A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

(Du kan høre udtalen ved at klikke på lyd-ikonet til venstre for ordet.)sa :  se sæ.
Klik her for at høre lydfilensabel :  en 'så·fel (sabel. Sønderborg).
Klik her for at høre lydfilensadde :  en 'sa·, flertal 'sarre (græstørv).
Klik her for at høre lydfilensaddeløben :  'sa·låffen (tilvokset med kvikgræs); e 'mark va 'hi·ldt 'salåffen åw 'kvæ·ghere (se kvæge).
Klik her for at høre lydfilensadel :  en 'sajel.
Klik her for at høre lydfilensaft :  saft = gelé; æ völ hå 'saft o e 've·kagh (jeg vil have gelé på franskbrødet; rigsmål »saft« = 'tynd 'saft).
Klik her for at høre lydfilensag :  å fo 'sægh a 'stæj = stifte ufred. Se også sikker.
Klik her for at høre lydfilensagte (1) :  sawt (sagtens); de æ 'sawt 'so·j (let sagt); de kå vi da 'sawt.
Klik her for at høre lydfilensagte (2) :  do ska snak 'saw·t te e 'ba·n 'it blywe 'va·ghen (bliver vækket).
Klik her for at høre lydfilensagte (3) :  e 'ræ·n (regnen) 'sawtes (sagtnes).
Klik her for at høre lydfilensakkerere :  'bånd· å sakke'rie (bande og sværge; fransk ­sacrer).
Klik her for at høre lydfilensaks :  en 'saws; e 'möl· steæ i 'saws (i kryds), modsat i kås (i kors, fx ved begravelse).
Klik her for at høre lydfilensakse :  vi 'sakse e 'kjø (hakker kødet med en kniv); vi 'sakse da 'oldti e pa'sille.
Klik her for at høre lydfilensaksebræt :  et 'saksebret.
Klik her for at høre lydfilensakser :  en 'sakse (hakkekniv).
Klik her for at høre lydfilensald :  sold (stivelse).
Klik her for at høre lydfilensalde :  e 'ga·n blöw 'solde (trendegarnet blev smurt med sald, en kogt blanding af rugmel og vand, for at trådene ikke skulle briste).
Klik her for at høre lydfilensalopdug :  en sa'lopdugh (stort, firkantet sjal, der blev lagt sammen til en trekant. Sammenlign hærdedug).
Klik her for at høre lydfilensalt :  soldt; de æ kon 'soldt te e 'brø·, e 'smö ska æ 'ti·n 'uenfå (det er kun salt til brødet, smørret skal jeg tjene udenfor).
Klik her for at høre lydfilensalve :  en 'salle; en 'essel 'salle (en forfærdelig ­masse, irettesættelse).
Klik her for at høre lydfilensalvet :  en sol'fæt (serviet).
Klik her for at høre lydfilensalvie :  sål'væj· (Svenstrup), sal'vi· (Mommark).
Klik her for at høre lydfilensamarie :  en sa'marre (præstekjole, plattysk Samari, fra fransk chamarre = pelsbesat frakke, fra italiensk simarra = lang klædning).
Klik her for at høre lydfilensamme :  e 'sa·m; få e 'ba 'sa·m (kun for det samme); de æ 'ba 'it e 'sa·m (det er bare ikke det samme, ­ligemeget); sawt e 'sa·m (lige meget).
Klik her for at høre lydfilensammen :  de morre 'sammel i e 'væ· (se mudre).
Klik her for at høre lydfilensammenkramlet :  'sammelkramle (sammenkrøllet).
Klik her for at høre lydfilensammenmokket :  'sammelmåkke (brokket sammen).
sammenmorret :  se sammenmudret.
Klik her for at høre lydfilensammenmudret :  'sammelmorre; eks. se familie.
sammenskarret :  se sammenskarvet.
Klik her for at høre lydfilensammenskarvet :  dænd æ 'sammelskarre (sat sammen, øget); væn e 'bjælke 'it æ 'lang· 'nåk blywe di 'sammelskarre.
Klik her for at høre lydfilensammensovset :  'sammelsåwse (blandet).
Klik her for at høre lydfilensammenstiklet :  'sammelsteghle; di hæ sæj 'sammelsteghle (sam­mensvoret sig for at skade andre. Himmark).
Klik her for at høre lydfilensammet :  'sammet (fløjl, tysk Samt); en 'sammetes 'råk (fløjlskjole).
Klik her for at høre lydfilensand :  e 'så·nd (sandet; eksempel se høstreb. Kegnæs Sand, naturnavn).
Klik her for at høre lydfilensans :  ekken 'sånds (sikken redelighed!); et 'fæjt 'sånds (stort besvær. Sydals).
Klik her for at høre lydfilensanse :  å 'sånd·s (ordne, sætte i stand); hon æ 'sekke te å 'sånd·s 'om sæj (god til at holde orden); å fo sit 'töj 'såndse (ordnet); di ska hå e 'såndse (sat i stand); di hæ 'såndse 'gåt (de har klaret sig godt; se også standte).
Klik her for at høre lydfilensat :  sat (mæt).
Klik her for at høre lydfilensats :  en 'jen 'sats (endnu en portion).
Klik her for at høre lydfilensatte :  de 'satte 'it (det mætter ikke).
savle :  se sægle.
Klik her for at høre lydfilenschauer :  et 'sjawe (byge, fra tysk); de va 'kons et let 'sjawe.
Klik her for at høre lydfilense (1) :  'se kal (»kom, lille kalv!«)
Klik her for at høre lydfilense (2) :  å 'si·; æ 'sie eller sje - såw - hæ 'sjet; hand hæ 'nåwe å 'si· te (noget at bestille); æ 'sie 'it så 'grå·ndt (tydeligt) længe; 'siæ 'Håns 'ætte mæ væn æ 'dåndse' æ kam 'ba· 'ind å 'si· te jæ (se til jer); hand sje 'gåt 'u; hand hæ 'oldti sjet 'gåt 'u; tak få 'sjet (»tak for, hvad jeg har set«, for synet); hand kånd 'it 'sjæl 'si· sæj te 'nåwe (kan ikke finde på, hvad der skal gøres); vi må helde si 'o· (se tiden an).
Klik her for at høre lydfilensegl :  en 'seghel (til at skære korn og frøafgrøde eller tynde kviste med. Almsted).
Klik her for at høre lydfilensejgmyget :  e 'skåwlskawt va 'sæjmyghe (stærkt og smidigt).
Klik her for at høre lydfilensejlegunge :  en 'sæj·lgong· eller sæjl'gong· (is, der gynger under en; også brugt om folks adfærd i løftet stemning).
Klik her for at høre lydfilensekret :  seghe're·t (gammeldags wc, »hemmelighed«); se appartement, vandhus.
Klik her for at høre lydfilenselle :  en 'sæl· (fyr, tysk Geselle); en 'vakke 'sæl· (en prægtig fyr); hand va en 'næt 'sæl·; hand kam 'jæm som en 'vue (våd) 'sæl·.
Klik her for at høre lydfilenselv :  sjæl (Nørherred), sjöl (Sønderherred), sjöl er nok den ældre form; 'skøt· sæj 'sjöl (passe sig selv); do kå 'sköt· dæj 'sjöl; hand 'skøtte sæj 'sjæl.
Klik her for at høre lydfilenselvbeden :  di kam 'sjælbæjn, 'sjælböjn eller 'sjælbæjns te 'kåst (bryllup).
Klik her for at høre lydfilenselvbinder :  en 'sjölbende, 'sjælbinde.
selvbuden :  se selvbeden.
semp :  se sennep.
semperfi :  se sempervivum.
Klik her for at høre lydfilensempervivum :  sæmpere'fi (husløg brugt til lindring på brandsår).
Klik her for at høre lydfilensen :  si·n; e 'ku· æ 'si·n (koen er gold); de æ 'si·ndt å hak 'rörre (det tager tid at hakke roer).
Klik her for at høre lydfilenseng :  en 'sæ·ng, flertal 'sæ·nge; æ i i 'sæ·nge (er I i seng; gammel bøjningsform); no ska do i 'sæ·ng min 'dræ·ng. Nu 'sæng, 'sænge.
Klik her for at høre lydfilensennep :  semp; 'ki·f (ked af det) som en 'kat i 'semp.
serviet :  se salvet.
Klik her for at høre lydfilensid :  si, intetkøn sit (vid, lang, om tøj); de hænge få 'sit (for langt ned); be'va· vos ma'ri, din 'særk æ få 'si! (Almsted).
Klik her for at høre lydfilensidde :  å 'se - æ 'serre - 'sa - hæ 'sæt; hand va 'ind· å 'se (i fængsel); hand serre å 'glue (sidder og glor); blyw 'sæt (bliv siddende! Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilensiddebræt :  et 'sebret (på vogn. Almsted).
Klik her for at høre lydfilenside :  en 'si·; å fo 'nåwe te 'si· (få af vejen, også få til overs, på kistebunden); 'sis om 'sis eller 'sis å 'sis (side om side); hand 'sa 'sis 'op a 'hind· (ved siden af hende); hand 'gek 'sis 've (ved ­siden af).
Klik her for at høre lydfilensiden :  sen; få 'kårten 'sen (for kort tid siden); få 'let 'sen, få 'nåwe sen.
Klik her for at høre lydfilensidevende :  en 'blie (et lagen, se ble) dænd blöw 'si·vænd (ægvendt).
Klik her for at høre lydfilensidst :  te 'sist; hand æ 'oldti mæ e 'si·st 'tågh (sidste tog); de ska 'nåk 'vi·s sæj o e 'si·st 'hå·nd.
Klik her for at høre lydfilensig :  sæj; hand 'fæk sæj en 'oldeawte 'ku·n (han fik sig en halvgammel kone).
Klik her for at høre lydfilensige :  å 'sæj· - æ 'sæje - so - hæ 'so·j; de kå do 'sawt 'sæj· (det kan du sagtens sige); Sønderborg 'saj· (eks. se dippedaje); sæj 'åw (sige fra, ­sende afbud); sæj 'te (sige til, sige besked); no sæje 'æ 'tak få 'mæ å 'lild 'Jör·n! 'ham kå en 'it sæj nåwe 'te ætte (betro noget); de ska 'nåk sæj· 'te (gøre sig bemærket).
Klik her for at høre lydfilensignere :  e 'klåk· sigh'ne (klokken melder til slag. Himmark).
Klik her for at høre lydfilensigte :  en 'seght; jen i e 'hå·nd, jen i e mond å jen i e 'seght (og en i sigte. Siges om bønderkarle, der spiser pandekager).
Klik her for at høre lydfilensik :  et 'sek (lavning, fugtigt sted på marken).
Klik her for at høre lydfilensik-arset :  'sek-åsse (med hængerøv).
Klik her for at høre lydfilensikke :  å 'sek· (synke, lade hænge); (i den tyske tid ville en kone til landdagsvalg. Da hun kom hjem, blev hun spurgt, om hun ho 'vold (havde stemt). Hun svarede måt æ 'vøl (vel) 'vå·l' (ordspil datid af »våle« = græde, falder sammen med datid af »vælge«, se vælge, våle); æ tvat 'it en 'gang sek 'læ·f (jeg turde ikke engang lade læben hænge); e 'båws æ sekke 'ne· (bukserne er sunket); sek 'op i e 'skjøt· (hive op i skør­terne); 'si· no å fo sekke 'te, 'tesekke (se nu at få begyndt!)
Klik her for at høre lydfilensikke-buks :  'sekkebåws (hængerøv).
Klik her for at høre lydfilensikken :  sekken 'li·s (sikken lettelse).
Klik her for at høre lydfilensikker :  hand va 'sekke te å sæt om 'sagh (dygtig til at ordne noget, handle); hand æ 'sekke te å 'öj·s (dygtig til at bruge en økse).
Klik her for at høre lydfilensikrygget :  'sekrøghe (svajrygget); et 'gammeldt 'sekrøghe 'bi·st (en gammel, svajrygget hest).
Klik her for at høre lydfilensilde :  o e 'sild· 'kåndt (i sidste øjeblik).
Klik her for at høre lydfilensimle :  å 'semmel (smøle); æ 'semle jo 'it mæ mit 'ar·be.
Klik her for at høre lydfilensimper :  sempe (tilbageholdende, snerpet, fin på det ­eller lidt sløj).
Klik her for at høre lydfilensind :  di må jo hå 'sind (sans) får-e; de æ da 'engen 'sind 'i (ingen mening i, tysk Sinn); æ æ 'it te 'sinds å sæj 'ja; hand æ fro 'sind·, fro· e 'sind (sindsforvirret).
Klik her for at høre lydfilensindig :  'sinne (Sønderborg).
Klik her for at høre lydfilensin-got :  se'gåt (fra tysk segne Gott; når man kom ind, sagde man »se'gåt«, svar se've (»sid ved«).
Klik her for at høre lydfilensirup :  'tarregrø 'kå·ght i 'vånd mæ 'si·rop 'i.
Klik her for at høre lydfilensi-skål :  en 'siskel (mælkesi til at sætte over malkespanden).
Klik her for at høre lydfilensi-træ :  'sitre (langagtig ramme af træ til at sætte på bøtten, når man siede mælken i gamle dage).
Klik her for at høre lydfilensitse :  no 'setse hand (sætter sig på enden, vel fra tysk hundedressur).
Klik her for at høre lydfilensive :  de siffe 'u (siver ud).
Klik her for at høre lydfilensjak-ibag :  hand blöw sjak e'bagh (sidst).
Klik her for at høre lydfilensjakke :  å 'sjak· (sakke agterud); no 'sjakke do; hand 'sjakke o e 'si·st (bliver affældig, taber sig); no 'sjakke e 'vække (vækkeur, se klokke); sjak 'mat (skakmat).
Klik her for at høre lydfilensjakre :  hand få'steæ 'nåk å 'skakke sæj 'nåwe (skaffe »under disken«); hand hæ 'skaghre sæj 'nåwe.
Klik her for at høre lydfilensjalret :  'sjaldere (sjasket); e 'råk (kjolen) æ så 'sjal­dere.
