A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

(Du kan høre udtalen ved at klikke på lyd-ikonet til venstre for ordet.)Klik her for at høre lydfilentabe :  å 'ta·f - æ 'ta·fe - 'taft· - hæ 'taft; å taf 'åw (tabe sig, gå ned ad bakke, fx ved sygdom).
Klik her for at høre lydfilentadder :  e 'tarre (boghvede); hand hæ væt i e 'tarre (været fuld).
Klik her for at høre lydfilentaddergrød :  'tarregrø· (boghvedegrød).
Klik her for at høre lydfilentaddersåd :  'tarreso·j (boghvedeavner, brugtes til at rense tarme med).
Klik her for at høre lydfilentag :  et 'taw; hand hæ de 'ræt· 'taw 'o e.
Klik her for at høre lydfilentage :  å 'tæj· - æ 'tæje - tåw - hæ 'tåwn, tryksvagt tan (Mommark); hand va 'næn· å 'tæj· (nede at tage (neg) fra); å tæj fram'hi, fram 'i (tage for sig af retterne, også uden tilladelse); å tæj sæj 'nåwe 'o· (påtage sig noget); no ska vi 'te å tæj vås 'nåwe 'få (foretage os noget); å tæj 'jen 'te sæj (adoptere); tæj 'væk (tage for sig); tæj kon 've (tag for jer!) dænd tæje 'it så 'möje 'op (fylder ikke så meget); de va 'vældigh som hand tåw o 'væj! hand æ blöwn 'åwtåwn ­(fotograferet); hand hæ 'tåwn sæj (har taget på i vægt); i e 'hi·le 'tåwn (i det hele taget).
Klik her for at høre lydfilentaghus :  et 'ta·ghhus, 'taghhus (stråtækt hus).
Klik her for at høre lydfilentagsaks :  å 'hindt e 'ta·ghsaws, 'taghsaws (narreærinde; der findes ingen tagsaks).
Klik her for at høre lydfilentak :  'tak få 'sjet (tak for synet, for hvad jeg har set).
Klik her for at høre lydfilentakkel :  e 'tåkkel (talje, del af takkelagen, skibstov) kom· 'ynde mæ 'takkel å 'to· (blive dyppet fra top til tå, egl. »takkel og tov«).
Klik her for at høre lydfilentakkelage :  e tåkke'lå·s (øverste del); hand æ 'it reghte i e tåkke'lå·s (har en skrue løs).
Klik her for at høre lydfilentakle :  å tåkkel 'åw (skrubbe af).
Klik her for at høre lydfilental :  et 'tal, flertal det samme.
Klik her for at høre lydfilentale (1) :  å 'to·l, 'tå·l - æ 'tol, 'tål - 'to·ld, 'tå·ld - hæ 'to·ld, 'tå·ld; kå do no 'it tål 'påwli 'oa (tale Pauli ord, sige sandheden, tale dunder); å tå·l e 'li·gh 'u (holde ligtale i hjemmet); å 'tå·l o e 'ka·l (kalde på karlen); tå·l 'te (irettesætte); å hå 'jen å 'tå·l 'te (en at kalde på i nødsfald); vi ska 'sna·t 'tåls e'gæn (tales ved, vi træffes ­senere! Himmark); 'ta·l = tale rigsmål, sml. snakke = tale dialekt; hand 'tal.
tale (2) :  en 'tå·l; hand 'holdt en 'lang 'tå·l, 'to·l.
Klik her for at høre lydfilentalg :  'talle.
Klik her for at høre lydfilentand :  en 'tånd, flertal 'tænde (eksempel se nogre); 'dænd 'tånd 'tåw, so hon e 'kvind·, da 'bi· hon e 'ba·n i e 'æ·nd (den tand tog, sagde kvinden, da bed hun barnet i enden).
Klik her for at høre lydfilentanddoktor :  e 'tånddåghte (tandlæge).
Klik her for at høre lydfilentandædt :  'tåndæt (forspist, Nørherred; se også ånde-ædt).
tarre :  se tadder.
