A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

(Du kan høre udtalen ved at klikke på lyd-ikonet til venstre for ordet.)Klik her for at høre lydfilenabber :  affe (hidsig, ivrig, om heste).
Klik her for at høre lydfilenabe efter :  af 'ætte, (efterabe); hand affe 'ætte.
Klik her for at høre lydfilenabekat :  en 'a·fkat (naragtig person).
Klik her for at høre lydfilenabel, abelin :  en a'bi·l (Nordals), abe'li·n (Sydals), (sølvpoppel, bævreasp).
Klik her for at høre lydfilenabild :  'en 'a·fild, flertal 'a·fild (æbletræ).
Klik her for at høre lydfilenabildgård :  en 'affildgå (frugthave).
Klik her for at høre lydfilenad :  'a; vi skal a 'Syndeborre 'te (til S.); kaste noget a e 'væ· (»ad vejret« = op i luften); di må 'sna·t væ 'a (de må snart være ad = være her).
Klik her for at høre lydfilenadjø :  a'djes, a'djøs (farvel).
Klik her for at høre lydfilenadvokat :  affe'kå·t.
Klik her for at høre lydfilenaf :  'åw; hand kånd 'it find sæj 'åw mæ-e (han kan ikke affinde sig med det); hand 'tåw 'old· 'åw em (han tog dem alle sammen).
Klik her for at høre lydfilenafbanket :  'åwbanke (udplyndret).
Klik her for at høre lydfilenafbrækket :  'åwbrække.
Klik her for at høre lydfilenafbud :  'åwbåj.
Klik her for at høre lydfilenafdanket :  'åwdanke (aflagt); æ 'gek mæ hans 'åwdanke 'hat (jeg gik med hans aflagte hat).
Klik her for at høre lydfilenafdasket :  'åwdaske (gået); no æ hand 'åwdaske.
affer :  se abber.
Klik her for at høre lydfilenaffoklet :  'åwfåkle (bremset, hidset ned).
Klik her for at høre lydfilenaffuge :  e 'nybøghning skal 'åwfåwes (nybygningen skal fuges).
Klik her for at høre lydfilenafgift :  'åwgywt.
Klik her for at høre lydfilenafheglet :  'åwhæghle (afstraffet).
Klik her for at høre lydfilenafkævlet :  ''si· å fo 'åwkjæfle (se nu at få kævlet af, hold op med den snak!)
Klik her for at høre lydfilenaflagt :  ''åwloj; e fittes'gild· æ 'åwloj (»fittesgildet« (s.d.) er afskaffet); hon gek 'oldti i 'åwloj 'töj.
Klik her for at høre lydfilenaflukket :  'åwlot (også strikket færdig, om en strømpe).
Klik her for at høre lydfilenaflægs :  'åwleghs (blive gammel).
Klik her for at høre lydfilenafmaset :  'åwmast (forjaget, overanstrengt).
Klik her for at høre lydfilenafmorkset :  'åwmårkse (slået ihjel).
Klik her for at høre lydfilenafmuflet :  'åwmofle (overanstrengt).
Klik her for at høre lydfilenafrakket :  'åwrakke (afmagret).
Klik her for at høre lydfilenafresolveret :  ''åwresål'fe (ekspederet, affærdiget); hand blöw 'haste 'åwresål'fe (bruges vist kun i Nørherred).
Klik her for at høre lydfilenafrettet :  ''åwreghte; hand æ 'gåt 'åwreghte (godt dresseret).
Klik her for at høre lydfilenafrækker :  e 'åwrække (den der rækker negene af vognen).
Klik her for at høre lydfilenafrækkervogn  : di kjö mæ 'åwrækkevun.
Klik her for at høre lydfilenafsenes :  'åwse·nes (Nordals), 'åwsi·nes (Sydals, om ko) dænd ska 'åwse·nes, dænd æ 'åwse·ne (blevet gold).
Klik her for at høre lydfilenafset (fra) :  'åwsjet (fro·) (bortset (fra)).