Klik her for at høre lydfilensjarm :  sja·m (larm, uro); de æ da en 'fæj 'sja·m di 'hælde (holder) e 'jåwten.
Klik her for at høre lydfilensjarm :  sja·m (larm, uro); de æ da en 'fæj 'sja·m di 'hælde (holder) e 'jåwten.
Klik her for at høre lydfilensjatmalket :  e 'ku· æ 'sjatmålke (koen giver kun lidt mælk, er ved at blive gold).
sjippe :  se springe.
Klik her for at høre lydfilensjokke :  å 'sjåk·; 'dænd 'dånds va et 'esseldt 'sjokkend.
Klik her for at høre lydfilensjokkemette :  en 'sjåk·mæt· (rodehoved).
Klik her for at høre lydfilensjullermette :  en 'sjullemæt· (sjuske).
Klik her for at høre lydfilensjullerpels :  en 'sjullepælds (= sjullermette).
Klik her for at høre lydfilensjusk :  en 'sjusk.
Klik her for at høre lydfilensjuskenpels :  en 'sjuskenpælds (= sjuske).
Klik her for at høre lydfilensjælden :  'sjå·lden, nu 'sjælden.
Klik her for at høre lydfilenskab :  et 'skaf åw 'neffetre (elmetræsskab, se niffer).
Klik her for at høre lydfilenskabe (1) :  'it et 'skaftens teng (ikke det, Gud lader ska­be); æ ve 'it mit 'skaffendes 'rå·j; hand 'lawe 'it 'skaftens 'gawn.
Klik her for at høre lydfilenskabe (2) :  'skaw· (skrabe); å skaw· 'bark åw e 'tre·e.
Klik her for at høre lydfilenskabelon :  en skaffe'lu·n (tysk Schablone, fransk échantillon).
Klik her for at høre lydfilenskaberak :  et skaffe'rak (skældsord fra tysk Schabracke = ridedækken, fra tyrkisk).
Klik her for at høre lydfilenskabilken :  et ska'bilken (maske til helligtrekonger, når børn går forklædte fra hus til hus, også grim person, grimt, magert dyr, egl. et modelhoved af træ eller pap, plattysk Schabülk).
Klik her for at høre lydfilenskade (1) :  gö 'ska·j; e 'fråst hæ gö 'ska·j o e 've·e (frosten har gjort skade på hveden).
Klik her for at høre lydfilenskade (2) :  en 'ska· (fuglen), flertal ska·re; væn e ska·re di 'skre·gh i e 'næhe åw et 'jæm va et (var det) 'tæjn te di fæk 'sna·rt 'ne·svis 'fræmme; do 'siæ (ser) så 'höjt som 'ska· i 'fågh (som en skade i snefog = du er vigtig).
Klik her for at høre lydfilenskaderede :  en 'ska·'rie (eksempel se fugl).
Klik her for at høre lydfilenskaft :  et 'skawt.
Klik her for at høre lydfilenskagefods :  så leghe di 'ska·ghfos (om børn med hovedet ved den andens fødder).
Klik her for at høre lydfilenskagle :  en 'skaghel, flertal 'skaghle (en stang på hver side af hesten, som trak et hestekøretøj.
Klik her for at høre lydfilenskal :  en 'skål, flertal skålle, skå·l; e 'skå·l åw e 'tarre (boghveden, se tadder) di æ 'hoa (hårde).
Klik her for at høre lydfilenskarn :  e 'ska·n (også efterbyrd hos kreaturer) e 'ska·n vild 'it go 'fro· e 'kvæj· (kvien) law en ho ­'kalle (kælvet); en kå 'å skyld· e 'ska·n få 'uræt (man kan også beskylde forbrydere uretfærdigt).
Klik her for at høre lydfilenskarns :  hand blöw 'ska·ns (dårlig).
Klik her for at høre lydfilenskarnvorn :  'ska·nun (Nordals), 'ska·nvun (Sydals, ond­skabs­fuld).
skarre :  se skarve.
Klik her for at høre lydfilenskarsk :  de æ 'skask, skast (skarpt, blæsende i ­vejret); de æ 'galdt 'skast e'jåwten; et 'skast 'jön· (hjør­ne); et 'skast 'slågh (gennemtræk, fx i en port).
Klik her for at høre lydfilenskarske :  de 'skarske, 'skaste e'jåwten (blæser en kold vind).
Klik her for at høre lydfilenskarve :  å 'skarre en 'stang (øge, se også sammen­skarve).
Klik her for at høre lydfilenske (1) :  en 'ski·, flertal 'skie.
Klik her for at høre lydfilenske (2) :  de ska 'ski· 'moan 'daw (se morgen).
Klik her for at høre lydfilenskedevand :  'ske·vånd (salpetersyre, af tysk scheiden = adskille - fx guld fra sølv. Sydals), 'ske·lvånd (Nordals).
Klik her for at høre lydfilenskedevæg :  en 'skeævegh (tysk Scheidewand, skillevæg).
Klik her for at høre lydfilenskedeværk :  et 'skeævæ·k (skillevæg).
Klik her for at høre lydfilenskefuld :  en 'skjefuld, 'ski·fuld.
Klik her for at høre lydfilenskeje ud :  å skæj 'u (forlade sin plads i utide); hand skæje 'u.
Klik her for at høre lydfilenskejte :  hand 'skæjte sæj (stryger skanker, smører ha­ser); æ ho skæjte min 'bi·n (mine ben) hi·ldt i 'stykke.
Klik her for at høre lydfilenskib :  et 'skif, flertal 'ski·f.
Klik her for at høre lydfilenskidager :  en 'ski·aghe (»en, som kører med skidt«, kæl­tring).
Klik her for at høre lydfilenskiden :  en 'skirren 'kvind·.
Klik her for at høre lydfilenskidenarset :  'skjernåsse (om kyllinger og grise).
Klik her for at høre lydfilenskidenpose :  skirnpos (snavsetøjspose).
Klik her for at høre lydfilenskidenspand :  'skirnspånd (Sønderborg).
Klik her for at høre lydfilenskidentøj :  'skirntöj.
Klik her for at høre lydfilenskidne :  de 'skirne 'galdt (bliver hurtigt snavset); de ­skirne 'sammel i e 'væ· (det trækker op).
Klik her for at høre lydfilenskidt :  hand æ kommen i et 'skit 'oa (ord = har fået et dårligt ry); hand blöw 'skit i 'stå·nd (land­­- di­strikterne); 'i sta·nd (bydistrikt) (dårlig, utilpas).
Klik her for at høre lydfilenskidtebasse :  en 'skittebas (lille gris; også skidt karl, døgenigt).
Klik her for at høre lydfilenskidterakker :  en 'skitrakke, 'ski·rakke, 'skitterak, 'skitrak (uartig dreng, skiderik).
Klik her for at høre lydfilenskifte (1) :  å 'skyw·t; å skywt kå'lø· (kulør); hand hæ skywt 'skind (taget andet tøj på); law hon 'döj· 'skyw·t hand mæ sin 'bøön.
Klik her for at høre lydfilenskifte (2) :  et 'skyw·t i e 'mu·s (jordstykke i mosen, se også brud).
skihejre :  se fiskehejre.
Klik her for at høre lydfilenskik :  e 'kal· hæ 'gu·j 'skek (kalvene trives godt); de hæ 'engen 'skek (går ikke så godt).
Klik her for at høre lydfilenskikke :  hand 'skekke sæj 'gåt; (også = sende, se pa­role); æ ska hå e 'pak· 'skekke (sendt); æ ­'skekke (sendte) 'jæn e'goa (i går).
Klik her for at høre lydfilenskille :  de gek 'skild 'a få ham (i stykker).
Klik her for at høre lydfilenskilling :  hand ho 'alde, 'olde (aldrig) be'håw å si 'ind o en 'skelling (behøvede ikke at spare).
Klik her for at høre lydfilenskimte :  'skjem·t; hand va 'sna·t 'ble·nd mæn hand kund da 'li·gh 'skjem·t e 'lys.
Klik her for at høre lydfilenskind :  et 'skind; hand hæ 'sva·t ve å 'ho·ld sæj 'inden e 'skind (i skindet).
skinke :  se bøste.
skivegrød :  se skyrdgrød.
Klik her for at høre lydfilenskjorte :  en 'skyw·t, flertal 'skywte; æ fæk en 'ri·n ­'skyw·t 'o· e 'synda (jeg fik en ren skjorte på i søn- dags).
Klik her for at høre lydfilensko (1) :  å 'sku· en 'hæst.
Klik her for at høre lydfilensko (2) :  en 'sku· (Nordals), en 'skue (Sydals); et pa 'skue.
Klik her for at høre lydfilenskod :  skåt (for- eller bagsmæk til vogn).
Klik her for at høre lydfilenskodde :  hæ do 'skåtte e 'tukammedö (slået slåen for va­skehusdøren).
Klik her for at høre lydfilenskofe :  en 'skå·f (korkmærke på vandet, hvor rusen ligger).
skoflåt :  se skublade.
Klik her for at høre lydfilenskohorn :  et 'skovan, 'skovårn.
Klik her for at høre lydfilenskok :  en 'skåk, flertal 'skåk·.
Klik her for at høre lydfilenskokkested :  et 'skåk·stæj (seks eller flere neg sat parvis sammen).
Klik her for at høre lydfilenskokrive :  en 'skåkrywe, 'skåkryw·; tue 'skåkrywe (stor trærive, trukket af »e 'smådreng«, se også hungerharve).
Klik her for at høre lydfilenskole :  en 'sku·l, flertal 'skålle.
Klik her for at høre lydfilenskolemester :  'skålmæste.
Klik her for at høre lydfilenskolemesterere :  skålmæste'riæ (korrekse).
Klik her for at høre lydfilenskolemesteri :  skålmæste'ri (korreksen).
skons :  se skuns.
Klik her for at høre lydfilenskorsten :  en 'skåsten (også = ildsted, komfur).
Klik her for at høre lydfilenskorstenfejer :  en 'skåstensfæje (i Nordborg også skalle, se hvidfisk).
Klik her for at høre lydfilenskot :  et 'skåt (plade i udtræksbord).
Klik her for at høre lydfilenskotrækker :  en 'skotrække (= skohorn).
Klik her for at høre lydfilenskov :  en 'skåw; å 'go te skovs (abortere).
Klik her for at høre lydfilenskovle :  å 'skøffel, 'sköw·l; 'si· no å skøffel 'ind (også = spise).
Klik her for at høre lydfilenskovleskaft :  et 'skåwlskawt (eks. se sejgmyget).
Klik her for at høre lydfilenskrab-af :  et skraf-'åw; hand fek et 'årnle skraf-'åw (»om­gang«, irettesættelse, også bet i kortspil.
Klik her for at høre lydfilenskrabe :  å 'skra·f (se også skabe (2)).
Klik her for at høre lydfilenskral :  de va let 'skra·ldt (sløjt) mæ 'såws te e 'sti·gh (stegen).
Klik her for at høre lydfilenskralde :  et 'skrald· (gåsestrube, der blev bøjet i ring og fyldt med ærter, brugt til at vinde garn på).
Klik her for at høre lydfilenskralder :  dæ 'kam et 'årnle 'skralde (knald, brag); hand 'slåw en 'skralde (skoggerlatter).
Klik her for at høre lydfilenskralderbasse :  en 'skraldebasse (skarnbasse).
Klik her for at høre lydfilenskranne :  å 'skrånne, nyere 'skranne (skoggerle); hon skrånnere 'årnle 'op (også om hest vrinske).
Klik her for at høre lydfilenskranner :  et 'skrånne (skoggerlatter).
Klik her for at høre lydfilenskrappe :  æ kå 'it skrap et 'åw (holde det ud. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenskrappedonner :  en 'værre skrappe'donne (rappenskralde).
Klik her for at høre lydfilenskrave :  en 'skraw· (trebenet skammel til vaskebaljen eller øltønden, lavet af et »spryd«, en tvedelt gren, med et ben i den sammenvoksede ende og to i den tvedelte); hand æ nåk kommen o e 'skrawe (på benene) e'gæn.
Klik her for at høre lydfilenskravl :  skraffel (skrammel); di ho en 'masse 'skraffel 'op· o e 'låwt.
Klik her for at høre lydfilenskrede (1) :  'skre· (= skræl). Se æbleskrede.
Klik her for at høre lydfilenskrede (2) :  å 'skre· (skrælle, fx æbler eller kartofler; hænger sammen med skrædder, oldfrisisk skre­dere = den, der skærer tøjet til).
Klik her for at høre lydfilenskride :  å 'skri·; de 'skrie 'gåt mæ e 'ar·be.
Klik her for at høre lydfilenskriftehus :  et 'skröwthus (våbenhus); e 'skröwthus i 'Tåndslet 'kjær·k.
Klik her for at høre lydfilenskrige :  å 'skri·gh - æ 'skrighe - æ 'skri·gh - hæ 'skreghen (græde); hand 'skri·gh law hand fek 'klø·.
Klik her for at høre lydfilenskrin :  et 'skri·n; di 'gammel 'skri·n (se også læddike).
Klik her for at høre lydfilenskringelbenet :  'skrengelbenne (kalveknæet); de va en 'skrengelbenne 'kompen (Himmark).
Klik her for at høre lydfilenskrippe :  å 'skrip· (hvine, (om griffel) kradse); e 'greffel 'skrippe law hand slåw 'stre·ghe o e 'taw·l eller 'tå·fel.
Klik her for at høre lydfilenskrive :  å 'skryw - æ 'skrywe - æ 'skröw - hæ 'skröwen; skryw 'an (sætte på regningen); hand blöw 'skröwen (»noteret«); hand 'fæk e 'skröwen 'skat (lige akkurat det nødvendige; egentlig om den ydelse, man var pligtig til ifølge dokument eller reglement).
Klik her for at høre lydfilenskrolle :  do 'hæ så 'månne 'skrålle (nykker).
Klik her for at høre lydfilenskrub :  et 'gåt 'skrop 'fræma (= skub).
Klik her for at høre lydfilenskrubbe :  en 'skrof·, flertal 'skroffe (fisk); e 'feske 'ho 'it 'å·ndt som 'skroffe å 'slættinge.