Klik her for at høre lydfilentaste :  hand taste mæ 'an o e 'ga· (antaster mig).
Klik her for at høre lydfilentavle :  en 'taw·l eller en 'tå·fel; e 'tå·fel å 'greffel ­
Klik her for at høre lydfilente (1) sig :  å 'te· sæj, 'ti· sæj; hand 'serre å 'teæ sæj; hand 'tie sæj 'hi·ldt ma'rå·lsk (se moralsk).
Klik her for at høre lydfilente (2) :  te (at, så at, eksempel se dangel); hand 'so·j te di 'kam (han sagde, at de kom).
te (3) :  med sammensætninger se til.
Klik her for at høre lydfilenteater :  di fange ka'russe i e te'a·te (laver ballade. ­Augustenborg).
Klik her for at høre lydfilenteller :  et 'tælle, flertal 'tællere (tallerken); 'påtmånds 'tællere (tallerkener af lertøj).
Klik her for at høre lydfilenteller-rik :  'tællerek (tallerkenrække; hele Als).
Klik her for at høre lydfilentemmelig :  en 'tæmle 'bet· (et temmelig stort stykke).
temse :  se timse.
Klik her for at høre lydfilenten :  en 'ti·n (også om en portion garn (tenfuld), lagt i form som en ring og hængt til blegning på en garnstang).
Klik her for at høre lydfilenThomas :  'tammes; en 'tammes (kampesten, som lægges i kakkelovnen og bruges som sengevarmer); en tammes 'vindte (Thomas vinter = rødhals).
Klik her for at høre lydfilentid :  en 'ti, flertal 'ti·e; en 'lange 'ti; 'sårre de 'leghs mæ e 'ti (sorg læges med tiden); 'alde 'nåwe 'ti·e (aldrig nogensinde).
Klik her for at høre lydfilentidig :  'ti·e, 'ti·re (sulten); hand æ 'ti·e te 'mældunden (se mellemunden).
Klik her for at høre lydfilentidkort :  'tikåt; få 'tikåt å 'ruskop (»for tidsfordriv og ­roskab« = morskab).
Klik her for at høre lydfilentidkortig :  'tikåtte (morsom); hand va en 'tikåtte 'svæn.
Klik her for at høre lydfilentidlig :  'ti·le (eksempel se krøbbel).
Klik her for at høre lydfilentidligagtig :  'ti·leawte (temmelig tidlig, lovlig tidlig); de va 'ti·leawte di fek e bo'te·de 'sæt e'joa.
Klik her for at høre lydfilentidsel :  en 'tissel, flertal 'månne 'tissel. Se også svine­dild.
Klik her for at høre lydfilentik :  hand hæ 'tek te ham (et horn i siden på, sammenlign pik); di li·ghe 'tek eller 'pek (leger tagfat).
Klik her for at høre lydfilentil :  hand vest 'it 'te sæj 'meæ (var helt fra den); te 'de (»til det«, hidtil); te 'no (indtil nu); de blöw te 'it (til intet); te 'mue (til mode, tilpas); å fli sæj 'te (grise sig til, se fly).
Klik her for at høre lydfilentilbud :  et 'tebåj; hand 'fæk et 'gåt 'tebåj.
Klik her for at høre lydfilentildåt :  'tedå·te (flertal = ingredienser, tilbehør); no 'mangle vi kon e 'tedå·te, så kå vi be'gynd· o e 'ba·ghend (på bagningen); dæ skal 'månne 'tedå·te te en 'gu·j 'tå·t (lagkage, se torte).
Klik her for at høre lydfilentilfald :  et 'tefåld (krampetilfælde).
Klik her for at høre lydfilentilfodret :  'tefårre (Himmark), 'tefu·re, 'tefure (Sydals), (= mæt).
Klik her for at høre lydfilentilgøren :  'tegörrend; de blöw 'væk i e 'tegörrend (under forberedelserne. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilentilkøbt :  'teköwt (om jord); hand va 'teköwt (havde fået nok, var mæt eller træt og udaset); hand va ­'teköwt 'inden han fæk be'gyndt (Himmark).