Klik her for at høre lydfilenafsides :  ''åwsis (1. afsides, 2. liggende på ryggen, fx under en besvimelse, også om får, der er faldet og ikke kan rejse sig fra rygleje).
Klik her for at høre lydfilenafslået :  'åwslawn; de blöw 'åwslawn.
Klik her for at høre lydfilenafsnøflet :  'åwsnøfle (bidt af); hand blöw 'åwsnøfle.
Klik her for at høre lydfilenafsvedet :  'åwsvæjn.
Klik her for at høre lydfilenafsyget :  ''åwsyghe; hand hæ 'åwsyghe (han er blevet rask).
Klik her for at høre lydfilenaftab :  ''åwtaf; e 'må·n æ i 'åwtaf (månen er i aftagende).
Klik her for at høre lydfilenaftaget :  'åwtåwn (fotograferet); hand æ blöwn 'åwtåwn.
Klik her for at høre lydfilenaften :  'åw·ten; e'jåw·ten (i aften); e'jåw·s (i aftes, eks. se ræbbe).
Klik her for at høre lydfilenaftensæde :  åwten'se·e (aftensæde, selskab).
Klik her for at høre lydfilenaftne :  de 'åw·tne 'gåt (det aftner godt, siges om smukt vejr om aftenen).
Klik her for at høre lydfilenaftægt :  'åwtæjt (se også ophold).
Klik her for at høre lydfilenag :  et 'agh (kørsel); et 'rast 'agh (en hurtig kørsel).
Klik her for at høre lydfilenag-ag :  en 'agh-'agh (børneseng eller vugge (børne­sprog)).
Klik her for at høre lydfilenage (1) :  'en 'a·gh (lukket rum mellem to ladebygninger, til at køre vognen ind i).
Klik her for at høre lydfilenage (2) :  'å 'a·gh (nutid (gammeldags)) æghe, (nu) aghe;) æ 'æghe mæ 'Bojsen so hon e'fåstemo hon 'sa o e 'væj o et knøp 'halm (jeg ager med Bojsen, sagde fostermoderen (jordemoderen), hun sad på vejen på et knippe halm. (Hun havde siddet på halmen bag i en slæde)); di aghe 'möj 'sammel (de følges meget ad) må æ 'a·gh 'mæ' (må jeg køre med'); di æ 've å a·gh 'ind (de er ved at age ind, køre korn hjem); di kømme 'a·ghend (de kommer kørende).
Klik her for at høre lydfilenagedyne :  'a·ghdy·n (agehynde = agepude).
Klik her for at høre lydfilenagepude :  et 'a·ghpu·, flertal 'a·ghpurre.
Klik her for at høre lydfilenager :  en 'a·ghe, flertal 'a·ghere; en 'a·ghe hæ tu· 'varp å en 'varp 'tu· 'kast (gammel markind­deling, se også »varp« og »kast«).
Klik her for at høre lydfilenageskår :  'askå (gennemkørsel (lukket) mellem lade og stald).
Klik her for at høre lydfilenagestol :  en 'a·ghstol.
Klik her for at høre lydfilenaggervas :  akke'va·s (besvær; omdannet af (tysk og) fransk aggravation, ældre fransk også ag­gravance); sikket akke'va·s æ ho (havde) inden æ slåp ind!
Klik her for at høre lydfilenagraman :  gra'mang, flertal gra'mange (garneringer = kantbånd).
Klik her for at høre lydfilenagte :  å 'awt (se efter, passe på); awt 'ætte; 'awt 'no.
Klik her for at høre lydfilenakke :  'de æ 'skit å 'de æ 'dæj (dej) so e 'ku·n, da ho e 'ba·n 'akke (skidt) i e 'ba·ghtråw; e 'ku· 'akke; law 'akkes (gøre bæ).
Klik her for at høre lydfilenakkordere :  akke'die, akke'dee (blive enige); no må i 'sie (se) å blyw akke'dee.
Klik her for at høre lydfilenakkurat :  ak'rå·t, ako'ri·de'rå·tens (netop); en ak'rå·t 'månd (en ordensmand).
