A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

(Du kan høre udtalen ved at klikke på lyd-ikonet til venstre for ordet.)Klik her for at høre lydfilenvade :  å 'voj· (Nordals); e 'su·l dænd 'voje (solen har svært ved at trænge igennem skyerne).
Klik her for at høre lydfilenvadike :  å 'vajk, 'våjk (Sønderherred; = vade); hand 'geæ å 'vajke i-e.
Klik her for at høre lydfilenvadmel :  'vajmol; 'vajmols 'klæ·.
Klik her for at høre lydfilenvag :  'va·gh (våge i is).
vagen :  se vågen.
Klik her for at høre lydfilenvagt :  en 'vaght (vægt).
Klik her for at høre lydfilenvakkelsindet :  'vakkelsinde (vægelsindet).
vakkelvorn :  'vakkelun eller -vun.
Klik her for at høre lydfilenvakker :  en 'vakke 'sæl· (prægtig fyr, se selle).
Klik her for at høre lydfilenvalidere :  vali'die (blære sig, kro sig, fra fransk valide, latin validus = stærk, kraftig. Almsted, Augu­stenborg); hand vali'dæ sæj.
Klik her for at høre lydfilenvalk :  en 'volk, flertal 'volke; hand æ så 'fie (fed) te hand hæ 'volke i e 'nak·; e 'hu·s sætte 'volke (strømperne hænger i ål. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenvalke :  å 'volk· (dyppe de hjemmestrikkede strømper i varmt vand og derefter gnide dem kraftigt på et valkebræt).
Klik her for at høre lydfilenvalkebræt :  et 'volkbret, 'vålkbret.
Klik her for at høre lydfilenvalketræ :  et 'volktre = valkebræt.
Klik her for at høre lydfilenvalnød :  'volnö, flertal 'volnörre, eller 'vå·nö, flertal ­ -nörre.
Klik her for at høre lydfilenvalnøddekerne :  'vå·nökjæn· (Himmark).
Klik her for at høre lydfilenvammel :  hand blöw 'vammel (fik kvalme); også hand æ en 'vammel 'ka·l!
Klik her for at høre lydfilenvand :  e 'vand (Sjellerup), e 'vånd (størstedelen af Als); e 'tre·sk æ 'fuld· åw 'vånd; e 'vånd æ 'lyt (lunkent, se ly).
vande :  se dygge.
Klik her for at høre lydfilenvandhose :  en 'vånd'hus (skypumpe).
Klik her for at høre lydfilenvandhus :  et 'våndhus (gammeldags wc; se også appartement og sekret).
Klik her for at høre lydfilenvandhøvl :  en 'våndhöwl (spøgende = karklud. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenvandkok :  en 'våndkåk (regnspove).
Klik her for at høre lydfilenvandkold :  de æ 'våndkoldt (koldt og fugtigt vejr).
Klik her for at høre lydfilenvandmølle :  en 'våndmöll.
Klik her for at høre lydfilenvandmåde :  et 'våndma· (vaterpas).
Klik her for at høre lydfilenvandplask :  et 'våndplask (vandpyt).
Klik her for at høre lydfilenvandplasker :  en 'våndplaske (vandmand).
Klik her for at høre lydfilenvandskræk :  'våndskræk.
Klik her for at høre lydfilenvandslag :  et 'esseldt 'våndslaw (en ordentlig byge).
Klik her for at høre lydfilenvandslap :  en 'våndslap (se vandplasker).
Klik her for at høre lydfilenvange :  en 'vang· (større gren); dæ foldt en 'vang· 'næn 'o· ham å slåw ham i'jæl (Himmark).
Klik her for at høre lydfilenvankantet :  'våndkåndte (klodset).
Klik her for at høre lydfilenvanke :  dæ vangke 'it månne 'ua (ord = der blev ikke sagt meget).
Klik her for at høre lydfilenvansyne :  de 'vansyn ham (skæmmer).
Klik her for at høre lydfilenvant :  de æ jå 'om vondt (hvordan) 'fålk æ 'vån (det gælder jo om, hvad folk er vant til).
Klik her for at høre lydfilenvante :  å 'vånd·t (savne, mangle. Nordborg); 'van·t; æ 'våndte min 'knyw; vi 'vånd·tes 'engen 'teng.