Klik her for at høre lydfilentilpas :  gal'awde å 'gåt te'pas (se galagtig); rö 'rundt i 'oldmås 'grø·! dænd æ 'væ·rgen 'su· ælde 'sø·, dænd æ 'jawn te'pas (Mommark).
Klik her for at høre lydfilentilplejer :  en 'teplæje (håndlanger = plejesmand).
Klik her for at høre lydfilentilsikket :  om'sie fæk di da 'tesekke å kam i 'gang (Himmark).
Klik her for at høre lydfilentilsjaldret :  'tesjaldere (forjasket).
Klik her for at høre lydfilentiltale :  'teto·l; hand blöw 'tetold få tywe'ri.
Klik her for at høre lydfilentiltægt :  de va et 'årnle 'tetæjt (et stort arbejde, som man skal tage sig sammen til).
Klik her for at høre lydfilentimse (1) :  å 'tæm·s (sigte); vi 'tæm·se e 've·mjæl (hvedemelet).
Klik her for at høre lydfilentimse (2) :  et 'tæm·s (en sigte).
Klik her for at høre lydfilentinge :  hand hæ tind 'op (gjort akkord med kredito­rerne); hand 'kam å tind 'o· dæm te å 'tæk· ­(bestilte dem).
Klik her for at høre lydfilentinstre :  'tinste, 'tvindstre (fnise, se også flinstre. Sydals).
Klik her for at høre lydfilentintet :  'tindte (uartig, overgiven).
Klik her for at høre lydfilentirsdag :  o 'ti·sda (på tirsdag).
Klik her for at høre lydfilentjamet :  'tja·me (klam); e 'kvan æ 'tja·me (Himmark).
Klik her for at høre lydfilentjene :  å 'ti·n (Sydals), 'tje·n (Nordals) - æ 'tjæn - 'ti·nd - tind; de æ kon 'såldt te e 'brø·, e 'smö ska æ 'ti·n 'uenfå (se salt).
Klik her for at høre lydfilentjenlig :  'tjænle; e 'kvan (kornet) æ 'tjænle te å blyw 'indkjø.
Klik her for at høre lydfilentjørn :  en 'tvan.
Klik her for at høre lydfilentjørnetræ :  et 'tvan·tre (tit benyttet som brandtræ, s.d.).
Klik her for at høre lydfilento (1) :  tue (fælleskøn), tu (intetkøn); 'tue 'hæ·st, 'tu 'gri·s.
Klik her for at høre lydfilento (2) :  å 'tu· (vaske) - æ 'tue mæ - 'tu·j - hæ 'tu·j, så kå do blyw 'reghte 'tu·j (vasket) væn vi kømme 'jæm.
Klik her for at høre lydfilentobak :  to'bak; de æ 'jens to'bak (det er det samme).
Klik her for at høre lydfilento-bræt :  et 'tu·bret (vaskebræt); kom· få e 'tu·bret (få en afstraffelse).
toen :  se tåden.
toffel :  se tøffel.
Klik her for at høre lydfilentokammer :  et 'tu·kamme (vaskerum, rum til opvask, spandevask, rensning af grøntsager m.m.).
Klik her for at høre lydfilentokammerdør :  e 'tukammedö, se skodde.
tokkel :  se takkel.
Klik her for at høre lydfilentokket :  'tåkke (tosset, enfoldig).
Klik her for at høre lydfilentommelfinger :  en 'tommelfenge; hand ho 'fæm 'tommelfenge o 'væ 'hå·nd.
tonnes :  se tådenes.
Klik her for at høre lydfilentor :  en lild 'to - di 'smo· tårre (om børn, som lige har lært at gå; oprindelse uvis).
Klik her for at høre lydfilentorden :  'tå·n; de moghe 'sammel (trækker op, se moge) te 'tå·n.