Klik her for at høre lydfilenaks :  et 'aws; et 'bygh-aws (bygaks; aks bruges kun om byg, sml. rusme, vippe).
Klik her for at høre lydfilenal :  di kam 'old· (alle sammen) 'mæ; 'oldt e'law (alt imens).
Klik her for at høre lydfilenalarmere :  ale'mee.
Klik her for at høre lydfilenalder :  et 'olde; et 'gåt 'olde.
Klik her for at høre lydfilenalderagtig :  'oldeawte (ældre, halvgammel); hand 'fæk sæj en 'oldeawte 'ku·n.
Klik her for at høre lydfilenaldrig :  'alde, 'olde, ålde (Sydals); 'alde 'bæt (aldrig mere, se bet).
Klik her for at høre lydfilenalen :  en 'a·l (alenstok).
Klik her for at høre lydfilenalge :  alge (ålejern).
Klik her for at høre lydfilenAllerknappest :  'olde'knappest (knap nok, næppe).
Klik her for at høre lydfilenalligevel :  e'lighel (se også i hvilket).
Klik her for at høre lydfilenalmanak :  do trøkke 'röj· alme'nakke (du fantaserer. Mom­mark).
Klik her for at høre lydfilenalter :  'oldte; de æ da 'engen 'oldte (»Så fint skal det da ikke være«).
Klik her for at høre lydfilenaltereret :  alte'rie, ande'ree (ophidset, nervøs); æ blöw da 'nåwe så ande'ree law hon kam 'ind.
Klik her for at høre lydfilenaltid :  'oldti; hand smyghe (kryber) 'oldti 'u·n'om.
Klik her for at høre lydfilenalvor :  'alle, 'allå; de æ 'allå.
Klik her for at høre lydfilenambligeret :  amble'sjie, amble'see (virksom, stræbsom, fra fransk employer).
Klik her for at høre lydfilenamdam :  'amdam (stivelse, fra fransk amidon; hand ser· å fælde i 'amdam (han sidder og falder i staver).
Klik her for at høre lydfilenamok :  al'mok, alle'mok.
Klik her for at høre lydfilenampløj :  am'plöj (beskæftigelse, underholdning; også område) de æ et 'gåt am'plöj te 'di 'bøön, 'di kre'tu·re (fra fransk emploi).
Klik her for at høre lydfilenan :  vo hand va 'an (hvor var han ilde stillet).
Klik her for at høre lydfilenand :  en 'ånd, tu· 'ænde å 'try 'kyllenge (én and, to ænder og tre kyllinger).
Klik her for at høre lydfilenandagt :  mæ 'andaght (med interesse); I ska jo hå ­'an­daght te jært 'ar·be (opmærksomhed ved ­jeres arbejde, jf. hollandsk aandacht = opmærksomhed).
Klik her for at høre lydfilenanden :  'a·nd, 'å·nd; de ho en 'a·nd eller en 'å·nd 'it gye (det havde en anden en (jeg selv) ikke gjort); e 'feske 'ho 'it 'å·ndt som 'skroffe å 'slæt­tenge (rødspætter). ­
Klik her for at høre lydfilenanderledes :  'åndlånds.
anet :  se arnet.
Klik her for at høre lydfilenange :  en 'ang (lugt, luftstrøm, antydning) nyere en 'a·n (anelse).
Klik her for at høre lydfilenanlagt :  hand ho 'li·gh fåwn e 'goa (haven) 'anloj.
Klik her for at høre lydfilenAnne Sofie :  så må do kold mæ an· so'fi 'låwtlu·gh (loft-­luge; »så må du kalde mig Mads«).
Klik her for at høre lydfilenansat :  e 'blåste ho 'gåt 'ansæt (blosteret (frugtblomsterne) var godt ansat).
Klik her for at høre lydfilenanskrevet :  'gåt 'anskröwn (vel anskrevet, om personer).
Klik her for at høre lydfilenanstalt :  en 'anstaldt (en ubestemt genstand); 'si· no å gø 'anstaldte (se nu at få begyndt); sikke nåwe 'anstaldte (forberedelser, ulejlighed).