Klik her for at høre lydfilenskrue (1) :  en 'skru·gh; e 'skru·gh hæ neghle sæj 'lø·s (skruen har rystet sig løs).
Klik her for at høre lydfilenskrue (2) :  å 'skru·gh.
Klik her for at høre lydfilenskrukkenollikok :  skrokke'nållikåk eller skroppe'nollek (lille barn, lille rask gut).
Klik her for at høre lydfilenskrummelkoge :  å 'skrommelkå·gh; e 'kaffe 'skrommel'kå·ghe (spilkoger).
Klik her for at høre lydfilenskrupjak :  hand æ en 'skropjak (skarns knægt).
Klik her for at høre lydfilenskrupked :  hand va 'skrop'ki·f (meget ked af det).
Klik her for at høre lydfilenskrussel :  flertal 'skrusle (runkne æbler; udskud).
Klik her for at høre lydfilenskrut :  e 'skrot (»skrutten«, maven); la vos fo now i e skrot (noget at spise).
Klik her for at høre lydfilenskrædder :  en 'skre·re; 'snøp e 'lys å gi e 'skre·re å 'drek· (mundheld. Mommark). Se også barsel.
Klik her for at høre lydfilenskrædderduelse :  'skre·reduels, 'skrær·duels, -døppels (flæskestykker i panden med mælkesovs).
Klik her for at høre lydfilenskræddersteg :  'skre·resti·gh (indmad).
Klik her for at høre lydfilenskrædderstund :  'skre·restond (mørkningstime); di holdt 'oldti 'skre·restond (stunden, da skrædderen tager lidt fri, inden der tændes lys).
Klik her for at høre lydfilenskræge :  'skre·gh 'öwe (skræve over, tysk schräg, skrå).
Klik her for at høre lydfilenskræme :  å 'skræ·m (skrige, vræle).
Klik her for at høre lydfilenskræppefugl :  en 'skræpfåwl (vagtel, også om en, der skræpper op).
Klik her for at høre lydfilenskræv :  e 'skröw (skridtet).
Klik her for at høre lydfilenskrævegasse :  hand æ en 'slem 'skröwgasse (en, der går og skræver).
Klik her for at høre lydfilenskrævl :  skræffel (hæs, skrattende, om stemme); hand 'va så 'skræffel i e 'hals.
Klik her for at høre lydfilenskrævle :  'go· å 'skræffel (lave vrøvl, også tale højt); e 'sykkel 'skræfle (skramler).
Klik her for at høre lydfilenskrævledutte :  en skræffel'dut· (en, der skrævler op, højttaler).
Klik her for at høre lydfilenskrøbelig :  skrøffel, skrøfle (svag, affældig).
Klik her for at høre lydfilenskubbe :  e 'skop· o e 'formæt (skælformet spids, der gik ned bag på blusen, se formet. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenskubbe :  å skåw 'o· (skubbe på); di fæk ham 'de 'o·skåwe (skubbet det over på ham. Him mark).
Klik her for at høre lydfilenskublade :  et 'skoflåt (skuffe); hand trot (trak) e 'skoflåt 'u; å 'hæng mæ e 'skoflåt; å sæt 'skoflåt (sætte an til gråd, om barn); hand sat et 'årnle 'skoflåt 'op (blev smækfornærmet; tysk Schublade).
Klik her for at høre lydfilenskud :  et 'skå; et 'årnle 'skå (en stor portion).
Klik her for at høre lydfilenskuddermudder :  'ekken skorre'morre (sikket rod!)
Klik her for at høre lydfilenskuffe :  en 'skuf· eller 'skuffe (= rigsmål skuffejern; skuffe = skublade).
Klik her for at høre lydfilenskulder :  en 'skolde, skulde, flertal 'skoldere, skuldere (se også hærde).
Klik her for at høre lydfilenskulekant :  hand 'ståw o en 'sku·lkåndt (stod og lurede. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenskulter :  en 'sæ· 'skuldte (skummel fyr).
Klik her for at høre lydfilenskultre :  hand 'geæ å skuldte 'rundt (lusker).
Klik her for at høre lydfilenskummel :  en 'skommel (= skulter).
Klik her for at høre lydfilenskump :  et 'skomp (skub, stød); en 'reghte 'skomp (slider, stræber).
Klik her for at høre lydfilenskumpe :  å 'skom·p; de 'skompe 'gåt o dænd 'jæ 'væj.
Klik her for at høre lydfilenskuns :  o 'skuns, skons (på skrå, skråt).
Klik her for at høre lydfilenskurvehat :  en 'skorrehat (paddehat).
Klik her for at høre lydfilenskurvet :  'skorre.
Klik her for at høre lydfilenskvalder :  de va en 'essel 'skvalde (højrøstet tale).
Klik her for at høre lydfilenskyde :  å 'sky·; å sky 'skind (skifte ham, se også skifte); di skyrre öwe 'gi·n (skyder genvej, se gen); æ hæ 'skåt en 'ha· (jeg har skudt en hare).
Klik her for at høre lydfilenskydsel :  en 'skøssel (stang med bræt på enden til at ­sætte brød ind i ovnen med).
Klik her for at høre lydfilenskyfle :  å 'skøffel (skuffe i haven).
Klik her for at høre lydfilenskygge (1) :  'skøgh eller 'sky·ghe; vi gæ i'sky·ghe få en mål (i ly for en byge), men vi serre i e 'skøgh.
Klik her for at høre lydfilenskygge (2) :  do 'skøghe få mæ; en para'ply dænd 'sky·ghe (giver ly).
Klik her for at høre lydfilenskylle (1) :  en 'sköl (byge).
Klik her for at høre lydfilenskylle (2) :  å 'sköl· - æ 'skölle - æ 'skø·ld - hæ 'skø·ld.
skypumpe :  se vandhose.
Klik her for at høre lydfilenskyrdgrød :  'skywgrø· (festmåltid med rigeligt at drikke, når man var færdig med at meje - ikke høst­gilde, som var et større gilde. Sydals).
Klik her for at høre lydfilenskyttel :  en 'skøttel (væveskytte).
Klik her for at høre lydfilenskæfte :  å 'skæft· en 'lie (skæfte en le. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenskæg :  et 'skegh (også tagskæg).
Klik her for at høre lydfilenskægning :  'ske·ghneng (tagskæg).
Klik her for at høre lydfilenskægningsdryp :  'ske·ghendrøf, 'ske·ghendråf (tagdryp).
Klik her for at høre lydfilenskækkeret :  hon va 'skekkere i e 'töj (broget, iøjnefaldende, tysk scheckig = spættet, plettet).
Klik her for at høre lydfilenskælde :  å 'skæld·, skæld 'u; di 'skælds (skændes).
Klik her for at høre lydfilenskænde :  vo do hæ 'skæ·nd dæj! (skæmmet, tabt dig); de 'skæ·nde (pynter ikke).
Klik her for at høre lydfilenskænk :  et 'skængk (en drik, en »genstand«); e 'daw ­ ær-e 'din 'tue te å 'gi et 'skængk.
Klik her for at høre lydfilenskænkage :  skæng'kå·si (foræring); hand 'fæk en 'gu·j skæng'kå·si te sin ge'bu·ts (fra tysk Geschenk med den franske endelse -age).
Klik her for at høre lydfilenskæppe (1) :  en 'skjep· ((korn)skæppe = 1/8 tønde).
Klik her for at høre lydfilenskæppe (2) :  hon skjeppe 'op (øser op).
Klik her for at høre lydfilenskære (1) :  en 'skæ· (fugleskræmsel).
Klik her for at høre lydfilenskære (1) :  en 'skæ· (fugleskræmsel).
Klik her for at høre lydfilenskære (2) :  'fløt de 'deæ, de 'skærre (egentlig »skræmmer«, pynter ikke).
Klik her for at høre lydfilenskære (3) :  å 'ske·; hand få'glæm·t å 'ske· e 'strek law hand 'fek et 'gåt 'båj o e 'hæl·mes (han glemte at skære strikken (som bekræftelse på handelen), da han fik et godt bud på helmissen); di ska hå e 'gri·s 'skå· (have grisene kastreret); hand hæ 'skå· få 'galdt (taget for stor beta-ling); hand ku 'årnle ske 'næn 'o· dæm (rakke ned).
Klik her for at høre lydfilenskæv :  ski·f, intetkøn ski·ft; 'ski·f 'bi·n (skæve ben).
Klik her for at høre lydfilenskæve :  e 'skjaw· åw e 'hö (skæverne, affaldet fra ­hør-ren).
Klik her for at høre lydfilenskævgasse :  en 'sköwgasse (skævbenet person eller hest).
Klik her for at høre lydfilenskødskind :  et 'sköskind (arbejdsforklæde); en 'ku·n kå bæ 'mie 'u i sit 'sköskind som en 'månd kå slæj 'sammel mæ et spænd 'he·st (en kone kan bære mere ud i sit forklæde, end en mand kan slæde sammen med et spand heste. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenskøjen :  'sköjen (uartig); hand va 'gråwt 'sköjen law hand gek i 'sku·l.
Klik her for at høre lydfilenskøjsle :  no kå do 'gåt sköjsel 'åw (stikke af. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenskøjte :  flertal e 'sköjte; kun i udtryk som hand kam 'haste o e 'sköjte e'gæn (på benene; skøjter ­hedder ellers stridsko).
Klik her for at høre lydfilenskør :  dænd æ 'sky·, de æ 'sky·t (Nordals); dænd æ 'skyø, de æ 'skyøt (Sydals).
Klik her for at høre lydfilenskørt :  et 'skjøt, flertal 'skjøt·.
Klik her for at høre lydfilenskørtebukser :  et pa 'skjøt·båws (overtræksbukser med smæk og seler. Nordborg).
Klik her for at høre lydfilenskøtte :  å 'skøt· sæj 'sjæl, sjøl (passe sig selv); hand 'skøtte sæj 'sjæl 'lisom di 'stu· 'gjeslenge (gæs­linger. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenskå :  å 'sko· sæj (skabe sig); vo hand 'skoa sæj ­(skaber sig); do be'hy·fe 'it å 'sko· dæj; vo hand 'sko·j sæj e'jåw·s.
Klik her for at høre lydfilenskål (1) :  å 'drek en sko·l (drikke en skål).
skål (2) :  se skal.
skårgrød :  se skyrdgrød.
Klik her for at høre lydfilenslab :  slaf (tøsne, sjap); di gek i 'slaf te 'met o e 'bi·n (de gik i sjap til midt på benene).
Klik her for at høre lydfilenslabbe :  å 'slap· (labbe i sig); e 'hund·valpe di 'slappe (labber); e 'kat ho 'slappe e 'mjælk (havde labbet...).
Klik her for at høre lydfilenslabregab :  de æ et 'slemt 'slarregaf (sladrehul, fx om en kro, sted hvor der sladres).
Klik her for at høre lydfilenslabrement :  de æ nåwe 'esseldt slabre'mang (slabberads).
Klik her for at høre lydfilensladder :  slarre.
Klik her for at høre lydfilensladrepotte :  en 'slarrepåt (sladretaske).
Klik her for at høre lydfilenslag :  di 'sleæ et 'slaw å la 'dask· (tænker ikke over, hvad de siger); et 'slaw i e 'desk (en plade i ­bordet).
Klik her for at høre lydfilenslag :  nå de æ 'dænd 'slaw· (den slags); de va 'jyst åw e 'slaw· (det var lige noget).
Klik her for at høre lydfilenslagdisk :  et 'slawdesk (slagbord).
Klik her for at høre lydfilenslagte :  å 'slaw·t.
Klik her for at høre lydfilenslagter :  en 'slawte.
Klik her for at høre lydfilenslagvol :  en 'slawel (den del af plejlen, der slår på kornet.
Klik her for at høre lydfilenslamassel :  de va en 'årnle sla'massel (alt lå hulter til bulter, fra plattysk).
Klik her for at høre lydfilenslanke :  e 'slang·k (hulning i ryggen, fx på en ko, men også på mennesker) 'undt i e 'slang·k (ondt over lænden. Guderup).
Klik her for at høre lydfilenslat :  et let 'slat (en lille slat).
Klik her for at høre lydfilenSlatterasmus :  en slatte'rasmos (lang, opløben fyr).
Klik her for at høre lydfilenslattet :  'slatte (slatten, sjasket); hand 'æ nåwe 'slatte i e 'töj.
slegen :  se slægen.
slegenhed :  se slægenhed.
Klik her for at høre lydfilenslejbundet :  'slæjbonde 'tre·sk (træsko, der er slidt hul i).
Klik her for at høre lydfilenslet (1) :  sle·t (flad); et 'sle·t 'landskop (et fladt land­skab); en 'sle·t 'råk (enkel kjole); 'sle·t å 're·t (slet og ret).
Klik her for at høre lydfilenslette :  de æ blöwn 'sle·te.
Klik her for at høre lydfilensletting :  en 'slætting (rødspætte).
Klik her for at høre lydfilenslid :  et 'sle (slidt spor, åbning i hegn, også dyre­veksel); di 'hæ dæt 'sle (deres gang) 'deæ 'öwe (Himmark).
Klik her for at høre lydfilenslide :  å 'sli·; de 'slirre - sli· - hæ 'slet; hand æ 'sekke te å sli 'åw sæj (slem til at slide sit tøj); di 'slis di gammel 'båws (slides, er ved at være op­slidt); de slirre 'öwe mæ jæ e'jåwten (det bliver ikke til noget); vi sku hå væt te kjöffen'hawn mæn de hæ slet 'öwe.
Klik her for at høre lydfilenslider :  en 'sli·re.
Klik her for at høre lydfilenslippe :  å 'slep·; hand 'sleppe - hand 'slap - hand æ 'sloppen; hand 'sleppe 'nåk 'billigh; de va 'gåt væn hand 'sna·t kund slep 'u åw e.
Klik her for at høre lydfilenslitage :  sle'ta·s (slæb, besvær); hand 'hæ et 'årnle sle'ta·s mæ de 'mjæl·kky·rend.
Klik her for at høre lydfilenslubre :  vo do da slofre 'i dæj!
Klik her for at høre lydfilensluderet :  hand æ 'slu·rere i e 'töj, i e 'snak (uordentlig, jasket).