Klik her for at høre lydfilentordenhjørne :  e 'tå·njön· (sydøst. Himmark).
Klik her for at høre lydfilentordenmol :  en 'tå·nmål (tordenbyge).
Klik her for at høre lydfilentordenskyl :  et 'årnle 'tå·nskøl.
Klik her for at høre lydfilentorn :  en 'tvan, flertal 'tvan· (torn, tjørnebusk, også høffeltorn); men æ hæ fåt en 'tvårn i e 'fenge (en torn i fingeren).
Klik her for at høre lydfilentornejern :  et 'tvanjæn (til at hugge tjørn med).
tornetræ :  se tjørnetræ.
Klik her for at høre lydfilentorsk :  tåsk (trøske).
Klik her for at høre lydfilentorte :  en 'tå·t (lagkage).
Klik her for at høre lydfilentortere :  tå'tie (Brandsbøl), tå'teæ (Himmark = bla­mere); hand 'sa å tå'teæ ham e 'hi·le 'ti.
Klik her for at høre lydfilentrade :  en 'tra·j (dårligt føre, ælte); de va en 'essel 'tra·j.
Klik her for at høre lydfilentragt :  et 'trawt.
Klik her for at høre lydfilentragte :  'traw·t; do 'trawte (vrøvler, fantaserer, fører ­sladder).
Klik her for at høre lydfilentramylder :  en 'årnle tra'mylde (Himmark), tra'mulde (Lys­abild = forvirring, tummel, fra fransk ­
Klik her for at høre lydfilentratte :  en 'trat· (vrøvlehoved).
Klik her for at høre lydfilentrattet :  'tratte (pjattet, tossegod).
Klik her for at høre lydfilentravalklæder :  e tra'valklæ· (Mommark; arbejdstøjet, nu også rejsetøj, ikke det helt fine; fransk travail = ­arbejde).
Klik her for at høre lydfilentravaller :  tra'val (mindre, ikke så fin fest).
Klik her for at høre lydfilentrave :  en traw 'bygh (= 60 neg).
Klik her for at høre lydfilentravellage :  treffe'la·s, treffe'lå·si (besvær); 'ham ho vi ­ 'oldti et 'værre treffe'la·s 'mæ (fransk travail).
Klik her for at høre lydfilentravellej :  et 'gråwt treffe'læj (et farligt besvær).
Klik her for at høre lydfilentravellere :  å trefe'lie (Havnbjerg, Brandsbøl), trefe'leæ (Himmark; = plage, presse).
Klik her for at høre lydfilentravl (1) :  hand hæ 'tra·feldt.
Klik her for at høre lydfilentravl (2) :  en 'tra·fel (travlhed); di 'ho en 'tra·fel di ku 'sna·t 'it fo 'sysle (passet kreaturerne. Himmark).
Klik her for at høre lydfilentre :  'trie (fælleskøn), try (intetkøn); 'trie 'hæ·st, ­'try 'gri·s, 'try pa 'båws.
Klik her for at høre lydfilentredje :  'trerre.
tré­muler = sætte i dirrende bevægelse).  : 
trevellage :  se travellage.
trevellej :  se travellej.
trevellere :  se travellere.
Klik her for at høre lydfilentreårs :  en 'triås 'geldevæ (se gildevædder).
Klik her for at høre lydfilentrille :  en 'trild· (rulle, rund træskive); vi slåw 'trild· mæ e 'dræ·nge 'hæn a 'i·ghen 'byga·e (hen ad Egen Bygade); (påskedag skulle de efter at have spist æg) 'u å slo 'trild· (Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilentrillehat :  en 'trild·hat (stråhat).
Klik her for at høre lydfilentrimle :  å trømmel 'klom·p (trille mel- eller kødboller).
Klik her for at høre lydfilentriple :  å 'treffel, 'træ·bel (skure stengulv med en mursten).
triring :  se træring.