Klik her for at høre lydfilenvantreven :  hand æ 'vandtröwte (forsømt).
Klik her for at høre lydfilenvaps :  vappes (kælenavn til hunden); do ska 'it væ 're (ræd) få 'vappes; en 'sø·de 'væppe (Mommark), 'væppes (Stevning).
Klik her for at høre lydfilenvare (1) :  å 'va· - æ 'va - 'va· - hæ 'va (passe, vogte); å 'va· e 'bøö·n (passe børnene); hand 'va e 'kue (vogter koen); hand blöw 'va· 'a (advaret, gjort opmærksom på, fik besked om).
Klik her for at høre lydfilenvare (2) :  de 'va· 'læ·nge (varer længe); 'va· (varede).
Klik her for at høre lydfilenvareskrin :  et 'va·skrin (hyttefad).
Klik her for at høre lydfilenvaretræ :  et 'vå·tre, flertal -treæ (kragetræer til tagrygning).
Klik her for at høre lydfilenvarm :  varm, va·m; en 'va·m 'somme; de æ et 'va·mt 'væ·.
Klik her for at høre lydfilenvarme :  hand 'hær-e mæ e 'værm·t (har det med var-me); 'hold sæj i e 'værm·t.
Klik her for at høre lydfilenvarmøl :  varm'öl (Brandsbøl = øllebrød).
Klik her for at høre lydfilenvarmølsk :  å væ varm'ölsk = ølsyg.
Klik her for at høre lydfilenvarp :  en 'varp (halvdelen af en ager, se ager).
vaterpas :  se vandmåde.
Klik her for at høre lydfilenve :  'vie; æ hæ 'vie i e 'tænde (ondt i tænderne).
vebyld :  se verrebyld.
Klik her for at høre lydfilenved (1) :  æ va 've (jeg var til stede); æ dæ 'nåwe 've ham å 'gye (er der noget ved ham'); 'gåt 've·e (»godt ved det« = veltilpas).
Klik her for at høre lydfilenved (2) :  væj (= træ, se bageved).
Klik her for at høre lydfilenvedbrændt :  'vebrænd (sveden).
Klik her for at høre lydfilenveddike :  e 'værke (fedtegrever).
vedelskringle :  se waleskringle.
Klik her for at høre lydfilenvedkast :  e 'væjkast (plads ved gården, hvor brændselet ligger); di hæ 'oldti nåwe 'brændsel 'lo·j (lagt, liggende) i e 'væjkast.
Klik her for at høre lydfilenvedsteldet :  en 'væjstældt 'vun (Brandsbøl en vogn uden bundbræt og kasse, fx til at køre tømmer på).
veffer :  se væver.
Klik her for at høre lydfilenveg :  vygh, vyghe (blød, fx om kage) e 'tår·t va 'findt 'vygh (Broballe), 'vyghe (Himmark).
vege :  se pilevege.
Klik her for at høre lydfilenvegehors :  en 've·gh-ås (vægelsindet person. Almsted. Traditionel leg. Et vegehors kan bestå af to kunstigt lavede hoveder med en lang hals. Disse blev fæstet til en plejl. Med disse kunstige hoveder over sit eget hoved blev personen indhyllet i et lagen. Det var et uhyggeligt syn. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenvej (1) :  en 'væj; hand ho 'it 'möj· å sæt i 'væj 'mæ ­(havde ikke meget at starte med); hond kam 'fæjt o 'væj· (kom galt af sted, fx ved ulykke); hon æ o 'ånde 'væj· (»på andre veje« = gra-vid); hand tåw 'vældigh te 'væj· (»tog på vej«, gjorde alarm).
vej (2) :  se ved.
Klik her for at høre lydfilenvejbrudt :  'væjbråt (gået i stykker, om vogn, også om fodtøj); e 'kø·töj blöw 'væjbråt o e 'væj (Himmark).
Klik her for at høre lydfilenveje :  å 'væj· - æ 'væje - 'væje eller 'våw - hæ 'væje ­eller 'våwn; æ ska 'hæn å hå mæ 'våwn; æ 'våw mæ e 'goa (jeg vejede mig i går).