Klik her for at høre lydfilensludregab :  et 'årnle 'slorregaf (sludrehoved; også sladderhul, se sladdergab).
Klik her for at høre lydfilensluf :  en 'slof (sovekammerat); hand 'ho sæj en 'gu·j 'slof i e 'kri (krigen).
Klik her for at høre lydfilenslug :  slogh (gennemtræk).
Klik her for at høre lydfilensluge :  å 'sly·gh; hand 'slyghe - sly·gh - hæ 'slåghen.
Klik her for at høre lydfilenslukke :  å 'slok· eller 'slök·; hand 'slökke - 'slu·t, 'slo·t - hæ 'slu·t, 'slo·t; hand ku 'slok· eller 'slök· e 'eld (nu) 'i·ld.
Klik her for at høre lydfilenslumpeslag :  et 'slompslaw (lykketræf).
Klik her for at høre lydfilenslumpeværk :  et 'slompvæ·k (det samme).
Klik her for at høre lydfilenslunde :  en 'slond·; dæ ståw 'vånd i e 'slond· (lavningen).
Klik her for at høre lydfilenslunte :  å 'slundt· (drive, sløse); hand slundte ­'gjæn· åw.
Klik her for at høre lydfilensluppe :  en 'slop·, 'slup· (dynebetræk, plattysk Schluup).
Klik her for at høre lydfilensluse :  en 'slu·s; hon hæ fawn e 'slu·s öwe te 'vos (fået sin gang).
Klik her for at høre lydfilenslyde :  e 'sly·, flertal 'sly·e (runde træstokke, ca. 10 cm i diameter, lagt over loftsbjælkerne i stalden for at danne høloft, sammenlign hjald; man ­siger i Nordborg om en bonde, der ikke gerne muger hans 'kye steæ i 'mogh te e 'sly·e).
slyge :  se sluge.
Klik her for at høre lydfilenslæb :  et 'sle·f (hårdt arbejde; en slider, tungt kvind­ folk).
Klik her for at høre lydfilenslæbe (1) :  en 'sle·f (til at jævne plovfurerne med før harv­ning).
Klik her for at høre lydfilenslæbe (2) :  å 'sle·f; hand 'sle·ft 'oldti; hand hæ 'sle·ft; hand 'slirre å 'sle·fe.
Klik her for at høre lydfilenslæb-i- hæl :  hand va en 'reghte slef i 'he·l (sen i vendingen. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenslæde (1) :  en 'slæj·; ky o 'slæj· (med heste for); rysse o 'slæj· (kælke, se rutsche); dæ kam en 'månd i e 'væj mæ en 'slæj·.
Klik her for at høre lydfilenslæde (2) :  å slæj 'væk (slæbe bort); di slæje e 'stywneng 'væk ætte'hå·nd (slæber det afhuggede bort fra hegnene).
Klik her for at høre lydfilenslægen :  slæ·ghen (efterladende, doven); de æ en 'slæ·ghen 'fy· (en doven fyr).
Klik her for at høre lydfilenslægenhed :  'slæ·ghenhe· (dovenskab).
Klik her for at høre lydfilenslægte (efter) :  hand slæghte e fa'milli 'ætte (slægter på).
slængenskab :  'slængenskåp (komplot).
slætting :  se sletting.
Klik her for at høre lydfilensløbe :  en 'slø·f (til at transportere sten eller lignende på); e 'klå (plagen) kam i 'langstræk (ud at køre en lang tur) fö di spændt en få e 'slø·f.
Klik her for at høre lydfilensløje (af) :  å slöj 'åw.
Klik her for at høre lydfilensløjfe :  en 'slø·f, flertal 'slø·fe.
Klik her for at høre lydfilensløttingsten :  en 'sløtting'sti·n, 'slåtting'sti·n (for hårdt brændt teglsten).
Klik her for at høre lydfilenslå :  å 'slo· - hand 'sleæ - slåw (Nordals), slu· (Syd­als) - hæ 'slawen; (tryksvagt) hand sle 'om sæj; de slåw 'gåt 'an; e 'kye slåw 'slemt 'åw (gav mindre mælk); di hæ be'gyndt å slo 'næn i e 'skåw (hugge i skoven); hand vel 'gjæn· 'slo· mæ dænd 'stoa 'hamme (prale; se daske); æ 'slu· min 'fenge; hon 'slu· en 'skralde (skoggerlatter) 'op; e 'blu·j hæ slawen 'lø·st (der er kommet blodstyrtning).
Klik her for at høre lydfilenslå-i-dunk :  slo-i-'dongh, slorre'dongk (saftsuppe med ­'flæsk·bette å 'gruppe, flæskestykker og byggryn; sødsuppe med pærestykker i; se grubbe).
Klik her for at høre lydfilenslåne :  de 'slåwne (bliver mildere).
Klik her for at høre lydfilenslå-ned :  di 'lawe et 'fæjt slo'nie (lavede et værre spek­takel).
Klik her for at høre lydfilenslåning :  dæ æ 'slåw·neng i e 'væ· (mildning, begyn­dende tøvejr).
Klik her for at høre lydfilenslå-rug- suppe :  slå'råwsop (fersk suppe, som høstfolkene fik, når rughøsten begyndte).
Klik her for at høre lydfilenslås :  å 'slo·s; vi 'sle·s - 'slåws - hæ 'slåw·nes (Nord­als), slu·s - hæ 'slans (Sydals); di hæ 'slåw·nes (været oppe at slås).
Klik her for at høre lydfilenslåtorn :  'slåtvan (slåen); væn e 'slåtvan 'æ som en ­'skemle 'hæst, så æ-r-e 'byghsæ 'bæst (når slåenbusken er som en skimlet hest, så er ­bygsæden bedst).
Klik her for at høre lydfilensmadre :  å 'smarre; hand 'smarrere (smadrede) 'beghe 'vindere; 'beghe 'vindere va 'smarrere.
Klik her for at høre lydfilensmag :  hand sku sæt 'smagh o e (smage på det); de fek hand 'smagh 'o· (smag for).
Klik her for at høre lydfilensmage :  å 'sma·gh - de 'sma·ghe - de 'sma·ght - hæ 'sma·ght.
Klik her for at høre lydfilensmaldervåd :  'smalle'vue (smaddervåd, gennemblødt).
Klik her for at høre lydfilensmed (1) :  en 'smæj; åw 'månne 'tak 'døj· (døde) e 'smæjs 'kat (ordsprog).
smed (2) :  se smid.
Klik her for at høre lydfilensmedefingret :  'smæjfenge (hårdfør. Nordals).
Klik her for at høre lydfilensmedje :  kom te 'smirre, kom te 'smirre, la 'plåwjæn 'fli (»lad plovjern ordne«, synger den grå vip­stjert).
Klik her for at høre lydfilensmedjefugl :  en 'smirrefåwl (guldsmed. Himmark).
Klik her for at høre lydfilensmedjekone :  en 'smirrekun (grå vipstjert).
Klik her for at høre lydfilensmid :  sme (håndelag); hand hæ 'sme o-e; de hæ hand 'esseldt 'sme 'o.
Klik her for at høre lydfilensmide :  å 'smi· - dænd 'smirre - 'smi· - hæ 'smet; e ­'so·maski·n (såmaskinen) smirre 'galdt 'u (gi­ver meget fra sig); de kund 'it smi e 'åw (det kunne der ikke blive råd til); 'ætte faste'lawn 'smi· e 'pighe e 'kni·fe (»smed pi­gerne klaptræerne«, fik mere frihed, idet de slap for spindearbejdet).
Klik her for at høre lydfilensmig :  smi·gh (skæv, spids eller stump vinkel).
Klik her for at høre lydfilensmog :  et 'smågh (en smøg, en pibe tobak); hand 'tåw sæj et 'årnle 'smågh.
Klik her for at høre lydfilensmug :  æ hæ 'it möj 'smu·gh o å sogh o e 'lap (ikke ­megen lyst til at suge på labben).
Klik her for at høre lydfilensmuk :  dænd æ 'smok; de æ 'smoght.
Klik her for at høre lydfilensmukkesere :  hon vild 'gjæn· smokke'seæ sæj.
Klik her for at høre lydfilensmul :  de hæ hand 'engen 'smu·l 'o· (ingen lyst til = smug).
Klik her for at høre lydfilensmule :  flertal 'smålle (krummer).
Klik her for at høre lydfilensmuske :  å 'smusk; de 'smuske (småregner).
Klik her for at høre lydfilensmuttet :  e 'væj æ 'smotte (glat. Himmark).
Klik her for at høre lydfilensmyge :  å 'smy·gh - hand 'smyghe - smy·gh - hæ ­'småghen (ryge); æ dænd 'småghen 'i e (en ed er »den røgede«, fanden, i det!); småghen (fuld, drukken).
Klik her for at høre lydfilensmykke :  'smøk· (brudepynt); 'ræ·n (regn) i 'smøk· gi 'løk·.
Klik her for at høre lydfilensmæge :  æ 'fæk en 'smæ·gh (lille rift).
Klik her for at høre lydfilensmør :  smö.
Klik her for at høre lydfilensmørdrittel :  smödrettel.
Klik her for at høre lydfilensmøre (1) :  en 'smö·; de va en 'værre 'smö· (forklaring).
Klik her for at høre lydfilensmøre (2) :  å 'smö· - hand 'smö - 'smu· - hæ 'smu·; å smö 'åw (stikke af); hand smu 'åw; hand va 'smu· 'op te e 'nak· (snavset over hele kroppen).
Klik her for at høre lydfilensmørefedt :  'smö·fet (konsistensfedt).
Klik her for at høre lydfilensmå :  di 'smo· (børnene).
Klik her for at høre lydfilensmåkram :  'småkram (små grise, lam osv); di hæ 'oldti 'möje 'småkram.
Klik her for at høre lydfilensmåmælet :  'småmælle, 'småmæ·le, 'småmælde (lavmælt); hand 'va nowe 'småmælle e'jåw·s.
Klik her for at høre lydfilensnabel :  en 'snå·fel.
Klik her for at høre lydfilensnage :  hand hæ 'snaghre sæj 'nåwe (»reddet«, snyltet sig til).
Klik her for at høre lydfilensnagel :  en 'snaghel (en, der snager).
Klik her for at høre lydfilensnakke :  å 'snak· (spec. tale dialekt, modsat tale = tale rigsmål); 'snak· sæj te 'nåwe (få noget uden arbejde); di hæ snakke ham 'nåwe 'få (besnakket ham); 'snak· en 'ræj 'hæn (sige noget, der ikke passer).
Klik her for at høre lydfilensnakkebasse :  en 'snakkebas (sludrehoved).
Klik her for at høre lydfilensnakkende :  de æ 'it et 'snakkend 'veæ (ikke værd at tale om).
Klik her for at høre lydfilensnaprok :  'snapråk (en, der blander sig i noget, han ikke har forstand på).
Klik her for at høre lydfilensnaprot :  'snapråt (grønskolling; plattysk Snapp-rott).
Klik her for at høre lydfilensnart :  sna·t (eks. se balstre).
Klik her for at høre lydfilensne :  e 'sni· 'glen (sneen glitrer, se glenne).
snefog :  se rog.
snelken :  se snilken.
Klik her for at høre lydfilensnerp :  et 'snærp om e 'mond (et skarpt drag).
Klik her for at høre lydfilensnerre :  e 'hu·nd dænd 'snerre 'ætte ham.
Klik her for at høre lydfilensnerret :  e 'kaklon æ 'snerre (kakkelovnen er gloende varm).
Klik her for at høre lydfilensnerrevarm :  'snerrevarm (= snerret).
Klik her for at høre lydfilensnert :  snært (kort, rask, fiks); hand 'geæ så 'snært; la de 'go· let 'snært!
Klik her for at høre lydfilensnibbe :  di sku 'snøp· e 'lys 'åw å 'te (»snyde«, pudse ­lyset; også snøfte, pudse næse).
snibbet :  'snøppe (lidt tvær, »trådt over tæerne«, »som har fået en irettesættelse«).
Klik her for at høre lydfilensnibe :  å snef 'op (pudse hegn af, afskære vildtvok­sende grene).
Klik her for at høre lydfilensnibsk :  snøpsk (knibsk, snobbet, indbildsk, let for­nær­met).
Klik her for at høre lydfilensnibsket :  hand va 'it så snöpske (tog det ikke så høj­tideligt).
Klik her for at høre lydfilensnide :  å sni'op (= snibbe); vi ska 'u å sni'op ve e hæjn (kappe grenene af, som hænger ud over marken; se opsnid, opsnidejern).
Klik her for at høre lydfilensnidebænk :  en 'sni·bænk (snittebænk, en slags høvlebænk).
Klik her for at høre lydfilensnidejern :  et 'sni·jæn (= opsnidejern).
Klik her for at høre lydfilensnilken :  en 'snælken (lille tyndt stykke kød, brød eller lignende); 'gi vos en 'lild 'snælken!
Klik her for at høre lydfilensnipel :  en 'sni·pel (stadstøj, kjole til mænd, tysk Schniepel).
Klik her for at høre lydfilensnit :  å 'pas· sit 'snet; 'snet 'o· (fart på!)
Klik her for at høre lydfilensnittebænk :  en 'snetbænk.
Klik her for at høre lydfilensno :  hand ku 'årnle sno sæj 'rondt, sno 'rondt 'i e (klare sig); å 'snu· sæj.
Klik her for at høre lydfilensnogeblomme :  flertal 'sno·ghblomme (anemone).
Klik her for at høre lydfilensnorpen :  e 'båws æ 'snårpen (snævre. Nordborg).
Klik her for at høre lydfilensnupdug :  en 'snopdugh, 'snöpdugh (lommetørklæde, tysk Schnupftuch).
Klik her for at høre lydfilensnuppe :  e 'hu·nd 'snoppe (snappede, bed) en 'hö·n; e 'stöw·l ska 'snoppes (støvlerne skal repareres på snuden).
Klik her for at høre lydfilensnur :  e 'hat sa o en 'sno.
Klik her for at høre lydfilensnurre :  de snorre 'rondt få ham (løber rundt); e let 'snorrend (lettere påvirket).
