A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

(Du kan høre udtalen ved at klikke på lyd-ikonet til venstre for ordet.)Klik her for at høre lydfilenubehamsk :  'ubehamsk (uhåndterlig, ubekvem); de æ en 'ubehamsk 'tengest å slef 'rondt mæ.
Klik her for at høre lydfilenubehjælpelig :  'ubejælple (hjælpeløs).
Klik her for at høre lydfilenubehøvlet :  'ubehöwle.
Klik her for at høre lydfilenud :  u; hand æ kommen mæ e 'ka·gh 'u (er kommet ud af ovnen med hvedebrødet, ikke med rugbrødet, som skal bage meget længere, se halvbagt).
Klik her for at høre lydfilenudbrudt :  'ubråt (udslæt, forkølelsessår).
Klik her for at høre lydfilenuddør :  e 'udö, 'odö (fordør. Mjang).
Klik her for at høre lydfilenude :  'u; e 'kal· (kalvene) gek 'u· i e 'maj; di hæ væt 'u· (i Sønderborg) å 'fo· e 'håndtro (forlovelsesgaven).
Klik her for at høre lydfilenuden :  'u·n, urren; 'u·n 'om.
Klik her for at høre lydfilenuderlig :  'orrel; æ vel 'it 'gjæn· se 'orrel o e 'bængk (yderst på bænken).
Klik her for at høre lydfilenuderst :  'urrest (yderst).
Klik her for at høre lydfilenudfokket :  'ufokke; de æ 'fæjt som hand 'oldti hæ sæj ­'ufokke (udstafferet, vel pyntet som »fokken«, det sidste neg).
Klik her for at høre lydfilenudgroet :  hand va 'ugru·j eller 'ugro·j (forvokset, efter tysk ausgewachsen i samme betydning).
Klik her for at høre lydfilenudkelet :  'ukellere eller 'ukæ·le (pyntet med lister med »kehl« = hulning).
Klik her for at høre lydfilenudketlet :  hand æ blöwn 'ukætle (smidt ud).
Klik her for at høre lydfilenudklædt :  di va 'uklæ (nytårsaften og helligtrekongers­aften).
Klik her for at høre lydfilenudkusket :  hand æ blöwn 'ukoske (sat på porten).
Klik her for at høre lydfilenudladt :  'ulat (kåd, overgiven, tysk ausgelassen).
Klik her for at høre lydfilenudlevet :  'ulöwe (gammel).
Klik her for at høre lydfilenudlæg :  'ulegh (mark, hvor der er sået græsfrø).
Klik her for at høre lydfilenudpillet :  'upe·ld (pillet ud).
Klik her for at høre lydfilenudrevet :  e 'vænskåp æ 'uröwn (venskabet er gået over styr, tysk ausgerissen).
Klik her for at høre lydfilenudrumlet :  (om vognhjul) dænd va 'uromle (slidt) i e 'bøsneng; en 'uromle 'jak· (slidt jakke); et pa 'uromle 'skue (sko der er gået godt til).
Klik her for at høre lydfilenudslag :  'uslaw (udslæt, se også udbrudt); no hæ do fåt 'uslaw e'gjæn!
Klik her for at høre lydfilenudspil :  de va ve e 'uspel mæ ham (lakkede mod enden).
Klik her for at høre lydfilenudstafferet :  'ustafie (Brandsbøl), 'usta'fe, 'ustafeæ (Himmark).
Klik her for at høre lydfilenudtaklet :  'utåkle (udhalet).
Klik her for at høre lydfilenudtale :  hand hæ jo 'engen 'utå·l (om præst taler ikke højt nok).
Klik her for at høre lydfilenuforstandig :  'ufåstå·nde.
Klik her for at høre lydfilenuforstandighed :  'ekken (sikken) 'ufåstå·ndehe.
Klik her for at høre lydfilenuforventende :  'ufåvindtend (uventet).
ug :  se åg.
Klik her for at høre lydfilenuge :  en 'o·gh, flertal 'o·ghe.
Klik her for at høre lydfilenugle :  en 'o·ghel, flertal 'o·ghle.
Klik her for at høre lydfilenuglegab :  et 'o·ghelgaf (hul i gavlen, hvor uglen kan ­flyve igennem).
Klik her for at høre lydfilenuglehoved :  dit 'o·ghelho·j! (skældsord).