Klik her for at høre lydfilenanstejlende :  kom· 'anstæjlend (komme gående); hand kam 'anstæjlend 'de· 'met o e 'ætte'merra (midt på ­eftermiddagen).
Klik her for at høre lydfilenanstillet :  'ansteldt; de hæ blöwn 'gåt 'ansteldt (det er ble­vet godt lavet); hand hæ blöwn 'gåt 'ansteldt (har fået en god ansættelse).
Klik her for at høre lydfilenanstukken :  'anstokken (smittet, fra tysk anstecken).
Klik her for at høre lydfilenantog :  'antågh (antræk, påklædning, tysk Anzug).
Klik her for at høre lydfilenantræk :  de va da et 'mæ·kle 'antræk (en mærkelig på­klædning).
Klik her for at høre lydfilenaparte :  a'partigh, a'pa·tigh 'gry·n (»aparte gryn«, mu­se­lorte i mel, brød eller grød; også »sær person«).
Klik her for at høre lydfilenapotek :  affe'te·k.
Klik her for at høre lydfilenappartement :  et parte'mang (wc, se også sekret; også 'våndhus, vandhus).
Klik her for at høre lydfilenapril :  a'præl a'præl (»aprilsnar«).
Klik her for at høre lydfilenar :  'a; hand ho et 'slemt 'a o e 'kja·f (han havde et slemt ar på kæben = kinden).
Klik her for at høre lydfilenarbejde (1) :  et 'stuet, 'stuat eller 'stoat 'ar·be (stort arbejde).
Klik her for at høre lydfilenarbejde (2) :  å 'ar·be.
Klik her for at høre lydfilenarbejdsfjedervogn :  'arbes'fi·vu·n.
Klik her for at høre lydfilenarm (1) :  en 'arm, 'tu· 'ar·m; dæ æ 'brække en 'arm o e 'sjölbende (selvbinderen).
Klik her for at høre lydfilenarm (2) :  en 'arm 'månd, a·mt (fattigt).
Klik her for at høre lydfilenarmehus :  e 'a·mhus (fattighuset).
Klik her for at høre lydfilenarnet :  'a·net (arret, tørskorpet, om en mark efter pløjning).
Klik her for at høre lydfilenarrig :  'arre; 'erre 'arre (edderarrig, ikke almindeligt, men brugt af Martin N. Hansen i »Mosters Gravsten«).
Klik her for at høre lydfilenars :  slo 'å·sen öwe 'kåld, slo 'å·sen öwe 'ho·j (slå en kolbøtte; se også kapøjstre, kytte krage, slå kat); æ 'tåt da te'sist te æ va blöwn 'hi·ld 'å·s (jeg syntes til sidst, at jeg var blevet helt »ars« = bagud, til overs).
Klik her for at høre lydfilenarsballe :  e 'åsbaldere (røvballerne).
Klik her for at høre lydfilenarsbuks :  en 'å·sbåws (buksetrold).
Klik her for at høre lydfilenarv :  et 'stu·t, 'stuat, eller stoat 'ærret (stor arv).
Klik her for at høre lydfilenarve :  hand 'ærre (arvede) en 'tæm·le 'slat ætte hans 'faste.
Klik her for at høre lydfilenarvegods :  'ærregos (mest om ting).
Klik her for at høre lydfilenask :  en 'ask (æske); en ask 'svalstekke (en æske svovlstikker).
ask (træ) :  se esk.
Klik her for at høre lydfilenaske :  'a·sk.
askeble :  se eskeble.
askeløgle :  se eskeløgle.
Klik her for at høre lydfilenatten :  'old 'atten (alle sammen); di 'kam 'old 'atten (de kom alle sammen).
Klik her for at høre lydfilenausbund :  'åwsbondt (spilopmager, gavtyv; fra tysk); ­'åwspolt (Almsted).
Klik her for at høre lydfilenavn :  en 'awn (en række kornskokke på marken).