Klik her for at høre lydfilensnuse :  hand 'geæ å snus 'rondt; di 'leghe å 'snus ­(snuer) e'no.
Klik her for at høre lydfilensnuttet :  snutte (næsvis); han æ et snutte ho·j (han er kvik).
Klik her for at høre lydfilensnyde :  å 'sny· - hand 'snyrre - sny· - hæ 'snåt; do må 'it 'sny· dæm; hand æ blöwn 'snåt.
Klik her for at høre lydfilensnydepotte :  en 'sny·påt (bedrager).
Klik her for at høre lydfilensnydeskaft :  et 'sny·skawt (= næse).
snyppe :  se snibe.
Klik her for at høre lydfilensnysk :  snysk (alsisk sommerret; alle slags grøntsager opstuvet med mælk).
Klik her for at høre lydfilensnysse :  e 'hu·nd kam 'hæn å 'snysse te ham (snuste).
Klik her for at høre lydfilensnæbber (1) :  sneffe (næsvis).
Klik her for at høre lydfilensnæbber (2) :  et 'sneffe (en næsvis person).
Klik her for at høre lydfilensnæbberdutte :  en sneffe'dut· (= snæbber).
Klik her for at høre lydfilensnøfle :  å snöffel 'fålk 'åw (bide af, se afsnøflet).
Klik her for at høre lydfilensnøg :  en 'snøgh 'pi·gh (pæn, tækkelig).
Klik her for at høre lydfilensnøk :  hand ho et 'snøk 'om e (en anelse, »færten af«); e 'ma hæ et 'snøk (maden har en tanke); 'Håns ho fåt 'snøk o et 'kvindfålk i e 'staj.
Klik her for at høre lydfilensnøkke :  snøk· (snøfte, snuse); væn hand 'it vel 'knaw· va de 'gi· sen kå hand snøk 'op (hvis han ikke vil spise, hvad der er, får han slet ikke noget); do kå 'hå et snøk-'op (du kan blive helt fri); hand fek e 'opsnøghe (fik det opsnuset).
Klik her for at høre lydfilensnøkker :  en 'snøkke (»snuser«, mælkedommer).
snøpdug :  se snupdug.
snøppe :  se snibbe.
snøpsk :  se snibsk.
Klik her for at høre lydfilensnørliv :  et 'snö·lyw (korset).
Klik her for at høre lydfilensnøsel :  en 'snø·sel (slubbert).
Klik her for at høre lydfilensnøvle :  hand 'geæ å snöwle 'rondt å kå 'alde blyw ­'feære (færdig).
Klik her for at høre lydfilensnøvlepotte :  en 'snöw·lpåt·.
Klik her for at høre lydfilensnøvs :  hand æ 'it 'reghte ve e 'snöws (ikke rigtig klog).
Klik her for at høre lydfilenso :  en 'sue, flertal søö; do æst en 'stua 'sue; e 'søö di 'vro·re 'gjæn· i e 'joa (søerne roder gerne i jorden).
Klik her for at høre lydfilensoeben :  så'e·fen (netop! - tysk soeben).
Klik her for at høre lydfilensol :  e 'su·l baghe 'o· (solen bager).
Klik her for at høre lydfilensolbær :  'sålbæ.
Klik her for at høre lydfilensold :  et 'så·ld; e 'kvan blöw 'sæ·lde i et 'så·ld (kornet blev sældet, renset i et sold).
Klik her for at høre lydfilensoldat :  en sol'då·t (eksempel se bedraget).
Klik her for at høre lydfilensoldat :  en sol'då·t (eksempel se bedraget).
Klik her for at høre lydfilensolspætte :  en 'sålspæt· (fregne).
Klik her for at høre lydfilensolspættet :  hand æ 'bå·j 'sålspætte å 'röjhårre (både fregnet og rødhåret).
Klik her for at høre lydfilensom :  som; (også = end) 'somti 'miæ som 'somti.
Klik her for at høre lydfilensomme :  dæ æ 'som· (enkelte).
Klik her for at høre lydfilensommer :  om 'somme (om sommeren).
Klik her for at høre lydfilensommerdag :  en 'sommedaw.
Klik her for at høre lydfilensommetider :  'somti.
Klik her for at høre lydfilensopken :  en 'sopken, 'so·pen (lille snaps).
Klik her for at høre lydfilensorg :  'sårre de 'leghs mæ e 'ti (sorg læges med tiden).
Klik her for at høre lydfilensorrekrat :  et 'sokrat (lille, surt, vildt æble; plattysk sor = tør, vissen); en 'sokrat 'a·fild (vildt æbletræ).
Klik her for at høre lydfilensort :  svat; nu 'sot (Nordals), soat (Sydals); de blywe 'sot; 'soat 'grø· (Almsted); 'soat 'sop; svat 'grø· (Brandsbøl, taddergrød (boghvede-) kogt i vand med sirup i); et 'svat 'foa (sort får); 'svat 'spaj (sort suppe, blodsuppe, kogt på hals, vinger, kråse m.m. af gæs, tilsat blod).
Klik her for at høre lydfilensove :  å 'såw· - hand 'söwe - 'såwe - hæ 'såwe.
Klik her for at høre lydfilensovs :  en 'essel 'såws (et værre pløre; se duelse).
Klik her for at høre lydfilenspad :  et 'spaj (den tynde del af suppen - uden boller m.m); de va nåwe 'gåt 'spaj di fæk (se også sort).
Klik her for at høre lydfilenspade :  en 'spa·j.
Klik her for at høre lydfilenspadesped :  et 'spa·jspe (spadestik. Hele Als).
Klik her for at høre lydfilenspadkål :  'spajkol (hvidkålssuppe; grønkålssuppe hedder 'hakkekol).
Klik her for at høre lydfilenspalt :  en 'spoldt (flækket træstykke; en lille vaks fyr).
Klik her for at høre lydfilenspand :  spånd; en spånd 'vånd.
Klik her for at høre lydfilenspanderække :  'spåndrek (bænk til at sætte mælkespande på, se bøtterække).
Klik her for at høre lydfilenspang :  ståk (planke over vandløb).
Klik her for at høre lydfilenspankulere :  spanko'lie, spanko'leæ.
Klik her for at høre lydfilensparre :  sparre (spær).
Klik her for at høre lydfilensped :  et 'spe, et 'spa·jspe (spadestik. Hele Als).
Klik her for at høre lydfilenspege :  'spe·gh sæj (blande sig, tumle sig); hand ­'spe·ght sæj 'gråwt te de 'gild· (blandede sig, tumlede sig).
Klik her for at høre lydfilenspegepølse :  'spe·ghpöl·s.
Klik her for at høre lydfilenspeget :  'spe·ghe (blandet); de va et 'spe·ghe 'sælskop.
Klik her for at høre lydfilenspenderbukser :  hand ho e span'deæbåws 'o· (Nørherred), spen'diebåws (Sønderherred).
Klik her for at høre lydfilenspid :  hæ do 'nåwe o e 'spe' (på stegespiddet, i stege­gryden).
Klik her for at høre lydfilenspids :  en 'spes.
Klik her for at høre lydfilenspids :  spes; hand æ 'it så 'spes (ikke særlig kløgtig).
Klik her for at høre lydfilenspilde :  'spild·; - hand 'spilde - 'spild·t - hæ 'spildt; 'spildt ska 'å hå 'sit so hon e 'kjælleng, da 'spild·t hon e 'hi·le (det hele. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenspille :  å 'spe·l - hand 'spæl - 'spe·ld - hæ 'spe·ld; no 'spæl hand et 'styk· e'gæn (kan siges om et lille barn, der græder); spæl 'op (gå fallit); å spæl 'kå· (spille kort); spæl 'vep· (spille pind).
Klik her for at høre lydfilenspinde :  å 'spind· - æ 'spinde - 'spåndt - hæ 'sponden; min 'oldmå hon 'spåndt å 'vöwe å 'sy (min bedstemor spandt og vævede og syede).
Klik her for at høre lydfilenspindehjul :  et 'spind·jul (rok).
Klik her for at høre lydfilenspindekone :  en 'spind·kon, 'spindkun (også edderkop).
Klik her for at høre lydfilenspindelvæv :  'spind·vöw.
Klik her for at høre lydfilenspirres :  hand blöw 'sperres (gjorde sig ud til bens).
Klik her for at høre lydfilenspirvammelsk :  do 'sie mæ nåwe spe'vammelsk 'u (du ser mig noget bleg, gusten ud).
Klik her for at høre lydfilenspise :  å 'spi·s; vi kånd 'it 'spi·s e 'hi·le (Guderup).
Klik her for at høre lydfilenspisende :  'kom te 'spi·send (kom til (stor) middag eller frokost!)
Klik her for at høre lydfilensplint :  en 'sple·nd, flertal 'sple·nd, Sønderborg 'sple·n (kløvet brænde, optændingsbrænde; se også bosle).
Klik her for at høre lydfilensplinteklapper :  en 'sple·ndklappe (narreærinde, man kunne sende en dreng i byen efter). klapper en 'sple·ndklappe (narreærinde, man kunne sende en dreng i byen efter).
Klik her for at høre lydfilensplitte :  å 'splet·; et 'stuat 'tre· de ku 'splet· 'met 'a; de 'splet· e 'hi·le væj 'op; de va 'splet å 'spre (splittet og spredt).
Klik her for at høre lydfilenspole (1) :  å 'spu·l - æ 'spol - 'spu·ld - hæ 'spu·ld (at spule).
Klik her for at høre lydfilenspole (2) :  en 'spål, flertal 'spålle (tremmer, også trin i ­stige) 'læ· å 'spålle (stige og trin, se lejder).
Klik her for at høre lydfilenspolebåre :  en 'spo·lba (lang trillebør uden fast kasse og sider, kun med spoler i bunden, til sække, græs og lign.).
Klik her for at høre lydfilenspolium :  hand 'gye mæ et 'værre 'spo·lium, spo·dium (streg i regningen, latin spolium).
Klik her for at høre lydfilenspor :  dæ va 'it 'spå åw 'skam i ham.
Klik her for at høre lydfilenspraghel :  hand va en 'reghte 'spraghel (naragtig person).
Klik her for at høre lydfilenspraglet :  'spraghle (se også boldet, buntet).
Klik her for at høre lydfilenspraldre :  e 'höns kå spralde en stak 'kvan 'u (sprede en stak korn).
Klik her for at høre lydfilensprede :  å 'spri·; (tryksvagt) vi æ 've å spre 'mogh (møg); hand hæ spre 'mogh; se også splitte.
Klik her for at høre lydfilensprededække :  et 'spri·dæk·, Sønderborg 'spre·dæk (senge­tæppe).
Klik her for at høre lydfilensprentet :  dænd va end'da e let 'sprendtere (temmelig broget, spraglet. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenspring :  et 'sprøng; 'do stæ 'oldti o 'sprøng; et 'stuat (stort) 'sprøng.
Klik her for at høre lydfilenspringe (1) :  å 'spreng· - æ 'sprenge - sprang - hæ 'sprongen; ska vi spreng i 'strek' (sjippe).
Klik her for at høre lydfilenspringe (2) :  en 'sprøng· (revne i hånden).
sprutte :  se sprætte.
Klik her for at høre lydfilenspryd :  et 'sprø (tvedelt gren, gaffelgren); et sprø 'tvan· (sammenhængende parti tjørnebrænde. Himmark).
sprynge :  se springe.
Klik her for at høre lydfilensprængforladet :  'sprængfå'la (sprængfyldt, overbelastet).
Klik her for at høre lydfilenspræt :  en ska sna·t 'oldti sto o 'spræt (stå på spring).
Klik her for at høre lydfilensprætte :  å 'spræt· (sprutte).
Klik her for at høre lydfilensprættelys :  et 'spræt·lys (stjernekaster).
Klik her for at høre lydfilensprættet :  'sprætte (hidsig); hand va en 'sprætte 'ka·l.
Klik her for at høre lydfilensprøgl :  sprøghel (sprød); en 'ka·gh dæ æ 'sprøghel fælde 'fro· vær'ånde (falder fra hinanden).
Klik her for at høre lydfilensprøjt :  spröjt (sprøjt, tynd mad).
Klik her for at høre lydfilensprøjte :  en 'spröj·t.
Klik her for at høre lydfilensprøjtehus :  et 'spröj·thus.
Klik her for at høre lydfilenspy :  å 'spi (kaste op).
Klik her for at høre lydfilenspydsk :  spysk (spydig).
Klik her for at høre lydfilenspæde :  å 'spaj·; vå'hæ væl'sighn e 'kjø, e 'sop ska æ 'nåk 'sjøl 'spaj· (Vorherre velsigne kødet, suppen skal jeg nok selv fortynde).
Klik her for at høre lydfilenspænde :  å 'spænd· - hand 'spænde - 'spænd·t - hæ 'spændt; å spænd 'få (spænde for); di kånd 'it 'spænds (enes).
spærangel-vid :  se spærrevid.
Klik her for at høre lydfilenspærrement :  law no 'it så möjl spær'mang få 'vå skyld!
Klik her for at høre lydfilenspærrement :  law no 'it så möjl spær'mang få 'vå skyld! (ikke så mange omstændigheder, jævnfør ­heksekyse); sikken spærre'mang hand lawe (alarm, ballade, ophævelser, modstand; måske fra eksperiment).
Klik her for at høre lydfilenspærrevid :  hon 'sat (sad) mæ e 'öjn spær'vit eller spær­ angel'vit 'å·fen.
Klik her for at høre lydfilenspættet :  'spettere; spætre töj (tøj med nister i).
Klik her for at høre lydfilenspølkaffe :  et kåp 'spø·lkaffe (tynd kaffe).
Klik her for at høre lydfilenspølkumme :  en 'spø·lkom (stor kop uden hank; ordet brugt ca. 1850 om tynd kaffe serveret kl. 5 morgen inden davren).
Klik her for at høre lydfilenspøltønde :  'spø·ltynd· (tønde i stalden til valle og spilde­vand, til grisene. Nordborg).
Klik her for at høre lydfilenspørge :  å 'spö· - hand 'spö - 'spu· - hæ 'spu; de 'spu·res (rygtedes).