Klik her for at høre lydfilenvejr :  e 'væ· eller 'veæ·; de moghe 'sammel i e 'væ· (trækker sammen); nåwe 'ruske 'veæ (flertal; ustadigt vejr, se ruskig); de æ et 'gåt 'veæ å 'brue i (lufte tøj); å kom te 'veæs (se komme); hon 'herre (hiver) ætte e 'veæ.
Klik her for at høre lydfilenvejre :  e 'klöwebygh (kløverbyggen) ska 'gåt 've·res; e 'hye æ 'gåt 've·re (lufttørret).
Klik her for at høre lydfilenvejrglas :  et 'veæglas, 'væ·glas (barometer); e 'veæglas ste nåk 'lawt (humøret er dårligt).
Klik her for at høre lydfilenvejrlig :  å gö 'væj·le (gøre vrøvl).
Klik her for at høre lydfilenvejrmølle :  en 'væ·möl· (se himphamp).
Klik her for at høre lydfilenvejrvinge :  'alde et 'væ·veng eller 'vengkvæ· (ikke et vindpust).
vejter :  se vægter.
Klik her for at høre lydfilenvekke (hen) :  væk 'hæn (henkoge, tysk einwecken, efter glas­sene fra fabrikken Weck).
Klik her for at høre lydfilenveksle :  å væssel 'pæ·ng.
Klik her for at høre lydfilenvekslet :  'væsle (om gammel hest, som går ned i knæ­ene).
Klik her for at høre lydfilenvel :  næj væl 'da (nej da!)
Klik her for at høre lydfilenven :  væn (når); væn hand 'kømme (når han kommer). Se også blæse.
Klik her for at høre lydfilenvend :  hand 'kømme 'li·gh et 've·nd; 'væ·nd.
Klik her for at høre lydfilenvende :  'så ska vi 'si· vondt 'fålk æ 'væ·nd (så skal vi se, hvordan folk er vendt, om de er i godt ­humør).
Klik her for at høre lydfilenvente :  å 'vind·t - æ 'vindte - 'vind·t - hæ 'vindt; så kånd e 'vind·t (så kan det vente).
Klik her for at høre lydfilenverden :  'værren; de æ en 'essel 'værren vi 'löwe 'i (det er en forfærdelig verden vi lever i).
Klik her for at høre lydfilenverrebyld :  en 've·byld (på kreaturer byld som indeholder oksebremsens larver, fra verre eller verne = oksebremselarve).
Klik her for at høre lydfilenvibe :  en 'vi·f, flertal 'vi·fe.
Klik her for at høre lydfilenvide :  å 've·e - æ 've - 'vest - hæ 'vest; de hæ æ fåwn å 've·e (fået at mærke); de æ 'it 'gåt å 've·e; hand væl 'it ve åw dæm å 'sæj·; de 've· æ 'nåk; de ve æ 'it åw; 've· do 'va - e 'påtmånd 'gye et 'fa (se pottemand); hand vest 'it 'te sæj 'miæ (var helt fra den, ikke ved bevidsthed); æ 'vet-e (Brandsbøl), æ 'vit-e (Sydals), æ ve 'it-e (nyere = »jeg ved det ikke«); hand 'va så 'su· som æ ver 'it ekke 'va (»så sur som jeg ved itte (ikke) hvad«); æ 'verke'va (ved ikke hvad); æ 've æj 'bæt (ved ikke bedre, nu 'it); æ ve 'it ekke 'hælde... (jeg ved det heller ikke...); 'vest do (»vedst du«, Lavensby 1953, gam­meldansk form); de hæ æ 'olde fåt te 've·ren (Mommark), te 'værren (Nordals), 'virren (Sydals) = det har jeg aldrig fået til vidende, fået at vide).
vie :  se ve.
Klik her for at høre lydfilenvifte :  en 'vöw·t (gåsevinge).
Klik her for at høre lydfilenviis :  de æ en 'vi·s 'væj (det er rigtigt, en selvfølge); do ska 'it gø mæ 'nåwe 'vi·s (du skal ikke bilde dig ind, at du er klogere, ikke fortælle mig noget). ­
Klik her for at høre lydfilenviks :  veks (skosværte, tysk Wichs).