Klik her for at høre lydfilentrisse :  å 'tris·, 'tres· (drille); æ 'tresse - 'tresse - hæ ­'tresse; hand æ 'slem te å 'tres·; hand 'tresse ham så 'læ·nge te hand blöw 'gal i e 'ho·j.
Klik her for at høre lydfilentro (1) :  å 'tru· - æ 'true, trua, troa eller tru· - æ 'tru·j - hæ 'tru·j; æ 'tru· 'nåk te 'de æ e 'månd (det rigtige, det bedste).
Klik her for at høre lydfilentro (2) :  hand æ en 'true 'ka·l; hand 'kømme så 'tru·t (trofast) å 'siæ te mæ.
Klik her for at høre lydfilentrokle :  å 'tråghel (trække tråde); de gi 'stær·k 'hu·s (hoser) å 'tråghel em 'gåt i e 'hæl.
Klik her for at høre lydfilentrold :  e 'trold (fanden); 'hærre 'guj i 'hemmark - e 'trold hand 'bua i 'mommark, å 'lawndt 'urren e 'lå·nd bua e 'grem· 'u·nd 'å·nd (Herre Gud i Himmark - trolden bor i Mommark, og langt ude på landet bor den grimme og onde ånd. Almsted, ­kendes også andre steder på Als); e 'trold (også brugt om den, der bærer avner væk ved tærskning. Himmark).
Klik her for at høre lydfilentroldsk :  troldsk (gal).
Klik her for at høre lydfilentroldskærnestav :  'trolds'kjenstaw, 'troldkuns 'kjenstaw, 'trold­-kun (fandens mælkebøtte); de æ 'nåk åw 'trolds 'kjenstawe i e 'grönplæt (plænen).
Klik her for at høre lydfilentrottoir :  tråto'a·, træto'a· (fortov. Augustenborg, fransk; den sidste form vist mest brugt af tilflyttere).
Klik her for at høre lydfilentrue :  å 'tråw·; di 'steæ å tråwe 'få (»trykker sig«, fx for at komme ud i regnvejr).
Klik her for at høre lydfilentrug :  et 'tråw.
Klik her for at høre lydfilentrumf :  en 'tromf, flertal 'tromfe, 'tromfere (også = pelargonie).
Klik her for at høre lydfilentrunde :  å 'trond· (udvide sig); hon tronde 'gåt 'u o e 'si·st; e 'dö å e 'vindere hæ 'tronde (bulnet ud af fugtighed).
Klik her for at høre lydfilentrykke :  å 'trøk· - æ 'trøkke - 'trøght - hæ 'trøght; e 'glas hæ 'trøght (barometret er faldet).
Klik her for at høre lydfilentrykstift :  en 'trøksteft (tegnestift).
Klik her for at høre lydfilentræ :  et 'tre·, flertal 'treæ.
Klik her for at høre lydfilentræde (1) :  å 'træj·; e 'kåk dænd 'træje e 'hö·n; e 'hö·n blöw 'tre· åw e 'kåk.
Klik her for at høre lydfilentræde (2) :  e 'no·l sku 'træjes (Havnbjerg).
Klik her for at høre lydfilentrædes :  'tre·res (skændes); di 'tre·res om e.
Klik her for at høre lydfilentrædig :  'tre·re (trættekær); vo 'æ do 'tre·re; hand æ en 'tre·re 'ka·l.
Klik her for at høre lydfilentrækasten :  en 'tre·kasten (brændekasse).
Klik her for at høre lydfilentrække :  å 'træk· - æ 'trække - 'tro·t - hæ 'tro·t, tryksvagt 'trot; hand va 'læ·nge om å træk sæj 'o·, å 'åw dæj trot, fo dæj 'åwtrot, 'omtrot (klædt af, klædt om); e 'vånd hæ trot 'væk; di 'trække 'mæ ham (holder for nar); å 'træk e 'lue (drage loen, sml. drage). træk 'åw sæj (klæde sig på, af); 'si· no å fo
Klik her for at høre lydfilentrækning :  en 'essel 'trækneng (en besværlig tur).