Klik her for at høre lydfilenstabbe :  å 'staf· (undvære); de kømme di te å 'staf· stabejs sta'bæjse, sta'bæjste, sta'böjse, sta'böjste (en løjerlig en, af tysk dialekt, Strabanzer); sekken sta'bæjse hand æ 'blöwen!
Klik her for at høre lydfilenstabel :  hand ri åw 'staffel (gik bag af dansen, se ride).
Klik her for at høre lydfilenstable :  å staffel sæj 'u (udstaffere sig); hon æ 'galdt 'ustaffe.
Klik her for at høre lydfilenstads :  en 'stå·s 'pi·gh (flot pige); en 'stå·s 'kompen (fin fyr).
Klik her for at høre lydfilenstafet :  en sta'fæt (oppasser; også udhalet person. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilenstage (1) :  en 'sta·gh (også ubehjælpsom person) sekken 'sta·gh!
Klik her for at høre lydfilenstage (2) :  'go å 'sta·gh (gå formålsløst omkring); vondt 'æ e do 'geæ å staghe 'rondt' dæ va 'engen å stagh 'op (ingen at opdrive).
Klik her for at høre lydfilenstagtræt :  vi va 'stagh'tre·t.
Klik her for at høre lydfilenstakke :  å stak 'op (sætte hø i stak; række korn op).
Klik her for at høre lydfilenstakket :  'stakke (kort, småtskåren); 'stakke 'ko·l (grønkål); vi hæ fawn 'stakke 'ko·l te 'unden (middag) e'daw (Himmark).
Klik her for at høre lydfilenstal :  e 'stal (følhoppens yver); e 'föløgh hæ be­'gyndt å fo 'stal.
Klik her for at høre lydfilenstald :  en 'stold.
Klik her for at høre lydfilenstalde :  hand stolde 'oldti 'ind o kole'se·om (sætter altid hesten i stald på Colosseum, hotel i Sønderborg).
Klik her for at høre lydfilenstalle :  å 'stol· (lade vandet, om hest); e 'hæst kund 'it 'stol· fö en kam 'åw e 'töj (før den kom ud af ­seletøjet).
Klik her for at høre lydfilenstambillede :  et 'stambælle, flertal 'stambællere (glansbil­lede).
Klik her for at høre lydfilenstambog :  en 'stambogh (poesialbum).
Klik her for at høre lydfilenstammerits :  hand 'geæ 'liså stamme'rits som en 'tywås (lige så rank som en tyveårig); å se (sidde) stamme­'rits o en 'hæst (måske tysk »stramm un stief«).
Klik her for at høre lydfilenstampe (1) :  å 'stam·p; di stampe 'rondt; en lild stamp-i ­'spånd (lille dreng).
Klik her for at høre lydfilenstampe (2) :  hand hæ nåwe 'gu·j 'stampe (ben. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenstand :  hand va 'it 'gåt i 'stå·nd (ikke rigtig rask).
Klik her for at høre lydfilenstandte :  å 'stånd·t (ordne, reparere); 'stand·t (Sønderborg); de trænge 'te å blyw 'ståndte; de æ o e 'ti do fæ dæj 'ståndte (blive vasket og få andet tøj på, når man skulle ud); dæ æ 'möjl 'ståndtend 've e (meget at ordne ved det).
Klik her for at høre lydfilenstangerere :  stange'rie, stange'reæ (klare sig, fransk s’ar­ranger')
Klik her for at høre lydfilenstante pede :  de ska veæ standte'pe· (straks, på stående fod, latin stante pede).
Klik her for at høre lydfilenstap :  hand må jo hå 'gawn sin 'staf (gået sine skridt, fuldført løbet. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenstappe :  en 'stap· (træspand, hvor den ene stav er forlænget til håndtag; til at øse vand op med).
Klik her for at høre lydfilenstat :  sekken 'stå·t (stads).
Klik her for at høre lydfilenstate :  i e 'syndehærre 'stå·te di op, i e 'nöhærre 'spis di op (i Sønderherred stadser de op, i Nørherred spiser de op!)
Klik her for at høre lydfilenstav :  hand fælde i 'staw· eller 'stawe (falder i staver).
Klik her for at høre lydfilenstaver :  en 'stawe (se også gårdstaver); hand ho 'neæ rænd sæj en 'stawe i e 'lyw.
Klik her for at høre lydfilenstaverkølle :  en 'stawky·l (kølle til at slå gærdestaver i med; af særlig form med en fals, der kan fatte om gærdestavene).
Klik her for at høre lydfilenstavne :  'stawne (studser, bliver overrasket).
Klik her for at høre lydfilenstavre :  å 'stawe.
Klik her for at høre lydfilensted (1) :  et 'stæj; di hæ 'fåt sæj et let 'lækket 'stæj (et ­ lille rart husmandssted).
Klik her for at høre lydfilensted (2) :  'stæj (lille rift eller ar); æ hæ fåt et stæj o e bien.
Klik her for at høre lydfilenstedfar :  'stefa.
Klik her for at høre lydfilenstedhandler :  en 'stæjhåndle (ejendomshandler).
Klik her for at høre lydfilenstedmoderside :  e 'stemosi· åw et støk 'ka·gh (den mindste side).
Klik her for at høre lydfilenstedmor :  'stemo; flertal 'stemårre (= stedmoderblomster).
Klik her for at høre lydfilenstedslagter :  en 'stæjslawte (ejendomshandler).
Klik her for at høre lydfilensteg :  en 'sti·gh; 'kla· 'sti·gh (steg uden ben).
Klik her for at høre lydfilenstege :  å 'sti·gh - æ 'sti·ghe - 'stæj·t - hæ 'stæjt; 'stæjt 'stårre å ka'fittelförre (luftsteg og vindfrika­deller, se storre).
Klik her for at høre lydfilenstemme :  de stæmme 'te få e 'brøst 'o· ham (han har ­åndenød).
Klik her for at høre lydfilenstempet :  'stæmpe (kry, selvbevidst, som står bestemt på sit).
Klik her for at høre lydfilensten :  en 'sti·n; å kyt (kaste) mæ 'sti·n.
Klik her for at høre lydfilenstenpikker :  en 'stænpekke (gærdesmutte).
Klik her for at høre lydfilenstepdække :  et 'stæpdæk· (vattæppe); flertal 'bundte (bro­gede) 'stæpdække (tysk Steppdecke).
stige :  se lejder.
Klik her for at høre lydfilenstik :  de va 'stek e'mue hans 'opfattels (lige modsat); 'stek o e 'stæj (lige på stedet).
Klik her for at høre lydfilenstikke (1) :  å 'stek·; di kømme 'möj 'stekkend (kommer tit uventet på besøg).
Klik her for at høre lydfilenstikke (2) :  flertal 'stekke (ituhugget kvas); å hogh 'stekke.
Klik her for at høre lydfilenstikkehakker :  en 'stek·hakke (maskine til at hugge kvas).
Klik her for at høre lydfilenstikkel :  steghel (stivsindet, prikken); e 'kvan æ 'gåt ­'stegheldt (tørt, svært at holde på vognen).
Klik her for at høre lydfilenstikkelhåret :  'steghelhårre (strithåret).
Klik her for at høre lydfilenstikkemaskine :  en 'stek·maski·n (= stikkehakker).
Klik her for at høre lydfilenstikkenål :  en 'steghnol (broche), nyere 'steknol, 'stekke­nol.
Klik her for at høre lydfilenstikle :  hand 'steghle ætte ham.
Klik her for at høre lydfilenstille (1) :  æ ve 'it va æ ska steld 'an mæ ham; dæ æ 'it å 'steld; 'it å steld 'op mæ ham; æ stelde mæ 'få te (forestiller mig, at ...); æ steldt e 'ne·s ætte ­'stakke 'ko·l (jeg satte næsen op efter grønkålssuppe); di 'kømme å stelde sæj 'an næ vi fæ 'unden (de melder sig, når vi får middagsmad); å steld sæj 'få (præsentere sig).
Klik her for at høre lydfilenstille (2) :  stæl (tykt l; ro).
Klik her for at høre lydfilenstillids :  en stre'litsken.
Klik her for at høre lydfilenstilling :  en 'stelleng (stillads til tagtækning).
Klik her for at høre lydfilenstind :  stind (stiv, tyk); 'stind å 'stompe (tyk og kort); æ 'kå 'it bæt (se bet (2) = mere) så 'stind å få'æt som æ 'æ (jeg kan ikke mere, så tyk og forædt som jeg er).
Klik her for at høre lydfilenstindbuk :  en 'stindbok (tyk dreng).
Klik her for at høre lydfilenstinde :  å 'stind· (stramme); æ kå 'olde 'stind· e 'ri·f (jeg kan aldrig stramme rebet); hand stinde 'öjn (spærrer øjnene op; se også pukle).
stindebjælke :  en 'stind·bjælk (skråbjælke, der støtter fra spær til spær).
stindekæp :  en 'stind·kjep (støttekæp til at holde kistelåg).
stinke :  de 'støngke - stangk - hæ 'stongken.
Klik her for at høre lydfilenstint :  en 'stendt (bygkorn på øjet); hand ho en 'stendt i de 'jen· 'y·.
Klik her for at høre lydfilenstiv :  styw; 'stywt 'ståjen mæld 'tu· 'låjen (stift stå­ende mellem to lådne, gåde = vognstang mellem to heste. Mommark).
stive :  se styve.
stivelse :  se stødmelse.
Klik her for at høre lydfilenstivnakket :  'stywnakke (stejl, stivsindet).
Klik her for at høre lydfilenstjabe :  et 'stja·f (fjols, tosset fyr eller tøs); ekket 'stja·f de æ (måske af middelnedertysk Stapel, græs­hoppe).
Klik her for at høre lydfilenstjabet :  'stja·fe (pjattet).
Klik her for at høre lydfilenstjamp :  et 'stjamp (fjols); et gammel 'stjamp.
Klik her for at høre lydfilenstjampet :  do æst en 'stjampe 'dræ·ng.
Klik her for at høre lydfilenstjern :  e 'stjæn (panden); hand fek 'jen i e 'stjæn (en for panden).
Klik her for at høre lydfilenstjerne (1) :  hand hæ stjønne 'o· et stæj (løbet panden imod).
Klik her for at høre lydfilenstjerne (2) :  Nordals 'stæn· eller (nyere) 'stjæn·, flertal 'stænne eller 'stjænne, Sydals 'steæn, nyere 'stjær·n, flertal 'steæne, nu 'stjær·ne.
stjernekaster :  se sprættelys.
Klik her for at høre lydfilenstjæle :  å 'ste·l - hand 'stæl - 'ståld· - hæ 'ståld.
Klik her for at høre lydfilenstjært :  en 'stjart (vognstang).
Klik her for at høre lydfilenstob :  en 'ståf; sæt i 'ståf (sætte blomster i vase).
Klik her for at høre lydfilenstok :  en 'ståk (også om bistok = bistade).
Klik her for at høre lydfilenstokke :  å 'ståk· en 'bisvarm (indfange).
Klik her for at høre lydfilenstol :  en 'stu·l, flertal 'stu·l; e 'stu·l æ blöwn 'tæmle neghe'li·nsk (vaklevorn).
Klik her for at høre lydfilenstole (på) :  å 'stu·l 'o ham.
stolpe :  se stylpe.
Klik her for at høre lydfilenstolsvamp :  'stå·lsvamp (albuesvamp hos heste).
Klik her for at høre lydfilenstor :  stue (Brandsbøl), stoa (Svenstrup), stua (Sydals); 'stoa 'döghtehe (stor dygtighed); dæ 'kam nåwe 'stoa 'drøppe (store dråber); hand va et 'stuat 'fjågh; de 'kømme 'oldt e'law væn di blywe 'stö (det kommer efterhånden, når de bliver større); e 'stua 'ho·j (fåresyge).
Klik her for at høre lydfilenstoragtig :  'stu·awte (temmelig, rigelig stor); e 'tre·sk æ 'stu·awte mæn hand væjse nåk 'te em ætte'hånd (træskoene er lidt for store, men han vokser nok til dem efterhånden).
Klik her for at høre lydfilenstorhjertet :  'stu·ja·te (Nordals), 'stuaja·te (Sydals, stor i slaget, pralende, hovmodig).
Klik her for at høre lydfilenstorkloppet :  'sto·klåppe (storsnudet), nyere 'stu·klæppe.
Klik her for at høre lydfilenstorre :  'stæjt 'stårre å ka'fittelförre (»luftsteg og vind­frikadeller«; stårre = kruset strimmel på kvinders hovedtøj (Sundeved); kafittelförre måske = strømpefødder).
Klik her for at høre lydfilenstorskibs :  'stoaskifs (pralende, storslået, stor i slaget); di 'æ så 'stoaskifs (Himmark).
Klik her for at høre lydfilenstorsnudet :  'stu·snudde.
Klik her for at høre lydfilenstovt :  ståwt (stolt, smuk); dæ 'steæ et 'ståwt 'kruståf
Klik her for at høre lydfilenstovt :  ståwt (stolt, smuk); dæ 'steæ et 'ståwt 'kruståf o e 'desk (der står en smuk buket på bordet; se krudstob).
Klik her for at høre lydfilenstrag :  stra·gh (rank, flot).
straks :  stras (eksempel se »omme«).
Klik her for at høre lydfilenstramtandet :  'stramtånde; de æ en 'sæ· 'stramtånde 'pi·gh; en 'stramtånde 'hæst (en hest, der har slidt ­kernen af sine tænder (ca. 8-10 år gammel)).
Klik her for at høre lydfilenstrand :  e 'strå·nd.
strandskede :  se strangskede.
Klik her for at høre lydfilenstrangskede :  'stråndske (læderhylster på hammelrebet).
Klik her for at høre lydfilenstred :  så va di i e 'stre· (i stiveste stads).
Klik her for at høre lydfilenstredben :  å sæt 'stre·ben (stritte imod, sætte sig til modværge); hand sat 'stre·ben.
Klik her for at høre lydfilenstreg :  stræ·gh, stre·gh; hand 'kam mæ så månne ­'stykke å 'stræ·ghe (ondsindede bemærkninger); hand slåw 'stre·ghe o e 'taw·l); 'trerre 'oa i 'stræ·gh (tredje år i træk).
strelitsken :  se stillids.