Klik her for at høre lydfilenuhands :  'uhands, 'uhandsk, 'uhangs (ubekvem, ubehjælpelig).
Klik her for at høre lydfilenuhumsk :  'uhomsk (grådig); hand va en 'uhomsk 'ka·l ve e 'desk (bordet).
Klik her for at høre lydfilenuklar :  di raght 'ukla (blev uenige).
Klik her for at høre lydfilenuladelig :  hand æ u'la·le (utilfreds, pirrelig, støjende).
uldento :  se oldenborre.
Klik her for at høre lydfilenuldgræs :  'uldgres (kæruld. Brandsbøl).
ullefis :  se ulvefis.
Klik her for at høre lydfilenulvefis :  en 'ollefis (svamp, støvbold, også kæle- eller skældsord).
Klik her for at høre lydfilenunden :  'onden (middagsmad).
Klik her for at høre lydfilenunder (1) :  et 'vunde; de æ 'engen 'vunde (det er ikke så sært); æ tændt 'vunde (undrede mig); 'vonde.
Klik her for at høre lydfilenunder (2) :  onde, 'unde (Nørherred), ynde (Sønderherred); hand völ 'gjæn· go 'fålk ynde e 'öjn (indsmigre sig).
Klik her for at høre lydfilenunderbarlig :  'undebå·le (Brandsbøl, Himmark), 'yndebå·le (Kettingskov), 'yndebå·let (Augustenborg, mær­kelig).
Klik her for at høre lydfilenunderbukser :  'onde- eller 'yndebåws.
Klik her for at høre lydfilenunderforet :  'undefuere (også falsk. Himmark).
Klik her for at høre lydfilenunderhånden :  onde'hå·nds, ynde e 'hå·nd 'væk.
Klik her for at høre lydfilenunderjogt :  hand æ 'årnle onde'jåght (underkuet, tysk un­derjochen).
Klik her for at høre lydfilenunderkørt :  'ondekjø (Nørherred), 'yndekjø (Tandslet, kørt over).
Klik her for at høre lydfilenunderlig :  'vundle; de va 'it så 'vundle (det var ikke så ringe).
Klik her for at høre lydfilenunderrok :  en 'ynderåk (underskørt); e 'onderåk hænge 'næn (Stevning).
Klik her for at høre lydfilenunderskov :  'ondeskåw.
Klik her for at høre lydfilenunderskørt :  'onde- eller 'yndeskywt, 'ondeskjøt.
Klik her for at høre lydfilenunderstukken :  'ondestokken (undergroet; et får er understukken, når den nye uld om foråret begynder at vokse og skubbe den gamle løs).
Klik her for at høre lydfilenundertøj :  'onde- eller 'yndetöj.
Klik her for at høre lydfilenundervætte :  'undevæs (overnaturligt væsen, »underjordisk«, også om barn, der er for lille af vækst).
Klik her for at høre lydfilenung :  'ong, 'ønge, 'øngst, dænd 'øngest.
Klik her for at høre lydfilenunge :  et 'ong·; et 'nutte 'ong·; et få'tro·t 'ong· (for­kæ-let barn, se fortrukket); 'try 'na·te 'onge (tre snavsede unger).
Klik her for at høre lydfilenupar :  'upa (umage, om sko, strømper osv.).
Klik her for at høre lydfilenuro :  'urue, u'rue.
Klik her for at høre lydfilenurolig :  u'ru·le; et u'ru·le 'ba·n.
Klik her for at høre lydfilenurt (1) :  en 'ywt, flertal 'yw·te.
Klik her for at høre lydfilenurt (2) :  ut (ølvæsken, før gærtilsætningen).
Klik her for at høre lydfilenurtekost :  en 'ywtkost (Midtals, Sønderherred), 'ywkost, 'ykost (Nørherred, buket).
Klik her for at høre lydfilenuryd :  u'rö, 'uröd; å law 'uröd.
Klik her for at høre lydfilenuråd :  et u'rås; de va nåwe u'rås 'knæghte.
Klik her for at høre lydfilenusattes :  di va 'jawnle u'sa·tes, 'læp u'sa·tes, (uvenner; se »lap«).
Klik her for at høre lydfilenutidig :  u'ti·re (Brandsbøl), u'te·re (Himmark), u'tiere (Sydals) (uartig, ikke til at styre).
Klik her for at høre lydfilenuvejr :  et 'græ·sight 'uvæ; no kømme dæ et u'væ·!