Klik her for at høre lydfilentræks :  træks (trættekær. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilentrænge :  å 'træng· - de 'trænge - 'trænd· - trænd; de 'trænd· sæj (var hårdt tiltrængt).
træring :  se træding.
Klik her for at høre lydfilentræsk :  tri·sk (lumsk, udspekuleret).
Klik her for at høre lydfilentræsko :  en 'tre·sk, 'træ·sk, flertal det samme; et pa 'höjklampe 'tre·sk (se også paryk).
Klik her for at høre lydfilentræskomand :  en 'tre·skmånd.
Klik her for at høre lydfilentræt :  tre·t.
trættes :  se trædes.
Klik her for at høre lydfilentrøg :  tröw (træg, tung); hand æ 'tröw; et 'tröwt 'væ· (tungt, trist vejr).
Klik her for at høre lydfilentrøje :  en 'tröj·.
Klik her for at høre lydfilentrøsk :  de æ 'trösk de 'tre· (trøsket).
Klik her for at høre lydfilentrøske :  trösk, tåsk (se også torsk).
Klik her for at høre lydfilentråd :  en 'tro·j; en 'dåwen 'sypigh hæ en 'lang 'tro·j.
Klik her for at høre lydfilentråg :  trå·gh (træg, kedelig, træt); hand 'va e let 'trå·gh (træg); de va en 'trå·gh (sørgelig) 'daw; de va da hatte (hartad) 'trå·ght.
tråv :  se trug.
Klik her for at høre lydfilentud :  en 'tu·; e tu· mangle o e 'kånd (tuden mangler på kanden).
Klik her for at høre lydfilentumpet :  'tompe (tosset); hand æ kommen 'tompe ­ 'ætter-e (tosset af sted).
Klik her for at høre lydfilentuntet :  'tåndte (tosset); hand va 'it så 'tåndte (også = overstadig).
Klik her for at høre lydfilentur :  en 'tue; æ hæ 'vindt en 'tue (ventet en stund); de æ 'din 'tue; hand 'tåw nåwe 'tu·re (han tog nogle drukture).
Klik her for at høre lydfilenturde :  æ 'tva (Sydals), två (Havnbjerg, Pøl), to (Nordborg) - 'tvat· - hæ 'tvat; æ tva 'it go 'u væn de æ 'mörght; æ tva 'it 'sæj·e (sige det).
Klik her for at høre lydfilentusindpiger :  tussend'pighe (tusindfryd); 'tussenpighe (Lys­abild).
Klik her for at høre lydfilentuslet :  'tusle (uredt).
Klik her for at høre lydfilenTusnelda :  tus'nel· (letbenet pige).
Klik her for at høre lydfilentusselmaren, -mette :  en 'fæj tussel'ma·n (Svenstrup), tussel'mæt· (Mommark), også tuldte'mæt· (rodehoved).
Klik her for at høre lydfilentuste :  de æ 'oldti 'hældt öwe 'hældt so hon e 'kjælling da 'tåw hon å 'tuste e 'kat (det er altid høg over høg, sagde kællingen, da tog hun og ruskede katten).
Klik her for at høre lydfilentuste :  å 'tu·st (spæde op); kå do 'it 'tu·st e 'sop e'let' (Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilentut :  en 'tut (kræmmerhus; se også peberhus); en tut bom (et kræmmerhus bolsjer).
Klik her for at høre lydfilentvebak :  en 'tybagh, flertal 'tybaghe; di 'smo· kåldt vi 'kammejongkere, de 'stua jet 'byndedræ·nge (se bønderdrenge).
Klik her for at høre lydfilentveg :  en 'tveg (lille gren, måske tvedelt; tysk Zweig).
Klik her for at høre lydfilentvesprodet :  'tvesprorre (forgrenet).
Klik her for at høre lydfilentvetulle :  'tvetulle, også en 'værken (hverken), Sydals, Nordals 'tvetorre (hermafrodit).