Klik her for at høre lydfilenstribe :  en 'stri·f.
Klik her for at høre lydfilenstribetærte :  en 'stri·f'tå·t (lagkage med syltetøj).
Klik her for at høre lydfilenstridsko :  'strisko (skøjter); di löffe o 'strisko.
Klik her for at høre lydfilenstrigl :  strighel (bank); hand fek 'strighel åw e 'ku·n.
Klik her for at høre lydfilenstrigle :  å 'strighel; 'strighle 'smö (skrabet' eller evt. med riller til pynt, ved bryllup og lignende')
Klik her for at høre lydfilenstrikke (1) :  et 'stræk (snor, sejlgarn); hand få'glæm·t å 'ske· e 'stræk law hand fek et 'gåt 'båj o e ­'hælmes (glemte at »skære strikken«, afslutte handelen); ska vi spreng i 'stræk' (= sjippe).
Klik her for at høre lydfilenstrikke (2) :  å 'strek· (se også binde, ben).
Klik her for at høre lydfilenstriller :  et strille 'soldt (et »strejf«, en smule salt).
Klik her for at høre lydfilenstripmalke :  di blywe 'strepmålke (om køer, er ved at blive sene, golde).
Klik her for at høre lydfilenstrippe :  å 'strep·; di må jo 'it 'strep· ve e 'målkend.
Klik her for at høre lydfilenstruttekone :  en 'stråtkon (kagekone, gik rundt og solgte »strutter« og »pumler«).
Klik her for at høre lydfilenstryge (1) :  å 'stry·gh - æ 'stryghe - 'stry·gh - hæ 'stråghen; 'stry·gh en 'lie; 'stry·gh sit 'töj; i e 'mu·s stry·gh di 'tårre (i mosen strøg de tørv); hand kam 'stry·ghend (farende).
Klik her for at høre lydfilenstryge (2) :  en 'stry·gh (stryge til leen, skærpestok).
Klik her for at høre lydfilenstræbe :  å 'ströw· sæj (skynde sig); do hæ essen 'ströwe dæj 'galdt (du har alligevel skyndt dig meget); 'ströw dæj 'no!
Klik her for at høre lydfilenstræbsom :  'ströwsom; hand æ en 'ströwsom 'ka·l.
stræg :  se streg.
Klik her for at høre lydfilenstrække :  å 'stræk· - æ 'strække - 'stro·t - hæ 'stro·t.
Klik her for at høre lydfilenstrænk :  et 'strængk (stænk, lille byge); dæ 'kam et strænk 'ræ·n.
Klik her for at høre lydfilenstrænke :  å 'stræng·k e 'vasketöj (stænke).
Klik her for at høre lydfilenstrø :  å strø 'kru (strø blomster foran brudepar); di 'strø· fö di 'tække (de strøede, før de tækkede, dvs. lagde det inderste lag rør ind mod læg­terne); 'strø·sokke (stødt melis).
Klik her for at høre lydfilenstrøg :  et 'strågh; di 'bu·j o e 'strågh (boede på strø­get).
Klik her for at høre lydfilenstrøjte :  i en 'essel 'ströj·t (i en strålende påklædning; hænger måske sammen med plattysk Struutsch = pyntesyg kvinde).
Klik her for at høre lydfilenstrømpe :  en 'strøm·p (tidligere også et stk. finbrød til 20 øre, plattysk Strümp i samme betydning).
Klik her for at høre lydfilenstrå :  et 'stro· flertal 'stro·.
Klik her for at høre lydfilenstråt :  'strå·t (vej, stræde); e vår må hå sin 'strå·t (våren må gå sin gang).
Klik her for at høre lydfilenstub :  en 'stof (træstub); e 'stof· (stubmark, eksempel se ræv).
Klik her for at høre lydfilenstublyssen :  'stoflyssen (kornmod = stæglyssen).
Klik her for at høre lydfilenstud :  en 'stu, flertal 'stu·e (ikke så almindeligt på Als).
Klik her for at høre lydfilenstuds :  'li·gh o en 'stos (pludselig, uventet).
Klik her for at høre lydfilenstudse :  å 'stos· (drive byttehandel).
Klik her for at høre lydfilenstue :  en 'ståw· (ofte betegnelse for »den fine stue«, se også dørnsk).
Klik her for at høre lydfilenstuge (1) :  å 'sty·gh - æ 'styghe - 'sty·ght - hæ 'sty·ght ­(sætte tørv to og to på højkant med en enkelt tørv ovenpå til afslutning).
Klik her for at høre lydfilenstuge (2) :  en 'sty·gh, flertal 'sty·ghe; di sætte e 'tårre i 'sty·ghe (også om en hob høstet boghvede, ­tadder, med en lille hat på).
Klik her for at høre lydfilenstumle :  å 'stommel (humpe, snuble, stavre); hand stomle 'rondt.
Klik her for at høre lydfilenstumlevorn :  'stommelun (Nordals), 'stommelvun (Sydals) (dårligt til bens).
Klik her for at høre lydfilenstumpet :  hand va en 'stompe 'jæn; hand hæ en 'stompe 'råk (trøje) 'o·.
Klik her for at høre lydfilenstumphalet :  en 'stomphåle 'hu·nd (en stumphalet hund).
Klik her for at høre lydfilenstumphose :  'stomphu·s (= stunthose, fodløs strømpe. Strøm­pe, hvor sålen, hælen og stykket omkring tæerne mangler).
Klik her for at høre lydfilenstund :  en 'sto·nd (time); få en 'sto·nd sen (for en time siden); væn en må 'sæj· e i en 'gu·j 'sto·nd; hand 'hæ sin 'sto·nd få sæj 'sjöl (»har sine stunder for sig selv«, sidder og grubler).
Klik her for at høre lydfilenstundsat :  å væ 'sto·ndsæt (skulle være hjemme til be­stemt tid).
Klik her for at høre lydfilenstunte :  å 'stynd·t (slippe op, høre op. Brandsbøl, Stevning); de 'styndte få 'haste få ham.
Klik her for at høre lydfilenstuppe :  å 'stop·, 'støp· (rykke tilbage, ordre til hesten 'stop! eller 'støp! (Nordborg)); kå i 'stop i ­'hælmesse (I helmisser! Himmark); hand ­stoppe 'fro· (trækker sig ud af det).
styge :  se stuge.
Klik her for at høre lydfilenstykke :  et 'styk·; å slo i 'stykke; 'stykke å 'stræ·ghe (se streg); 'it et 'stykkens (slet ingenting).
Klik her for at høre lydfilenstylpe :  stølp eller stolp 'op (smøge ærmer eller bukseben op).
Klik her for at høre lydfilenstyltevorn :  'styld·tun, 'styldterun (dårlig til bens).
stynte :  se stunte.
Klik her for at høre lydfilenstyrte :  å 'styw·t; pas 'o· do 'it 'stywte.
Klik her for at høre lydfilenstyve :  å 'styw· (hugge hegn); pas 'o· å fo 'stywe law e æ 'fråst (pas på at få styvet, mens det er ­frost).
Klik her for at høre lydfilenstyvejern :  et 'stywjæn.
Klik her for at høre lydfilenstyvning :  e 'kvas fro e 'stywend jerre (hedder) e 'styw­ning.
Klik her for at høre lydfilenstædig :  'ste·re (om hest; se også istædig); ste·tsk (om mennesker); do ska 'it væ så 'ste·tsk.
Klik her for at høre lydfilenstæg :  stægh (stub); dæ æ 'lang· 'stægh·.
Klik her for at høre lydfilenstæge :  e 'stæ·gh (»stikket«, det sted på grisens hals, hvor den er blevet stukket).
Klik her for at høre lydfilenstæglyssen :  'stæ·ghlyssen (kornmod, se også stublyssen); ætte 'hy·st (høst) kømme dæ 'oldti 'månne ­'stæ·ghlyssen.
Klik her for at høre lydfilenstæker :  en 'stæ·ke, 'ste·ke; hand æ en 'vundle 'ste·ke (en mærkelig fyr, original); en 'reghte 'stæ·ke (drillepind).
Klik her for at høre lydfilenstæmmig :  en lild 'stæmmigh 'jen (firskåren; fra tysk ­stämmig).
Klik her for at høre lydfilenstænderværk :  'stendeværk (bindingsværk); et 'gammeldt 'sten­deværks'hus; stende (stolpe).
stænk, stænke :  se strænk, strænke.
stænk, stænke :  se strænk, strænke.
Klik her for at høre lydfilenstær :  en 'sta, flertal 'starre; dæ 'kam en 'årnle flåk 'starre.
Klik her for at høre lydfilenstær :  en 'sta, flertal 'starre; dæ 'kam en 'årnle flåk 'starre.
Klik her for at høre lydfilenstærehus :  et 'stahus (stærekasse).
Klik her for at høre lydfilenstætte :  en 'ste·t (stente, overgang over et gærde); så 'mø·res (mødes) vi 'næn· ve dænd 'synde 'ste·t.
Klik her for at høre lydfilenstætte :  en 'ste·t (stente, overgang over et gærde); så 'mø·res (mødes) vi 'næn· ve dænd 'synde 'ste·t.
Klik her for at høre lydfilenstød (1) :  et 'stö; de blöw et 'stö 'hæn o e 'nat.
Klik her for at høre lydfilenstød (1) :  et 'stö; de blöw et 'stö 'hæn o e 'nat.
Klik her for at høre lydfilenstød (2) :  et 'stö (træstub).
Klik her for at høre lydfilenstød (2) :  et 'stö (træstub).
Klik her for at høre lydfilenstøde (1) :  å 'stø· - æ 'stø·re - 'stöt· - hæ 'stöt; 'ham hæ di 'stöt få e 'ho·j (fornærmet); 'stöt 'fuld (overfyldt).
Klik her for at høre lydfilenstøde (1) :  å 'stø· - æ 'stø·re - 'stöt· - hæ 'stöt; 'ham hæ di 'stöt få e 'ho·j (fornærmet); 'stöt 'fuld (overfyldt).
støde (2) :  = støtte, også 'ståj·; se også lådden.
støde (2) :  = støtte, også 'ståj·; se også lådden.
Klik her for at høre lydfilenstødmelse :  'stöj·mels (stivelse); de va dæ 'it möjl 'stöj·-mels 'i.
Klik her for at høre lydfilenstødmet :  'stöjme (stiv i stammen, om et træ); dænd 'lild· æ 'stöjme i e 'bentöj.
Klik her for at høre lydfilenstødmet :  'stöjme (stiv i stammen, om et træ); dænd 'lild· æ 'stöjme i e 'bentöj.
Klik her for at høre lydfilenstønne :  å 'stø·n; hand 'stø·nd som en få'gi 'goldt ­(stønnede som en forædt galt, kastreret orne).
Klik her for at høre lydfilenstønne :  å 'stø·n; hand 'stø·nd som en få'gi 'goldt ­(stønnede som en forædt galt, kastreret orne).
støp :  se stuppe.
Klik her for at høre lydfilenstøv :  stæw, ståw.
Klik her for at høre lydfilenstøv :  stæw, ståw.
Klik her for at høre lydfilenstøvet :  stæwe, ståwe.
Klik her for at høre lydfilenstøvet :  stæwe, ståwe.
Klik her for at høre lydfilenstøvkammer :  'ståwkamme (i møllen).
Klik her for at høre lydfilenstøvkammer :  'ståwkamme (i møllen).
Klik her for at høre lydfilenstøvle :  et pa 'stöw·l (eksempel se snuppe).
Klik her for at høre lydfilenstøvle :  et pa 'stöw·l (eksempel se snuppe).
Klik her for at høre lydfilenstøvlesmører :  'sikken 'stöw·lsmörre (rask lille dreng, der kan svine sine støvler til).
Klik her for at høre lydfilenstøvlesmører :  'sikken 'stöw·lsmörre (rask lille dreng, der kan svine sine støvler til).
Klik her for at høre lydfilenstøvlesnak :  'stöw·lsnak (vås).
Klik her for at høre lydfilenstøvlesnak :  'stöw·lsnak (vås).
Klik her for at høre lydfilenstøvsukker :  'ståwsokke (flormelis. Augustenborg).
Klik her for at høre lydfilenstøvsukker :  'ståwsokke (flormelis. Augustenborg).
Klik her for at høre lydfilenstå :  å 'sto· - æ 'steæ - ståw (Nordals), stu· (Sydals) - hæ 'ståwn eller hæ 'stånden, 'ståjen; 'di 'fålk ste mæ 'an (synes jeg om); dæ æ 'it dæ ste 'få (ikke noget, der står i vejen); en ska 'sna·t ­ 'oldti sto o 'spræt (stå på spring); do hæ skam 'it 'le·t ve å 'sto· dæj (ikke let ved at få det til at løbe rundt).
Klik her for at høre lydfilenstå :  å 'sto· - æ 'steæ - ståw (Nordals), stu· (Sydals) - hæ 'ståwn eller hæ 'stånden, 'ståjen; 'di 'fålk ste mæ 'an (synes jeg om); dæ æ 'it dæ ste 'få (ikke noget, der står i vejen); en ska 'sna·t ­ 'oldti sto o 'spræt (stå på spring); do hæ skam 'it 'le·t ve å 'sto· dæj (ikke let ved at få det til at løbe rundt).
Klik her for at høre lydfilenstålskaft :  et 'stålskawt (penneskaft. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenstålskaft :  et 'stålskawt (penneskaft. Himmark).
stålsvamp :  se stolsvamp.
stålsvamp :  se stolsvamp.
Klik her for at høre lydfilensu :  de tåw en 'gal 'su mæ ham (det endte galt).
Klik her for at høre lydfilensu :  de tåw en 'gal 'su mæ ham (det endte galt).
Klik her for at høre lydfilensuffisant :  soffe'såndt (solid); en soffe'såndt 'kju·l (kjole); hon 'æ så soffe'såndt (rigelig solid); et soffe­'såndt styk 'arbe (fransk), se også 'sten­deværks'hus; stende (stolpe).
