te sæj! 'de 'blaj hæ e 'bøön röwn 'u (det blad har børnene revet ud); de æ röwn 'u mæ dæm (gået over styr).
Klik her for at høre lydfilenrive (2) :  en 'ryw·; vi 'værre (vender, se hverve) e 'hy· mæ en 'ryw·.
Klik her for at høre lydfilenriveskind :  et 'rywskind (vildkat, om pige).
Klik her for at høre lydfilenro :  rue; hand gi 'væ·ken 'rest hælde 'rue.
Klik her for at høre lydfilenrobust :  ra'bust.
Klik her for at høre lydfilenrod :  en 'rue (eksempel se eg).
Klik her for at høre lydfilenrodvand :  'ruevånd (regnskyl, der trænger ned til rød­derne).
Klik her for at høre lydfilenroe :  en 'ro· (Brandsbøl), 'rue (Almsted), flertal 'rörre; å hak 'rörre.
Klik her for at høre lydfilenrog :  et 'rågh (fygning); de va et 'esseldt 'rågh e'jåw·s.
Klik her for at høre lydfilenroge :  en 'rå·gh; en rågh 'kvan (en hob tærsket korn med avner).
Klik her for at høre lydfilenrok (1) :  en 'råk (kjole); en 'råk ho 'tu· 'di·l - et 'fårmæt å et 'skjøt (en kjole havde to dele, en bluse og et skørt, se formet; tysk Rock).
rok (2) :  se spindehjul.
Klik her for at høre lydfilenrolig :  'ru·le.
ronnefugl :  se rønnefugl.
Klik her for at høre lydfilenronnefus :  en 'ronnefus (skarp omgang, stærk snaps).
Klik her for at høre lydfilenronnevædder :  en 'ronnevæ (vædder, buk).
Klik her for at høre lydfilenrose :  en 'ros·, flertal 'rosse (eksempel se jugere).
Klik her for at høre lydfilenrosenbed :  et 'rosbæj.
Klik her for at høre lydfilenrosentræ :  et 'rostre·, flertal 'rostrærre; e 'rostrærre æ 'fyldt mæ 'kråf (utøj, se krof).
Klik her for at høre lydfilenrotbagge :  rotte'bakke (kålrabi; sammenlign svensk dia­lekt rotabagge, tysk rote Backen = røde kinder).
Klik her for at høre lydfilenrotte :  en 'råt· (eksempel se rendegab).
Klik her for at høre lydfilenrottehale :  'råt·ho·l, flertal 'råt·holle (nyere -ho·le, små fletninger).
Klik her for at høre lydfilenrottekrudt :  'råt·kru (arsenik).
Klik her for at høre lydfilenrottensvans :  en 'råttensvans (pisk med kort snert, fiskebenspisk).
Klik her for at høre lydfilenrubbe :  å 'rop sæj (1) skynde sig, 2) klø sig); 'rop dæj no 'let! de æ 'esseldt som dænd 'dræ·ng hand 'roppe væn hand 'hu·ste (river i halsen).
Klik her for at høre lydfilenrubbehoste :  de æ 'sårn en 'rop·hu·st hand 'hæ.
ruddebagge :  se rotbagge.
Klik her for at høre lydfilenruderet :  'rurre eller 'rurrere; en 'rurrere 'råk (en ternet kjole).
Klik her for at høre lydfilenRudsackplov :  'radsakplåw (reolplov, plov med forvogn; importeret fra Tyskland).
Klik her for at høre lydfilenruflet :  rofle (ujævn, ru); e 'væj va 'rofle; e 'hænde (hænderne) ku 'å 'sawt blyw 'rofle.
Klik her for at høre lydfilenrug :  e 'råw.
Klik her for at høre lydfilenrullehals :  en 'rul·hals (klukflaske. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenruller-og- raller :  de æ en 'fæj 'rulle å 'ralle (dum snak) hand 'kømme 'mæ.
Klik her for at høre lydfilenrumle :  di æ 'li·gh romle 'åw (kørt); 'rommel å 'skrommel mæld 'tu 'batte 'bjerre (mellem to nøgne bjerge = lade en vind gå).