Klik her for at høre lydfilentvetænde :  å 'tvitind· (harve en mark to gange); dæ blöw 'tvitinde.
tvinstre :  se tinstre.
Klik her for at høre lydfilentvivle :  å 'tvi·l - æ 'tvil - æ 'tvi·ld - hæ 'tvi·ld; æ 'tvi·ld so hand pæ 'tække, hand fek 'næj i 'hællå (nej i Helved - han gik på frieri i landsbyen Helved).
Klik her for at høre lydfilentvær :  tveæ (eks. se egensindig).
Klik her for at høre lydfilentvætte :  hand 'steæ å 'tveæ sæj (står og vasker sig); hæ i 'no fåwn jæ 'årnle 'tve·te'
Klik her for at høre lydfilenty :  å 'ty (købe); sku vi 'it 'ty vos et kåp 'kaffe; æ 'ty (købte) mæ en bottel 'sålbærom (solbærrom).
tybak :  se tvebak.
Klik her for at høre lydfilentye (1) :  te 'ty·e 'o· te æ hæ 'tjæ·nd æ 'kong som en 'ka·l (til bevis på, at jeg har tjent kongen som en mand. Lysabild); æ hæ 'ty·e 'o·e (vidner på det. Brandsbøl; tysk Zeuge, plattysk Tüg).
Klik her for at høre lydfilentye (2) :  hand ty· (vidnede) 'falsk få en 'snaps (plattysk tügen).
tye (3) :  se tøjr.
tye (4) :  se tøjre.
Klik her for at høre lydfilentygge :  hand 'tøghe 'o e (spekulerer på det).
Klik her for at høre lydfilentyk :  tyk, intetkøn tyght.
Klik her for at høre lydfilentykkebasse :  en 'tykkebas (tyksak).
Klik her for at høre lydfilentykkes :  å 'tøk· - æ tøkkes, tøs - 'tåt· - hæ 'tåt (synes); hand hæ 'tåt de va 'næt (rart); få 'mæ å 'tøk· ­(efter hvad jeg synes, mener...).
Klik her for at høre lydfilentykkevap :  en 'tykkevap (tyksak).
Klik her for at høre lydfilentylle :  hon va 've å tyl 'saft o 'flaske.
Klik her for at høre lydfilentylvt :  et 'tyldt (12 stk.).
Klik her for at høre lydfilentynd :  tynd, intetkøn tyndt; e 'tynd· (»det tynde«, ­suppen); do ska da 'hå et 'jit tælle 'tynd· (en ­tallerken suppe mere).
Klik her for at høre lydfilentyndhudet :  'tyndhuje (irriteret); no ska i hold 'op, essen blywe æ 'tyndhuje (Kegnæs).
Klik her for at høre lydfilentys :  tös (tavs); hand 'æ e let 'tös (Lavensby).
Klik her for at høre lydfilentysk :  'tysk 'klom·p (»tyske boller«, boghvedegrød sat af på panden med flæsketerninger).
Klik her for at høre lydfilentægle :  å 'tæghel (arbejde uafbrudt, ikke komme fra, også spekulere); hand 'gek å 'tæghle 'o e; 'se å 'tæghel i e 'kå· (sidde og tærske i kortene).
Klik her for at høre lydfilentække :  å 'tæk· - æ 'tække - 'to·t - hæ 'to·t, nyere 'tækket - hæ 'tækket; e 'na·bo hæ fåwn 'to·t.
Klik her for at høre lydfilentælle :  å 'te·l - æ 'tæl - 'to·ld - hæ 'to·ld; æ tæl 'it 'o e (regner ikke på det, regner det ikke).
tæms :  se timse.
Klik her for at høre lydfilentænde :  å 'tæ·nd, æ 'tæ·nde, hæ 'tæ·nd e 'keæt (tændt kærten).
Klik her for at høre lydfilentænke :  å 'tængk· - æ 'tængke - 'tænd·t - hæ 'tændt; de ho æ 'jaw·n 'tændt.