Klik her for at høre lydfilenviksbørste :  et 'klaks eller 'klask mæ e 'veksbo·st (det tager kun et øjeblik).
Klik her for at høre lydfilenviksdut :  'veksdut (skosværtedåse).
Klik her for at høre lydfilenvikse (1) :  å 'veks e 'skue (pudse skoene); å væ 'opvekse (have viks i skægget).
vikse (2) :  veks (onanere).
Klik her for at høre lydfilenvikskasten :  'vekskasten (skosværteæske).
Klik her for at høre lydfilenvild :  'vild o e ka're·t (galt afmarcheret); hand va kommen i e 'vild· 'hund· (gået i hundene).
Klik her for at høre lydfilenvildere :  'vilde (bedre, kønnere); hon va dænd 'vildest 'pi·gh; di 'vildest (de kønneste) hæ 'spildt 'næn 'a sæj (kunne man sige ved bordet, de som så ned ad sig var så de »vildeste«).
Klik her for at høre lydfilenvildkål :  e 'vildkol (agerkål), nyere 'aghekol.
Klik her for at høre lydfilenvilje :  e 'ville; fro 'lild·dom 'åw (fra han var lille) va han 'vån te å 'fo· sin 'ville.
Klik her for at høre lydfilenville :  æ 'væl eller 'völ, æ 'vild· - hæ 'vild; hand völ 'gjæn· go 'fålk ynde e 'öjn· (indsmigre sig).
Klik her for at høre lydfilenvillig :  hand vå 'oldt få 'ville (han var alt for villig).
Klik her for at høre lydfilenvimle :  å vemmel ham 'åw (afvise ham); hand blöw 'åwvemle (afvist).
Klik her for at høre lydfilenvimmel :  vemmel (borsving, sammenlign Vimmelskaftet i København).
Klik her for at høre lydfilenvimmelbenet :  hand æ 'vemmelbenne (skævbenet).
Klik her for at høre lydfilenvind :  vi va 'hi·ldt egæmmel e 'vind (udkørt; hele Als).
Klik her for at høre lydfilenvinde (1) :  å vind 'ga·n; hon vinde 'ga·n - vondt - hæ 'vonden.
Klik her for at høre lydfilenvinde (2) :  en 'vind· (forbinding; fra tysk).
vinde (3) :  se vindu (med sammensætning).
Klik her for at høre lydfilenvindepind :  en 'vind·pind (til at vinde garn på).
Klik her for at høre lydfilenvindle ud :  hand blöw 'uvemle (smidt ud).
Klik her for at høre lydfilenvindsel :  et 'vindsel (garnnøgle).
Klik her for at høre lydfilenvindsk :  e 'dö va 'hi·ldt 'vindsk (døren var helt skæv).
Klik her for at høre lydfilenvindsk :  e 'dö va 'hi·ldt 'vindsk (døren var helt skæv).
Klik her for at høre lydfilenvindu :  et 'vinde, flertal 'vindere; 'beghe 'vindere va 'smarre (begge vinduer var ødelagt); hand fæk 'jen emeld e 'vindere (fik en lige i synet).
Klik her for at høre lydfilenvinduslæder :  et 'vindelæ· (vaskeskind).
Klik her for at høre lydfilenvinge :  en 've·ng, flertal 've·nge.
Klik her for at høre lydfilenvingesid :  e 'råk dænd æ 've·ngesi (kjolen »drypper«, hænger ned ved den ene side).
vingle ud :  se vindle ud.
Klik her for at høre lydfilenvinter :  e 'vindte (i vinter); om 'vindte (om vinteren).
Klik her for at høre lydfilenviolet :  fiffe'læt; en fiffe'læt 'sammetes 'råk (en violet fløjlskjole).
Klik her for at høre lydfilenvippe :  en 'vep· (rug- eller hvedeaks, sammenlign rusme og aks); de va o e 'vep· (lige på vippen); vi speld 'vep· (spillede vippe, en pind på to sten, som man slog til med en længere kæp).
Klik her for at høre lydfilenvippe :  å 'vep·; e 'skif de 'veppe (skibet gynger).
vipstjært :  se dyndløber.