Klik her for at høre lydfilenrummel-i- tutte :  en rommel-e-'tue (hjulnavet på en vogn).
Klik her for at høre lydfilenrump :  de 'gek o 'romp 'slomp (på bedste beskub); hand 'o· e 'romp å 'stomp (han åd det rub og stub).
Klik her for at høre lydfilenrumpel :  et 'rompel (ungsvin).
Klik her for at høre lydfilenrumpelsvin :  et 'rompelsvin (= rumpel).
Klik her for at høre lydfilenrumstere :  romme'stie, romme'steæ.
Klik her for at høre lydfilenrund :  'rondt 'om (= over det hele); hand måsle 'rondt (roder rundt); e 'hæ·st hæ 'gåt åw å kom 'mæ 'rondt i e 'dø·nd (unge, ustyrlige heste blev kørt trætte ved at trampe rundt i tørvedyndet).
Klik her for at høre lydfilenruns-buns :  de 'geæ 'ro·ns 'bo·ns som i dænd ka'tu·ns 'pi (= kattuns underskørt) (dvs. uden plan og system. Augustenborg).
Klik her for at høre lydfilenrunsle :  'rondsel (lave rod, uorden).
Klik her for at høre lydfilenruppig :  'ruppigh (voldsom, fra tysk).
Klik her for at høre lydfilenruse :  dænd 'rus (beruser) 'galdt (meget) dænd 'jæ 'vi·n.
Klik her for at høre lydfilenruset :  et 'ru·se 'væ· (uroligt, stormfuldt vejr).
ruskende :  hand va 'ryw 'roskende 'gal (gal i hovedet).
Klik her for at høre lydfilenrusket :  de æ et 'ruske 'væ· e 'daw, nåwe 'ruske 'væ·.
Klik her for at høre lydfilenrusme :  et 'råsme (havreaks); et 'håwe'råsme.
Klik her for at høre lydfilenrussepind :  en 'ryssepind (gennemboret pind, som hør- ­eller blårgarn førtes igennem for at blive ­»russet«, befriet for skæver).
Klik her for at høre lydfilenrutsche :  å 'rysse, 'ryssel (kælke); vi 'ryssere 'næn åw e 'bjerre (kælkede ned ad bakken).
Klik her for at høre lydfilenrutschebjerg :  'ryssebjerre (kælkebakke); 'deæ ho vi et 'årnle 'ryssebjerre.
Klik her for at høre lydfilenrutsk :  hand æ 'rutsk, 'ruts (ødsel).
Klik her for at høre lydfilenrutte :  hand 'rutte mæ e 'kra·m.
Klik her for at høre lydfilenruttesrattes :  de 'geæ 'ruttes 'rattes eller 'ruts 'rats (det går, som det bedst kan).
Klik her for at høre lydfilenrydde :  å 'rø; di æ 'u· å 'rø (rydde træstød); 'de 'krat æ blöwn 'rørre (ryddet).
Klik her for at høre lydfilenryde (1) :  et 'ry· (lavt krat); 'u· i e 'ry·.
Klik her for at høre lydfilenryde (2) :  röj, ry· (areal, hvor skoven er ryddet - eks. Nyrøj, Tandsryde).
Klik her for at høre lydfilenryg :  æ hæ 'undt i e 'røgh.
Klik her for at høre lydfilenryge :  å 'ry·gh - de 'ryghe - ry·gh - hæ 'råghen; di æ råghen 'ukla (blevet uvenner).
Klik her for at høre lydfilenrygge :  å 'ry·gh (lægge halm på mønning); vi ska hå e 'hus 'ry·ghe eller 'ry·ght.
Klik her for at høre lydfilenrygget :  'ry·ghe (om ko med en hvid stribe ned ad ­ryggen); 're·s dæj 'ry·ghe, dit 'kal æ 'bå·lde (rejs dig ryggede, din kalv er broget, siges i spøg til mennesker = stå op!)
Klik her for at høre lydfilenryglæn :  e 'røghlænding.