Klik her for at høre lydfilentæppe :  å 'tæp· (overraske, gribe på fersk gerning); hand 'tæppe ham law hand va 've å stel 'jårbæ (stjæle jordbær; tysk ertappen).
Klik her for at høre lydfilentære :  e 'haw de 'tæ (havet giver appetit).
Klik her for at høre lydfilentærske :  å 'tæ·sk - æ 'tæske - task - hæ 'tosken; hand hæ 'åwtosken (er færdig med at tærske); tæske do no 'åw e'gæn' (om en, der render i byen); de 'ræn et 'pisk 'tæ·sk 'vånd (regner skoma­gerdrenge).
Klik her for at høre lydfilentærskel :  en 'tæ·skild (banketræ til vasketøj, vist kun Sydals; se også bygebræt) (dørtærskel, se ­dørsyld).
Klik her for at høre lydfilentærsker :  en 'tæ·ske; de æ en 'reghte 'tæ·ske (dagdriver).
tærte :  se torte.
Klik her for at høre lydfilentæt :  te·t; de va 'te·t 've (tæt på).
Klik her for at høre lydfilentødsel :  töjsel (forsinkelse, besvær).
Klik her for at høre lydfilentøffel :  en 'toffel, flertal det samme.
Klik her for at høre lydfilentøjr :  et 'tye.
Klik her for at høre lydfilentøjre :  å 'tye - æ 'ty·re - 'ty·re - hæ 'ty·re.
Klik her for at høre lydfilentøjrehæl :  en 'tyehe·l (tøjrstage).
tøjsel :  se tødsel.
Klik her for at høre lydfilentønde :  en 'tynd·; en tynd 'kvan (en tønde korn = 100 kg); 'månd i e 'tynd·, 'ku·n i e 'balle å 'atten 'bøön i e 'vaskefa (sjov og ballade).
Klik her for at høre lydfilentør :  de æ en 'tö 'pind; de æ 'töt, vi trænge te 'ræ·n.
Klik her for at høre lydfilentørre :  å 'se å tö 'moldt (»sidde og tørre malt«, surmule).
Klik her for at høre lydfilentørrentrykker :  'törrentrykke (drillepind, lun fyr, også en der trykker sig ved arbejdet).
Klik her for at høre lydfilentørv :  en 'tårre, flertal det samme; e 'tårre blöw 'stråghen (strøget), 'styght (se stuge); å 'ringle (sat i runde stakke); do æst en 'stua 'tårre (torsk).
Klik her for at høre lydfilentørvebjørn :  en 'værre 'tårrebjön (torsk).
Klik her for at høre lydfilentørvemose :  en 'tårremos (eksempel se dynd).
Klik her for at høre lydfilentørveskipper :  en 'tårreskippe.
Klik her for at høre lydfilentørvestryger :  hand va en 'reghte 'tårrestryghe (ubehjælpsom fyr).
Klik her for at høre lydfilentøve :  å 'töw·; 'töw e'let (vent lidt!)
Klik her for at høre lydfilentøvs :  et 'töws (en tosse).
Klik her for at høre lydfilentøvset :  'töwse (fjollet).
Klik her for at høre lydfilen :  en 'to·, flertal 'teæ.
Klik her for at høre lydfilentåbet :  'tå·fe (tåbelig); de va en 'tå·fe 'ka·l.
Klik her for at høre lydfilentåde :  å blyw 'tå·je (komme til skade. Elstrupskov).
Klik her for at høre lydfilentåden :  to·n (træt, ugidelig).
Klik her for at høre lydfilentådenes :  vi holdt 'tonnes (pause).
Klik her for at høre lydfilentål :  å steld eller gi sæj te 'tåls (slå sig til tåls).
Klik her for at høre lydfilentåle :  å 'tu·l - æ 'tol - 'tu·ld - hæ 'tu·ld.
Klik her for at høre lydfilentålig :  'tålle (tålmodig, godmodig, fx om en hest).
Klik her for at høre lydfilentårntrækker :  e 'tårntrække (fangevogteren i Nordborg).