Klik her for at høre lydfilenvirel :  en 've·l (ståltråd); 'pighve·l (pigtråd), 'hönsve·l (hønstråd).
Klik her for at høre lydfilenvis :  ves; hand æ en 'ves 'jen (han er sikker på sig selv).
Klik her for at høre lydfilenvise :  en 'vi·s; en 'gu·j 'vi·s kå en 'gåt 'søng· 'tu· 'gang·, å æ en 'möj 'gu·j, kå en 'gåt 'søng· en 'tri·, so hand e 'månd, så 'tåw hand dænd 'trerre 'dram (en god vise kan man godt synge to gange, og er den meget god, kan man godt synge den tre, sagde manden, så tog han den tredje dram).
Klik her for at høre lydfilenvisen :  e 'vi·sen (kartoffeltop, roetop) flertal 'vi·sen ­eller 'vi·sne; så, no hæ vi e 'vi·sen (de gamle, som kan lære fra sig).
Klik her for at høre lydfilenvisit :  fi'sit.
Klik her for at høre lydfilenvisitte :  di fi'sitte 'möjel 'sammel (besøger hinanden tit).
Klik her for at høre lydfilenviske :  å 'vesk (tørre, tysk wischen); 'vesk dæj om e 'mond!
Klik her for at høre lydfilenvismundet :  'vi·smonde (næsvis).
Klik her for at høre lydfilenvisse :  å 'vis (synge barn i søvn).
Klik her for at høre lydfilenvissnuttet :  'vi·s-snutte (= vismundet).
Klik her for at høre lydfilenvitte :  e'lettevette (en lille smule; gammeldansk vitte, sideform til vætte i betydningen »ting«).
Klik her for at høre lydfilenvogn :  en 'vun (Nordals), vu·n (Sydals), flertal 'vun· (eksempel se kippe, vedsteldet).
Klik her for at høre lydfilenvognskjul :  et 'vun·skywl (vognport).
Klik her for at høre lydfilenvogte :  å 'våw·t (strejfe rundt); 'u· å 'våwt· (ude at more sig); hand 'våwte mæ e 'kue o e 'væj (går og lader koen græsse ved vejen. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenvoks :  våws.
vokse :  se vækse.
Klik her for at høre lydfilenvold :  de geæ 'gus 'våld· öwe 'åld· (Guds magt går over alt. Almsted, Mjang = »det går ad hekkenfeldt til«).
Klik her for at høre lydfilenvolde :  å 'vold· - de 'vælde - 'vold·t - hæ 'voldt, ældre volden (volder, forårsager, men også skyldes).
Klik her for at høre lydfilenvolfejl :  di va 'volfæjl (billige, fra tysk wohlfeil).
Klik her for at høre lydfilenvom :  e 'va·m (én af koens maver).
Klik her for at høre lydfilenvor :  'vå, 'våt; de 'skri·e 'gåt mæ våt 'ar·be.
Klik her for at høre lydfilenVorherres kylling :  vå'hærres 'kylleng (mariehøne).
vorm :  se orm.
Klik her for at høre lydfilenvorte :  en 'oat, flertal 'oat eller 'oate (Nordals), 'uat, flertal 'uat eller 'uate (Sydals).
Klik her for at høre lydfilenvove :  å 'våw· en 'tarm (spise alt, hvad man orker).
Klik her for at høre lydfilenvovegast :  hand æ en 'våwgast (vovehals).
vovs :  se voks.
Klik her for at høre lydfilenvrade :  å 'vro· (rode); hand 'geæ å 'vro·re ve e 'nat (går og roder om natten); e 'bøön 'vro·re (roder) i e 'skit (se også pryne).
Klik her for at høre lydfilenvraderi :  vrorre'ri (roderi); de æ et 'værre vrorre'ri.
Klik her for at høre lydfilenvradet :  'vro·je (parrelysten, om svin) e 'sue æ 'vro·je.
Klik her for at høre lydfilenvradsel :  et 'vråssel (uroligt, vrøvlevornt lille barn).
Klik her for at høre lydfilenvradsle :  e 'ba·n æ be'gyndt å 'vråssel (røre på sig).