Klik her for at høre lydfilenrygning :  e 'rø·ghneng (på hus).
Klik her for at høre lydfilenrylp :  et 'rølp (opstød); hand ga et 'årnle 'rølp 'åw sæj.
Klik her for at høre lydfilenrylpe :  å rølp 'op (få opstød, også småhoste) hand 'serre (sidder) å 'rølpe.
rysse :  se rutsche.
ryssepind :  se russepind.
Klik her for at høre lydfilenrysser :  en 'rysse (pige, der ikke opfører sig ordentligt, stor, klodset pige; også kæleord; se rutsche).
Klik her for at høre lydfilenrysterøv :  en reste'röw (gammeldags dans).
Klik her for at høre lydfilenræbbe :  å 'ræp· (kvække, om frøer); e 'parre di 'ræppe (kvækkede) 'höjt e'jåw·s (i aftes; se padde).
Klik her for at høre lydfilenræbe :  å 're·f; å ref 'op (få opstød).
Klik her for at høre lydfilenræd :  hand æ 're (se også bange); do ska 'it væ 're få 'vappes (hunden).
Klik her for at høre lydfilenrægen :  hand æ en 'ræ·ghen 'jen (han er en, der stjæler, raner. Himmark. Kender nogen ordet')
Klik her for at høre lydfilenrække :  ræk 'op (række kornet op på vognen); no ­ be­'gynde e 'daw· å 'ræks (nu begynder da gene at blive længere); e 'daw· di hæ 'ro·tes (dagene er blevet længere).
Klik her for at høre lydfilenræv :  hand æ en 'reghte 'röw, hand 'mangle 'kon e 'ho·l (halen); væn dænd 'skorre 'röw dænd 'tu·rre, gi e en 'hoa 'vindte (når den skurvede ræv tuder, giver det en hård vinter); væn e 'röw hæ slæft e 'ho·l öwe e 'stof· (stubbene) så 'dåwe e 'bælle (så duer bælgen).
Klik her for at høre lydfilenrød :  röj, flertal 'röj·; en 'röj 'pi (underkjole); æ hæ hæ·ghle 'röj· moffe'disse (jeg har hæklet røde muffediser).
Klik her for at høre lydfilenrøde :  'rø·, 'rör·; e 'hö (hørren) stæ i e 'rör· (hørren ­ligger i vand for at rådne, før den skal brådes, se bråde).
Klik her for at høre lydfilenrødhåret :  'röjhårre.
Klik her for at høre lydfilenrødken :  en 'rörken (rød hest. Himmark. Kender nogen ordet')
Klik her for at høre lydfilenrødkokket :  'röjkåkke (rødmosset).
Klik her for at høre lydfilenrødkål :  röjkol.
Klik her for at høre lydfilenrøgter :  en 'röjte.
Klik her for at høre lydfilenrønnefugl :  'rønnefåwl (bekkasin. Nordals), 'rynnefåwl (Syd­als).
Klik her for at høre lydfilenrønre :  en 'hæst dænd 'rønnere (vrinsker. Nordals), 'rynnere (Sydals).
Klik her for at høre lydfilenrøre :  æ 'gæl (skriger, se gæle) væn do 'rö mæ.
Klik her for at høre lydfilen :  en 'rå· 'ras (ukogt fårepølse). (Kender nogen ordet eller opskriften'); et 'ro·t 'væ· (et råt vejr).
Klik her for at høre lydfilenråbe :  å 'rå·f - 'rå·fe - 'rå·ft - hæ 'rå·ft.
Klik her for at høre lydfilenråd :  et 'ro·j.
Klik her for at høre lydfilenrådden :  rårn, rörn.
Klik her for at høre lydfilenråde :  'nowe å 'ro·j öwe; hand hæ 'ro·je mæ 'skit (vejledet mig dårligt); hon völ 'ra·j i mit 'kö·ghend (hun vil råde i mit ­køkken); 'ra·j (Sønderborg).
Klik her for at høre lydfilenråppe :  å 'råp· (plage); hand 'råppe få 'miæ; hold op mæ de 'råppend!