Klik her for at høre lydfilensuffisant :  soffe'såndt (solid); en soffe'såndt 'kju·l (kjole); hon 'æ så soffe'såndt (rigelig solid); et soffe­'såndt styk 'arbe (fransk), se også durabel.
Klik her for at høre lydfilensug (1) :  et 'sågh (træk, sus); de va et få'færdle 'sågh ­ebagh e 'la·j.
Klik her for at høre lydfilensug (2) :  et 'sogh (vandledning fra brønden ind i huset. Havnbjerg, Lavensby).
Klik her for at høre lydfilensuge (1) :  en 'så·gh, flertal 'såghe (kaprifolium eller klø­verblomst, som der kan suges honning af).
Klik her for at høre lydfilensuge (2) :  å sogh o e 'lap (suge på labben).
Klik her for at høre lydfilensugenælde :  en 'soghnald·, flertal 'soghnalde (døvnælde).
Klik her for at høre lydfilensukke :  hand 'geæ å 'sokke.
Klik her for at høre lydfilensukker :  sokke; en bet 'sokke (»sukkerknald«); 'brundt 'sokke (kandis).
Klik her for at høre lydfilensukkerdråbe :  en 'sokkedrå·f (knaldtår).
Klik her for at høre lydfilensukkerknald :  en 'sokkeknald.
Klik her for at høre lydfilensukkertang :  en 'sokketang (brugtes til kandis og sukker­toppe).
sulket :  se sølket.
sulten :  se hungrig.
Klik her for at høre lydfilensund :  'so·nd å 'rask.
Klik her for at høre lydfilensundhed :  et gåt 'sondhe (Sydals), 'so·ndhe (Nordals, landet) (helbred).
Klik her for at høre lydfilensuppe :  'sop·.
Klik her for at høre lydfilensuppedas :  soppe'da·s.
Klik her for at høre lydfilensuppekrud :  'sop·kru (suppevisk).
Klik her for at høre lydfilensuppespad :  'sop·spaj (det tynde af kødsuppen).
Klik her for at høre lydfilensuram :  su'ram·; 'bå·de 'vild· å 'æght su'ram· (planten havesyre, tysk Sauerampfer).
Klik her for at høre lydfilensuramkål :  = suram; også su'ram·kol (sødsuppe med ­svesker eller æbler og pærer, tilsat hakkede blade af suram); su'ram·kol å 'pandkaghe, 'påndkaghe.
Klik her for at høre lydfilensurdej :  'su·dæj (se også syrende).
surkrat :  se sorrekrat.
Klik her for at høre lydfilensurre :  e 'bie di 'sorre; e 'sysselkun dænd sorre 'rondt (snurretoppen snurrede rundt med en syn­gende lyd).
Klik her for at høre lydfilensussedanser :  susse'dåndse (nasturtia, tropæolum, karseplante).
Klik her for at høre lydfilensvaje (om) :  hand æ 've å svæj 'om (ved at skifte mening).
Klik her for at høre lydfilensvale :  en 'sål·, flertal 'sålle (Almsted).
Klik her for at høre lydfilensvanse :  hand 'geæ å svåndse 'rondt.
Klik her for at høre lydfilensvappe (efter) :  e 'tre·sk va 'fuld· åw 'vånd, de svappe 'årnle 'ætte (sjappede).
Klik her for at høre lydfilensvarver :  svarre (træ-drejer).
Klik her for at høre lydfilensvat :  do må 'hå en 'svat (jeg vil blæse dig et stykke; se katsvat).
Klik her for at høre lydfilensvatte :  hand 'serre å svatte 'rondt (spilder).
Klik her for at høre lydfilensvede :  væn e se'mændtgol de 'sve·re så fe vi 'sna·t 'ræ·n (når cementgulvet sveder, får vi snart regn); de æ svæjn 'u (det er svedt ud, glemt).
Klik her for at høre lydfilensvejm :  et 'svejm (kastevind).
Klik her for at høre lydfilensvejme :  e 'vind dænd 'svæjme (skifter retning).
Klik her for at høre lydfilensvek :  de hæ 'engen 'svæk (tjener ikke noget formål; tysk Zweck).
Klik her for at høre lydfilensvenske op :  hand ska 'u å svænsk 'op (harve med svensk­harven).
Klik her for at høre lydfilensvide :  de 'svie, de æ 'svæjn (svedet, brændt på).
svindel :  se svinedild.
Klik her for at høre lydfilensvinebørste :  'svinbøst, flertal det samme eller (nyere) ­'svinbøste (stive hår på svin, brugt til at lave børster af).
svinedild :  'svindel (plante).
Klik her for at høre lydfilensvineost :  'svinost (sylte. Brandsbøl).
Klik her for at høre lydfilensvinge :  'svæng· - æ 'svænge - 'svænd·; de hæ svænd 'om (det har ændret sig); hand svængke mæ e hat (svinger med hatten).
Klik her for at høre lydfilensvingel :  en, et 'svengel, flertal 'svengel (stokkene på hamlen, hvortil trækrebene (hammelrebene) er fæstet); hand sle 'somti öwe e 'svengel (slår til skaglerne).
Klik her for at høre lydfilensvipsk :  e 'hæst æ 'svepsk (svipper med halen, så den rammer tømmen).
Klik her for at høre lydfilensvisserolle :  'svisrål, svisse'rål (roulade, bagværk).
Klik her for at høre lydfilensvovlstikke :  en ask, kasten 'sval·stikke, Nordborg 'swawl­stekke (en æske tændstikker; ask = æske).
Klik her for at høre lydfilensvulle :  å svål 'op (svulme op); de svålle 'rask 'op; dænd hæ svålle 'op; en 'svålle 'fenge (betæn­delse i finger).
Klik her for at høre lydfilensvuller :  en 'svulde (dynd, morads, »blæver«).
Klik her for at høre lydfilensvullergab :  et 'svuldegaf (en, der går og spilder. Almsted).
Klik her for at høre lydfilensvulre :  å 'svulde (spilde); hand 'svuldere mæ e (går og spilder); de æ mæ få 'svuldere (det er mig for blævret).
Klik her for at høre lydfilensvupbasse :  en 'svubas (døgenigt).
Klik her for at høre lydfilensvutte :  vo do svutte 'rondt mæ e (spilder, sjasker).
Klik her for at høre lydfilensvælge :  å 'svælgh (stikke et glas ud; formen viser, at det er et nyere rigsmålslån).
Klik her for at høre lydfilensvær (1) :  sua (Sydals), 'soa (Nordals; flæskesvær).
Klik her for at høre lydfilensvær (2) :  (også = tung) e 'sæk dænd æ få 'sva· få dæj; en 'sva· 'føssel; en 'sva· 'ti; hand ho 'sva·t ve å 'næ· sæj; de va et 'sva·t kom 'öwe (noget, der var svært at komme over).
Klik her for at høre lydfilensy :  å 'sy; min 'oldmå hon 'spåndt å 'vöwe å 'sy (spandt, vævede og syede).
Klik her for at høre lydfilensyg :  sygh.
Klik her for at høre lydfilensygger :  søghe, sjöghe, sjåghe (klagende, pylret); hand 'æ så 'søghe (træt, svag i mælet).
Klik her for at høre lydfilensygning :  'syghneng (sygdom).
Klik her for at høre lydfilensykurv :  'sykårre; 'jukkel i e 'sykårre (sjov og ballade).
Klik her for at høre lydfilensyn :  de hæ gi 'sy·n 'o e (det har pyntet på det); hand kå 'it 'sie sit 'sy·n (forstå det); hand 'fæk 'jen 'met i e 'sy·n.
Klik her for at høre lydfilensynge :  å 'søng; hand 'sønge - sang - hæ 'songen; hand ska 'gjæn· hå 'nåwe å 'søng· öwe (noget at ­beklage sig over).
Klik her for at høre lydfilensypige :  en 'sypigh; en 'dåwen 'sypigh hæ en 'lang 'tro·j (en doven sypige har en lang tråd).
Klik her for at høre lydfilensyrende :  'sy·rend (surdej); 'håws å tæj e 'sy·rend 'åw!
Klik her for at høre lydfilensysle :  å 'syssel (gøre i stand, bringe i orden, fx en stue); æ ska hjem te sysselti (kreaturerne skal passes).
Klik her for at høre lydfilensysselkone :  en 'sysselkun (snurretop).
Klik her for at høre lydfilensyssel-og- vend :  en sysla'vænd; no må do hælde 'sie å kom 'u å 'de mæ en 'ves sysla'vænd.
Klik her for at høre lydfilen :  sæ, sa (hyp!)
Klik her for at høre lydfilensæbe :  'si·f.
Klik her for at høre lydfilensæbe (af) :  å 'si·f; vi ska hå e 'dö 'si·ft.
Klik her for at høre lydfilensæd :  et 'sæ (bund til arbejdsvogn; i en høstvogn er det længere).
Klik her for at høre lydfilensæde :  et 'se· (på vogn).
Klik her for at høre lydfilensædebræt :  et 'se·bret (= sæde).
Klik her for at høre lydfilensægle :  å 'sæghel (savle); hand 'sæghle.
Klik her for at høre lydfilensæglesmæk :  en 'sæghelsmæk (hagesmæk).
sækalv :  se se (1).
Klik her for at høre lydfilensækkevæv :  'sækkevöw (jute, sækkelærred).
Klik her for at høre lydfilensækkevævsskødskind :  et 'sækkevöws 'skøskind (sækkelærredsfor­klæde).
Klik her for at høre lydfilensælde :  e 'kvan blöw 'sæ·lde i et 'så·ld (renset, se sold).
Klik her for at høre lydfilensældefuld :  'sæjl'fuld, fx om træ, fyldt med frugt.
Klik her for at høre lydfilensælge :  å 'se·l - hand sæl - 'so·ld - hæ 'so·ld.
Klik her for at høre lydfilensælle :  sælle (sølle); hand va blöwn 'sælle o e 'si·st; hand æ en 'sælle 'jen; de æ 'sællet mæ hind.
Klik her for at høre lydfilensær : seæ (eksempel se handel); en seære, nu sæ·re jen (underlig).
Klik her for at høre lydfilensærk :  en sæ·k, flertal sær·k eller særke (også ­skjorte; eksempel se knippels, niske).
Klik her for at høre lydfilensærkeærme :  di geæ min se·l kun i sær·kærme (sagde man om pigerne, når de om sommeren dristede sig til at gå kun i særk og skørt. Nordborg).
Klik her for at høre lydfilensætte (1) :  en sæt· (lerkrukke).
Klik her for at høre lydfilensætte (2) :  å sæt· - æ sætte - sat· - hæ sæt; sætte jæ! (sæt jer! Gammel bydemåde); hand va sekke te å sæt· (dygtig til at sætte korn i laden); sæt lus i pælds (se lus); sæt åw e desk (tage af bordet); e hæst sat an (løb løbsk); sæt i ståf (sætte blomster i stob = vase); sæt katøfle; hand hæ sæt sæj hæn få å löw· åw sin pæ·ng; hand va sekke te å sæt om sagh (dygtig til at få noget gennemført).
Klik her for at høre lydfilensættemand :  en sætmånd, se årstalsmand.
Klik her for at høre lydfilen :  en sy·; ni· o e sy·, næn· ve e sy (nede ved, på søen. Stevning) Sydals sye.
Klik her for at høre lydfilensød :  sø·; su·t å söt (surt og sødt, eddike og sukker, kommes bl.a. i plukkefinker); sø· e·feld (søde æbler); lild sø·de, æst do min sø·de så mut (kys) mæ da.
Klik her for at høre lydfilensødgrød :  sø·grø· (også en blomst, hvid fladstjerne).
Klik her for at høre lydfilensøfte :  de söfte mæ e ræ·n (regnen sagtner. Lavens­by); de söghte (Himmark).
Klik her for at høre lydfilensøge :  å sø·gh - æ sø·ghe - søght - hæ søght; å søgh egæmmel.
Klik her for at høre lydfilensøgn :  sø·ghend; fø·st sø·ghend daw (første hverdag).
Klik her for at høre lydfilensøkke :  e lamp dænd søkke (flammen bliver mindre).
søkket :  se sygger.
Klik her for at høre lydfilensøle :  sø·l (leje for mølleakslen).
Klik her for at høre lydfilensølesten :  sø·lsten = søle.
Klik her for at høre lydfilensølket :  din kju·l æ sölke (din kjole er nusset, snavset).
sølle :  se sælle.
søllehed :  se sællehed.
Klik her for at høre lydfilensølvfisk :  en sölfesk (sølvkræ).
Klik her for at høre lydfilensøm (1) :  et söm; slå e sö·m o e ho·j. Se også mødding.
Klik her for at høre lydfilensøm (2) :  en sö·m (fx kjolesøm).
Klik her for at høre lydfilensømbyld :  en sömbyld (byld, bygkorn).
Klik her for at høre lydfilensøndag :  synda (eksempel se skjorte).
Klik her for at høre lydfilensøp :  en søp (en slurk, dram); ska de ba· væ et let søp'
Klik her for at høre lydfilensøppe :  hand søppe endda e let (drikker en del).
Klik her for at høre lydfilensørge :  å sörre - æ sörre - sörre - hæ sörre.
Klik her for at høre lydfilensørk :  sörk, Stevning sörgh, Almsted sörf, Ketting­skov sårre (materie, udflåd, »søvn i øjnene«); e fø·lögh ho sörk o e patte.
Klik her for at høre lydfilensøskende :  di tål søskend (pelargonie).
Klik her for at høre lydfilenså (1) :  å so· - æ seæ - so·j - hæ so·j; æ ska u å so·.
så (2) :  de æ så som så; så möj galdt (forfærdeligt); æ kømme så fi·gh (så snart) æ kånd.
Klik her for at høre lydfilensådan :  så·n, såndt, intetkøn så·t; ve do hå så·n jen' såndt sjet (sådan set); så·t nåwe (så-dan noget).
Klik her for at høre lydfilensågar :  sågå· (fra tysk).
Klik her for at høre lydfilensål :  en sål·, flertal sålle (Almsted); Nordborg sol, solle; ny solle unde e sku·.
sålle :  se svale.
såt, sånt :  se sådan.