Klik her for at høre lydfilenvrags :  'vraghs 'e·feld (små, dårlige æbler).
Klik her for at høre lydfilenvrang :  vrang, intetkøn 'vrawndt (eks. se knave).
Klik her for at høre lydfilenvraple :  hand 'vrable eller vrabbe a'stæj (vralter).
Klik her for at høre lydfilenvreden :  'vræjen (tvær, vranten).
Klik her for at høre lydfilenVredne drenge, unger :  'vræjen 'dræ·nge, 'onge (klejner).
Klik her for at høre lydfilenvrid :  et 'vræjt (ryk. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenvride :  å 'vri - æ 'vrie - vri· - hæ 'vræjen; 'gæt 'tie 'hånd 'vrie 'gæt vo'månne dæ 'æ i min 'rie (gæt tider' hånd vrider - gæt hvor mange, der er i min rede, gætteleg med nødder eller pebernødder).
Klik her for at høre lydfilenvrideskammel :  en 'vri·skammel (det bevægelige stykke på forvognen).
Klik her for at høre lydfilenvriffe :  en 'vref· (lavbenet høne, lille, tæt pige).
Klik her for at høre lydfilenvrigt :  en 'vreght (løftestang. Brandsbøl; hænger vel sammen med vrikke')
Klik her for at høre lydfilenvrille :  en 'vræl· (håndsving på slibesten; Holm).
Klik her for at høre lydfilenvrimle :  å vremmel 'sammel (rulle sammen).
Klik her for at høre lydfilenvrimpel :  en vrempel 'smö (træbeholder med 16 pund smør).
Klik her for at høre lydfilenvrøvle :  en 'vröw·l (hønse- eller gåserede); e 'gjes hæ be'gyndt å legh o e 'vröw·l (se også hønse­vrøvle).
vråde, vråderi, vrådet, vrådsel, vrådsle :  se vrade osv.
Klik her for at høre lydfilenvugge :  en 'vugh·; (den sidste sjat kaffe i kanden kal-des e 'vugh·; får man den ved et selskab, kan der ventes barn i huset).
Klik her for at høre lydfilenvulter :  en 'essel 'vuldte (en værre redelighed); legetøjet eller vasketøjet ligger 'vuldte te 'puldte; vi kånd 'it såndt hå jæ 'sa·ghe te å legh 'vuldte te 'puldte (Guderup); den 'mind·st åw e 'bøö·n va et 'let 'tyght (lille, tyk) 'vuldte; do æ et 'reghte 'vuldte (uroligt hoved).
Klik her for at høre lydfilenvultre :  å 'vuldte (trimle); e 'bøö·n vuldtre 'rondt o e 'gres; hand fek sæj vuldtere 'u åw e 'sæ·ng.
vupti :  de ska 'go· i en 'vuptigh (i en fart).
vyg :  se veg.
vyge :  se væge.
vyge :  se væge.
Klik her for at høre lydfilenvæd :  ska vi slo 'værres' (skal vi vædde')
vædder :  se ronnevædder.
Klik her for at høre lydfilenvædderet :  'væ·re (parringslysten, om får).
Klik her for at høre lydfilenvæddeskab :  et 'verreskop, 'verrenskop (væddemål).
Klik her for at høre lydfilenvæge :  en 'vygh·, 'vøgh· (til petroleumslampe; se også pilevæge).
vægt :  se vagt.
Klik her for at høre lydfilenvægter :  hand va en 'essel 'væjte (en forfærdelig vovehals, gavstrik).
Klik her for at høre lydfilenvæk :  di ska 'væk, hand æ 'væk, di æ 'væk·.
Klik her for at høre lydfilenvækker :  no 'sjakke e 'vække (vækkeuret går langsomt, se klokke).
Klik her for at høre lydfilenvækrevet :  'vækröwen; 'ma·rens 'pomle (æbleskiver. Nordals) blöw 'vækröwen ætte'hånds som hon ­'baght-em.
Klik her for at høre lydfilenvækse :  å 'væj·s (vokse); hand 'væjse 'gåt.
Klik her for at høre lydfilenvækst :  dæ æ 'engen 'væjst (drift) i ham; hand hæ ­'væjst (vokseværk) i e 'bi·n.
Klik her for at høre lydfilenvælge :  å 'væ·l - æ 'væl (Sydals), å 'vælgh - æ 'vælghe (Nordals - de to former her er låneord i dialekten); æ 'vold· - hæ 'vold; se sikke.
Klik her for at høre lydfilenvælig :  've·le (også om mennesker kåd).
Klik her for at høre lydfilenvælighed :  've·lehe (kådhed).
vælle :  se hvirvel.
Klik her for at høre lydfilenvælte :  å 'væld·t.
Klik her for at høre lydfilenvæltepeter :  en vældte'pe·te (velocipede).
væn :  se ven.
Klik her for at høre lydfilenværd :  veæ, intetkøn vat; de æ 'it et 'snakkend 'veæ (ikke værd at tale om); de æ 'it möj 'vat.
være :  å 'veæ eller 'væ· - æ 'æ - 'va - hæ 'væt; dæ kå væ 'nåwe 'i e (noget om det); de kånd æ 'it· væ 'öwe 'mæ (gå med til, nænne); de æ e 'sa·m (det er det samme); mæ få'låw å 'spö - væn ­ 'æst do' (med forlov at spørge - hvem er du') (se hvem); do æst en 'stua 'sue! (du er en stor so!); do æst en 'tårreskippe æst do! (»æst« er en gammel, nu forældet bøjningsform); vo han va 'an (hvor var han ilde stillet, »på den«); 'va hæ 'heæ væt 'nyt e 'nat (hvad er der sket her i nat'); hand 'hæ væt 'fi·s (han er fyldt 80); de gi æ 'it væt öwe (»det gider jeg ikke været over«, = det gider jeg ikke); væs'guj! (værsågod!)
Klik her for at høre lydfilenværk :  de æ et 'esseldt 'værk (en værre redelighed); hand gæ 'le·t te 'værks (tager sig det let).
Klik her for at høre lydfilenværken (1) :  et 'esseldt 'vörghen eller 'vørgen (rumsteren, slid og slæb).
værken (2) :  se hverken.
værker :  se veddike.
Klik her for at høre lydfilenvæselbær :  'væsselbæ (vilde kirsebær. Mjang).
Klik her for at høre lydfilenvæselbærtræ :  et 'væsselbætre.
Klik her for at høre lydfilenvæve :  å 'vöw· - æ 'vöwe - 'vöwe - hæ 'vöwe; di vöwe 'deskdughe å 'håndtörre (bordduge og hånd­klæder).
Klik her for at høre lydfilenvævel :  en 'vöwel (vævestol).
Klik her for at høre lydfilenvæver (1) :  en 'vöwe.
Klik her for at høre lydfilenvæver (2) :  han 'æ så veffe (hurtig i bevægelsen).
Klik her for at høre lydfilenvørbel :  'vörbel (groftvævet, ternet stof); et 'vørbels ­'fåklæ, 'skøskind (ternet forklæde, se også skødskind).
Klik her for at høre lydfilenvåd :  vue; hand va 'vue e'gæmmel; hand kam 'jæm som en 'vue 'sæl· (fyr, se selle); de va 'vot.
Klik her for at høre lydfilenvådte :  de 'vutte, 'votte (det væsker, er fugtigt).
Klik her for at høre lydfilenvåg (1) :  vå·gh, intetkøn vå·ght (svag, skrøbelig); e 'is æ kon 'vå·gh e'no (isen er kun tynd endnu); de æ kon 'vå·ght (det står dårligt til, fx med en syg).
våg (2) :  se vag.
Klik her for at høre lydfilenvåge :  et 'vagh; di 'ho et 'vagh o e 'is vo di pilke 'tåsk (Himmark); nu 'vå·gh.
vågen :  se vagen.
Klik her for at høre lydfilenvål :  et 'vo·l (skrig, vræl); de va da et 'vældigh 'vo·l hand ga 'fro· sæj.
Klik her for at høre lydfilenvåle :  å 'vo·l (skrige, græde); hand 'vo·ld (tudbrø­lede); hæ 'vo·ld (eks. se sikke).
Klik her for at høre lydfilenvåning :  e 'vånneng (landsbyens fattigkvarter. Brands­